• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Eksperci GIG: przeciwwybuchowość kluczowa dla bezpieczeństwa

  01.04.2011. 01:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Wszystkie stosowane pod ziemią urządzenia muszą być sprawdzone pod kątem ich przeciwwybuchowości, ognioszczelności i odporności na trudne warunki. 31 marca specjaliści prezentowali w Mikołowie (Śląskie) przedsiębiorcom, jak wykonuje się takie testy. Wykłady i prezentacje na ten temat przygotowali specjaliści z Zakładu Bezpieczeństwa Przeciwwybuchowego Kopalni Doświadczalnej "Barbara" w Mikołowie, należącej do Głównego Instytutu Górnictwa (GIG). Kopalnia to jedyny w Europie tego typu podziemny "poligon doświadczalny", służący przemysłowi wydobywczemu.  Eksperci GIG wskazują, że bezpieczeństwo przeciwwybuchowe to jedno z najważniejszych zagadnień dla bezpiecznej pracy górników. Dlatego każda górnicza maszyna przed rozpoczęciem pracy na dole musi być szczegółowo zbadana i uzyskać stosowny certyfikat. To ważne, bo w środowisku metanowym każda iskra lub przebicie mogą spowodować katastrofę.

  Od niedawna GIG jest jedyną w Polsce jednostką certyfikującą materiały i urządzenia w zakresie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego, zgodnie ze światowym systemem certyfikacji. Dzięki temu certyfikaty Instytutu w tym zakresie są honorowane na całym świecie, bez konieczności dokonywania dodatkowej oceny.

  Taką możliwość GIG uzyskał po długim i trudnym okresie weryfikacji metod badawczych i kompetencji pracowników. Potrzebne były także sięgające kilkudziesięciu tysięcy euro inwestycje w nowoczesny sprzęt. Podczas audytu okazało się, że wiele rozwiązań stosowanych w GIG jest nowatorskich w skali światowej - np. wymyślona przez śląskich specjalistów metoda kalibracji czujników ciśnienia wybuchu.

  Rzeczniczka Instytutu Sylwia Jarosławska-Sobór przyznała, że certyfikacja w myśl światowych standardów otwiera GIG-owi drogę do pozyskiwania większej ilości zleceń także z zagranicy, gdzie certyfikacja tego typu jest często dużo droższa.

  Zaprezentowany w czwartek przedsiębiorcom system IECEx jest dobrowolnym, ale jedynym uznawanym w świecie systemem potwierdzania bezpiecznej konstrukcji urządzeń przeciwwybuchowych. Certyfikat przyznany Instytutowi obejmuje nie tylko badania i certyfikację urządzeń, ale także nadzór nad ich produkcją u wytwórcy.

  Jedną z głównych zasad stosowanych w systemie IECEx jest przejrzystość wymagań procesu certyfikacji. Wydane dokumenty (certyfikaty, skrótowe informacje o badaniach urządzenia oraz ocena systemu produkcji) są jawne - dostępne na stronie www.iecex.com.

  Badanie zagrożeń związanych z wybuchami, np. metanu czy pyłu węglowego, to domena Kopalni Doświadczalnej "Barbara". Fachowcy prezentują tam m.in. zaaranżowane w bezpiecznych warunkach pożary metanu i wybuchy pyłu, kładąc nacisk na profilaktykę w zwalczaniu tych zagrożeń. Jeden z takich pokazów odbył się w czwartek. Pokazowy wybuch pyłu węglowego w sztolni doświadczalnej można zobaczyć także w internecie - np. na portalu YouTube, w profilu Wyższego Urzędu Górniczego.

  Obecnie w mikołowskiej kopalni powstaje blisko pół kilometra nowych podziemnych wyrobisk, które będą służyć eksperymentom i badaniom w zakresie nowych technologii węglowych. Rozbudowa to część wartego ponad 160 mln zł projektu, w ramach którego na Śląsku powstaje Centrum Czystych Technologii Węglowych. Przedsięwzięcie realizują wspólnie GIG oraz Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu.

  W Kopalni Doświadczalnej "Barbara" badane są także właściwości poszczególnych gatunków węgla; niedawno z sukcesem przeprowadzono tam próbę podziemnego zgazowania węgla w złożu. W przyszłości ma tam powstać nowatorska w skali międzynarodowej instalacja doświadczalna, służąca opracowaniu technologii zgazowania węgla i biomasy dla zastosowań przemysłowych. MAB

  PAP - Nauka w Polsce

  ls/ bk/ bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Instytut Technik Innowacyjnych EMAG jest instytutem badawczym zajmującym się kompleksowym opracowywaniem a także wdrażaniem nowoczesnych urządzeń, systemów oraz technologii. Realizator prac naukowych, badawczo-rozwojowych, konstrukcyjnych i ekspertyz w zakresie elektrotechniki, automatyki przemysłowej, telekomunikacji, systemów monitorowania i urządzeń bezpieczeństwa, systemów sterowania procesami, informatyki technicznej, sieciowych systemów informacyjnych, racjonalnego użytkowania paliw i energii oraz ochrony środowiska. Ofertę EMAG-u uzupełniają: badania specjalistyczne, atestacyjne i certyfikacyjne przeprowadzane w Centrum Badań i Certyfikacji (m.in. w unikatowej Pracowni Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej) posiadającym akredytacje PCA, małoseryjna produkcja aparatury i urządzeń oraz usługi serwisowe. EMAG posiada własny ośrodek szkolenia oraz wydaje własne czasopismo naukowo-techniczne "Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa", poradniki, instrukcje i monografie. EMAG to lider wielu segmentów rynku - m.in. w zakresie aparatury i systemów bezpieczeństwa i monitorowania zagrożeń naturalnych, systemów automatyki kontroli parametrów jakościowych węgla. Misją i głównym celem Instytutu EMAG jest opracowywanie nowych innowacyjnych rozwiązań oraz doskonalenie istniejących urządzeń, technologii i systemów przyczyniających się do poprawy efektywności procesów produkcyjnych, wzrostu bezpieczeństwa pracy i jakości życia. Siedziba Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG mieści się w Katowicach.

  Geodezja górnicza zaliczana jest do geodezji gospodarczej i jest nauką zajmującą się zagadnieniami związanymi z projektowaniem, obsługą: górnictwa podziemnego, górnictwa otworowego, górnictwa odkrywkowego, a także budownictwa podziemnego. W zakresie działań geodezji górniczej dla kopalń podziemnych mieszczą się następujące zagadnienia: orientacja sytuacyjna i wysokościowa kopalń, pomiary realizacyjne (w tym zagadnienia przebitkowe), inwentaryzacje urządzeń szybowych oraz innych obiektów i urządzeń związanych z bezpieczeństwem ruchu zakładu górniczego, pomiary deformacji terenu górniczego teren górniczy, aktualizacja dokumentacji mierniczo-geologicznej.

  EITT (EIB/KNX Interworking Test Tool) - program do testowania zgodności urządzeń magistralnych ze standardem komunikacji systemu EIB/KNX, wykorzystywany przede wszystkim przez producentów takich urządzeń do testowania aplikacji oraz certyfikacji. Oprogramowanie EITT pozwala na przykład na wysyłanie wadliwych telegramów, co daje możliwość sprawdzenia odporności urządzeń na tego rodzaju niekorzystne zjawiska, mogące wystąpić w realnie funkcjonującej sieci sterowania. Mozliwe jest również sprawdzenie zgodności aplikacji urządzeń ze standardami ESI.

  Certyfikacja – ściśle określone postępowanie, w którym strona trzecia (organizacja), przyznaje pisemne zaświadczenie w formie certyfikatu o tym, że produkt (usługa), proces lub osoba spełnia określone wymagania. Certyfikacja jest częścią procesu oceny zgodności. Certyfikaty są często ograniczone w czasie, są wydawane przez niezależne jednostki certyfikujące, takie jak DQS, TÜV lub DEKRA wyznaczające standardy kontroli w zakresie zastrzeżonym przez daną jednostkę.

  Kopalnia Doświadczalna "Barbara" znajdująca się w Mikołowie jest jedyną w Polsce kopalnią doświadczalną i jedyną w Europie placówką naukowo-badawczą, która posiada podziemny poligon doświadczalny.

  TCO (Tjänstemännens Centralorganisation) – norma będąca certyfikatem jakości, przyznawanym głównie dla monitorów komputerowych oraz elektronicznych urządzeń biurowych, oceniających ich zgodność m. in. pod względem: emisji promieniowania, ergonomii, energooszczędności i ekologii. Definiuje następujące parametry: czytelność i stabilność obrazu, odporność na zakłócenia zewnętrzne, emisję promieniowania, energooszczędność oraz bezpieczeństwo elektryczne. Certyfikacja jest prowadzona przez szwedzką konfederację zawodową TCO Development (Unia Pracodawców), będącą spółką zależną od Tjänstemännens Centralorganisation Organization (TCO), bezpośrednio odpowiedzialnej za rozwój i przyznawanie certyfikatów zgodności. Norma jest głównie znana z certyfikacji monitorów komputerowych (TCO 95, 99, 03, 5.0, 6.0, 7.0). Jest także przyznawana dla: drukarek (TCO 99), mebli biurowych (TCO 04) i telefonów komórkowych (TCO 01).

  System informatyczny CMC1/2 (Cyfrowa Metanometryczna Centrala) – jeden z modułów systemu dyspozytorskiego MSD-80, opracowany na przełomie lat 70. i 80. XX wieku, w Zakładzie Systemów Sterowania BS-3 Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Systemów Mechanizacji, Elektrotechniki i Automatyki Górniczej SMEAG w Katowicach. Bazą sprzętową systemu był minikomputer PRS-4 wyposażony w dedykowane oprogramowanie i kanał przemysłowy, umożliwiające pomiary (w cyklu 4 minutowym) stężenia metanu i prędkości przepływu strugi powietrza, a w przypadku przekroczenia wartości krytycznych mierzonych parametrów także wyłączanie energii elektrycznej w podziemnych wyrobiskach. Urządzenie doświadczalne nazwane CMC1 przebadano w kopalni WESOŁA (wtedy LENIN), w latach 1978-1979 roku, natomiast prototyp CMC1/2 (wersja dwukomputerowa) zastosowano w tej samej kopalni w 1981 roku. Pozytywne rezultaty doświadczalnej eksploatacji spowodowały instalację systemu w następnych 6 kopalniach, o największym zagrożeniu metanowym. W połowie lat 80. XX wieku sprzedano 5 systemów CMC1/2 do Chin.

  Dodano: 01.04.2011. 01:04  


  Najnowsze