• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kamery chronią kaliskie lasy przed śmieciarzami

  28.12.2011. 08:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Kilka kamer umieściło w różnych miejscach Nadleśnictwo Kalisz. Według nadleśniczego Wiesława Chojnackiego nie chodzi tylko o złodziei choinek, ale przede wszystkim o uchronienie lasów przed śmieciarzami i kradzieżami przygotowanego do sprzedaży drewna.

  "Kamery są przenoszone co pewien czas w różne miejsca. Są dobrze ukryte" - powiedział PAP Chojnacki.

  Jak dodał, największym problemem są śmieci. "Każdego roku uprzątanie lasów tylko wokół Kalisza kosztuje około 50 tys. zł. Moglibyśmy te pieniądze przeznaczać na przykład na sadzenie nowych drzew lub edukację" - ubolewa Chojnacki.

  Dodał, że z Leśnego Centrum Edukacyjnego nadleśnictwa każdego roku korzysta około 7-8 tysięcy dzieci i młodzieży. "Jeśli dziecko widzi, że rodzice pozostawiają śmieci w lesie, to najczęściej zwróci im na to uwagę. To może przynosić wielkie sukcesy, nawet większe od usuwania śmieci" - powiedział nadleśniczy.

  Według niego, od kilku lat maleją kradzieże drewna, ale ilość dzikich wysypisk śmieci stale rośnie. "Kamery pomagają w ustaleniu sprawców, a później, już przed sądem, mamy dowody pozwalające na ukaranie konkretnej osoby" - powiedział nadleśniczy.

  Najbardziej zagrożone są tereny leśne położone przy drogach i parkingi leśne. Według Chojnackiego, zdarzają się także bardzo duże wysypiska śmieci. "Ostatnio ktoś przywiózł kilka przyczep śmieci z jednego z cmentarzy. Trwa wyjaśnianie tej sprawy" - poinformował.

  Nadleśniczy jest przekonany, że dzięki kamerom ilość przypadków wywożenia śmieci do lasów znacznie spadnie.

  PAP - Nauka w Polsce

  zak/ drag/ jbr/ krf/

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Nadleśniczy – pracownik instytucji Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, jest podwładnym dyrektora właściwej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz przełożonym leśniczego. Kieruje Nadleśnictwem – podstawową jednostką gospodarczą i organizacyjną w strukturze Lasów Państwowych. Leśnictwo - jednostka organizacyjna w strukturze nadleśnictwa. Liczba i obszar leśnictwa zależy od stanu rozproszenia lasów, rozmiaru zadań gospodarczych, nasilenia szkodnictwa leśnego itp. Powierzchnia leśnictwa może wynosić od około 400 do nawet 3000 ha. Na czele leśnictwa stoi leśniczy, powołany do wykonywania na powierzonym mu terenie czynności techniczno-gospodarczych, ochronnych i administracyjno-rachunkowych. Leśniczy wykonuje swoje zadania przy pomocy podległych mu podleśniczych. Leśniczy – pracownik instytucji Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Jest pracownikiem Służby Leśnej w nadleśnictwie. Leśniczy jest podwładnym nadleśniczego i przełożonym podleśniczego. Sprawuje opiekę nad powierzonym mu leśnictwem, w którego skład wchodzą lasy należące do Skarbu Państwa jak również mogą to być lasy prywatne powierzone do prowadzenia przez starostę.

  Nadleśnictwo – podstawowa jednostka gospodarcza i organizacyjna w strukturze Lasów Państwowych. Nadleśnictwo wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych i obejmuje swoim obszarem możliwy do zapewnienia szczegółowego nadzoru i kontroli pracy podległych leśniczych. Nadleśnictwo Radom - nadleśnictwo należące do Regionalnej Dyrekcji Lasów Pańsowych w Radomiu, położone w województwie mazowieckim.

  Nadleśnictwo Cisna – jednostka organizacyjna Lasów Państwowych podległa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Siedzibą nadleśnictwa jest Cisna. Nadleśnictwo Cisna położone jest w całości na terenie województwa podkarpackiego. Nadleśnictwo Kłobuck – jedno z 38 nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Siedziba Nadleśnictwa znajduje się w Kłobucku w dzielnicy Zakrzew.

  Nadleśnictwo Mińsk - nadleśnictwo w województwie mazowieckim, położone na wschód od Mazowieckiego Parku Krajobrazowego (otulina). Dużą część obszaru nadleśnictwa stanowi Miński Obszar Chronionego Krajobrazu. Nadleśnictwo to podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie. Nadleśnictwo Trzcianka – jednostka organizacyjna Lasów Państwowych podległa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile. Powierzchnia obszaru zarządzanego przez nadleśnictwo wynosi 55,09 tys. ha, z czego 43% powierzchni stanowią lasy.

  Nadleśnictwo Gdańsk – jednostka organizacyjna Lasów Państwowych podległa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku. Siedziba Nadleśnictwa znajduje się w Gdyni. Nadleśnictwo zarządza większością lasów otaczających Trójmiasto i całością lasów wchodzących w skład Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

  Nadleśnictwo Andrychów - jednostka organizacyjna Lasów Państwowych podległa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Siedzibą nadleśnictwa jest Andrychów. Nadleśnictwo Andrychów położone jest na terenie województw: śląskiego i małopolskiego.

  Nadleśnictwo Gidle - jednostka organizacyjna Lasów Państwowych podległa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Siedzibą nadleśnictwa jest miejscowość Niesulów. Nadleśnictwo Ujsoły – jednostka organizacyjna Lasów Państwowych podległa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Siedzibą nadleśnictwa jest miejscowość Ujsoły.

  Nadleśnictwo Ustroń – jednostka organizacyjna Lasów Państwowych podległa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Siedzibą nadleśnictwa jest miejscowość Ustroń. Nadleśnictwo Prószków - jednostka organizacyjna Lasów Państwowych podległa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Siedzibą nadleśnictwa jest miejscowość Prószków.

  Nadleśnictwo Jeleśnia - jednostka organizacyjna Lasów Państwowych podległa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Siedzibą nadleśnictwa jest miejscowość Jeleśnia. Nadleśnictwo Szklarska Poręba - jednostka organizacyjna Lasów Państwowych podległa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu. Siedzibą nadleśnictwa jest Szklarska Poręba. Nadleśnictwo Szklarska Poręba w całości położone jest na terenie województwa dolnośląskiego.

  Nadleśnictwo Bielsko – jednostka organizacyjna Lasów Państwowych, podległa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Utworzona została 1 stycznia 1974 r. poprzez połączenie nadleśnictw Szczyrk i Wapienica oraz leśnictwa Chybie. Jego powierzchnia wynosi 10 186,95 ha, z czego lasy stanowią 9 684,80 ha. Siedzibą nadleśnictwa jest miasto Bielsko-Biała. Nadleśnictwo Lubliniec – jednostka organizacyjna Lasów Państwowych podległa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Siedzibą Nadleśnictwa jest miasto Lubliniec.

  Nadleśnictwo Koniecpol - jednostka organizacyjna Lasów Państwowych, podległa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Siedzibą nadleśnictwa jest miejscowość Koniecpol. Nadleśnictwo Opole - jednostka organizacyjna Lasów Państwowych podległa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Siedzibą nadleśnictwa jest miasto Opole.

  Dodano: 28.12.2011. 08:04  


  Najnowsze