• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jak powstało twoje mózgowie? Dowiedz się podczas Tygodnia Mózgu w Krakowie!

  14.03.2011. 15:16
  opublikowane przez: Jakub Juranek

  Jak powstaje mózg? Co neuronauki mogą nam powiedzieć o naturze ludzkiej? Czy empatia i agresja mają wspólne korzenie? Na te i podobnie intrygujące pytania odpowiedź będzie można znaleźć podczas rozpoczynającego się właśnie cyklu wykładów odbywających się w ramach "Tygodnia Mózgu" w Krakowie.

  Tegoroczny "Tydzień Mózgu" to dwunasta z kolei impreza tego typu, zorganizowana wspólnie przez Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika, Uniwersytet Jagielloński oraz Instytut Farmakologii PAN w Krakowie przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz European DANA Alliance for the Brain.

  Hasłem tegorocznej edycji konferencji jest "Rozwój mózgu" i podobnie jak w poprzednich latach pod parasolem czołowego tematu kryć się będą interdyscyplinarne wystąpienia, ujmujące przewodnie zagadnienie z różnorakich perspektyw. Autorami wszystkich wykładów są wybitni reprezentanci szeroko pojmowanych neuronauk, psychologii i medycyny, w tym także specjaliści łączący działalność naukową z praktyką kliniczną.

  Pierwszego dnia konferencji zainteresowani słuchacze będą mogli dowiedzieć się więcej na temat tego, jak powstaje niezwykle złożony organ naszego ciała jakim jest mózg i jak kształtowała się jego ewolucyjna historia. Zagadnienia te zostaną przybliżone w wykładzie pt. Jak powstaje mózg autorstwa prof. dr. hab. Krzysztofa Turlejskiego z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie.

  Kolejnego dnia wszyscy chętni będą mieli okazję zmierzyć się z pytaniem o to, która metafora umysłu lepiej oddaje rzeczywistość kształtowania się umiejętności poznawczych rozwijającego się dziecka. Czy mały człowiek w pierwszych latach swojego życia rozwija swoje kompetencje poznawcze głównie dzięki naturalnej skłonności do interakcji z innymi istotami posiadającymi umysł czy raczej podobny jest do samotnego eksperymentatora lub filozofa, żmudnie stawiającego naiwne hipotezy i uczącego się o prawidłach funkcjonowania świata poprzez ich sprawdzanie? Na to pytanie odpowiedzi udzielić postara się reprezentująca Instytut Psychologii UJ dr Marta Białecka-Pikul w wykładzie zatytułowanym: Dziecko " naukowiec w kołysce czy mieszkaniec planety umysł?

  Niezwykle interesujące zagadnienie neurochirurgii czynnościowej, czyli chirurgii zajmującej się modyfikacją funkcji układu nerwowego, obejmującej także coraz powszechniej stosowaną metodę neurostymulacji (neuromodulacji), w swoim wystąpieniu przybliży dr Witold Libionka z Kliniki Neurochirurgii i Neurotramutalogii Collegium Medicum UJ w wykładzie pt. Chirurgia umysłu wczoraj, dziś i jutro.

  Problematyka, która może szczególnie zainteresować wszystkich obecnych i przyszłych rodziców, zostanie poruszona czwartego dnia "Tygodnia Mózgu" na wykładzie pt. W sidłach mikrobów " czyli czego nie widzimy dzięki szczepieniom , który wygłosi dr med. Jacek Mrukowicz z Polskiego Instytutu Evidence Based Medicine w Krakowie.

  Zagadnienie wykrywania przez mózg błędów i korygowania zachowań poruszone zostaną w wykładzie prof. dr. hab. Tadeusza Marka z Katedry Psychologii Zarządzania i Ergonomii UJ w wystąpieniu: O-błędny Mózg " neuronalny system wykrywania, monitorowania i korygowania błędnych zachowań.

  O tym jak mózg podejmuje decyzje i czy w procesie tym z perspektywy nowoczesnej nauki jest jeszcze miejsce na wolną wolę oraz jakie mogą być implikacje współczesnej wiedzy w tym zakresie dla obszaru zagadnień społecznych i moralnych wszyscy chętni będą mogli dowiedzieć się w przedostatni dzień konferencji na przygotowanym przez prof. dr. hab. Włodzimierza Ducha z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wykładzie pt. Gdzie ta wolna wola, czyli jak mózgi podejmują decyzje.

  Tegoroczny "Tydzień Mózgu" zamknie swym wystąpieniem prof. dr hab. Jerzy Vetulani, który wielokrotnie już raczył gości poprzednich edycji konferencji stymulującymi intelektualnie wykładami. Tym razem poruszy on w swoim wystąpieniu temat agresji i jej - wydawałoby się - zupełnego przeciwieństwa czyli empatii, opowiadając m.in. o ich wspólnych korzeniach. Wykład będzie nosił tytuł: Empatia i agresja " wspólne korzenie rozwojowe .

  Wszystkie wykłady w ramach konferencji "Tydzień Mózgu" mają charakter otwarty i skierowane są do jak najszerszego grona zainteresowanych. Będą się one odbywać codziennie od poniedziałku do niedzieli (14-20 marca) o godzinie 17 w auli Auditorium Maximum UJ, na ulicy Krupniczej 33 w Krakowie. Artykuły nawiązujące do niektórych zagadnień, które poruszone będą na wykładach, opublikowane zostały już w najnowszym numerze czasopisma przyrodniczego Wszechświat, którego bieżące wydanie, jak i archiwalne numery nabyć będzie można przed i po wykładach. Szczegółowy program konferencji znaleźć można tutaj.

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Wykład – metoda nauczania polegająca na ustnym przekazaniu wiedzy do słuchaczy, którzy przekazywaną im wiedzę otrzymują w milczeniu (w założeniu), zadając ewentualne pytania po zakończeniu wykładu (niekiedy dopuszcza się możliwość zadawania pytań w trakcie trwania wykładu). Jest to prawdopodobnie najczęstsza metoda nauczania stosowana względem osób dorosłych, w której osoba przekazująca wiedzę nie dyktuje tego, co słuchacz ma zapisać w zeszycie, a raczej prowadzi jak gdyby monolog, rozbudowaną wypowiedź na dany temat. Jeżeli istnieje ku temu potrzeba, słuchacze wykładu samodzielnie sporządzają notatki w trakcie wykładu, choćby notując kwestie niejasne aby zadać po wykładzie pytanie.

  Światowy Tydzień Mózgu, Tydzień Mózgu (ang. Brain Awareness Week) – święto mające na celu popularyzację wiedzy o mózgu i jego działaniu. Obchodzone 12-16 marca od 1996 pierwszy raz w Stanach Zjednoczonych (zapoczątkowane przez Dana Alliance for Brain Initiatives), a w Polsce od 1999 roku. Obchody są organizowane z inicjatywy Instytutu Nenckiego oraz wspierane przez Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego, Komitet Neurobiologii PAN i Stowarzyszenie na Rzecz Krzewienia Wiedzy o Mózgu DANA. Akcje edukacyjne odbywają się m.in. w Warszawie i Krakowie.

  Nancy Etcoff (ur. 1955) – psycholog, ukończyła Harvard University, doktorat z psychologii otrzymała na Boston University, a pracę naukową kontynuowała później na MIT, robiąc specjalizację z nauk o mózgu i kognitywistyki. Wykłada i prowadzi badania na wydziale Harvard Medical School oraz przy projekcie umysł/mózg/zachowanie Uniwersytetu Harvarda. Kieruje programem dotyczącym estetyki i zachowania zdrowia na Wydziale Psychiatrii Głównego Szpitala w Massachusetts. Przez ponad 15 lat prowadziła badania dotyczące percepcji urody, emocji i mózgu.

  Wykładnia prawnie wiążąca – dzieli się ją według liczby osób i organów państwa nią związanych. Według tego kryterium można wyróżnić wykładnię:

  Katedra Fortepianu Akademii Muzycznej w Krakowie – jednostka organizacyjna należąca do struktur Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej w Krakowie. Działalność katedry oraz skupionych w niej wykładowców i studentów wyznacza kształt krakowskiej pianistyki. Jakkolwiek formalnie katedra została powołana do życia w 1957, gra na fortepianie była podstawowym przedmiotem wykładanym na uczelni od jej powstania w 1888; swoje klasy prowadzili tam wybitni instrumentaliści, a studenci i absolwenci odnosili znaczące sukcesy na arenie międzynarodowej.

  Wykładnia prawa (także interpretacja prawa (przyjmuje się, że wyrazy wykładnia i interpretacja są synonimami), wykładnia przepisów prawa, wykładnia tekstu prawnego) to pojęcie języka prawnego i języka prawniczego, które oznacza, zależnie od kontekstu:

  Wykładnia porównawcza - metoda wykładni prawa (zwana też komparatystyczną), polegająca na ustalaniu znaczenia norm prawnych, które zostały zawarte w określonych przepisach poprzez porównanie ich z podobnymi uregulowaniami prawnymi. W wyniku analizy porównawczej można przyjąć wnioski dotyczące znaczenia interpretowanych norm. W metodzie tej można dokonywać czynności komparatystycznych na dwa sposoby. Po pierwsze poprzez porównanie przepisów obowiązujących w danym czasie w różnych systemach prawnych lub też porównaniu przepisów obowiązujących z wcześniejszymi, których moc już wygasła (wtedy jest to wykładnia historyczna).

  Dodano: 14.03.2011. 15:16  


  Najnowsze