• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Europejscy naukowcy ruszają na pomoc biopaliwom

  16.08.2011. 10:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Mimo swojej atrakcyjności jako źródło energii zarówno pod względem środowiskowym, jak i ekonomicznym, biopaliwa mogą powodować korozję silnika i z tego powodu wielu europejskich konsumentów utraciło zaufanie to tej formy czystej energii.

  Okazuje się jednak, że konsorcjum naukowców z Czech, Finlandii, Hiszpanii, Niemiec i Wlk. Brytanii wypracowało rozwiązanie, które może wyeliminować ten problem i przywrócić zaufanie do biopaliw.

  Biopaliwa pochodzą z roślin i naturalnie absorbują CO2, dzięki czemu są znacznie czystsze i szerzej dostępne niż na przykład piaski roponośne. Zawierają jednak sporo wody i tlenu, które oddziałują korozyjnie na silniki. Paliwa do samochodów hybrydowych, jak E10, które jest mieszanką etanolu (10%) i benzyny (90%), szybko straciły na popularności w niektórych częściach Europy. Ostatni sondaż pokazał, że około 70% niemieckich kierowców odnosi się podejrzliwie do bioetanolu i jest przekonanych, że jest on szkodliwy dla silników samochodowych.

  Do tej pory branża transportowa radziła sobie z tym problemem poprzez rozcieńczanie etanolu w zwykłym paliwie i dostosowywanie otrzymanej w ten sposób benzyny do standardów obecnych silników. Niemniej zespół, który powstał jako część klastra badawczego EUREKA przyjął odmienne podejście, zmieniając sam silnik miast mieszankę paliwową.

  Sieć EUREKA to platforma przedsiębiorców zajmujących się badaniami naukowymi i rozwojem (B+R) w Europie, która liczy 39 partnerów, w tym Komisję Europejską. Klastry EUREKA to długofalowe, strategiczne partnerstwa publiczno-prywatne, których celem jest rozwijanie ogólnych technologii o kluczowym znaczeniu dla konkurencyjności Europy. Wiele wiodących przedsiębiorstw europejskich zaangażowało się w prace w ramach tych klastrów.

  Zespół postanowił przeprojektować silniki w taki sposób, aby mogły się dostosowywać do paliw niekonwencjonalnych. Naukowcy stawili czoła wyzwaniu poprzez zmodyfikowanie wykończenia poszczególnych komponentów zamiast ich tradycyjnej struktury.

  "W efekcie powstała nowa generacja silników nie tylko dostosowanych do biopaliw, ale także mniej hałaśliwych i o dłuższej żywotności" - wskazuje kierowniczka projektu dr Amaya Igartua, starszy naukowiec z hiszpańskiego instytutu badawczego Tekniker-IK4. "Problem jakości dostępnych mieszanek paliwowych, z uwagi na ich tendencję do absorbowania wody, miał szkodliwy wpływ na rynek. Musimy działać stopniowo. W toku projektu główny nacisk położono na doskonalenie technologii, która już jest dostępna, dostosowując ją do najpopularniejszych typów mieszanek paliwowych, od E10 do E30."

  Aczkolwiek I?aki Aguinaga z Guascor-Dresser Rand, jeden z głównych partnerów przemysłowych projektu przestrzega, że rynek europejski może nie być jeszcze gotowy na wprowadzenie tej nowej technologii i z tego względu testy były prowadzone poza rynkami europejskimi, w szczególności w Brazylii i Wenezueli. "Chcieliśmy prowadzić sprzedaż w tych częściach świata, gdzie biopaliwa w oczach konsumentów są opłacalnym rozwiązaniem. W toku projektu dowiedzieliśmy się, że sposób na korozyjne oddziaływanie biopaliw mógłby się również sprawdzić w eksploatacji gazu i biomasy, które również mają problemy związane z korozją."

  Jedną z dostrzeganych wad biopaliw jest rosnące zapotrzebowanie na surowce biopaliwowe, co może z kolei powodować wzrost cen żywności na świecie, aczkolwiek zespół EUREKA twierdzi, że już prowadzone są prace nad nową generacją biopaliw, która nie wykorzystuje produktów żywnościowych jako głównego surowca. "Musieliśmy wziąć pod uwagę to, co nazywane jest 'drugą generacją' biopaliw oraz biopaliwa na bazie alg, gdyż stanowią one bardzo obiecujące źródło energii w przyszłości" - mówi dr Igartua.

  Projekt ten otwiera drogę przed przyszłymi badaniami nad wprowadzeniem mieszanek paliw o wyższym stężeniu etanolu.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Agroenergetyka - dział inżynierii rolniczej, zajmujący się technologią produkcji biopaliw i wykorzystaniem innych odnawialnych źródeł energii w rolnictwie. Biopaliwa drugiej generacji – wszelkiego rodzaju biopaliwa otrzymywane z materiałów, które nie stanowią żadnej konkurencji dla żywności. Biopaliwami drugiej generacji są przede wszystkim materiały pochodzenia drzewnego, słoma i inne odpady z produkcji rolnej. Do biopaliw drugiej generacji zaliczamy m.in.: Krajowa Rada Gorzelnictwa i Produkcji Biopaliw (KRGiPB) - zrzeszenie działające w Polsce od 1991 w ramach struktur Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego. Reprezentuje interesy producentów różnego rodzaju alkoholu etylowego, jego wyrobów oraz biopaliw.

  Bańka węglowa jest rodzajem hipotetycznej bańki gospodarczej, która może mieć wpływ na wycenę aktywów przedsiębiorstw opartych na paliwach kopalnych (np. kopalni, przedsiębiorstw energetycznych). Obecnie wycena akcji przedsiębiorstw sektora paliw kopalnych jest dokonywana przy założeniu, że wszystkie rezerwy paliw kopalnych będą całkowicie zużyte. To założenie może być zbyt optymistyczne, np. ze względu na rosnący udział odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym. Układ hybrydowy to układ napędowy, gdzie współdziałają dwa różne źródła energii lub ogólniej różne źródła napędu. Nadwyżka energii generowana przez silnik spalinowy jest wykorzystywana do ładowania akumulatorów (elektrochemicznych, hydraulicznych, mechanicznych itp.). Zgromadzona energia jest wykorzystywana w celu pokrycia zapotrzebowania na energię napędu dodatkowego współpracującego z głównym źródłem napędu. Zastosowanie tego układu umożliwia użycie silnika spalinowego o mniejszej mocy, czyli tańszego niż w przypadku klasycznego układu napędowego. Silnik spalinowy pracuje w układzie hybrydowym przy większych obciążeniach, dlatego jednostkowe zużycie paliwa jest mniejsze, silnik elektryczny jest wykorzystywany w zakresie obciążeń częściowych np: w ruchu ulicznym, przy których silniki spalinowe wykazują większe zużycie paliwa niż w optymalnych warunkach spalania. Dlatego układ hybrydowy jest jednym z rozwiązań, który może spełnić wymagania norm toksyczności spalin ULEV. W napędach hybrydowych zwykle stosuje się silniki ZS, ZI i silniki dwusuwowe z kołami zamachowymi wyposażonymi w silnik elektryczny (generator) i baterie, ultrakondensatory, ogniwa paliwowe lub turbiny gazowe. Niezależnie od przyjętego rodzaju źródła energii, obie jednostki napędowe mogą pracować w układzie szeregowym lub równoległym.

  Zrównoważona energia – efektywność energetyczna i energia odnawialna są uznawane za dwa filary zrównoważonej polityki energetycznej. Obie strategie muszą być rozwijane równocześnie, aby stabilizować i redukować emisje dwutlenku węgla oraz innych zanieczyszczeń. Wydajne używanie energii jest kluczowe dla spowalniania wzrostu zapotrzebowania na energię, tak by rosnące dostawy czystej energii mogły powodować głębsze redukcje w wykorzystaniu paliw kopalnych. Jeśli konsumpcja energii będzie rosła zbyt szybko, rozwój energii odnawialnej nie nadąży, by osiągnąć ten cel. Analogicznie, jeśli źródła czystej energii nie staną się powszechnie dostępne, spowolniony wzrost popytu w niewystarczającym stopniu przełoży się na ograniczenie całkowitych emisji węgla; potrzebne jest także zmniejszenie udziału węgla w źródłach energii. W związku z tym zrównoważona polityka energetyczna wymaga większych zobowiązań zarówno w odniesieniu do wydajności jak i źródeł odnawialnych. Mitsubishi Pajero – samochód typu terenowego produkowany przez Mitsubishi Motors. Pierwsza generacja terenowego Mitsubishi Pajero pojawiła się w 1982 r. Jednak jego korzenie sięgają dużo wcześniej. Pierwowzorami dla Pajero były m.in. studyjne Mitsubishi PX33 (1934), Minica Jeep (1969) czy wreszcie Pajero I (1973). Prace nad seryjnym modelem rozpoczęły się w 1979. Dużą popularnością cieszyli się również jego następcy - druga generacja (1991) i trzecia (1999) - na rynkach hiszpańskojęzycznych znane jako Mitsubishi Montero, a w Wlk. Brytanii jako Shogun. Obecnie na rynku dostępna jest już czwarta generacja Mitsubishi Pajero, która swą premierę miała na targach w Paryżu w 2006 r.

  Postulat 100% energii odnawialnej pojawił się w związku z globalnym ociepleniem i innymi problemami ekologicznymi (np. zanieczyszczeniem powietrza) oraz gospodarczymi (np. wyczerpywanie się energetycznych surowców nieodnawialnych). Wzrost wykorzystywania odnawialnych źródeł energii następuje znacznie szybciej, niż ktokolwiek to przewidywał. Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu stwierdził, że jest niewiele technologicznych granic integracji portfela technologii odnawialnych źródeł energii, aby zapewnić z nich większość całkowitego światowego zapotrzebowania na energię. Mark Z. Jacobson twierdzi, że rozpoczęcie produkcji całej nowej energii tylko z wiatru, energii słonecznej oraz energii wodnej jest możliwe w 2030 r., a istniejący system dostaw energii może zostać zastąpiony całkowicie do 2050 r. Przeszkody w realizacji planu 100% energii odnawialnej są postrzegane jako "przede wszystkim społeczne i polityczne, a nie technologiczne lub ekonomiczne". Jacobson wskazuje, że koszty energii z wiatru, słońca, wody powinny być podobne do dzisiejszych kosztów energii. Europejska Rada ds. Energii Odnawialnej (EREC) wskzuje, że Unia Europejska może do 2050 zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o ponad 90% jeśli cała produkcję energii przestawi na źródła odnawialne. Lista najwyższych budynków w Melbourne: Melbourne jest jednym z największych miast w Australii. Jest to jedna z bardziej rozpoznawalnych panoram na świecie. Od 2006 wzbogacona o najwyższy w mieście Eureka Tower (drugi co do wysokości w kraju). Gmach ten jest, tak jak większość budowanych obecnie wieżowców na świecie, jest apartamentowcem. Obecnie stoi tu 26 budynków, które można uznać ze wieżowce, ponad 100 metrów ma natomiast ponad 60 budynków. Aż 8 przekracza 200 metrów wysokości, a 4 znajdują się na liście stu najwyższych na świecie. Przed Eureka Tower najwyższy od 1991 roku był tu 120 Collins Street. Tak wysokie budynki powstały tu już jakiś czas temu. Proces ten rozpoczął się w latach 70. Trwał on do początków lat 90., z mniejszym nasileniem w latach 80. Pod koniec lat 90. ponownie zaczęły powstawać wysokie budynki, jednak tym razem już nie były to biurowce jak do tej pory, lecz budynki bądź całkowicie mieszkalne, bądź łączące obie te funkcje. Zaaprobowane są kolejne projekty. Najwyższy z nich jednak ma "zaledwie" 226 metrów wysokości (Prima on Southbank).

  Parytet sieci (ang. grid parity) to określenie sytuacji, w której nowe źródło energii może dostarczać energii elektrycznej po koszcie uśrednionym mniejszym albo równym kosztowi nabycia energii w sieci energetycznej. Termin ten jest najczęściej używany w dyskusjach na temat nowych instalacji odnawialnych źródeł energii, w szczególności nowych technologii produkcji energii z biomasy, wiatrowej i słonecznej, które obecnie wchodzą na rynek.

  Architektura Komponentów Usługowych (SCA) to technologia informatyczna stworzona przez wiodących dostawców technologii informatycznych IBM i Oracle. SCA dostarcza model do tworzenia aplikacji, które realizują założenia architektury zorientowanej na usługi (SOA). Technologia obejmuje szeroki zakres różnych techniki i jako taka jest określona w różnych niezależnych technicznie specyfikacjach w celu zachowania neutralności języka programowania i środowiska aplikacji. Podstawowym artefakt SCA jest Kompozyt (Composite), który posiada dostępne zdalnie Usługi (Services). Kompozyt zawiera jeden lub więcej Komponentów (Components), które zawierają funkcje biznesowe dostarczane przez moduł. Komponenty oferują funkcję usług, które mogą być wykorzystywane przez inne składniki w ramach tego samego modułu, lub które mogą być udostępniane do użytku na zewnątrz modułu poprzez punkty wejścia. Komponent może również zależeć od Usług świadczonych przez inne Komponenty - te zależności są nazywane Referencjami (References).

  Piramida TRY 2004 w Shimizu - jest to projekt ogromnej piramidy, która ma powstać w zatoce Tokio (Japonia). Projektanci zakładają, że piramida pomieści około 750 tys. osób oraz będzie miała wysokość około 4 kilometrów. Zaproponowana struktura jest tak duża, że nie może być zbudowany z materiałów dostępnych obecnie, ze względu na ich masę własną. Projekt opiera się na materiałach dostępnych w przyszłości, na przykład superlekkich nanorurkach węglowych. Silnik plazmowy - zwany także magneto-plazmowym, silnik odrzutowy, w którym substancją roboczą jest plazma o wysokim stopniu jonizacji. W silniku plazmowym stosowane jest elektromagnetyczne przyspieszanie plazmy, co umożliwia uzyskanie znacznie większej siły ciągu niż w wypadku silników konwencjonalnych przy takim samym zużyciu paliwa. Źródłem energii, potrzebnej do wytworzenia i ogrzania plazmy, mogą być reakcje jądrowe zachodzące w reaktorze lub elektryczne źródła energii. Ogrzana plazma zostaje przyspieszona i wyrzucona przez specjalną dyszę. Silniki mają być wykorzystywane w rakietach i promach kosmicznych. Obecnie trwają testy, pierwszy lot z użyciem tego silnika miał się odbyć w 2011 roku z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Mają pozwolić na uzyskiwanie prędkości kilkuset tysięcy km/h, dzięki czemu lot na Marsa trwał będzie tylko 39 dni.

  GreenEvo – Acelerator Zielonych Technologii (AZT) - projekt Ministerstwa Środowiska mający na celu międzynarodowy transfer technologii, sprzyjających ochronie środowiska. W ramach projektu wytypowane zostały najlepsze polskie rozwiązania, w tym technologie oczyszczania ścieków, przetwarzania odpadów niebezpiecznych oraz rozwiązania wspierające wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, obejmujące maszyny rolnicze służące do wytwarzania brykietu i kolektory słoneczne. Napęd niezależny od powietrza (ang. Air Independent Propulsion – AIP) – grupa rodzajów napędu okrętów podwodnych, których działanie nie jest uzależnione od dostępu do powietrza atmosferycznego z zewnątrz okrętu. Wprawdzie wszystkie zasadnicze warunki zaliczenia do tej grupy napędów, spełniają także systemy napędu jądrowego, jednakże zasadniczo nie zalicza się tego rodzaju napędu do grupy systemów AIP, które oparte są na chemicznych źródłach energii. Pierwsze praktyczne próby wdrożenia idei napędu AIP związane są z pracami Hellmutha Waltera w III Rzeszy, jednakże prawdziwy rozwój systemów AIP nastąpił pod koniec zimnej wojny, aby doczekać się praktycznych zastosowań dopiero w latach 90. XX wieku, w postaci systemów opartych na silniku Stirlinga, układzie MESMA oraz ogniwach paliwowych. Okręty podwodne wykorzystujące te technologie, wciąż jednak są jeszcze jednostkami hybrydowymi, w których podstawowym układem napędowym jest tradycyjny układ spalinowo-elektryczny, układ AIP zaś spełnia jedynie rolę pomocniczą. Szybki rozwój technologii podwodnych, już w najbliższej przyszłości powinien jednak zaowocować całkowitym przejściem na napęd niezależny od dostępu powietrza atmosferycznego.

  Matryca logiczna projektu - jest kompleksowym narzędziem stosowanym na etapie planowania działań projektowych, jak i późniejszego zarządzania realizacją projektu. W syntetyczny sposób przedstawia planowaną drogę realizacji i weryfikacji projektu. Formalnie została przejęta przez Komisję Europejską jako narzędzie ułatwiające projektowanie w 1992r. Niezależnie od rodzaju projektu dla którego matryca jest sporządzana zawiera ona zawsze elementy służące: Zaireeka - ósmy album zespołu The Flaming Lips. Jego tytuł to połączenie słów Zair i eureka. Jest to wydawnictwo eksperymentalne, gdzie 4 CD zawierające różne elementy utworów maja być grane jednocześnie tworząc jednolite kompozycje o znacznie bardziej rozbudowanym i eklektycznym brzmieniu niż te na wcześniejszych, osadzonym w typowym rockowym graniu płytach. Album wywołał wiele kontrowersji ze względu na swój format i trudności jakich nastręczał by można go było otworzyć (czyli potrzebowanie 4 różnych odtwarzaczy CD). Poza fanowskimi miksami w stereo, w internecie dostępny jest też fanowski miks w 5.1 na DVD. Zespół planuje wydać także swoją wersję DVD w przyszłości. Wersje stereo niektórych utworów ukazały się jako drugie strony singli z następnej płyty, The Soft Bulletin.

  Dodano: 16.08.2011. 10:37  


  Najnowsze