• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ekoinnowacje to wciąż dziewiczy obszar dla polskiego biznesu

  31.05.2011. 00:25
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Polska w europejskim rankingu ekoinnowacyjności znajduje się na czwartym miejscu od końca. Oznacza to, że polskie firmy, ale również instytucje badawcze mają wielki potencjał dla zdroworozsądkowych i materiałooszczędnych strategii biznesowych - uważa Michał Miedziński, koordynator międzynarodowej platformy Eco-Innovation Observatory, prezentowanej 25 maja w Brukseli podczas Zielonego Tygodnia (Green Week) - debaty poświęconej ochronie środowiska i wydajnej gospodarce zasobami.

  Jak definiują eksperci, ekoinnowacja to taka innowacja, która redukuje użycie zasobów naturalnych albo zmniejsza użycie szkodliwych substancji przez cały cykl życia produktu czy usługi. Blisko połowa europejskich przedsiębiorstw wprowadziła w ostatnich dwóch latach przynajmniej jedną taką innowację.

  Eco-Innovation Observatory to inicjatywa podjęta w 2010 r. w ramach programu CIP (Competitive Innovation Programme). Jej celem jest dostarczanie informacji i analiz inicjatywom UE w zakresie rozwoju technologii przyjaznych środowisku i wspieranie innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw.

  Konkurs ogłoszony w 2009 r. wygrało konsorcjum prowadzone przez Technopolis Group, zrzeszające organizacje z Niemiec, Austrii, Finlandii i Wielkiej Brytanii.

  "Pomysł był taki, żeby powstała platforma, która w sposób horyzontalny spojrzy na trendy w innowacyjności. Nie jest to projekt badawczy, ale taki, który zbiera doświadczenia projektów badawczych. W naszych analizach chodzi o to, żeby zobaczyć, jak przedsiębiorstwa w Europie wdrażają inicjatywy wpisujące się w opracowaną przez nas definicję ekoinnowacji. Okazuje się, że większość firm tego nie robi. Eco-Innovation Scoreboard, czyli opublikowany przez nas ranking z punktu widzenia indywidualnych państw może wzbudzić kontrowersje i dyskusje. To właśnie jest jego celem" - powiedział PAP Miedziński.

  W rankingu za 2010 r. prym wiodą Dania, Finlandia, Niemcy, Austria i Szwecja. Układ ten zmienia się, w zależności od tego, jakie wskaźniki wzięto pod uwagę w ocenie danego kraju. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.eco-innovation.eu . Miedziński zaprasza do zabierania głosu w sprawach sygnalizowanych za pośrednictwem tej platformy internetowej, deklaruje też otwartość Eco-Innovation Observatory na współpracę z podmiotami z całej UE.

  Daleką pozycję Polski w scoreboardzie ekspert ocenia w kategoriach możliwości, a nie utraconych szans.

  "W raporcie o Polsce mamy bardzo dobre przykłady zdroworozsądkowego gospodarowania. Chodzi o to, żeby takie strategie upowszechnić i rozwijać. Istnieje wielki potencjał w obszarze ekoinnowacji w Polsce, szczególnie jeśli chodzi o materiałooszczędność przemysłu. Nie mówimy przecież o przełomowych innowacjach" - zaznaczył Miedziński.

  Dodał, że zmniejszenie kosztu materiałów poprzez racjonalne gospodarowanie nimi może być dla przedsiębiorstwa większą innowacją niż oszczędzanie w przyszłości na kosztach zakupu. Materiały kosztują, a nawet jeśli nie są bardzo drogie, często uzyskanie dostępu do nich oznacza dla firm duże nakłady.

  "Gospodarujmy lepiej - nie ma to nic wspólnego z tradycyjnym podejściem mającym na celu jedynie ochronę środowiska. Ekoinnowacyjność naturalnie łączy interes ekonomiczny i ekologię. Jest to bardzo atrakcyjne nie tylko dla polityków, ale również dla przedsiębiorstw. Dla instytucji naukowych jest to wielka szansa, bo wiele z tych rozwiązań zaczyna się gdzieś w laboratoriach, w pracach młodych badaczy. Materiałooszczędność, konkretne rozwiązania wprowadzane w firmach, są świetnym polem do popisu dla naukowców, którzy chcą współpracować z biznesem za obopólną korzyścią" - apelował rozmówca PAP.

  Eco-Innovation Observatory to inicjatywa ogólnoeuropejska. W analizach eksperci skupiają się na praktykach, które już zostały wdrożone. "Nawet, jeśli są to tylko niewielkie zmiany wdrażane przez małe firmy, to stanowią one informację dla innych przedsiębiorstw: +że można+, ale i informację dla naukowców, że jest popyt na tego rodzaju rozwiązania" - ocenił panelista Zielonego Tygodnia.

  Michał Miedziński ukończył gospodarkę przestrzenną na Uniwersytecie Warszawskim. Później studiował za granicą, a teraz pracuje w Brukseli w Technopolis Group. Podczas debaty Green Week, organizowanej w dniach 24-27 maja, uczestniczył w panelu dyskusyjnym poświęconym optymalizowaniu wydajności ekologicznej produktów i procesów.

  PAP - Nauka w Polsce, Karolina Olszewska

  agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Open Innovation – pojęcie zaproponowane przez profesora i dyrektora wykonawczego Centrum Open Innovation na Uniwersytecie w Berkeley Henriego Chesbrougha. Najważniejszym punktem tej koncepcji jest to, że w świecie szeroko rozpowszechnianej wiedzy, firmy nie mogą wyłącznie polegać na swoich własnych badaniach, ale powinny nabywać patenty lub licencje na wynalazki i inne nowatorskie rozwiązania od innych firm. Ponadto firmy powinny udostępniać swoje wynalazki, których nie wykorzystują, innym podmiotom na zasadzie sprzedaży licencji, tworzenia konsorcjów czy firm typu spin-off. Przeciwnym do Open Innovation jest pojęcie closed innovation, odnoszące się do procesu ograniczenia użycia wewnętrznych zasobów innowacyjnych rozwiązań tylko do własnej firmy i nie korzystania z zasobów z zewnątrz. Największe firmy promujące rozwiązanie Open Innovation to m.in. Procter & Gamble i InnoCentive. Zarządzanie innowacjami (angielski: Innovation Management, Managing Innovation) - specjalność naukowa w obszarze nauk ekonomicznych podejmująca problematykę innowacji w przedsiębiorstwach. Europejski Ranking Innowacyjności (The European Innovation Scoreboard) jest to ranking mierzący i porównujący poziom innowacyjności w państwach członkowskich Unii Europejskiej

  Strategia przedsiębiorstwa – to według Z. Pierścionka: „Strategia przedsiębiorstwa to zespół skoordynowanych, dostosowanych do sytuacji firmy oraz otoczenia, sposobów osiągnięcia celów tego przedsiębiorstwa”. Interpretując tę definicję można stwierdzić, że strategia jest zbiorem określonych zasad zarządzania stosowanych przez menedżerów przedsiębiorstw, które są stałe w pewnym okresie i prowadzą do osiągnięcia celu. Zasady te uwzględniają zarówno zasoby firmy jak i reakcje otoczenia. Paneuropejskie formy przedsiębiorstw – Unia Europejska zmierza do ujednolicenia większości uregulowań na obszarze wspólnego rynku, również w zakresie form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw (zob. formy prawne przedsiębiorstw). W dalszej perspektywie można oczekiwać, że powstanie wspólnotowy kodeks spółek handlowych. W prawie europejskim uregulowane są następujące formy paneuropejskie:

  Formy prawne przedsiębiorstw (również formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw) – formy, jakie przyjmują przedsiębiorstwa w momencie rejestracji. Można je podzielić na: Sieć korporacyjna to jednolita, obejmująca cyfrową siecią telekomunikacyjną, struktura funkcjonalna całego przedsiębiorstwa, w którym przekazywane są wiadomości przez dowolne aktualnie dostępne nośniki informacji. Sieć taka może być siecią bardzo rozległą, a nawet międzynarodową. Sieci korporacyjne są tworzone przez duże i rozprzestrzenione geograficznie przedsiębiorstwa lub powiązane ze sobą grupy przedsiębiorstw. Sieć korporacyjna tworzona jest wówczas, gdy publiczna sieć telekomunikacyjna nie zaspakaja w pełni potrzeb użytkowników, a realizowane w niej usługi służą zamkniętej grupie odbiorców, zwykle należących do jednej organizacji.

  Przejęcie przedsiębiorstwa – definiuje się jako uzyskanie kontroli nad przedsiębiorstwem. Jest to transakcja przeprowadzana przez przedsiębiorstwa celem uzyskania zamierzonych korzyści strategicznych czy też finansowych. Najczęściej przejęcie opiera się na nabyciu takiej ilości udziałów (akcji) danego przedsiębiorstwa przez drugie, że daje to kontrolę nad całością. Efektem transakcji jest włączenie przedsiębiorstwa przejętego do struktur firmy przejmującej. Przejęcie nie musi dotyczyć całej działalności, ale również części zakładu. Wywiadownia gospodarcza – wyspecjalizowana instytucja zajmująca się odpłatnie pozyskiwaniem informacji gospodarczych dotyczących sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw, sprawdzaniem wiarygodności i wypłacalności partnera w interesach. Wywiadownia gospodarcza na zlecenie przygotowuje raporty gospodarcze (handlowe, o moralności płatniczej firm), których celem jest zminimalizowanie ryzyka związanego ze współpracą z niesolidnym przedsiębiorcą. Raporty gospodarcze mogą zawierać również analizę firmy na tle branży, powiązania danej firmy z innymi podmiotami lub osobami, a także wskaźnik prawdopodobieństwa upadku, czy indeks zdolności płatniczej.

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (skrót – sp. z o.o.) – forma prawna przedsiębiorstw tworzona przez jedną lub więcej osób, zwanych wspólnikami, które odpowiadają za zobowiązania przedsiębiorstwa w ograniczonym zakresie. Spotykana w licznych krajach Europy, w tym w Polsce.

  Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) z siedzibą w Szczecinie (kontynuator działalności Kanadyjsko-Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, która uzyskała dotacje od rządu Kanady) jest jedną z instytucji otoczenia biznesu w Polsce. Istnieje na rynku od roku 1997 r. świadcząc usługi finansowe, doradcze i szkoleniowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a także dla osób planujących założenie działalności gospodarczej. Od początku Fundacja jest ukierunkowana na wdrażanie programów oraz usług służących zwiększaniu poziomu aktywności i innowacyjności polskich przedsiębiorstw.

  Paszport do eksportu: Działanie 6.1 jest elementem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, który przewiduje, że wsparcie na rozwój eksportu otrzyma 2000 przedsiębiorstw rocznie. Działanie skierowane jest do przedsiębiorstw z sektora MŚP rozpoczynających działalność eksportową lub potencjalnych eksporterów mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (w przypadku osób fizycznych posiadających miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.) Przedsiębiorstwo może otrzymać dofinansowanie tylko na jeden projekt, który trwa nie dłużej niż 24 miesiące. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 210 000 zł, którą można przeznaczyć na pokrycie 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych związanych z rozwojem działalności eksportowej (do 200 000 zł na wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu, do 10 000 zł (80% wsparcia) na zakup zewnętrznej usługi doradczej opracowania Planu Rozwoju Eksportu.

  Dodano: 31.05.2011. 00:25  


  Najnowsze