• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dwa śląskie bolidy wystartują na brytyjskim torze Silverstone

  02.01.2012. 00:25
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Studenci Politechniki Śląskiej po raz trzeci wystartują w wyścigu The Greenpower Corporate Challenge, który odbędzie się 29 kwietnia 2012 r. na słynnym torze wyścigowym Silverstone w Wielkiej Brytanii. Tym razem ubiegłoroczni zdobywcy drugiego miejsca, wystartują w zawodach aż dwoma pojazdami.

  Uczestnicy wyścigu The Greenpower Corporate Challenge muszą wykonać jak najwięcej okrążeń toru w czasie czterech godzin, przy ograniczonym źródle zasilania. Podczas pracy nad pojazdem konstruktorzy muszą więc przestrzegać ściśle określonych reguł dotyczących bezpieczeństwa kierowcy i gabarytów pojazdu.

  W 2010 roku bolid skonstruowany przez studentów Politechniki Śląskiej w ramach projektu Silesian Greenpower, uplasował się na szóstym miejscu zawodów The Greenpower Corporate Challenge. W roku 2011 było to już miejsce drugie. "W konstrukcji niektórych elementów bolidu osiągnęliśmy znaczny postęp, uzyskując tak znakomity wynik. W dalszym ciągu widzimy jednak możliwości udoskonalenia bolidu" - zapewniają młodzi konstruktorzy.

  Ich plany są coraz bardziej ambitne, bo w 2012 roku mają zamiar wystawić w zawodach aż dwa bolidy. "Pierwszy raz studenci z polskiej uczelni wystartują więc w jednych zawodach dwoma pojazdami" - podkreśla Marcin Włodarczyk z Centrum Innowacji i Transferu Technologii PŚ.

  Zespół Silesian Greenpower tworzą studenci z trzech wydziałów Politechniki Śląskiej: Inżynierii Środowiska i Energetyki; Automatyki, Elektroniki i Informatyki oraz Mechanicznego Technologicznego.

  "Grupa studentów współpracujących przy projekcie rozrosła się do znacznych rozmiarów. Udało się pogodzić różne charaktery i sposoby pracy. Najbardziej cieszy mnie fakt zaangażowania studentów z niższych lat studiów, którzy właśnie w projekcie zdobywają specjalistyczną wiedzę. Udział młodszych studentów znacznie podnosi potencjał grupy i daje możliwość rozszerzenia działalności na inne obszary" - mówi jeden z opiekunów grupy dr hab. Wojciech Skarka.

  Sukcesy bolidu skonstruowanego na zawody w 2011 roku okazały się na tyle owocne, że studenci z Wydziału Mechanicznego Technologicznego postanowili zbudować i wystartować również trochę innego rodzaju bolidem w prestiżowych zawodach Shell Eco-maraton 2012. Odbędą się one w maju 2012 r. w Rotterdamie.

  Zespoły biorące w nich udział mają zaprojektować, zbudować i przetestować energooszczędny pojazd. Ostatecznym sprawdzianem ich konstrukcji są zawody rozgrywane od 1985 roku. Zwycięża w nich drużyna, która pokona jak najdłuższy dystans zużywając najmniejszą ilość energii.

  Teraz studenci pracują nad pojazdami, a jednocześnie poszukują sponsorów, którzy wesprą projekt. "Niestety (..) pomimo wsparcia uzyskanego dzięki poprzednim edycjom projektu jest to niewystarczające, a koszty z roku na rok coraz większe. Jednakże zainteresowanie i zapał studentów są dla nas najlepszym motorem do pracy" - zaznacza Marcin Włodarczyk.

  Cykliczne wyścigi The Greenpower Corporate Challenge, w których rywalizują zbudowane z materiałów wtórnych i napędzane silnikiem elektrycznym bolidy, organizuje brytyjska organizacja Greenpower. Uczestnikami są głównie brytyjskie szkoły średnie, uniwersytety oraz firmy motoryzacyjne. Najbardziej znanymi konkurentami polskiego zespołu były: Jaguar Land Rover, Bentley, Peugeot czy Citroen.

  PAP - Nauka w Polsce

  ekr/ agt/

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej to jeden z pierwszych czterech wydziałów Politechniki Śląskiej. Obecnie wydział zatrudnia 23 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 86 doktorów. Działalność naukowa pracowników wydziału obejmuje wszystkie dziedziny z zakresu projektowania konstrukcji, materiałów budowlanych i technologii budownictwa oraz inżynierii komunikacyjnej i infrastruktury: rozwój teorii konstrukcji, w szczególności budowli narażonych na działanie wpływów eksploatacji górniczej, konstrukcje żelbetowe, sprężone i stalowe, drewniane budownictwo szkieletowe, badania gruntów, fundamentów i konstrukcji budowli, mechanikę ośrodków ciągłych i dynamikę układów mechanicznych w ujęciu nieklasycznym, tworzenie naukowych podstaw eksploatacji, renowacji i remontów, nowe metody i technologie w budownictwie mostowym oraz eksploatację obiektów mostowych na terenach objętych wpływami górniczymi, budownictwo komunikacyjne z uwzględnieniem rozwoju teorii konstrukcji nawierzchni i podłoża gruntowego na terenach górniczych, projektowanie, budowę i eksploatację infrastruktury komunalnej w warunkach górniczej deformacji terenu, badania trwałości materiałów i obiektów budowlanych, podstawy kształtowania budynków ekologicznych, systemy organizacyjne, informatyczno-decyzyjne i systemy zarządzania dla przedsiębiorstw budowlanych, technologie i badania materiałów i wyrobów budowlanych. Wydział jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Wydziałów Budownictwa AECEF (Association Of European Civil Engineering Faculties) oraz aktywnym uczestnikiem projektu EUCEET (European Civil Engineering Education and Training), skupiającego ponad 130 partnerów, w tym 101 wydziałów budownictwa z 29 krajów Europy. Wydział intensywnie współpracuje z organizacjami branżowymi – Śląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa, Izbą Budownictwa z siedzibą w Katowicach oraz Polskim Związkiem Inżynierów i Techników Budownictwa. Wymiana studentów i kadry prowadzona jest we współpracy z uniwersytetami w Anglii, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Francji, Danii, Portugalii, Słowacji i Turcji. Studenci zagraniczni mogą podejmować studia na makrospecjalności, prowadzonej w całości w języku angielskim. Z kolei studenci specjalności budowlano-architektonicznej mogą uzyskać polsko-duński dyplom inżynierski w ramach bilateralnej umowy z Vitus Bering Denmark University College w Horsens. Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej zatrudnia 39 profesorów i doktorów habilitowanych, oraz ponad 200 adiunktów, asystentów i wykładowców. Wydział współpracuje z firmami związanymi z różnymi branżami przemysłu. Dowodem współpracy są liczne wdrożenia przemysłowe pracowników wydziału, udział pracodawców w procesie kształcenia poprzez przyjmowanie studentów na praktyki, wspólne prowadzenie prac dyplomowych, współorganizowanie kursów i szkoleń kończących się uzyskaniem certyfikatu kompetencji. Studencki Festiwal Informatyczny (w skrócie SFI ) – konferencja informatyczna odbywająca się co roku w Krakowie, począwszy od 2005 r. Jest organizowana przez studentów dla studentów, licealistów, pracowników branży IT oraz pasjonatów informatyki i nowinek technicznych. Wykłady i warsztaty prowadzą twórcy technologii informatycznych oraz specjalistami z branży IT – z Polski i ze świata. Organizatorami Studenckiego Festiwalu Informatycznego są studenci czterech krakowskich uczelni: Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego zgrupowani w kołach naukowych działających przy wydziałach wyżej wymienionych uczelni. Studencki Festiwal Informatyczny jest inicjatywą non-profit. Uczestnicy nie ponoszą żadnych opłat za udział. Każdorazowo festiwal odbywa się w Krakowie w budynkach uniwersyteckich wymienionych uczelni wyższych.

  Margonem - graficzna gra przeglądarkowa z gatunku MMORPG. Została stworzona w 2006 roku przez grupę studentów Politechniki Śląskiej, jako temat pracy magisterskiej jednego z nich. Obecnie jest własnością firmy Garmory. Początkowo Margonem było projektem niekomercyjnym, rozwijanym dla własnej przyjemności twórców. Z czasem, dzięki napływowi graczy, przekształciło się w projekt komercyjny. Margonem to gra oparta na grafice 2D. Uczestnictwo w grze jest bezpłatne, jednakże Margonem oferuje wirtualną walutę o nazwie Smocze Łzy, która dostępna jest głównie dzięki mikropłatnościom. Centrum Innowacji i Transferu Technologii (CITT) – jednostka Politechniki Śląskiej służąca promocji współpracy nauki z biznesem i samorządem w celu wsparcia i rozwoju procesu transferu technologii i wiedzy z uczelni do gospodarki. Główną grupą do której skierowana jest aktywność CITT są przedsiębiorstwa zainteresowane rozwojem poprzez wdrażanie innowacji.

  Krystian Kazimierz Andrzej Żymełka (ur. 1946 w Rybniku) - mgr inż. elektryk-automatyk (1970 - Wydział Automatyki Politechniki Śląskiej, specjalność Systemy Kompleksowego Sterowania), dr nauk technicznych - informatyka (1987 - Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej). Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej powstał w 1993 r. z połączenia dwóch wydziałów: Mechaniczno Energetycznego i Inżynierii Środowiska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki nawiązuje do tradycji obu starych wydziałów.

  Studencka Telewizja Internetowa TVPW (oficjalny skrót TVPW) – internetowa telewizja studencka założona w maju 2007 roku przez studentów Politechniki Warszawskiej z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa oraz Elektroniki i Technik Informacyjnych. Jest jednostką organizacyjną Mediów Politechniki Warszawskiej. Obok portalu internetowego Polibuda.info, internetowej rozgłośni Radio Aktywne oraz czasopisma i.pewu, TVPW należy do czterech głównych mediów tej uczelni. Zielona Akcja - akcja wolontariatu studenckiego zapoczątkowana w 2001 roku na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Polegała na organizowaniu przez studentów uczelni wyższych wakacyjnych zajęć z dziećmi z obszarów wiejskich. W pierwszym roku wzięło w niej udział okołu 30 studentów pracujących w trzech miejscowościach: Kamionka Wielka, Królowa Górna i Mystków. W kolejnych latach liczba studentów i miejscowości objętych akcją stopniowo się powiększała. W roku 2003 było to około 260 studentów z kilkunastu uczelni i ponad 40 miejscowości w całej Polsce.

  Centrum Innowacji, Rozwoju i Transferu Technologii Politechniki Poznańskiej (skrót: CIRiTT) - jednostka mająca na celu zwiększenie efektywności współpracy między nauką, a biznesem, należące do Politechniki Poznańskiej.

  Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej – jeden z czternastu wydziałów Politechniki, utworzony 24 maja 1945 na mocy dekretu powołującego do życia uczelnię, jako jeden z czterech pierwszych jej wydziałów (jako jedyny zachował niezmienioną nazwę od chwili utworzenia). Wydział zlokalizowany jest w kampusie głównym w Gliwicach, przy ulicach Krzywoustego i Akademickiej. Wydział zatrudnia ponad 20 samodzielnych pracowników nauki (profesorów i doktorów habilitowanych) oraz około 80 pracowników ze stopniem doktora. Strukturę wydziału stanowi współcześnie 6 jednostek - 3 instytuty i 3 katedry. Wydział kształci studentów na wszystkich stopniach kształcenia (inżynierskie, magisterskie, doktoranckie) w 5 kierunkach, w ramach studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych. Wydział posiada prawa nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego.

  Puchar Challenge w sezonie 2011/2012 (oficjalna nazwa 2012 GM Capital Challenge Cup Women) – międzynarodowe rozgrywki organizowane przez Europejską Konfederację Piłki Siatkowej (CEV) - w ramach europejskich pucharów - dla żeńskich klubowych zespołów siatkarskich "starego kontynentu". Formuła Student – międzynarodowa klasa bolidów wyścigowych. Samochody są projektowane, a następnie budowane przez studentów uczelni technicznych. Gotowe konstrukcje biorą udział w zawodach organizowanych rokrocznie na torach Formuły 1. Studenci są oceniani w szeregu konkurencji statycznych, jak i dynamicznych.

  Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej - jeden z 6 wydziałów Politechniki Opolskiej powstały w 2010 roku w wyniku reorganizacji Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji poprzez wyodrębnienie z jego struktur Instytutu Innowacyjności Procesów i Produktów,, który połączył się z Wydziałem Edukacji Technicznej i Informatycznej tworząc Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki. Kształci studentów na czterech podstawowych kierunkach, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Wydział Techniki Morskiej i Transportu ZUT – jeden z wydziałów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Choć sam Wydział Techniki Morskiej powstał w 1991 roku, początki jego rozwoju sięgają roku 1960. Pierwsi studenci budowy okrętów rozpoczęli studia na najstarszej szkole wyższej Szczecina – Politechnice Szczecińskiej na ówczesnym Wydziale Budowy Maszyn. W roku 1970 doszło do powołania Instytutu Okrętowego, w ślad za czym Wydział Budowy Maszyn zmienił nazwę na Wydział Budowy Maszyn i Okrętów. W 1983 r. Instytut Okrętowy oddzielił się od ww. Wydziału i rozpoczął samodzielne funkcjonowanie na prawach Wydziału. W 1999 roku z Wydziału Techniki Morskiej odłączono Instytut Informatyki, który ostatecznie przekształcił się w Wydział Informatyki Politechniki Szczecińskiej. W roku 2011 Wydział zmienił nazwę na aktualnie obowiązującą, czyli Wydział Techniki Morskiej i Transportu. Wydział posiada prawo nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie naukowej budowa i eksploatacja maszyn. Budynek Wydziału Techniki Morskiej i Transportu znajduję się w Szczecinie przy Al. Piastów 41.

  Akademicki Teatr REMONT (ATR) – teatr studencki działający przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach. ATR powstał w 2003 roku z inicjatywy studentów Wydziału Architektury Pol. Śl. i działa pod patronatem władz uczelni. Opiekunem naukowym jest dr inż. arch. Elżbieta Rdzawska. Siedziba Teatru znajduje się Centrum Kultury Studenckiej "Mrowisko" w Gliwicach. Motto Teatru: "Tradycyjnie-tak, banalnie-nie!". W ciągu swojej działalności ATR wypracował swój charakterystyczny styl, zbierając pochlebne opinie, nagrody i wyróżnienia zarówno widzów, jak i krytyki.

  Dodano: 02.01.2012. 00:25  


  Najnowsze