• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jak różne rodzaje dotyku wpływają na nasze emocje?

  14.06.2012. 17:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Międzynarodowy zespół naukowców z Holandii, USA i Włoch odkrył, że kiedy mózg ustanawia powiązanie między dotykiem a emocjami, to skojarzenie to ma swój początek w pierwszorzędowej korze somatosensorycznej. Do tej pory neuronaukowcy mieli wrażenie, że obszar ten reagował jedynie na faktyczny dotyk, a nie na jego właściwości emocjonalne.

  W artykule opublikowanym w czasopiśmie PNAS zespół opisuje wykonany pomiar pobudzenia mózgu. Badani mężczyźni, według własnego oświadczenia - heteroseksualni, zostali umieszczeni w skanerze czynnościowego rezonansu magnetycznego (MRI), a ich nogi były głaskane w dwóch różnych sytuacjach.

  W pierwszej sytuacji oglądali film wideo przedstawiający atrakcyjną kobietę pochylającą się, aby ich pogłaskać, a w drugiej to samo robił mężczyzna. Badani mężczyźni informowali, że odczucie było przyjemne, kiedy sądzili, że dotyka ich kobieta i odrażające, kiedy myśleli, że dotyka ich mężczyzna. Twierdzenia te znalazły potwierdzenie w zmierzonej aktywności pierwszorzędowej kory somatosensorycznej każdego z nich.

  Warto dodać, że za każdym razem badani byli dotykani przez kobietę - choć o tym nie wiedzieli. Niemniej mieli odmienne odczucia, kiedy byli przekonani, że to nie kobieta lecz mężczyzna jest sprawcą doznań. Pierwszorzędowa kora somatosensoryczna reagowała silniej na "kobiecy" dotyk niż na "męski", nawet wtedy, kiedy osoba na filmie wideo ledwie zbliżała się do ich nóg.

  Badania zostały przeprowadzone przez naukowców z Caltech Brain Imaging Center w USA we współpracy z małżeńskim zespołem wizytujących neurologów - Christianem Keysersem i Valerią Gazzolą z Uniwersytetu w Groningen, Holandia.

  Profesor Keysers otrzymał grant Marie Curie dla najlepszych (EXT) w wysokości 1,34 mln EUR na zbudowanie własnego zespołu badawczego: Social Brain Lab przy Holenderskim Instytucie Neuronauki Królewskiej Holenderskiej Akademii Nauk (NIN-KNAW).

  Profesor Keysers zauważa: "Nic w naszym mózgu nie jest naprawdę obiektywne. Nasza percepcja jest w sposób zdecydowany i wszechogarniający kształtowana przez nasze odczucia w stosunku do postrzeganych rzeczy".

  Valeria Gazzola dodaje: "Intuicyjnie jesteśmy wszyscy przekonani, że kiedy ktoś nas dotyka, to najpierw, obiektywnie postrzegamy fizyczne właściwości dotyku - tempo, łagodność, szorstkość skóry. Jedynie później, w odrębnym drugim etapie, bazującym na tym, kto nas dotknął, sądzimy, że cenimy sobie ten dotyk mniej lub bardziej".

  Valeria Gazzola podsumowuje, że odkrycia poczynione w toku badań wskazują, iż ta dwuetapowa wizja jest nieprawidłowa w kontekście rozdzielania obszarów mózgu. Badania pokazują, że nasze przekonanie o tym, kto nas dotyka zniekształca nawet rzekomo obiektywne przedstawienie odczucia, jakie wywiera dotyk na skórze.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Hafefobia (łac. haphephobia) - chorobliwy lęk przed dotknięciem. Odnosi się do sytuacji w której ktoś nas dotyka jak i do sytuacji, kiedy my czegoś lub kogoś dotykamy. Technologia haptyczna (z greckiego απτικός /haptikos/ – dotyk) – technologia wykorzystująca mechaniczne komunikowanie się z użytkownikami poprzez zmysł dotyku przy użyciu zmieniających się sił, wibracji i ruchów. Stereognozja – termin neurologiczny określający zdolność do rozpoznawania przedmiotów wyłącznie za pomocą dotyku. Stwierdzono, że u ludzi chorych na chorobę Alzheimera stereognozja znacznie pogarsza się, w przeciwieństwie do innych typów demencji, gdzie to zjawisko nie jest obserwowane. Upośledzenie stereognozji, jednakże bez uchwytnych zaburzeń czucia powierzchownego nazywane jest stereoagnozją. Świadczy o uszkodzeniu kory płata ciemieniowego. Stereoanastezja to z kolei niemożność rozpoznania rozmiarów oraz kształtów przedmiotu za pomocą dotyku.

  Seksizm (z ang. sexism, sex – „płeć”) – pogląd, że kobiety i mężczyźni nie są sobie równi lub że nie powinni posiadać równych praw. Zazwyczaj sprowadza się do „wiary w wyższość mężczyzn i wynikających z niej dyskryminujących zachowań wobec kobiet”. Urazowe uszkodzenie mózgu (j. ang. Traumatic brain injury, TBI) zwane również urazem wewnątrzczaszkowym występuje kiedy mózg doznaje urazu wskutek działania zewnętrznej siły. Uszkodzenia można klasyfikować ze względu na ostrość obrażeń, mechanizm powstania (zamknięte np. wskutek uderzenia, lub otwarte np. rana postrzałowa), lub inne czynniki (np. lokalizacje urazu bądź obszar obrażeń). Sformułowanie uraz głowy zwykle odnosi się do urazowego uszkodzenia mózgu. Jest to jednak pojęcie mające szersze znaczenie, ponieważ obejmuje także urazy innych organów niż mózg (np. skóry głowy, lub czaszki).

  Rodzice chrzestni (łac. patrini) – mężczyzna i kobieta przedstawiający do sakramentu chrztu osobę chrzczoną. Biorą także na siebie troskę o nią i poręczają za jej wychowanie w duchu religii, którą przyjmuje. Postrzeganie, spostrzeganie, percepcja – odbieranie bodźców wzrokowych, słuchowych, czy czuciowych, które poddawane są obróbce i syntezie w poszczególnych częściach mózgu. Jest pierwszym etapem przetwarzania informacji, które odbierane są przez narządy zmysłów. Proces postrzegania rozpoczyna akt spostrzegania.

  Astereognozja (ang. astereognosis) - zaburzenie polegające na niemożności rozpoznania przedmiotów za pomocą dotyku, mimo braku zaburzeń czucia. Jest formą agnozji czuciowej. Pochodzenie (dziecka, osoby) – w prawie i genealogii stwierdzenie, że dane dziecko (dana osoba) zostało urodzone przez określoną kobietę (matkę) w wyniku poczęcia z określonym mężczyzną (ojcem). Pochodzenie może być jednocześnie faktem prawnym i genetycznym, możliwe jest też, że pochodzenie prawne nie pokrywa się z pochodzeniem genetycznym. W niektórych przypadkach zachodzić może sytuacja, że nie można ustalić bądź z różnych przyczyn nie ustalono pochodzenia dziecka od jakiegokolwiek mężczyzny, a jeszcze rzadziej – że nie da się ustalić pochodzenia nawet od matki.

  Dotyk (układ czuciowy) jest uznawany za jeden ze zmysłów, jednak wrażenia określane łącznie jako dotyk są kombinacją sygnałów przesyłanych przez komórki reagujące na ciepło lub zimno, nacisk oraz uszkodzenie (ból).

  Drag king – kobieta, która strojem i wyglądem upodabnia się do mężczyzny, najczęściej podczas występów na estradach klubowych, przy czym nie ma tu znaczenia orientacja seksualna artystki. Według nieco innej definicji lansowanej przez Del LaGrace Volcano (znany drag king z USA) drag king to każda osoba wszystko jedno jakiej płci biologicznej, która w świadomy sposób robi przedstawienie z męskości.

  Dodano: 14.06.2012. 17:17  


  Najnowsze