• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Filmy przyrodnicze pod chmurką w Wigierskim Parku Narodowym

  21.07.2010. 04:18
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Filmy o bobrach czy o pięknie krajobrazu Suwalszczyzny z lotu ptaka będzie można m.in. zobaczyć w ramach III "Zielonego Kina", w Wigierskim Parku Narodowym. Projekcje, które odbywać się będą w kilku miejscach na terenie Parku, będą miały miejsce w kolejne soboty, do połowy sierpnia

  Jak powiedziała PAP Elżbieta Perkowska z Wigierskiego Parku Narodowego, zostanie pokazanych pięć filmów o tematyce przyrodniczej. Pierwszy z nich to francuski film opowiadający o życiu ptaków trzcinowych.

  W programie znalazły się też filmy z cyklu "Dzika Polska", które zrealizowano właśnie na terenie Wigierskiego Parku Narodowego. Oprócz tego zostanie wyświetlony film dokumentalny o Kanale Augustowskim - unikalnym XIX-wiecznym zabytku sztuki hydrotechnicznej oraz autorski film suwalczanina, Huberta Stojanowskiego, ukazujący piękno Suwalszczyzny z lotu ptaka.

  Projekcje odbywać się będą na wolnym powietrzu w różnych miejscach: w Płocicznie, gdzie działa Wigierska Kolejka Wąskotorowa, w Starym Folwarku, w Krzywem koło Suwałk oraz w Gawrych Rudzie. "Zdecydowaliśmy się na pokazywanie filmów w różnych miejscach, aby turyści zawsze mogli do tych miejsc dojechać i zobaczyć filmy" - powiedziała Perkowska.

  Wigierski Park Narodowy powstał w 1989 roku. Wcześniej, od 1976 roku, istniał jako park krajobrazowy. Na terenie parku znajduje się 40 jezior, w tym największe - Wigry. Park wigierski jest jednym z największych parków narodowych w Polsce. Jego powierzchnia wynosi ponad 15 tys. ha, z czego ponad 9 tys. ha to tereny leśne. Park położony jest na północnym skraju Puszczy Augustowskiej.

  W Wigierskim Parku Narodowym jest sześć ścieżek edukacyjnych i 16 obszarów objętych ochroną rezerwatową. Najcenniejszym zabytkiem architektury jest klasztor pokamedulski w Wigrach. W 1999 roku odpoczywał w nim podczas swej pielgrzymki papież Jan Paweł II. Park odwiedza rocznie ponad 100 tys. turystów. SWI

  PAP - Nauka w Polsce

  kap


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Pożary w Yellowstone w 1988 roku – zespół pożarów lasów i zarośli w Parku Narodowym Yellowstone i jego okolicach (m.in. Parku Narodowym Grand Teton) latem 1988 roku. Największe tego typu zjawisko w tym regionie zanotowane w czasach historycznych – w ciągu 6 miesięcy ogień objął prawie 5 000 km², z czego w granicach parku narodowego około 3 212 km², czyli ponad ⅓ jego powierzchni. Wigierski Park Narodowy – jeden z największych parków narodowych w Polsce. Został powołany z dniem 1 stycznia 1989 r. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1988 r. (Dziennik Ustaw nr 25 z dn. 21 lipca 1988, poz. 173) jako piętnasty z kolei park narodowy w Polsce. Obecnie jest jednym z 23 parków narodowych Polski. Park utworzony został na obszarze 14956 hektarów. W chwili powstania był czwartym co do wielkości powierzchni polskim parkiem narodowym. Aktualna jego powierzchnia wynosi 14988 ha, w tym 9458 ha to grunty leśne, 2908 ha – wody i 2622 ha inne tereny, głównie użytkowane rolniczo (2302 ha). Ochroną ścisłą objętych jest 623 ha, w tym 283 ha lasów. Obszary zagospodarowane rolniczo objęte są ochroną krajobrazową. Szacki Park Narodowy (ukr. Шацький національний природний парк) – park narodowy położony w obwodzie wołyńskim na Ukrainie. Utworzony 28 grudnia 1983 w celu ochrony rzadkich naturalnych kompleksów w rejonie Jezior Szackich. Początkowo posiadał powierzchnię 32 515 ha; w 1999 obszar Parku został powiększony do 48 977 ha (powierzchnia całkowita). Teren parku został podzielony na cztery strefy o różnych reżimach ochronnych. Są to strefy: ochrony ścisłej (5 144,9 ha), regulowanej rekreacji (12 971,1 ha), stacjonarnej rekreacji (978 ha) i gospodarcza (29 883 ha). Największym bogactwem Parku są 24 jeziora o łącznej powierzchni 6400 ha, które stanowią około 14% jego powierzchni. Największym z nich jest jezioro Świtaź, zwane na Ukrainie Ukraińskim Bajkałem (2 750 ha). Ponad połowę powierzchni parku zajmują lasy, w większości bory sosnowe. 4% powierzchni Parku zajmują torfowiska, które występują głównie w pobliżu jezior. Największy kompleks torfowisk znajduje się we wschodniej części Parku. Około 7% powierzchni zajmują łąki, a 25% – pola uprawne i tereny zabudowane. Największą miejscowością jest osiedle miejskie Szack, w którym znajduje się siedziba dyrekcji Parku.

  Park Narodowy Sapo - jest parkiem narodowym w hrabstwie Sinoe w Liberii. Jest największym w kraju chronionym obszarem lasów deszczowych i jedynym o statusie parku narodowego. Obejmuje drugi co do wielkości obszar wilgotnego lasu równikowego w Afryce Zachodniej po parku narodowym Taï w Wybrzeżu Kości Słoniowej. Zajmuje powierzchnię 1804 km² i jest położony w południowo - wschodniej części kraju. Wigry – jezioro rynnowe położone w północno-wschodniej Polsce w województwie podlaskim na terenie Wigierskiego Parku Narodowego.

  Park Narodowy Namib-Naukluft – park narodowy położony w środkowo-zachodniej części Afryki. Został utworzony w 1979 roku przez połączenie dwóch obszarów chronionych: Parku Narodowego Pustyni Namib (utworzonego w 1904 roku) oraz Parku Narodowego Zebry Górskiej – Naukluft (utworzonego w 1967 roku). Obecnie jego obszar zajmuje prawie 50 tys. km² i jest jednym z największych obszarów chronionych na świecie. Zajmuje nadmorską równinę, stanowiącą część pustyni Namib, wraz z wydmami o długości dochodzącej do 50 km. Zielony Pierścień Warszawy składa się z Kampinoskiego Parku Narodowego, Chojnowskiego Parku Krajobrazowego i Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. W większości wchodzą one w skład Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Swymi terenami otaczają one stolicę rozciągając wokół niej zieloną siatkę.

  Ścieżki przyrodnicze w Bieszczadzkim Parku Narodowym – lista obejmuje ścieżki przyrodnicze oraz inne ścieżki dydaktyczne znajdujące się na terenie i pod opieką Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Duży Sucharek (Suchar Wielki) – jezioro w Polsce, położone w województwie podlaskim, powiecie suwalskim, gminie Suwałki, na terenie Wigierskiego Parku Narodowego, na południowy wschód od Suwałk. Na południe od jeziora znajduje się Jezioro Wigry.

  Park Narodowy Denali (ang. Denali National Park and Preserve) – największy park narodowy w USA w południowej części stanu Alaska. Nazwa parku pochodzi od słowa „Denali” będącego indiańską nazwą szczytu McKinley. Park został utworzony w 1917 roku pod nazwą Mount McKinley National Park. Jednak nazwa ta stała się przedmiotem sporu. Dlatego też w 1980 roku park został włączony w skład większego Parku Narodowego Denali. Na terenie parku znajduje masyw Mount McKinley o wysokości 6194 m n.p.m. – nazwany tak na cześć prezydenta USAWilliama McKinleya. Mount McKinley stanowi najwyższy szczyt Ameryki Północnej, a jednocześnie jeden ze szczytów wchodzących w skład tzw. Korony Ziemi (połowa tego masywu pokryta jest warstwą lodowo-śnieżną o grubości kilkuset metrów). Park zajmuje powierzchnię ponad 6 milionów hektarów.

  Park Grūtas – istniejąca od 2001 plenerowa prywatna ekspozycja pomników polityków radzieckich oraz przedmiotów związanych z historią tego kraju, w szczególności Litewskiej SRR. Twórcą i właścicielem parku jest przedsiębiorca Viliumas Malinauskas. Park położony jest w pobliżu miasta Druskieniki, na terenie Dzukijskiego Parku Narodowego.

  Amazoński Park Gujany (fr. Parc amazonien de Guyane) - park narodowy w Gujanie Francuskiej. Jest największym francuskim parkiem narodowym o łącznej powierzchni 33 900 km², w tym 20 300 km² w strefie centralnej parku. Wraz z graniczącym brazylijskim Parkiem Narodowym Tumucumaque (38 800 km²) tworzą największy na świecie obszar chroniący lasy tropikalne. Projektowanie parku rozpoczęto 4 czerwca 1992 roku; w trakcie prac należało uwzględnić istnienie zamieszkujących je plemion indiańskich. Projekt finalny opublikowano 13 marca 2006 roku, a został powołany do istnienia 28 lutego 2007 r. Największym zagrożeniem dla parku jest napływ nielegalnych imigrantów z Brazylii, poszukujących w rzekach Gujany Francuskiej złota. Jezioro Gałęziste - jedno z czterach typowych jezior (oprócz jezior Samle Wielkie, Samle Małe i Przetaczek) na terenie Wigierskiego Parku Narodowego. Powierzchnie jeziora wynosi 3,9 ha. Z jeziora wypływa niewielka rzeczka Samlanka, która wpływa do Jeziora Pierty.

  Park Narodowy Amboró (hiszp. Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Amboró) - park narodowy położony w zachodniej części departamentu Santa Cruz w Boliwii. Park został utworzony w 1989. Jego aktualna powierzchnia to 4425 km². Sąsiaduje on z parkiem narodowym Carrasco. Różnica poziomów na terenie parku wynosi od 300 do 3500 m n.p.m.. Roczna suma opadów waha się od 1400 do 4000 mm, a średnia roczna temperatura wynosi od 14 do 24 °C. Wynika to ze zróżnicowania klimatycznego poszczególnych regionów parku. Park Narodowy Bako – założony w 1957 roku jest najstarszym parkiem narodowym w stanie Sarawak, we wschodniej Malezji, na wyspie Borneo. Zajmuje powierzchnię 27 kilometrów kwadratowych, obejmuje obszar między ujściami Sungai Sarawak i Betang Bako. Znajduje się w odległości 37 km od miasta Kuching. Do parku można dotrzeć jedynie drogą wodną. Rejs łodzią z Bako Bazaar w Kampung Bako trwa ok. 20–30 minut. W odległości 100 m od przystani w Telok Assamie znajduje się dyrekcja parku. Park ten często odwiedzają turyści stacjonujący w okolicy w ramach jednodniowych wycieczek. W parku znajduje się restauracja i hotel.

  Park Narodowy Sewennów (fr. Parc national des Cévennes) – jeden z najbardziej znanych francuskich parków narodowych. Znajduje się w masywie Sewennów. Miejsce ochrony wielu gatunków zwierząt. Niektóre z nich, jak na przykład jeleń czerwony, zostały tu odtworzone. Park istnieje od 1970 roku i ma powierzchnię 910 km. Konieczność ochrony tych obszarów pojawiła się tu wraz z przybyciem nowych osadników, którzy przybyli tu w latach 60. XIX wieku. Zastali oni bardzo zdegradowane obszary, z wytrzebionymi naturalnymi siedliskami. Postanowiono przywrócić ich równowagę. Ciekawym obiektem w Parku jest Mont Lozère - góra osiągająca wysokość 1699 metrów. Jest ona bardzo często odwiedzana przez turystów, ze względu na malowniczą okolicę. Ciekawym miejscem są w tym Parku Narodowym również Doliny Seweńskie, gdzie rosną słodkie kasztany. Jest to teren o ciekawej rzeźbie terenu, z interesującymi formami morfologicznymi.

  Dodano: 21.07.2010. 04:18  


  Najnowsze