• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Diariusze mnichów rzucają światło na prognozy klimatu

  21.01.2011. 11:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Zespół naukowców, którego prace są finansowane ze środków unijnych, wykorzystał diariusze mnichów i inne historyczne archiwa, aby potwierdzić trafność komputerowych symulacji klimatycznych. Odkrycia, opublikowane w czasopiśmie Nature Genetics, powinny pomóc naukowcom w przygotowywaniu precyzyjniejszych szacunków dotyczących zmian klimatu, zwłaszcza na szczeblu regionalnym i lokalnym.

  Źródłem unijnego wsparcia były dwa projekty: CIRCE (Badania zmian klimatu i ich oddziaływania - środowisko śródziemnomorskie) i ACQWA (Ocena zmian klimatu i ich oddziaływania na ilość i jakość wody).

  W toku badań naukowcy wykorzystali 3 modele klimatyczne do symulowania zmian klimatu w ciągu ostatnich 500 lat. Następnie porównali wyniki modeli klimatycznych ze źródłami historycznymi, takimi jak archiwa stacji meteorologicznych, rejestry plonów i diariusze mnichów. Dane historyczne okazały się zgodne z wynikami symulacji.

  Naukowców szczególnie interesowało oddziaływanie czynników zewnętrznych wobec systemu klimatycznego - takich jak aktywność wulkaniczna, zmiany w temperaturze Słońca oraz wzrost emisji gazów cieplarnianych spowodowany działalnością człowieka - na pogodę, zarówno w płaszczyźnie sezonowości, jak i regionalności.

  Jak podkreślają, "to regionalne i sezonowe objawy zmian klimatu determinują wpływ ocieplenia z powodu gazów cieplarnianych na ekosystemy i społeczności".

  Tak jak uznano wpływ emisji gazów cieplarnianych na klimat Europy w XX w., to z drugiej strony niektórzy naukowcy zasugerowali, iż wpływ czynników zewnętrznych we wcześniejszych stuleciach był "bez znaczenia".

  Tymczasem wyniki badań wskazują, że czynniki zewnętrzne miały ogromny wpływ w ciągu ostatnich pięciuset lat na pogodę w Europie. To sugeruje, że nasze obecne emisje gazów cieplarnianych prawdopodobnie odegrają znaczącą rolę w kształtowaniu klimatu europejskiego w przyszłości.

  "Nasze prace pokazują, że wpływy zewnętrzne na pogodę są istotne i nawet niewielkie zmiany czynników spoza systemu klimatycznego mają znaczący wpływ" - wyjaśnia naczelna autorka artykułu, profesor Gabi Hegerl z Wydziału Nauki o Ziemi Uniwersytetu w Edynburgu, Wlk. Brytanii. "To znaczące odkrycia, ponieważ obserwujemy wpływ tych czynników na szczeblu regionalnym."

  W skali krótkoterminowej szczególnie wyraźny wpływ na klimat wywierają wulkany. Okresy letnie następujące po erupcji są zwykle znacznie chłodniejsze od normy, a zimy cieplejsze. Jednakże nie wydają się one wywierać większego wpływu na temperatury wiosną i jesienią.

  Wpływ czynników zewnętrznych na klimat zaznacza się szczególnie zimą i wiosną, bowiem wówczas odpowiadają one szacunkowo za 75% obserwowanych od końca XVII w. zimowych ociepleń. "Ocieplanie się zim jest w dużej mierze związane z wprowadzaniem gazów cieplarnianych" - zauważają naukowcy.

  Jak podsumowują: "Wykorzystaliśmy rekonstrukcje sezonowych temperatur lądowych w Europie oraz symulacje przygotowane za pomocą trzech modeli klimatycznych, aby wykazać, że wpływy zewnętrzne na klimat - takie jak stężenia stratosferycznych aerozoli wulkanicznych czy gazów cieplarnianych, inne wpływy antropogeniczne i prawdopodobnie zmiany w całkowitym natężeniu promieniowania słonecznego - wywierały dostrzegalny wpływ na temperatury w Europie na przestrzeni ostatnich pięciuset lat."

  Obok naukowców z Uniwersytetu w Edynburgu, udział w badaniach wzięli badacze z Uniwersytetu Justusa Liebiga w Giessen, Niemcy, Universidad Complutense Madrid w Hiszpanii oraz z Uniwersytetu w Bernie, Szwajcaria.

  Projekt CIRCE jest finansowany na kwotę 10 mln EUR z tematu "Zrównoważony rozwój, zmiany globalne i ekosystemy" Szóstego Programu Ramowego (6PR). Przedsięwzięcie rozpoczęte w 2007 r., które ma się zakończyć w tym roku, zgromadziło naukowców z ponad 60 organizacji z Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki.

  Pięcioletni projekt ACQWA, który rozpoczął się w 2008 r., otrzymał 6,5 mln EUR z tematu "Środowisko" Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE. Łącznie 35 partnerów pochodzi z Europy i Ameryki Południowej.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Pod pojęciem klimat rozumie się średni stan atmosfery i oceanu w skalach od kilku lat do milionów lat. Zmiany klimatu wynikają z czynników zewnętrznych takich jak ilość dochodzącego promieniowania słonecznego lub czynników wewnętrznych takich jak działalność człowieka (zmiany antropogeniczne) lub wpływ czynników naturalnych. W ostatnich latach termin „ogólna zmiana klimatu”, używany jest w kontekście globalnego ocieplenia i wzrostu temperatury na powierzchni Ziemi, ale rozważane są scenariusze powodujące oziębienie powierzchni Ziemi (np. wywołane odbiciem energii słonecznej od zwiększonej pokrywy chmur lub aerozoli atmosferycznych).

  Pod pojęciem klimat rozumie się średni stan atmosfery i oceanu w skalach od kilku lat do milionów lat. Zmiany klimatu wynikają z czynników zewnętrznych takich jak ilość dochodzącego promieniowania słonecznego lub czynników wewnętrznych takich jak działalność człowieka (zmiany antropogeniczne) lub wpływ czynników naturalnych. W ostatnich latach termin „ogólna zmiana klimatu”, używany jest w kontekście globalnego ocieplenia i wzrostu temperatury na powierzchni Ziemi, ale rozważane są scenariusze powodujące oziębienie powierzchni Ziemi (np. wywołane odbiciem energii słonecznej od zwiększonej pokrywy chmur lub aerozoli atmosferycznych).

  Pod pojęciem klimat rozumie się średni stan atmosfery i oceanu w skalach od kilku lat do milionów lat. Zmiany klimatu wynikają z czynników zewnętrznych takich jak ilość dochodzącego promieniowania słonecznego lub czynników wewnętrznych takich jak działalność człowieka (zmiany antropogeniczne) lub wpływ czynników naturalnych. W ostatnich latach termin „ogólna zmiana klimatu”, używany jest w kontekście globalnego ocieplenia i wzrostu temperatury na powierzchni Ziemi, ale rozważane są scenariusze powodujące oziębienie powierzchni Ziemi (np. wywołane odbiciem energii słonecznej od zwiększonej pokrywy chmur lub aerozoli atmosferycznych).

  Pod pojęciem klimat rozumie się średni stan atmosfery i oceanu w skalach od kilku lat do milionów lat. Zmiany klimatu wynikają z czynników zewnętrznych takich jak ilość dochodzącego promieniowania słonecznego lub czynników wewnętrznych takich jak działalność człowieka (zmiany antropogeniczne) lub wpływ czynników naturalnych. W ostatnich latach termin „ogólna zmiana klimatu”, używany jest w kontekście globalnego ocieplenia i wzrostu temperatury na powierzchni Ziemi, ale rozważane są scenariusze powodujące oziębienie powierzchni Ziemi (np. wywołane odbiciem energii słonecznej od zwiększonej pokrywy chmur lub aerozoli atmosferycznych).

  Pod pojęciem klimat rozumie się średni stan atmosfery i oceanu w skalach od kilku lat do milionów lat. Zmiany klimatu wynikają z czynników zewnętrznych takich jak ilość dochodzącego promieniowania słonecznego lub czynników wewnętrznych takich jak działalność człowieka (zmiany antropogeniczne) lub wpływ czynników naturalnych. W ostatnich latach termin „ogólna zmiana klimatu”, używany jest w kontekście globalnego ocieplenia i wzrostu temperatury na powierzchni Ziemi, ale rozważane są scenariusze powodujące oziębienie powierzchni Ziemi (np. wywołane odbiciem energii słonecznej od zwiększonej pokrywy chmur lub aerozoli atmosferycznych).

  Nierównowagowe symulacje klimatu (ang. transient climate simulation) – symulacje zachowania atmosfery lub oceanu dla określonego czasu za pomocą modelu ogólnej cyrkulacji. W takich symulacjach zmienia się koncentrację gazów cieplarnianych w sposób ciągły starając się przybliżyć jak najbardziej realistycznie sytuację (np koncentracje gazów cieplarnianych w danym roku). Obecnie (2006) zazwyczaj modeluje się okres 1850-2100. Tego typu obliczenia numeryczne trzeba skontrastować z tzw. równowagowymi symulacjami klimatu.

  Dendroklimatologia – nauka zajmująca się rekonstruowaniem warunków klimatycznych i ich zmian w czasie i przestrzeni na podstawie pomiarów słojów drzew. Dzięki technikom dendroklimatologii jest możliwe poznanie kierunków zmian klimatu. Techniki umożliwiają rekonstrukcję danych dotyczących temperatury, opadów i innych czynników klimatycznych.

  Dodano: 21.01.2011. 11:17  


  Najnowsze