• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Greenpeace: uprawy GMO nie dają większych plonów

  17.06.2010. 00:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Uprawy genetycznie modyfikowane nie dają większych plonów niż uprawy tradycyjne - twierdzi Greenpeace, powołując się na raport "Prawdziwe koszty upraw GMO". Swój sprzeciw wobec takich upraw ekolodzy i naukowcy przedstawili na konferencji prasowej.  Według Joanny Miś z Greenpeace, informacje zebrane przez tę organizację dowodzą, że wbrew zapewnieniom koncernów zajmujących się produkcją nasion GMO, uprawy te nie dają większych plonów. Wymagają natomiast stosowania większej ilości środków owado- i chwastobójczych, produkowanych przez te same firmy. Dzieje się tak na skutek uodporniania się chwastów na substancje chemiczne i pojawienia się nowych szkodników - tłumaczyła.

  Kierownik zakładu żywności ekologicznej SGGW prof. Ewa Rembiałkowska zaznaczyła, że rolnicy, którzy zdecydują się na uprawy roślin transgenicznych, są uzależnieni od zakupu nasion. Zwykle są związani umowami długoletnimi i zmuszani do ponoszenia coraz wyższych kosztów.

  Uprawa roślin modyfikowanych nie daje więcej żywności, nie polepsza jej jakości i nie poprawia środowiska, natomiast zagraża bioróżnorodności - przekonywała Rembiałkowska. Jej zdaniem, dopuszczenie do upraw genetycznie modyfikowanych zniszczy rolnictwo ekologiczne.

  Zdaniem biotechnolog doc. Katarzyny Lisowskiej, nie ma żadnych przesłanek, by wprowadzić na polskie pola rośliny GMO. Tym bardziej, że stanowisko rządu z 2006 r. zakłada, że nasz kraj ma być wolny od GMO. Przypomniała, że w Sejmie od kilku miesięcy trwają prace nad nowym, rządowym projektem ustawy o GMO.

  Według autorów projektu, ma on dostosować polskie przepisy do unijnych, które m.in. zezwalają na uprawy roślin GMO, uwzględniając odrębne stanowisko Polski co do tworzenia stref wolnych od organizmów genetycznie modyfikowanych. Nowe przepisy mają uporządkować nadzór i kontrolę nad GMO w Polsce oraz wprowadzić obowiązek informowania, kto i gdzie wysiewa materiał genetycznie modyfikowany. Nowa ustawa ma zastąpić dotychczasową z 2001 r.

  "Polska powinna się zastanowić, co jest naszą racją - czy dopuścić do upraw GMO czy wzorem innych krajów, np. Niemiec i Francji, je zablokować" - mówiła Lisowska. W jej opinii, zakazanie upraw transgenicznych nie jest oporem przeciwko postępowi - jak twierdzi część zwolenników GMO; zgoda na te uprawy jest natomiast "uleganiem potężnemu lobby, które raczej szuka zysku, a nie chce zbawiać świata od widma głodu". Według niej badania udowadniają, że uprawy GMO nie są bardziej wydajne od tradycyjnych i Europa odwraca się od takich plantacji.

  Komisja Europejska na terenie Unii dopuściła dotychczas do uprawy tylko kukurydzę genetycznie modyfikowaną MON 810 oraz w marcu tego roku - ziemniaki amflora, przeznaczone na cele przemysłowe. AWY

  PAP - Nauka w Polsce

  je/ jra/ krf/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Uprawy energetyczne to uprawy roślin w celu pozyskania biomasy z przeznaczeniem na cele energetyczne czyli do produkcji energii cieplnej, energii elektrycznej oraz paliwa gazowego (biogazu) lub ciekłego. Biomasa jest zaliczana do odnawialnych zasobów energii. Za uprawy energetyczne uznaje się te uprawy, które nie wytwarzają żywności. Odpady z upraw roślin przemysłowych i żywnościowych też mogą być używane w celu produkcji energii, ale takie uprawy nie są uznawane za uprawy energetyczne. Grunty orne – część użytków rolnych, poddawanych stałej uprawie mechanicznej głównie z użyciem pługa jak i innych narzędzi mechanicznych, przeznaczone pod uprawy polowe. Za grunty orne uważa się też uprawy o czasie użytkowania do 4 lat, uprawy w uprawie bezpłużnej oraz uprawiane odłogi. Hydroponika, kultura wodna – bezglebowa uprawa roślin na pożywkach wodnych, umożliwiająca produkcję roślinną w sztucznych warunkach na skalę przemysłową, głównie w szklarniach. Szczególnie przydatna do uprawy warzyw i kwiatów. W porównaniu z uprawą ziemną korzyści z uprawy hydroponicznej to:

  Ogród botaniczny – urządzony i zagospodarowany teren wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nim związanymi, będący miejscem ochrony ex situ, uprawy roślin różnych stref klimatycznych i siedlisk, uprawy roślin określonego gatunku oraz prowadzenia badań naukowych i edukacji. Pracowniczy ogród działkowy – obszar gruntu rolnego podzielony na działki przeznaczone pod uprawy ogrodowe i oddane w użytkowanie osób fizycznych, wyposażony w urządzenia niezbędne do prowadzenia upraw ogrodowych oraz służący zarazem do wypoczynku użytkowników działek i innych osób.

  System uprawy roli - sposób uprawy roli, oparty na odpowiednim doborze narzędzi i maszyn oraz kolejności ich stosowania w cyklu rocznym lub dłuższym, uwarunkowany czynnikami przyrodniczymi (gleba, klimat, urzeźbienie, stosunki wodne) i agrotechnicznymi. Międzynarodowy Instytut Propagowania Upraw Biotechnologicznych (ang. International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications, ISAAA) to organizacja zajmująca się analizą rynków rolnych i kierująca siecią ośrodków na całym świecie, które przyczynić mają się do zmniejszenia głodu i nędzy propagując uprawy biotechnologiczne. ISAAA założona została w 1992 roku przez Clive Jamesa, aktualnego prezesa organizacji.

  Wina niemieckie stanowiły w 2007 roku 4% światowej produkcji wina, co stawia Niemcy na siódmym miejscu w klasyfikacji. Kraj wyprodukował wtedy 10,5 mln hl wina, z czego wyeksportowano 3,4 mln hl. Pod względem wielkości upraw winorośli Niemcy (102 026 ha) były wtedy piętnastym krajem na świecie i 1,3% udziału, przy czym powierzchnia upraw uwzględnia uprawy winogron deserowych. Anna Nowotny-Mieczyńska (ur. 29.01.1899, zm. 19.05.1982) – profesor zwyczajny, biochemik i fizjolog roślin, wieloletni pracownik i kierownik Pracowni Fizjologii Żywienia Roślin Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, kierownik Katedry Fizjologii Roślin w Wyższej Szkole Rolniczej w Lublinie w latach 1956–1964.

  Orka przedzimowa, ziębla – najgłębsza orka, która pozostawia rolę na zimę w ostrej skibie. Taki sposób uprawy roli powoduje jej dobre przemarznięcie i pokruszenie skib oraz powoduje nagromadzenie większej ilości wody z roztopów. Orka ta powinna być wykonana na całą miąższość warstwy ornej. W przypadku uprawy roślin głęboko korzeniących się, ziębla powinna być dodatkowo pogłębiona. Efekt ostrej skiby uzyskuje się dzięki dużej głębokości orki do szerokości orki (stosunek około 1,1–1,2). Orkę przedzimową wykonuje się jesienią pod rośliny jare.

  Trudność uprawy roli - cecha gleby ustalana na podstawie nachylenia terenu, ciężkości gleby w uprawie oraz zakamienienia warstwy ornej. Graniczne nachylenie stoku, na którym możliwe jest stosowanie uprawy mechanicznej, wynosi 12 stopni.

  Glebogryzarka - maszyna rolnicza służąca do uprawy roli. Zespołem roboczym są łukowe lub hakowate noże osadzone na obrotowym wale, wycinające kęsy gleby, które mogą obracać się współbieżnie lub przeciwbieżnie. Intensywność spulchnienia roli można regulować w dużym zakresie dobierając odpowiednio do wymaganej głębokości uprawy prędkość obrotową wału i prędkość ruchu postępowego. Zbyt szybkie obroty wału powodują niszczenie struktury gruzełkowatej gleby. Nasturcja większa (Tropaeolum majus L.) – gatunek rośliny z rodziny nasturcjowatych (Tropaeolaceae). Pochodzi z Ameryki Południowej, jednak obecnie nie rośnie tam już dziko, znana jest jedynie z uprawy. Czasami dziczeje z upraw. Jako zdziczała z upraw występuje na Wyspach Juan Fernandez położonych na zachód od Chile. Spotyka się także nasturcję zdziczałą na Maderze, w różnych częściach Europy, w Chinach i Brazylii. Do Europy Środkowej przywiózł ją Holender Bewering w roku 1684. W Polsce jest uprawiana jako roślina ozdobna.

  Polskie Towarzystwo Agronomiczne (dawniej Polskie Towarzystwo Nauk Agrotechnicznych) - stowarzyszenie naukowe, założone 1985 z siedzibą w Poznaniu. Zrzesza pracowników uczelni rolniczych, pracowników Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa oraz inne osoby związane zawodowo z pracą naukową w zakresie produkcji roślinnej.

  Dodano: 17.06.2010. 00:17  


  Najnowsze