• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Białowieski Park Narodowy chce wysłać żubry do Czech

  07.12.2010. 12:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  6 żubrów chce jeszcze w grudniu wysłać do hodowli w Czechach Białowieski Park Narodowy - poinformował dyrektor tego parku Zdzisław Szkiruć. Żubry mają trafić w Czechach do dwóch pokazowych hodowli zamkniętych w miejscowościach Mimon i Prachatice, które pełnią też rolę ośrodków edukacyjnych.

  Kiedy tam pojadą, będzie zależało od tego, czy zwierzęta uda się sprawnie schwytać - tłumaczy dyrektor. "Teraz jest najlepszy okres na odłowy, bo żubry gromadzą się przy miejscach dokarmiania, gdzie są zbudowane odłownie" - mówi Szkiruć. "Do odłowni zwabiamy żubra przysmakami, np. burakami" - tłumaczy dyrektor. W specjalnych klatkach zwierzęta są przewożone do zagród w rezerwatach hodowlanych i tam pozostają do czasu przekazania ich odbiorcy.

  Białowieski Park Narodowy to światowa ostoja żubra. W polskiej części Puszczy Białowieskiej żyje ok. 450 żubrów. Według opinii niektórych naukowców, to jednak za dużo. Od lat podejmowane są różne działania na rzecz rozprzestrzeniania się populacji na sąsiednie kompleksy leśne a także na terenie samej puszczy. Co roku odbywają się też redukcje ze stada osobników chorych, słabych czy agresywnych, które mogą być zagrożeniem także dla ludzi. W stadzie następują też naturalne redukcje.

  Jak powiedział PAP Szkiruć, w 2010 roku Białowieski Park Narodowy miał zgodę Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na redukcję przez odstrzał selekcyjny 40 osobników. Warunki jakie panowały w czasie ubiegłorocznej, trudnej zimy sprawiły, że - jak powiedział - w puszczy padło 26 osobników: niektóre stały się ofiarami wilków, zaś 11 sztuk odstrzelono - były to osobniki chore, słabe oraz jeden agresywny. 6 sztuk park chce teraz sprzedać do Czech. Cena za jednego żubra waha się od 1 do 5 tys. euro.

  Obradująca w ostatnich dniach Komisja Żubrowa, w skład której wchodzą znani krajowi specjaliści uznała, że Białowieski Park Narodowy może wnioskować do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o zgodę na odstrzał 40 sztuk żubrów w 2011 roku. Czy taka zgoda będzie, jeszcze nie wiadomo.

  Szkiruć podkreśla, że park aktywnie działa na rzecz umieszczania żubrów w prywatnych hodowlach lub pokazowych ośrodkach. "Wiele środowisk uważa, że górną granicą środowiskową dla Puszczy Białowieskiej jest liczba 400 żubrów" - powiedział dyrektor i dodał, że w prowadzonych działaniach chodzi raczej o "utrzymanie, a nie zwiększanie" białowieskiej populacji żubra. Szkiruć podkreśla, że park nie może jednak rezygnować z odstrzałów, gdy zachodzi taka potrzeba zwłaszcza ze względu na eliminację osobników chorych.

  W ostatnich latach żubry z Puszczy Białowieskiej trafiały do Francji, Niemiec, Holandii, Czech, Węgier oraz do ośrodków w Polsce. W 2011 roku Białowieski Park Narodowy planuje wysyłkę żubrów na wyspę Bornholm, gdzie ma powstać półwolna hodowla.

  PAP - Nauka w Polsce, Iza Próchnicka 

  rof/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Białowieski Park Narodowy – polski park narodowy położony w północno-wschodniej części Polski, w województwie podlaskim, utworzony z Nadleśnictwa Rezerwat jako Park Narodowy w Białowieży obowiązującym od 4 sierpnia 1932 roku Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych, restytuowany w obecnej formie z mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 listopada 1947 roku. Drugi po Pienińskim Parku Narodowym park narodowy w Polsce i jeden z pierwszych w Europie. Znany z ochrony najlepiej zachowanego fragmentu Puszczy Białowieskiej, ostatniego w Europie fragmentu lasu pierwotnego oraz liczącej kilkaset sztuk, największej na świecie wolnościowej populacji żubra. Jesion Kolumnowy bądź Jesion przy Drodze Objazdowej – jesion wyniosły o pomnikowych rozmiarach rosnący w Białowieskim Parku Narodowym, aktualnie drugi potężny jesion Białowieskiego Parku Narodowego i całej Puszczy Białowieskiej, jeden z najpotężniejszych jesionów w Polsce. Jesion – puszczański rekordzista – jesion wyniosły o rozmiarach pomnikowych rosnący w Białowieskim Parku Narodowym, jest najpotężniejszym i najbardziej okazałym jesionem Białowieskiego Parku Narodowego i całej Puszczy Białowieskiej, aktualnie najwyższy jesion w Polsce i prawdopodobnie najwyższe drzewo liściaste w Polsce.

  Jesion z naroślą – jesion wyniosły o rozmiarach pomnikowych rosnący w Puszczy Białowieskiej, jeden z najpotężniejszych jesionów w Puszczy Białowieskiej; rośnie na terenie Białowieskiego Parku Narodowego. Rośnie w środowisku, w którym jest dużo wilgoci. Jesion Olbrzym – jesion wyniosły o rozmiarach pomnikowych rosnący w Puszczy Białowieskiej, jeden z najpotężniejszych jesionów w Puszczy Białowieskiej; rośnie na terenie Białowieskiego Parku Narodowego. Pień ma lejkowaty kształt u podstawy.

  Drzewostany Puszczy Białowieskiej: W Puszczy Białowieskiej zachowały się ostatnie na Nizinie Środkowoeuropejskiej fragmenty lasów o charakterze pierwotnym. W Puszczy dominują lasy liściaste oraz mieszane. Obserwuje się zjawisko ustępowania sosny zwyczajnej z siedlisk terenu Białowieskiego Parku Narodowego (BPN) na rzecz gatunków liściastych. Jesion przy Carskiej Tropinie – pomnikowy jesion wyniosły rosnący w Puszczy Białowieskiej, aktualnie najpotężniejszy jesion w zagospodarowanej części Puszczy Białowieskiej. Od roku 2002 drzewo jest martwe. Pień drzewa ma nieregularny kształt, korona jest zwarta. Miejsce, w którym rośnie, w 1996 roku włączone zostało do Białowieskiego Parku Narodowego.

  Jacek Wysmułek (ur. 20 sierpnia 1937 r. w Pruszkowie koło Warszawy, zm. 21 stycznia 1983 w Białowieży) – wieloletni leśniczy w Białowieskim Parku Narodowym i Nadleśnictwie Białowieża. Twórca kilku szlaków w Puszczy Białowieskiej. Działacz i przewodnik PTTK. Twórca koncepcji ochrony drzew – pomników przyrody w Puszczy Białowieskiej. Współautor kilku opracowań na temat Puszczy Białowieskiej. Dąb Małgosi – jeden z najpotężniejszych dębów Puszczy Białowieskiej o piękniej kolumnie pnia i zawartej koronie. Dąb rośnie na obszarze Białowieskiego Parku Narodowego niedaleko doliny rzeki Narewki. Drzewo spełnia kryteria klasycznego dębu białowieskiego: obwód pnia na wys. 130 cm – 578 cm (2009 r.), wysokość kolumny pnia do pierwszej gałęzi 21 m, całkowita wysokość kolumny pnia ponad 25 metrów, wysokość drzewa – 41m , co pozwala zaliczyć ten dąb do grona najwyższych dębów szypułkowych w Polsce, a może także w Europie. W Puszczy podobną wysokości ma jeszcze np. najgrubszy Dąb Maciek – najpotężniejszy dąb Puszczy Białowieskiej. Drzewo rośnie w lesie wilgotnym. ze stagnującą w okresie wczesnowiosennym wodą. Podstawa pnia porośnięta mchami, napływy korzeniowe delikatnie spływające ku ziemi. Drzewo nosi imię osoby, która wyśledziła je w białowieskim mateczniku pani Małgorzaty Karczewskiej.

  Dąb przy bagnisku – pomnikowy dąb szypułkowy rosnący w Białowieskim Parku Narodowym, jeden z najpotężniejszych dębów Puszczy Białowieskiej, w roku 2011 był drugim potężnym dębem BPN. Dąb rośnie na skraju bagniska.

  Świerk Kolumnowy – świerk pospolity o rozmiarach pomnikowych rosnący w Białowieskim Parku Narodowym, olbrzym świerkowy, do roku 2011 był najwyższym świerkiem Puszczy Białowieskiej.

  Dąb Bartny – pomnikowy dąb szypułkowy rosnący w Białowieskim Parku Narodowym, jeden z najpotężniejszych i najsłynniejszych dębów Puszczy Białowieskiej obok Dębu Jagiełły oraz Dębu Cara. Drzewo uschło na początku XXI wieku, między 2001 a 2003 rokiem. Stoi na terenie Białowieskiego Parku Narodowego przy głównej ścieżce turystycznej, jako jedna z jego atrakcji. Nie spełnia kryteriów klasycznego dębu białowieskiego. Sosna przy Dziedzince – pomnikowa sosna zwyczajna rosnąca w Białowieskim Parku Narodowym, olbrzym sosnowy, w chwili obecnej druga pod względem rozmiarów sosna Puszczy Białowieskiej, po sośnie Marta, która rośnie w zagospodarowanej części puszczy.

  Świerk Gigant – świerk pospolity o rozmiarach pomnikowych rosnący w Białowieskim Parku Narodowym, olbrzym świerkowy, jeden z najpotężniejszych świerków polskiej części Puszczy Białowieskiej. Dąb Maciek – pomnikowy dąb szypułkowy rosnący w Białowieskim Parku Narodowym. Najpotężniejszy współcześnie dąb Puszczy Białowieskiej.

  Dąb Jacka Wysmułka – wcześniej zwany Wielkim Mamamuszim, najgrubszy spośród dębów Puszczy Białowieskiej rosnących w zagospodarowanej części Puszczy, pod względem obwodu pnia ustępuje tylko Dębowi Maćkowi rosnącemu w rezerwacie ścisłym Białowieskiego Parku Narodowego . Na wys. 130 cm od nasady pień ma w obwodzie 701 cm (2009 r.), wysokość drzewa -31-32 m. Dąb nosi imię zasłużonego dla Puszczy Białowieskiej leśnika, miłośnika przyrody Jacka Wysmułka. Zresztą Jacek Wysmułek odkrył to drzewo w białowieskim mateczniku i w 1976 roku zgłosił je do wojewódzkiego rejestru drzew pomnikowych. Bogdan Jaroszewicz — kierownik Białowieskiej Stacji Geobotanicznej Uniwersytetu Warszawskiego, wieloletni wicedyrektor Białowieskiego Parku Narodowego. Zajmuje się ekologią lasu naturalnego. Członek wielu towarzystw i stowarzyszeń (Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Polskie Towarzystwo Służb Ochrony Przyrody, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Stowarzyszenie Miłośników Żubra, którego jest założycielem). Autor wielu publikacji i rozpraw naukowych. Swoją działalnością naukowo-dydaktyczną popularyzuje wartości naukowe i przyrodnicze Puszczy Białowieskiej. Wielokrotnie swoimi opiniami wspierał działania pozarządowych organizacji ekologicznych dostarczając argumentów dla ochrony Puszczy Białowieskiej

  Lipa przy Drodze Objazdowej – lipa o rozmiarach pomnikowych rosnąca w Białowieskim Parku Narodowym, przy drodze objazdowej; jedna z najpotężniejszych lip Puszczy Białowieskiej.

  Dodano: 07.12.2010. 12:04  


  Najnowsze