• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Finowie badają oddziaływanie zmian klimatu na przyrodę

  19.01.2012. 16:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Finansowany ze środków unijnych zespół naukowców z Finlandii bada oddziaływanie zmian klimatu na przyrodę i rozmaite sektory od niej uzależnione, a mianowicie rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo i turystykę. Badania zostały dofinansowane z projektu VACCIA (Ocena wrażliwości funkcji ekosystemów na oddziaływanie zmian klimatu i adaptację), który uzyskał wsparcie z programu LIFE+ UE. Wyniki badań pomogą decydentom, przedsiębiorcom i społeczeństwu, a także zapewnią Finlandii potrzebne wsparcie w przystosowywaniu się do zmian klimatu.

  Wkład w badania wnosi niemal 100 ekspertów z Fińskiego Instytut Środowiska, Fińskiego Instytutu Meteorologicznego oraz uniwersytetów w Helsinkach, Jyväskylä i Oulu. Przewidują oni, że klimat w Finlandii bardziej się ociepli raczej w porze zimowej niż letniej.

  W letnich miesiącach Finowie będą musieli radzić sobie z większą liczbą ciepłych dni i dłuższymi okresami upałów. Zima termiczna, która jest okresem ustalanym na podstawie temperatury, ulegnie skróceniu. W toku prowadzonych prac zespół przyglądał się ze szczególną uwagą kilku miastom, w tym Helsinkom i Lahti oraz ośrodkom turystycznym, takim jak Kuusamo i Sotkamo. Naukowcy badają również skutki zmian klimatu i możliwości zmian w rozmaitych środowiskach na obszarach leśnych, rolnych i wodnych. Wskazują, że sektor turystyczny będzie musiał dostosować się do braku śniegu i lodu w regionie.

  "Zmiana opadów deszczu, krótsze i cieplejsze zimy oraz znaczący spadek pokrywy śnieżnej mogą w sposób istotny zmienić warunki turystyki plenerowej na północy Finlandii" - zauważa profesor Hannu I. Heikkinen z Uniwersytetu w Oulu w Finlandii, odpowiedzialny w ramach projektu za sekcję turystyki. "Ośrodki turystyczne na północy, takie jak Vuokatti w Sotkamo, już zastanawiają się nad tym, czy niepewność związaną z pogodą zimową można zmniejszyć poprzez rozbudowę różnych rozwiązań zadaszonych, takich jak tunele narciarskie czy stadiony lodowe" - dodaje.

  "Istnieją plany lokalnego produkowania energii na potrzeby sztucznej zimy z wykorzystaniem źródeł geotermalnych i bioenergii. Kolejną oczywistą adaptacją będzie rozwinięcie turystyki całorocznej i programów opcjonalnych. Wpłynie to również pozytywnie na efektywność sektora turystyki, redukując obciążenie środowiska i społeczeństwa."

  Zespół sugeruje również, że wraz z ocieplaniem się klimatu łatwiej będzie uprawiać wydajniejsze gatunki i odmiany, które potrzebują dłuższego okresu wegetacyjnego. Wyniki badań rzucą światło na sposób, w jaki zmiany klimatu wpływają między innymi na wybór upraw komercyjnych, sektory produkcyjne, zastosowanie nawozów sztucznych i pestycydów.

  "Zmieniające się warunki pogodowe zwiększą wrażliwość rolnictwa" - wyjaśnia profesor Juha Helenius z Wydziału Agronomii Uniwersytetu w helsinkach. "Gospodarstwa rolne zawsze musiały przystosowywać się do zmieniających się warunków pogodowych, ale wzrost zmienności okresów wegetacyjnych i częstotliwości występowania ekstremalnych zdarzeń pogodowych wymaga od rolników zwiększenia zdolności finansowego przystosowywania się do dużych wahań w uprawach i ich jakości."

  Szacunki oparte na modelach pokazują również, że zmieniające się warunki wywrą znaczący wpływ na leśnictwo i rybołówstwo.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Scenariusze RCP (representative concentration pathways) - cztery scenariusze zmian koncentracji dwutlenku węgla, które zostały zaakceptowane przez Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian Klimatu w projekcie porównania globalnych modeli klimatu (tzw. projekt CMIP5) Reanaliza meteorologiczna (reintegracja) to powtórne przeanalizowanie długich szeregów czasowych pomiarów meteorologicznych (np temperatury ziemi) w skali globu lub w skali regionalnej. Ma na celu odrzucenie błędnych wyników pomiarowych i integrację danych pomiarowych z różnych obserwacji. Reanaliza meteorologiczna umożliwia badanie zmian klimatu na podstawie pomiarów, a nie badanie zmian wynikających z innych czynników takich jak zmiany technik pomiarowych. Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, Warszawa 2013 znana z skrócie jako szczyt w Warszawie – międzynarodowa konferencja poświęcona problematyce zmian klimatu. Obdywała się od 11 do 22 listopada 2013 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Organizuje ją Sekretariat Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych ds. zmian klimatu, a gospodarzem konferencji był rząd Polski. Gośćmi spotkania byli delegacji rządowi wszystkich krajów.

  Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, Poznań 2008 - międzynarodowa konferencja poświęcona problematyce zmian klimatu. Odbywała się od 1 do 12 grudnia 2008 roku w Poznaniu na terenie Centrum Kongresowego Międzynarodowych Targów Poznańskich. Organizował ją Sekretariat Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych ds. zmian klimatu, a gospodarzem konferencji był rząd Rzeczypospolitej Polskiej. Gośćmi spotkania było ponad 190 delegacji rządowych, a wzięło w niej udział łącznie ponad 11 tys. osób. Piąty Raport IPCC (The Fifth Assessment Report of the IPCC; w skrócie AR5) - piąty raport podsumowujący obecne i przewidywane zmiany klimatu opracowywany przez Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian Klimatu (IPCC).

  Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, Kopenhaga 2009 znana z skrócie jako szczyt w Kopenhadze – międzynarodowa konferencja poświęcona problematyce zmian klimatu. Odbywała się od 7 do 18 grudnia 2009 w Bella Center w Kopenhadze. Organizował ją Sekretariat Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych ds. zmian klimatu, a gospodarzem konferencji był rząd Danii. Gośćmi spotkania było ponad 190 delegacji rządowych. Czwarty Raport IPCC (The Fourth Assessment Report of the IPCC; w skrócie AR4) - czwarty raport podsumowujący zmiany klimatu, raporty są publikowane przez Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian Klimatu (IPCC).

  Postulat 100% energii odnawialnej pojawił się w związku z globalnym ociepleniem i innymi problemami ekologicznymi (np. zanieczyszczeniem powietrza) oraz gospodarczymi (np. wyczerpywanie się energetycznych surowców nieodnawialnych). Wzrost wykorzystywania odnawialnych źródeł energii następuje znacznie szybciej, niż ktokolwiek to przewidywał. Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu stwierdził, że jest niewiele technologicznych granic integracji portfela technologii odnawialnych źródeł energii, aby zapewnić z nich większość całkowitego światowego zapotrzebowania na energię. Mark Z. Jacobson twierdzi, że rozpoczęcie produkcji całej nowej energii tylko z wiatru, energii słonecznej oraz energii wodnej jest możliwe w 2030 r., a istniejący system dostaw energii może zostać zastąpiony całkowicie do 2050 r. Przeszkody w realizacji planu 100% energii odnawialnej są postrzegane jako "przede wszystkim społeczne i polityczne, a nie technologiczne lub ekonomiczne". Jacobson wskazuje, że koszty energii z wiatru, słońca, wody powinny być podobne do dzisiejszych kosztów energii. Europejska Rada ds. Energii Odnawialnej (EREC) wskzuje, że Unia Europejska może do 2050 zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o ponad 90% jeśli cała produkcję energii przestawi na źródła odnawialne. Wędrówki ludów – masowe przemieszczania się ludności, obejmujące całe społeczeństwa lub ich duże części. Metryka wędrówek sięga okresu paleolitu (kiedy miały miejsce prehistoryczne wędrówki ludzkości), a ich przyczyn należy dopatrywać w poszukiwaniach wyżywienia w obliczu wzrostu liczby ludności oraz zmian ekologicznych (zmian klimatu, wyjałowienia gleby).

  Intergovernmental Panel on Climate Change (Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu, w skrócie IPCC) – organizacja założona w 1988 przez dwie organizacje Narodów Zjednoczonych – Światową Organizację Meteorologiczną (WMO) oraz Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP) w celu oceny ryzyka związanego z wpływem człowieka na zmianę klimatu.

  Dendroklimatologia – nauka zajmująca się rekonstruowaniem warunków klimatycznych i ich zmian w czasie i przestrzeni na podstawie pomiarów słojów drzew. Dzięki technikom dendroklimatologii jest możliwe poznanie kierunków zmian klimatu. Techniki umożliwiają rekonstrukcję danych dotyczących temperatury, opadów i innych czynników klimatycznych.

  EdGCM jest modelem ogólnej cyrkulacji atmosfery (ang. Global Circulation Model, w skrócie GCM) napisanym w celach edukacyjnych. Model może być uruchamiany na PC, ma wbudowany prosty interfejs graficzny i bazę danych i może być wykorzystany do badań zmian klimatu. Jest oparty na modelu z NASA Goddard - GISS Model II. Pozwala nauczycielom i uczniom wyrobić intuicję dotyczącą współczesnych problemów klimatycznych i zapoznanie się z narzędziami wykorzystywanymi przez naukowców w badaniach zmian klimatu. Model ogólnej cyrkulacji (ang. global climate model or general circulation model, w skrócie GCM) - model numeryczny opisujący zachowanie się klimatu na podstawie równań mechaniki płynów oraz innych równań fizyki i chemii opisujących procesy istotne z punktu widzenia zmian klimatu.

  Klimat kontynentalny – jeden z podstawowych rodzajów klimatu. Kształtuje się w głębi lądu. Wyróżnia się największą dobową oraz roczną amplitudą temperatury powietrza. Lata są upalne, a zimy surowe, mroźne. Wraz ze zwiększaniem się odległości od morza maleje wilgotność powietrza, przeciętne zachmurzenie nieba oraz ilość opadów. Zwiększone jest za to zapylenie powietrza.

  Dodano: 19.01.2012. 16:49  


  Najnowsze