• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Eksperci: mniej CO2 powstaje przy wydobyciu gazu łupkowego niż węgla

  30.11.2011. 11:47
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Przy produkcji gazu łupkowego powstaje mniej dwutlenku węgla niż przy wydobywaniu węgla kamiennego - mówili eksperci uczestniczący w VI Forum Energetycznym w Sopocie. Ich zdaniem to ważny argument za wykorzystywaniem gazu łupkowego. 

  W trzydniowym VI Forum Energetycznym w Sopocie uczestniczy 330 osób, m.in. politycy, przedstawiciele sektora biznesowego oraz środowisk eksperckich z 20 krajów. W trakcie Forum odbędzie się kilkanaście paneli dyskusyjnych.

  Jeden z paneli, zorganizowany we wtorek, dotyczył wydobycia gazu łupkowego. Wśród uczestników była m.in. Melanie Kenderdine, dyrektor wykonawcza MIT (Massachusetts Institute of Technology) Energy Initiative z USA, która powiedziała, że w jej kraju władze części stanów nałożyły moratoria na wydobycie gazu łupkowego. Kenderdine przyznała, że ma to związek z obawami o negatywny wpływ wydobycia gazu łupkowego na środowisko.

  Poinformowała, że MIT opublikował w czerwcu wyniki 3-letnich badań, które m.in. oceniały oddziaływanie na przyrodę prac przy wydobyciu gazu łupkowego. Badania objęły 20 tysięcy odwiertów w USA do 2010 roku. Kenderdine powiedziała, że liczba ewentualnych negatywnych zdarzeń przy wydobyciu gazu łupkowego jest stosunkowo niewielka, a problemy są "możliwe do ogarnięcia". "To problemy technologiczne, kwestie przepisów, które można regulować" - dodała.

  Z kolei Alan Riley ze Szkoły Prawa Miejskiego z Wielkiej Brytanii przyznał, że w jego kraju miało miejsce kilka trzęsień ziemi, w tym trzy "na dosyć poważną skalę", które bez wątpienia spowodowały odwierty towarzyszące wydobyciu gazu łupkowego. Dodał, że te zdarzenia oraz kryzys gospodarczy sprawiły, iż w jego kraju zmniejszyło się zainteresowanie wydobyciem gazu niekonwencjonalnego. "Mamy kilka wydanych licencji, ale one niedługo wygasają, a nowe nie będą wydawane w tak dużej liczbie" - powiedział Riley.

  Jego zdaniem, na zahamowanie prac wydobywczych i poszukiwawczych wpłynęły także kłopoty związane z ewentualnym dystrybuowaniem w przyszłości gazu do innych krajów. "Mam jednak nadzieję, że to tylko tymczasowa sytuacja i że rynek w niedalekiej przyszłości będzie bardziej zmotywowany, by wykorzystać te zasoby" - powiedział Riley. W jego opinii, do powrotu do złóż gazu łupkowego zachęca to, że przy wydobyciu tego surowca powstaje mniej dwutlenku węgla, niż przy wydobyciu węgla kamiennego.

  Argument dotyczący mniejszej emisji dwutlenku węgla podniósł też poseł do Parlamentu Europejskiego Konrad Szymański. Przypominając, że gaz łupkowy jest w PE kwestią trudną i wrażliwą, zaznaczył, że "gaz łupkowy może pomóc ograniczyć wytwarzanie dwutlenku węgla". "W tym kontekście mam nadzieję, że do dyskusji w UE dotyczącej tego gazu dołączą także specjaliści od ochrony środowiska" - powiedział Szymański.

  Wiceminister środowiska Henryk Jacek Jezierski przypomniał, że w Polsce obecnie poszukiwania gazu łupkowego prowadzi ok. 20 firm, którym wydano ok. 100 koncesji. Wiceminister zaznaczył, że wyniki prac są zachęcające, ale na konkrety trzeba poczekać. Jezierski dodał, że w Polsce "nie będzie moratorium na prace związane z poszukiwaniem gazu".

  Najważniejsze tematy Forum to m.in. "Gaz łupkowy: pomiędzy biznesem a polityką?", "Strategie rozwoju energetyki odnawialnej w Europie środkowo-wschodniej", "Integracja rynków energii elektrycznej w regionie Morza Bałtyckiego", "Energetyczna +mapa drogowa+ Europy - w kierunku zintegrowanego rynku czy powrotu do narodowych strategii?"; "Handel emisjami w UE a przyszłość gospodarek opartych na węglu - w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań" oraz "Potencjał inwestycyjny środkowoeuropejskiego rynku energetycznego".

  Organizatorem VI Forum Energetycznego jest Instytut Wschodni (pełna nazwa: Fundacja Instytut Studiów Wschodnich). Patronem medialnym jest Polska Agencja Prasowa.

  PAP - Nauka w Polsce

  aks/ amac/ jra/  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Gaz z łupków (gaz łupkowy) – gaz ziemny, uzyskiwany z łupków osadowych. Globalny rynek gazu łupkowego w 2011 roku był warty 27 miliardów USD. Kraj gazem płynący (Gasland, 2010) – amerykański film dokumentalny wyprodukowany i wyreżyserowany przez Josha Foxa. Film skupia się na społecznościach w Stanach Zjednoczonych dotkniętych przez wydobycie gazu łupkowego poprzez metodę znaną jako szczelinowanie hydrauliczne. Jedną z kluczowych scen filmu jest scena podpalenia gazu ziemnego wydobywającego się ze zwykłego wodociągu, co miało być skutkiem frakturacji, co — zdaniem krytyków filmu — w tej okolicy powierzchniowe wycieki gazu ziemnego obserwowano już w XVII wieku. Problem ten poruszany jest w drugiej części filmu (Gasland, 2013). Przedstawia on wyniki badań zgodnie, z którymi do skażenia wody gazem dochodzi w wyniku uszkodzeń betonowego pierścienia uszczelniającego odwiert. Rosyjsko-ukraiński konflikt gazowy (nazywany też wojną gazową) – odnosi się do wielu sporów pomiędzy rosyjskim dostawcą gazu Gazpromem, a Ukrainą, szczególnie w zakresie dostaw gazu ziemnego, jego cen i długów. Spory te są zagrożeniem dostaw gazu do wielu krajów europejskich, które są zależne od rosyjskiego gazu ziemnego.

  Polska Organizacja Gazu Płynnego została założona w 1996 roku i od tego czasu aktywnie uczestniczy w życiu branży paliwowej. Członkami Organizacji są jednostki produkcyjno-handlowe, zajmujące się zakupem, rozlewem i dystrybucją gazu skroplonego LPG, a także produkcją i obrotem urządzeniami służącymi do jego transportu, magazynowania i eksploatacji. POGP należy do Europejskiej Organizacji Gazu Płynnego (AEGPL) z siedzibą w Brukseli. Wirialne równanie stanu gazu opisuje stan gazu rzeczywistego. Ma postać szeregu potęgowego (Kamerlingha - Onnesa), którego pierwszy człon stanowi równanie stanu gazu doskonałego. Z reguły równanie to jest podane dla 1 mola gazu, a więc zamiast objętości w równaniu pojawia się objętość molowa gazu .

  Urząd Regulacji Energetyki (URE) – centralny urząd państwowy, regulujący polski rynek energii (m.in. energii elektrycznej, gazu itd.). Prezes URE jest członkiem Europejskiej Grupy Regulatorów Energii i Gazu. Podziemne magazyny gazu (PMG) – naturalne przestrzenie, o dużej pojemności magazynowej znajdujące się głównie w wyeksploatowanych („wyeksploatowanych”) złożach gazu ziemnego i ropy naftowej, kawernach solnych, nieczynnych kopalniach węgla. Do tych miejsc może być wtłaczany gaz, zajmujący w normalnych warunkach objętość miliardów metrów sześciennych. Celem podziemnych magazynów gazu jest również sezonowe, strategiczne przechowywanie gazu ziemnego. Przyczyniają się one do zwiększenia niezawodności systemów gazowniczych i bezpieczeństwa energetycznego regionu lub kraju.

  Prawo Gay-Lussaca – jedno z praw dotyczących zachowania się gazu doskonałego podczas zmiany jego stanu. Prawo Gay-Lussaca opisuje przemianę izobaryczną (przy stałym ciśnieniu) takiego gazu i stwierdza, że podczas przemiany stosunek objętości gazu do jego temperatury jest stały: Współczynnik ściśliwości gazu (ang. gas compressibility factor) – bezwymiarowy parametr fizyczny wyrażający ściśliwość płynów (c) wyrazony zależnością c = (-1/V) * (dV/dp), gdzie d - pochodna cząstkowa. Jest często mylony ze współczynnikiem pseudościśliwości, który oznacza odchyłkę własności gazu rzeczywistego od gazu doskonałego - czyli tym opisanym w poniższym artykule.

  Konjaku-gazu-zoku-hyakki (jap. 今昔画図続百鬼 Ilustrowana kontynuacja stu demonów dzisiejszych i dawnych) – opublikowany w 1779 r. zbiór ilustracji stanowiący katalog zjaw, duchów, demonów, straszydeł itp. (ogólna ich nazwa jap.: yōkai) autorstwa Sekiena Toriyamy. Jest to kontynuacja jego wcześniejszego dzieła zatytułowanego Gazu-hyakki-yakō.

  Wybuch gazu w Gdańsku – miał miejsce 1 lutego 1976 w Gdańsku Siedlcach, przy ulicy Struga 12. W wyniku wybuchu gazu przestał istnieć 2-piętrowy budynek mieszkalny. Przyczyną katastrofy był wybuch gazu wydobywającego się z nieszczelnych rur biegnącego pod ziemią gazociągu.

  Electronic Gas Injection - stosowany w samochodach elektronicznie sterowany układ wtryskowy do jednostek o zapłonie iskrowym. W przypadku gazu płynnego (LPG) wtrysk gazu następuje w fazie lotnej lub ciekłej. Konjaku-hyakki-shūi (jap. 今昔百鬼拾遺 Zbiór uzupełniający stu demonów obecnych i dawnych) – trzeci zbiór ilustracji stanowiący katalog zjaw, duchów, demonów, straszydeł itp. (ogólna ich nazwa jap.: yōkai) autorstwa Sekiena Toriyamy, który ukazał się w 1781 roku. Poprzednie dwa zbiory zatytułowane były Gazu-hyakki-yakō (1776 r.) oraz Konjaku-gazu-zoku-hyakki (1779 r.)

  Temperatura punktu rosy lub punkt rosy – temperatura, w której może rozpocząć się proces skraplania gazu lub wybranego składnika mieszaniny gazu przy ustalonym ciśnieniu, a w przypadku mieszaniny gazów, również przy określonym składzie. Rozpatrywany składnik gazu (np. para wodna) ma w danej temperaturze ciśnienie parcjalne równe ciśnieniu pary nasyconej tego składnika w temperaturze punktu rosy. Filtr powietrza – (inaczej filtr cząsteczkowy lub też filtr przeciwpyłowy) to urządzenie, które w procesie filtracji (oczyszczania) powietrza (gazu) separuje cząsteczki stałe (np. pył) ze strumienia przepływającego powietrza (gazu) oraz zatrzymuje je na powierzchni lub pomiędzy elementami filtracyjnymi (np. włóknami) poprzez mechanizmy filtracji.

  Dodano: 30.11.2011. 11:47  


  Najnowsze