• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • BIOCHEM popycha naprzód innowacje w UE

  10.02.2011. 16:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Unia Europejska sumiennie realizuje swoje plany intensyfikacji innowacji w biotechnologii przemysłowej w Europie, a projekt BIOCHEM staje na wysokości zadania, aby realizować ten cel. Dofinansowany z programu INNOVA Komisji Europejskiej projekt BIOCHEM jest paneuropejskim przedsięwzięciem zapewniającym wsparcie przedsiębiorstwom, zwłaszcza małym i średnim (MŚP), które chcą stać się aktywne na szybko wschodzącym rynku bioproduktów.

  W ramach prac rozpoczętych w 2010 r. partnerzy projektu BIOCHEM wykonali już prace przygotowawcze mające pomóc w urzeczywistnieniu innowacji w dziedzinie biotechnologii przemysłowej w Europie. MŚP wyraziły swój zapał dla innowacji w obszarze produktów generowanych z biomasy, takich jak biotworzywa sztuczne, biosmary, surfaktanty, enzymy i farmaceutyki.

  Wśród priorytetów projektu BIOCHEM znajdują się zwiększanie wydajności innowacyjnej MŚP i nowych przedsiębiorstw w dziedzinie biochemii, przygotowanie kompleksowej oceny europejskiego rynku bioproduktów oraz opracowanie nowego, zintegrowanego zestawu narzędzi na rzecz zapewnienia wsparcia dla przedsiębiorstw, by wymienić zaledwie kilka.

  W niespełna rok partnerom BIOCHEM udało się osiągnąć jeden z tych celów. Przeprowadzili kompleksową ocenę potrzeb, barier i możliwości specyficznych dla rynku bioproduktów. Jak donoszą, stworzyli również partnerską platformę, która umożliwi MŚP wymianę pomysłów i organizację współpracy z partnerami zarówno ze świata nauki, jaki i biznesu, którzy chcą wejść na rynek.

  Bioprodukty, bazujące na odnawialnych surowcach biologicznych takich jak drzewa i rośliny, stanowią jeden z "rynków pionierskich" w Europie. W UE wzrasta zainteresowanie możliwością zastępowania bioproduktami produktów wytwarzanych z innych surowców.

  "Osiągnęliśmy bardzo wiele w pierwszym roku realizacji projektu BIOCHEM" - mówi dr Steve Fletcher, koordynator projektu BIOCHEM z ramienia Chemistry Innovation Ltd w Wlk. Brytanii. "Nasz biznesowy zestaw narzędzi BIOCHEM powinien osiągnąć pełną operacyjność w kwietniu. Zgromadziliśmy wysokiej jakości informacje, aby wspierać projekt, jak również zidentyfikowaliśmy MŚP w całej Europie, które mogą na tym wszystkim skorzystać."

  Zestaw narzędzi jest projektowany w taki sposób, aby był dostępny za pośrednictwem portalu Europe INNOVA. Ten innowacyjny system obejmuje narzędzia do planowania biznesowego i analizy cyklu życia. Zainteresowane strony będą mieć dostęp do obiektów, partnerów i finansowania. Zestaw narzędzi przyniesie ogromne korzyści MŚP z Europy, które użyją go do urzeczywistniania swoich innowacyjnych pomysłów. Zestaw ten zapewni im również impuls, jakiego potrzebują, aby przyspieszyć swój rozwój na biorynku - twierdzą partnerzy BIOCHEM.

  "W marciu przeszkolimy około 40 osób - Krajowych Menedżerów Innowacji - w obsłudze i stosowaniu zestawu narzędzi" - mówi dr Fletcher. "Następnie będą mogły rozpocząć się prace nad oceną potencjału każdego przedsiębiorstwa i zapewnieniem mu informacji dostosowanej do jego specyficznego profilu i potrzeb."

  Eksperci stworzyli obszerną bazę danych kluczowych MŚP i nowych przedsiębiorstw w UE, które mogą skorzystać ze wsparcia projektu BIOCHEM. W tym roku przeprowadzą audyt 100 specjalistów. Przewidują, że co najmniej 250 MŚP skorzysta z pomocy BIOCHEM po jego zakończeniu.

  W projekcie BIOCHEM wzięli udział eksperci z Belgii, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Wlk. Brytanii i Włoch.

  Portal Europe INNOVA, dofinansowany przez Dyrekcję Generalną ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu przy Komisji Europejskiej, znajduje się na dobrej drodze do tego, by stać się laboratorium do opracowywania, testowania i promowania nowych narzędzi i instrumentów na rzecz rozwoju innowacji w regionie. Ostatecznie największe korzyści z tej inicjatywy odniosą przedsiębiorstwa, które dążą do zwiększenia swojej innowacyjności i wejścia na technologicznie zaawansowany rynek.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (w skrócie sektor MŚP) – powszechnie stosowane skrótowe określenie tzw. sektora małych i średnich przedsiębiorstw (lub – bardziej prawidłowo – małych i średnich przedsiębiorców).

  Aiton Caldwell − spółka działająca na polskim rynku, świadcząca hostowane usługi telekomunikacyjne (SaaS) dla małych i średnich przedsiębiorców (MŚP). Firma obsługuje 40% polskiego rynku Pure VoIP oraz 2% polskiego rynku MŚP.

  Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (w skrócie sektor MŚP) – powszechnie stosowane skrótowe określenie tzw. sektora małych i średnich przedsiębiorstw (lub – bardziej prawidłowo – małych i średnich przedsiębiorców).

  Metody portfelowe – zbiór narzędzi umożliwiających dokonanie oceny różnych możliwości działania oraz określenie przyszłej pozycji przedsiębiorstwa. Przedstawiają one w sposób graficzny w przestrzeni dwuwymiarowej przewidywane rezultaty wzajemnego oddziaływania na siebie czynników kontrolowanych i niekontrolowanych przez firmę. Czynniki kontrolowane są z reguły prezentowane na osi odciętych a czynniki niekontrolowane na osi rzędnych. Relacje między tymi czynnikami w układzie współrzędnych tworzą tzw. macierz strategiczną (strategic matrix). Jest to siatka umożliwiająca ocenę pozycji różnych dziedzin działalności przedsiębiorstwa według dwóch zmiennych. Metody portfelowe stwarzają możliwości dość dokładnej oceny sytuacji konkurencyjnej przedsiębiorstwa w różnych segmentach rynku. Są one uniwersalnym i użytecznym sposobem analizy możliwości rozwojowych przedsiębiorstwa, a także stanowią ważny instrument planowania strategicznego. Dzięki nim przedsiębiorstwa mogą ustalić, z którymi towarami (domenami) mogą wiązać większe nadzieje na zbyt w przyszłości, a które powinny być wycofane z ich asortymentu. Wybór taki zależy od pozycji rynkowej przedsiębiorstwa.

  Enterprise Europe Network jest największą europejską siecią ośrodków wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). Oferuje ona usługi informacyjne i doradcze w zakresie działalności firm na jednolitym rynku, wymianą technologiczną i dostępie do źródeł finansowania. Enterprise Europe Network tworzą różnego rodzaju instytucje wsparcia biznesu - izby gospodarcze, agencje rozwoju regionalnego, uniwersyteckie centra transferu technologii. Ośrodki sieci działają na terenie każdego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a także w niektórych krajach nienależących do UE (m.in. Stany Zjednoczone, Chiny, Japonia, Rosja, Korea Południowa, Ukraina, Turcja czy Norwegia). Liczba ośrodków należących do sieci sięga obecnie niemal sześciuset.

  Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (w skrócie sektor MŚP) – powszechnie stosowane skrótowe określenie tzw. sektora małych i średnich przedsiębiorstw (lub – bardziej prawidłowo – małych i średnich przedsiębiorców).

  Paszport do eksportuDziałanie 6.1 jest elementem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, który przewiduje, że wsparcie na rozwój eksportu otrzyma 2000 przedsiębiorstw rocznie. Działanie skierowane jest do przedsiębiorstw z sektora MŚP rozpoczynających działalność eksportową lub potencjalnych eksporterów mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (w przypadku osób fizycznych posiadających miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.) Przedsiębiorstwo może otrzymać dofinansowanie tylko na jeden projekt, który trwa nie dłużej niż 24 miesiące. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 210 000 zł, którą można przeznaczyć na pokrycie 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych związanych z rozwojem działalności eksportowej (do 200 000 zł na wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu, do 10 000 zł (80% wsparcia) na zakup zewnętrznej usługi doradczej opracowania Planu Rozwoju Eksportu.

  Dodano: 10.02.2011. 16:49  


  Najnowsze