• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Komisarz Borg: Polityka rybołówstwa w regionie śródziemnomorskim musi być oparta na podstawach naukowych

  24.01.2012. 17:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Badania naukowe powinny stać się podstawą do opracowania polityki zarządzania rybołówstwem w obszarze Morza Śródziemnego, powiedział komisarz UE ds. rybołówstwa i gospodarki morskiej Joe Borg.

  Joe Borg przemawiał podczas siódmego spotkania ministrów zorganizowanego przez Międzynarodowe Centrum Zaawansowanych Śródziemnomorskich Studiów Agronomicznych (CIHEAM) odbywającego się 4 lutego w Saragossie (Hiszpania). W spotkaniu wzięli udział ministrowie rolnictwa i rybołówstwa 13 krajów członkowskich CIHEAM.

  Komisarz podkreślił znaczenie międzynarodowej współpracy w podejmowaniu wyzwań, przed którymi staje rybołówstwo śródziemnomorskie.

  - Aż zbyt dobrze zdajemy sobie wszyscy sprawę, że nasze zasoby ryb są coraz bardziej zagrożone, zarówno przez połowy, jak i czynniki zewnętrzne, takie jak zanieczyszczenia i zmiany klimatyczne - powiedział. - Tym wyzwaniom musimy stawić czoła wspólnie - wszystkie państwa położone nad Morzem Śródziemnym, bez względu na to, czy wchodzą w skład Unii Europejskiej, czy nie.

  Zdaniem komisarza Borga najlepszym mechanizmem współpracy wielostronnej jest Generalna Komisja Rybołówstwa Morza Śródziemnego (GFCM).

  - GFCM musi stać się skuteczną regionalną organizacją rybołówstwa w najprawdziwszym tego słowa znaczeniu - stwierdził komisarz. - Musi ona być w stanie zapewnić naukowe podstawy do przyjęcia wspólnych środków zarządzania rybołówstwem. Jej celem ma być dążenie do uzyskania najlepszych poziomów eksploatacji zasobów morskich. A jednocześnie trzeba zapewnić harmonizację zasad rybołówstwa.

  Joe Borg zaapelował do zgromadzonych ministrów o wykorzystywanie badań naukowych jako podstawy wszelkich podejmowanych działań oraz zachęcał ich do zagwarantowania tego, żeby krajowi naukowcy w pełni uczestniczyli w pracach zarówno GFCM, jak i ICCAT (Międzynarodowej Komisji Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego).

  Wskazał także, że instytuty badawcze z krajów śródziemnomorskich niebędących członkami UE mogłyby składać wnioski o wsparcie w ramach siódmego programu ramowego w dziedzinie badań (7PR), który obejmuje badania w zakresie rybołówstwa i akwakultury.

  - Z tego udogodnienia można i należy skorzystać i zachęcałbym Państwa do wykorzystania tej oraz innych, podobnych okazji do wniesienia swojego udziału w poszerzenie naszej wiedzy naukowej i empirycznej o zasobach połowowych w Morzu Śródziemnym - powiedział komisarz Borg.

  Celem tematu "Żywność, rolnictwo, rybołówstwo i biotechnologia " 7PR jest wspieranie zrównoważonego rozwoju i konkurencyjności rybołówstwa przez zapewnianie naukowych i technicznych podstaw do zarządzania rybołówstwem.

  - Tylko dzięki świadomym wyborom - decyzjom opartym na pewnych, obserwowalnych faktach - działania podejmowane przez decydentów politycznych uzyskają wsparcie i konsensus potrzebne, jeśli mają one odnieść rzeczywisty i prawdziwy sukces - skomentował Joe Borg.

  Komisja jest zainteresowana stymulowaniem badań naukowych w regionie Morza Śródziemnego, zwłaszcza związanych z rybołówstwem. Komisarz powiedział delegatom obecnym na spotkaniu, że chętnie podjąłby głębszą dyskusję w celu znalezienia odpowiednich środków, które by to umożliwiły.

  Joe Borg poinformował również uczestników o planach Komisji opracowania strategii morskiej dla Morza Śródziemnego. Skupi się ona na współpracy między krajami śródziemnomorskimi należącymi i nienależącymi do UE w kluczowych dziedzinach, w tym w badaniach morza i gospodarki morskiej. Zajmie się ona także zrównoważonym rozwojem gospodarczym regionów nadmorskich, współpracą w dziedzinie bezpieczeństwa i nadzoru, zarządzaniem gospodarką morską w basenie Morza Śródziemnego oraz dziedzictwem morskim i dialogiem kulturalnym.

  Jak twierdzi komisarz Borg, pilotażowe projekty dotyczące nadzoru nad gospodarką morską i planowaniem przestrzennym mają być zrealizowane w ciągu tego roku. Tymczasem w czerwcu odbędzie się konferencja poświęcona polityce morskiej i regionowi Morza Śródziemnego, w której wezmą udział przedstawiciele wszystkich krajów śródziemnomorskich.

  - Mam nadzieję, że w 2008 r. i później będziemy mogli wykorzystywać narzędzia, którymi dysponujemy i utorować drogę dla regularnej wymiany w zakresie współpracy morskiej w całym basenie Morza Śródziemnego - podsumował komisarz.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Międzynarodowa Komisja Rybołówstwa Morza Bałtyckiego (International Baltic Sea Fishery Commission - IBSFC) - regionalna organizacja powołana na mocy Konwencji o rybołówstwie i ochronie żywych zasobów w Morzu Bałtyckim i Bełtach (Konwencja Gdańska) w 1974 do zarządzania rybołówstwem na Morzu Bałtyckim i w cieśninach Bełt. Zakończyła działalność 31 grudnia 2005 na skutek wycofania się z niej Unii Europejskiej. Strefa wyłącznego rybołówstwa - strefa morska, znajdująca się poza wodami terytorialnymi państwa, w której państwo nadbrzeżne ma odnośnie rybołówstwa takie same uprawnienia jak na morzu terytorialnym. Może więc zastrzec wyłączność rybołówstwa dla własnych obywateli. Całkowite dopuszczalne połowy, ogólnie dopuszczalne połowy TAC (Total Allowable Catches) - limity na roczne połowy stada danego gatunku ryby w określonym akwenie. W ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa Unii Europejskiej TACs są instrumentem zarządzania połowami ryb we wspólnych wodach krajów członkowskich. TACs, które ostatecznie obowiązują floty rybackie, są uchwalane każdego roku w grudniu na rok następny przez Radę Ministrów ds. Rybołówstwa. Podstawą zatwierdzania TACs są wcześniejsze propozycje Komisji Europejskiej.

  Strefa zamknięta dla żeglugi i rybołówstwa – akwen zamknięty na stałe lub zamykany okresowo dla rybołówstwa lub dla żeglugi i rybołówstwa. Okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego – organ administracji rybołówstwa morskiego (w ramach administracji niezespolonej) podległy ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa, działający na podstawie art. 50 i następnych ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie.

  Wspólna Polityka Rybołówstwa Unii Europejskiej - stanowi element Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej objęty mechanizmem wspólnego rynku. Przyczyną zainicjowania wspólnotowych przedsięwzięć w rybołówstwie była świadomość zagrożenia wyginięciem wielu gatunków ryb, kurczenia się zasobów mórz i potrzeba wprowadzenia regulacji rynku oraz kontroli wykorzystania zasobów morskich. W celu ochrony zasobów rybnych w ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa Unii Europejskiej stosuje się specjalny instrument - globalne kwoty połowowe (ilość ryb, którą można odłowić z danego zasobu w określonym czasie), przydzielane każdemu państwu członkowskiemu i tworzące tym samym narodowe kwoty połowowe. Ministrowie rolnictwa Danii: 30 grudnia 1996 roku ministerstwo rolnictwa połączyło się z ministerstwem rybołówstwa tworząc ministerstwo pożywienia i rybołówstwa..

  Joseph "Joe" Borg (ur. 19 marca 1952) – maltański polityk i dyplomata, pierwszy w historii pochodzący z tego kraju członek Komisji Europejskiej, w której odpowiada za kwestie rybołówstwa i gospodarki morskiej. Wiktor Gorządek (ur. 1 grudnia 1908 - zm. 11 lipca 1988) - pierwszy szyper w historii polskiego rybołówstwa i pierwszy kapitan żeglugi wielkiej rybołówstwa morskiego. Nauczyciel kadr oficerskich flot handlowej i rybackiej.

  Å (wym. o:) to wieś w Norwegii (na Lofotach), w gminie Moskenes. Å jest małą wioską rybacką, utrzymującą się z rybołówstwa i sztokfiszu. Odwiedza ją ostatnio coraz więcej turystów. W mieście znajdują się dwa muzea dotyczące historii rybołówstwa.

  Organizacja Międzynarodowa Eurofish (ang. Eurofish International Organization) – utworzona w 2002 r. niezależna, międzynarodowa organizacja, kontynuująca działalność utworzonego w 1996 r. projektu FAO EASTFISH. Celem Eurofish jest pomoc w rozwoju rybołówstwa w Centralnej i Wschodniej Europie, w szczególności w zakresie handlu i marketingu produktów rybołówstwa, przetwórstwa i akwakultury. Siedziba Eurofish mieści się w Kopenhadze.

  Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu – placówka muzealna, której wystawy rybołówstwa bałtyckiego, ukazują specyfikę zawodu rybaka oraz przedstawiają wycinek kultury pomorskiej. Muzeum gromadzi i zabezpiecza zabytki związane z historią, tradycją i kulturą rybacką Pomorza Zachodniego. Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa - powstał w 1993 roku. Przestał istnieć w roku 2007, a w jego miejsce stworzono Europejski Fundusz Rybacki będący instrumentem wdrażania Wspólnej polityki rybołówstwa.

  Charles Haskins Townsend (1859-1944) – amerykański zoolog, urodzony w mieście New Kensington w stanie Pensylwania. Od 1897 do 1902 był związany z United States Fish Commission, pełniąc funkcję szefa wydziału rybołówstwa. Później, od 1902 do czasu przejścia na emeryturę w 1937, pracował jako dyrektor New York Aquarium w Castle Clinton. Pisał na temat rybołówstwa, wielorybnictwa, uchatek, eksploracji dna morskiego oraz zoologii. Wspólnotowa Agencja Kontroli Rybołówstwa, (CFCA ang. Community Fisheries Control Agency), jedna z niezależnych agencji Unii Europejskiej, utworzona w 2005 r na mocy rozporządzenia Rady Unii Europejskiej (WE) nr 768/2005 z 26 kwietnia 2005 r. Jej zadaniem jest koordynacja działań w zakresie kontroli i inspekcji połowów w państwach członkowskich, a także nadzór nad skutecznym i jednolitym stosowaniem zasad Wspólnej Polityki Rybołówstwa wszędzie, gdzie prowadzą działalność statki europejskie. Na siedzibę agencji wybrane zostało hiszpańskie miasto Vigo, które należy do najważniejszych portów rybackich w Europie. Obecnie siedzibą agencji jest jeszcze Bruksela.

  Dodano: 24.01.2012. 17:17  


  Najnowsze