• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Inaczej niż szympansy, dzieci dzielą się, kiedy współpracują

  26.07.2011. 16:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Naukowcy z Niemiec i USA odkryli, że już w wieku trzech lat dzieci dzielą się zabawkami z rówieśnikami, ale tylko wtedy, kiedy współpracowały, aby je pozyskać. Wyniki badań przeprowadzonych pod kierunkiem Instytutu Antropologii Ewolucyjnej im. Maxa Plancka (MPI) w Niemczech sugerują, że dzielenie się przez dzieci jest zjawiskiem opartym na współpracy, co stoi w jaskrawym kontraście z szympansami, u których nie obserwuje się tego zjawiska ani żadnych objawów współpracy w zachowaniu. Odkrycia opublikowano w czasopiśmie Nature.

  Współpracujący z kolegami z Uniwersytetu Harvarda i Uniwersytetu Stanowego Michigan w USA, niemieccy naukowcy twierdzą, że dzieci, które dostają nagrody jako dodatkową korzyść - nie za współpracę z innymi - częściej są skłonne do zatrzymywania większości zabawek dla siebie. Podobnie dzieje się, kiedy dzieci bawią się obok siebie, ale nie wchodzą ze sobą w interakcje - wówczas nie będą się dzielić zabawkami.

  Różne badania wykazały już, że dorośli generują większość swoich zasobów, kiedy pracują z rówieśnikami. Dorośli podejmują wysiłek dzielenia się nie tylko w oparciu o normy sprawiedliwości, ale także zasadę równości. Dzieci jednak mają bardziej samolubne usposobienie. Niemniej wyniki ostatnich badań dostarczają informacji o tym, w jaki sposób dzieci w wieku trzech lat uznają, że nagrody zostały wypracowane wspólnie, co z kolei wpływa na ewentualne dzielenie się zabawkami z rówieśnikami.

  Zespół dobrał w pary dzieci w wieku od dwóch do trzech lat. Poproszono je o manipulowanie urządzeniem, aby otrzymać zabawki (szklane kulki).

  W pierwszej części badań powiedziano dzieciom, że mają pociągnąć dwa końce sznurka jednocześnie, aby przesunąć deskę ze szklanymi kulkami w swoją stronę. Po pociągnięciu sznurka dzieci mogły otrzymać zabawki, z tym że jedno dziecko dostawało trzy, a drugie tylko jedną. Naukowcy porównali tę sytuację z nieoczekiwaną gratką bez wspólnego ciągnięcia sznurka, ale z tym samym podziałem zabawek.

  W drugiej i trzeciej części badań naukowcy umieścili dzieci w warunkach współpracy, nieoczekiwanej gratki lub pracy równoległej. Grupa pracująca równolegle musiała wnieść ten sam nakład pracy. Zespół poprosił każde dziecko o ciągnięcie własnego sznurka niezależnie od innych dzieci. Naukowcy odkryli, że we wszystkich trzech częściach trzylatki, a nawet niektóre z dwulatków, dzieliły się swoimi zabawkami jedynie w następstwie współpracy. Nie zaobserwowano dzielenia się w przypadku pracy indywidualnej lub braku pracy.

  "Ontogenetycznie pierwsze poczucie sprawiedliwości dystrybutywnej może polegać na tym, że udział we wspólnym działaniu wymaga równego podziału zdobyczy" - wyjaśnia naczelna autorka, doktorantka Katharina Hamann z Wydziału Psychologii Rozwojowej i Porównawczej z Instytutu Antropologii Ewolucyjnej im. Maxa Plancka.

  Zespół twierdzi, że prawdopodobieństwo dzielenia się przez szympansy, nawet w przypadku wspólnego działania, jest bardzo nikłe. Naukowcy podkreślają, że w środowisku naturalnym szympansy rzadko działają wspólnie, kiedy chodzi o przetrwanie. A zatem mogły nie wykształcić w toku ewolucji tendencji do bardziej równomiernego podziału zasobów, kiedy są one pozyskiwane w ramach wspólnego wysiłku - spekulują naukowcy.

  Hamann podsumowuje: "Patrząc całościowo, pierwotna sytuacja dzielenia się zasobami przez ludzi mogła być następstwem wspólnych działań, takich jak wspólne zbieranie, kiedy grupa ludzi musi dzielić się zdobyczami pozyskanymi podczas wspólnych działań."

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci (KFnrD) – polskie stowarzyszenie mające za cel z jednej strony poprawę stanu opieki medycznej dzieci w Polsce, a z drugiej – pomoc w rozwoju zainteresowań dzieciom wybitnie uzdolnionym. Fundusz został stworzony 30 maja 1981 przez Jana Szczepańskiego i Ryszarda Rakowskiego przy współpracy wielu lekarzy i nauczycieli akademickich. Od 23 lutego 2006 roku Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci jest organizacją pożytku publicznego. Współpraca – zdolność tworzenia więzi i współdziałania z innymi, umiejętność pracy w grupie na rzecz osiągania wspólnych celów, umiejętność zespołowego wykonywania zadań i wspólnego rozwiązywania problemów. Michael Tomasello (ur. 18 stycznia 1950 w Bartow) – amerykański psycholog rozwojowy, dyrektor Instytutu Antropologii Ewolucyjnej im. Maxa Plancka. W latach 2002-2005 przewodniczył Międzynarodowemu Towarzystwu Badań nad Językiem Dzieci (IASCL).

  Dzikie dzieci, wilcze dzieci – dzieci egzystujące w społecznej izolacji, wychowywane przez zwierzęta lub posiadające jedynie pośredni kontakt z ludźmi (np. dzieci trzymane w niewoli i nie kontaktujące się z innymi ludźmi). Literackim przykładem dzieci wilczych są Romulus i Remus lub Mowgli. Plan dla Europejskich Państw Współpracujących (ang. Plan for European Cooperating State, PECS) − specjalny status europejskiego państwa współpracującego, które ma przygotować się do członkostwa w ESA - przedsiębiorstwa z tych państw mogą brać udział w programach kosmicznych Europejskiej Agencji Kosmicznej. Umożliwia to - obok istniejącej już współpracy naukowej - także kooperację firm państwa z PECS z europejskim przemysłem kosmicznym.

  Interdyscyplinarność to rodzaj współpracy naukowej, w której naukowcy, stosując typowe dla swoich dyscyplin metody badawcze, starają się doprecyzować wstępnie sformułowany problem. W wyniku działań interdyscyplinarnych powstaje specyficzna nowa wiedza przedstawiająca podejście odmienne od podejść reprezentowanych przez dziedziny, na których się opiera. Interdyscyplinarność to rodzaj współpracy naukowej, w której naukowcy, stosując typowe dla swoich dyscyplin metody nadawcze, starają się doprecyzować wstępnie sformułowany problem. W wyniku działań interdyscyplinarnych powstaje specyficzna nowa wiedza przedstawiająca podejście odmienne od podejść reprezentowanych przez dziedziny, na których się opiera.

  Janka (1989), serial telewizyjny dla dzieci, zrealizowany we współpracy polsko-zachodnioniemieckiej. W roku 1990, z materiałów serialu złożono dwuczęściowy film kinowy. COST – Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in Science and Technology), jest międzyrządową instytucją europejską, powołaną w celu rozwijania międzynarodowej współpracy w zakresie badań naukowych prowadzonych w ramach poszczególnych krajowych programów. COST stanowi najstarszy europejski program w dziedzinie naukowej, gdyż został on utworzony już w 1971 r. Obecnie obejmuje on 36 członkowskich krajów Unii Europejskiej oraz krajów współpracujących.

  Child Helpline International, CHI – międzynarodowa sieć telefonów zaufania dla dzieci. Istnieje od 2003 roku. Działa w 160 krajach i opiera się na wierze w to, że dzieci nie tylko mają własne prawa ale także są najlepszymi osobami, by zidentyfikować swoje własne problemy jeśli tylko dostarczy się im do tego odpowiednich narzędzi.

  Dzieci ulicy – termin socjologiczny służący do opisania procesu wykluczenia społecznego niepełnoletnich. Nie zawsze związany jest on z rzeczywistą bezdomnością lub osieroceniem dzieci. Często wprawdzie faktycznie dzieci te wychowują się – czyli bawią, pracują, żebrzą, kradną, a nawet czasowo mieszkają na ulicach – ale równocześnie posiadają domy i rodziny.

  Wykorzystywanie seksualne dzieci przez dorosłych – forma krzywdzenia dzieci, w której dziecko jest wykorzystywane w celu pobudzenia lub zaspokojenia seksualnego osoby dorosłej lub starszej młodzieży. Oprócz bezpośredniego kontaktu seksualnego, wykorzystywaniem seksualnym dzieci jest również każda sytuacja, w której dorosły nieprzyzwoicie obnaża swoje genitalia wobec dziecka, namawia (prosi lub naciska na dziecko) do brania udziału w czynnościach o charakterze seksualnym, prezentuje dziecku pornografię lub wykorzystuje dzieci do produkcji pornografii dziecięcej.

  Dodano: 26.07.2011. 16:26  


  Najnowsze