• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dane WMO wskazują na stały trend wzrostowy globalnego ocieplenia

  10.12.2009. 15:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  W czasie kiedy przedstawiciele rządów spotykający się w duńskiej stolicy Kopenhadze dążą do wypracowania globalnego porozumienia w sprawie walki ze zmianami klimatycznymi, nowe dane Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) plasują rok 2009 pośród 10 najcieplejszych lat od rozpoczęcia notowań w 1850 r. Dane pokazują, że temperatura stale rośnie, a okres 2000-2009 był cieplejszy niż lata 90. XX w, które z kolei były cieplejsze od lat 80. XX w. W międzyczasie naukowcy opracowali nowe narzędzie, które pokazuje skalę wpływu zmian klimatu.

  Według danych WMO temperaturę kształtującą się powyżej średniej odnotowano w większości rejonów świata poza Ameryką Północną, gdzie była ona poniżej średniej.

  WMO odnotowała wiele ekstremalnych zdarzeń pogodowych, w tym powodzie, susze i fale gorąca. Chiny nawiedziła najgorsza od pięćdziesięciu lat susza, a poważne i przedłużające się susze wystąpiły również w Argentynie, południowo-wschodniej Australii, Afryce Wschodniej, Indiach i Meksyku. W Kenii susza spowodowała 40% spadek plonów kukurydzy.

  W Afryce Zachodniej opady deszczu we wrześniu były tak intensywne, że spowodowały straty wśród ponad 100.000 ludzi. Burkina Faso doświadczyła największych opadów deszczu w regionie od 90 lat, ponad 263 mm deszczu w niecałe 12 godzin.

  Wiele innych regionów świata poniosło wielkie straty z powodu ekstremalnych opadów deszczu. Powodzie, tornada i intensywne burze z piorunami wyrządziły znaczne szkody w całych Niemczech. W Wielkiej Brytanii również miała miejsce poważna powódź, a ponad 300 mm deszczu w mniej niż 48 godzin odnotowano w południowo-wschodniej Hiszpanii i w innych regionach śródziemnomorskich.

  Południową i Środkową Amerykę również dotknęły niespotykane deszcze, które wywołały powodzie w Argentynie, północno-wschodniej Brazylii, Kolumbii i Urugwaju. Osuwiska spowodowane przez powodzie doprowadziły do śmierci setek osób w Kolumbii i Salwadorze.

  W Kanadzie miało miejsce wiele ekstremalnych zdarzeń pogodowych, w tym niemal podwójna w stosunku do normalnej liczba lawin i rekordowa liczba tornad, które były przyczyną 25 zgonów. Na północnych nizinach w USA odnotowano najbardziej mokry październik od 115 lat i rekordowe powodzie w marcu.

  Dane WMO pochodzą z różnorodnych źródeł, w tym ze stacji klimatycznych zlokalizowanych na lądzie, na statkach i na satelitach. Ostateczne dane za rok 2009 zostaną opublikowane w marcu 2010 r. w dorocznym oświadczeniu WMO o stanie klimatu na świecie.

  Tymczasem IGBP (Międzynarodowy Program Geosfera-Biosfera) opublikował szczegóły dotyczące nowego narzędzia o nazwie "Wskaźnik zmian klimatycznych IGBP" do monitorowania globalnego ocieplenia.

  Wskaźnik, który stanowi próbę uproszczenia danych i wykazania ogólnych trendów w zmianach klimatu, jest pomysłem grupy naukowców z IGBP zaniepokojonych faktem, że bieżące dane na temat zmian klimatu są często dezorientujące i niewystarczająco jasne co do skali zachodzących zmian. Wskaźnik obrazuje wahania czterech kluczowych współczynników zmian klimatu: temperatura, lód morski, poziom morza i dwutlenek węgla. Pokazuje wyraźną tendencję wzrostową w zmianach klimatu od 1980 r., pierwszego roku ujętego w systemie.

  "Potrzebowaliśmy miernika morskiego i wybraliśmy wzrost poziomu morza, ponieważ jego wpływ jest globalny i budzi żywe zainteresowanie opinii publicznej" - mówi profesor Steven Running z Uniwersytetu Montana, USA, jeden z twórców wskaźnika. "Czwarty pomiar dotyczy kriosfery. Rosnący niepokój związany z tempem utraty lodu morskiego w okresie letnim w Arktyce zdecydował o wybraniu tego właśnie pomiaru. Parametr ten w sposób całościowy odzwierciedla system Ziemi, a warto zwrócić uwagę, że zasięg lodu morskiego w okresie letnim kurczy się znacznie szybciej niż przewidziały to modele sprzed pięciu i dwóch lat."

  Program badawczy IGBP zajmuje się badaniem zmian klimatu, aby dostarczyć dowodów naukowych pomocnych w lepszym zrównoważeniu ekosystemów Ziemi.

  rdo: CORDIS

  informacji: Światowa Organizacja Meteorologiczna: http://www.wmo.int/pages/index_en.html IGBP: http://www.igbp.net/ Teksty pokrewne: 26902, 31247 Kategoria: Różne
  Źródło danych: WMO; IGBP
  Referencje dokumentu: Na podstawie informacji uzyskanych od WMO i IGBP.
  Indeks tematyczny: Zmiana klimatu & cykl węglowy; Nauki o ziemi; Ochrona srodowiska; Informacje, media; Metody pomiarowe; Meteorologia; Badania Naukowe RCN: 31566   W góre . O tym serwisie . Serwisy CORDIS . Helpdesk . © . Ważne informacje prawne Administratorem witryny CORDIS jest Urząd Publikacji

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Reanaliza meteorologiczna (reintegracja) to powtórne przeanalizowanie długich szeregów czasowych pomiarów meteorologicznych (np temperatury ziemi) w skali globu lub w skali regionalnej. Ma na celu odrzucenie błędnych wyników pomiarowych i integrację danych pomiarowych z różnych obserwacji. Reanaliza meteorologiczna umożliwia badanie zmian klimatu na podstawie pomiarów, a nie badanie zmian wynikających z innych czynników takich jak zmiany technik pomiarowych. Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, Kopenhaga 2009 znana z skrócie jako szczyt w Kopenhadze – międzynarodowa konferencja poświęcona problematyce zmian klimatu. Odbywała się od 7 do 18 grudnia 2009 w Bella Center w Kopenhadze. Organizował ją Sekretariat Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych ds. zmian klimatu, a gospodarzem konferencji był rząd Danii. Gośćmi spotkania było ponad 190 delegacji rządowych. Care-Denmark - duńska organizacja charytatywna wspierająca potrzebujących. Jej celem jest wyzbycie się nietolerancji, danie ludziom nadziei i sprawiedliwości oraz walka z głodem i niesprawiedliwością. Jest to jedna z największych organizacji tego typu na świecie. Pomaga ona więcej niż 55 milionom ludzi w 70 krajach. Organizacja specjalizuje się w zarządzaniu naturalnymi źródłami i w pomaganiu ludziom w dostosowaniu się do zmian klimatu, które powodują ucieczki z powodu susz, powodzi, cyklonów etc.

  Dendroklimatologia – nauka zajmująca się rekonstruowaniem warunków klimatycznych i ich zmian w czasie i przestrzeni na podstawie pomiarów słojów drzew. Dzięki technikom dendroklimatologii jest możliwe poznanie kierunków zmian klimatu. Techniki umożliwiają rekonstrukcję danych dotyczących temperatury, opadów i innych czynników klimatycznych. Scenariusze RCP (representative concentration pathways) - cztery scenariusze zmian koncentracji dwutlenku węgla, które zostały zaakceptowane przez Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian Klimatu w projekcie porównania globalnych modeli klimatu (tzw. projekt CMIP5)

  Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, Poznań 2008 - międzynarodowa konferencja poświęcona problematyce zmian klimatu. Odbywała się od 1 do 12 grudnia 2008 roku w Poznaniu na terenie Centrum Kongresowego Międzynarodowych Targów Poznańskich. Organizował ją Sekretariat Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych ds. zmian klimatu, a gospodarzem konferencji był rząd Rzeczypospolitej Polskiej. Gośćmi spotkania było ponad 190 delegacji rządowych, a wzięło w niej udział łącznie ponad 11 tys. osób. Intergovernmental Panel on Climate Change (Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu, w skrócie IPCC) – organizacja założona w 1988 przez dwie organizacje Narodów Zjednoczonych – Światową Organizację Meteorologiczną (WMO) oraz Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP) w celu oceny ryzyka związanego z wpływem człowieka na zmianę klimatu.

  Przegląd Sterna nt. ekonomiki zmian klimatycznych (nazywany także Raportem Sterna) to 700-stronnicowy raport opublikowany 30 października 2006 przez ekonomistę Sir Nicholasa Sterna, przygotowany dla rządu Zjednoczonego Królestwa, który omawia wpływ zmian klimatycznych i globalnego ocieplenia na światową ekonomię. EdGCM jest modelem ogólnej cyrkulacji atmosfery (ang. Global Circulation Model, w skrócie GCM) napisanym w celach edukacyjnych. Model może być uruchamiany na PC, ma wbudowany prosty interfejs graficzny i bazę danych i może być wykorzystany do badań zmian klimatu. Jest oparty na modelu z NASA Goddard - GISS Model II. Pozwala nauczycielom i uczniom wyrobić intuicję dotyczącą współczesnych problemów klimatycznych i zapoznanie się z narzędziami wykorzystywanymi przez naukowców w badaniach zmian klimatu.

  Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, Warszawa 2013 znana z skrócie jako szczyt w Warszawie – międzynarodowa konferencja poświęcona problematyce zmian klimatu. Obdywała się od 11 do 22 listopada 2013 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Organizuje ją Sekretariat Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych ds. zmian klimatu, a gospodarzem konferencji był rząd Polski. Gośćmi spotkania byli delegacji rządowi wszystkich krajów.

  Powodzie i lawiny błotne w Brazylii - klęska żywiołowa, która dotknęła północno-wschodnie stany Brazylii. W wyniku silnych opadów deszczów, które miały miejsce w kwietniu i maju 2009 roku, zginęły 44 osoby a ponad 300 tys. straciło dach nad głową. Najgorsza sytuacja wystąpiła w stanie Maranhão, gdzie zginęło 6 osób, a 40700 bezdomnych musiało zamieszkać w schroniskach. Łącznie zostało dotkniętych siedem stanów.

  Powódź w Indiach – powódź, która dotknęła kilka stanów w Indiach w lipcu 2009. W jej wyniku śmierć poniosło co najmniej 49 osób w stanach Orisa oraz Kerala. Najbardziej dotknięte zostały stany Orisa, Kerala, Gujarat i stany w regionie północno-wschodnich Indii. Powodzie wystąpiły w wyniku intensywnych opadów deszczu wraz z nadejściem monsunu. Czwarty Raport IPCC (The Fourth Assessment Report of the IPCC; w skrócie AR4) - czwarty raport podsumowujący zmiany klimatu, raporty są publikowane przez Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian Klimatu (IPCC).

  Typy klimatów – jednostki stosowane w klasyfikacji klimatu. Odznaczają się charakterystycznymi cechami przebiegu elementów klimatu odmiennymi od innych typów; ten sam typ klimatu może występować w różnych obszarach geograficznych, w przeciwieństwie do regionów klimatycznych. Pojęcie "Typ klimatu" zostało wprowadzone do klimatologii pod koniec XIX wieku przez Wladimira Köppena, niezależnie od stref klimatycznych.

  Dodano: 10.12.2009. 15:12  


  Najnowsze