• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Mały ryś znajdzie nową rodzinę w Puszczy Piskiej

  09.09.2011. 00:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Porzucony przez matkę i odratowany przez podlaskich leśników młody ryś zamieszka w Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie na Mazurach. Czeka tu na niego partnerka, z którą w przyszłości ma zadbać o zachowanie tego gatunku w Puszczy Piskiej. 


  Trzymiesięczny ryś euroazjatycki o imieniu Rysiek przyjedzie w najbliższych dniach z ośrodka rehabilitacji zwierząt przy Nadleśnictwie Krynki w Puszczy Knyszyńskiej do Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie, położonego w Puszczy Piskiej.

  Przenosiny zwierzęcia mają służyć ratowaniu nielicznej populacji rysi na Mazurach. Ryś z Podlasia będzie dorastał ze swoją rówieśniczką Knieją, urodzoną w Kadzidłowie. Za dwa lata para powinna doczekać się potomstwa.

  Mały ryś trafił pod opiekę podlaskich leśników w lipcu, w dramatycznych okolicznościach. Uczepiony konara płynął rzeką Słoją. Przed utonięciem uratowali go idący brzegiem turyści. Nie udało się odnaleźć jego matki, prawdopodobnie została przepłoszona przez wilki. Maluch trafił do leśników z Krynek, którzy przez dwa miesiące karmili go i pielęgnowali.

  Nadleśniczy z Krynek Waldemar Sieradzki powiedział PAP, że ryś Rysiek stał się ulubieńcem leśników i turystów, więc smutno z nim się rozstać. "Wiemy jednak, że tak będzie dla niego lepiej. W Kadzidłowie będzie mógł żyć w warunkach zbliżonych do naturalnego środowiska" - podkreślił nadleśniczy.

  Zgodę na przenosiny wydał Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. W Puszczy Knyszyńskiej, skąd pochodzi młody ryś, populację tego gatunku szacuje się na 30 sztuk. W mazurskich lasach jest ich zaledwie osiem.

  Na Mazurach prowadzony jest program reintrodukcji rysia za pomocą metody "Born to be free". Urodzone w niewoli, dorosłe osobniki umieszczane są w wolierach w głębi lasu. Kiedy narodzi się potomstwo, młode będą mogły wydostać się przez niewielkie przejścia poza ogrodzenie i wracać do wnętrza, aż do całkowitego usamodzielnienia się w naturalnym środowisku.

  W Kadzidłowie są obecnie dwa dorosłe osobniki - Sharp i Sonia, sprowadzone z Białorusi. Jak poinformował właściciel Parku Dzikich Zwierząt dr Andrzej Krzywiński, para doczekała się w tym roku potomstwa. Silniejsza z młodych samic jest już przyuczana do samodzielnego życia w lesie. Druga z nich, o imieniu Knieja, pozostała w wolierze. Kiedy podrośnie ma zostać partnerką rysia z Podlasia.

  Młody ryś zostanie najpierw umieszczony w sąsiedztwie woliery z Sharpem, żeby mógł obserwować dorosłego osobnika i "nabrać poczucia gatunku". "Liczymy, że nasze rysie go zaakceptują" - powiedział Krzywiński.

  Populacja rysia euroazjatyckiego w Polsce szacowana jest na 200 sztuk. Zwierzęta te podlegają ścisłej ochronie gatunkowej i jako zagrożone wyginięciem zostały wpisane do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt.

  PAP - Nauka w Polsce

  mbo/ hes/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Park Dzikich Zwierząt Kadzidłowo im. prof. Benedykta Dybowskiego – park znajdujący się w Kadzidłowie w Puszczy Piskiej, na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego, przy trasie pomiędzy miejscowościami Ruciane-Nida i Mikołajki. Park ten został założony przez doktora Andrzeja Krzywińskiego i obejmuje powierzchnię około 100 hektarów. Humanitarna ochrona zwierząt – termin wypracowany przez doktrynę prawa na oznaczenie ogółu przepisów mających na celu ochronę każdego zwierzęcia przez cierpieniem zadawanym ze strony człowieka. Jest częścią prawa ochrony zwierząt obok gatunkowej i użytkowej ochrony zwierząt. Puszcza Knyszyńska (do 1939 r. zwana Puszczą Świsłocką od Świsłoczy) – rozległy kompleks leśny (drugi pod względem wielkości po Puszczy Białowieskiej na Nizinie Podlaskiej) położony na Wysoczyźnie Białostockiej w województwie podlaskim. Lasy porastają tereny moreny czołowej, a przez tereny Puszczy przepływa rzeka Supraśl wraz z dopływem Sokołdą. Siedzibą Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej jest Supraśl.

  Selekcja – tym terminem określa się wybór zwierząt i roślin do rozmnażania, powoduje zmianę frekwencji genów w populacji. Różnicuje on zwierzęta i rośliny pod względem szansy pozostawienia potomstwa. W wyniku selekcji prowadzonej w stadzie zwierząt wyodrębnione zostają dwie grupy zwierząt: wyselekcjonowana i wybrakowana. Ośrodek rehabilitacji zwierząt – placówka przeznaczona do leczenia i rehabilitacji zwierząt dziko występujących, które wymagają okresowej opieki człowieka w celu przywrócenia ich do środowiska przyrodniczego. Z zasady w ośrodkach tych nie przetrzymuje się zwierząt, które w opinii lekarza weterynarii nie będą nigdy zdolne do życia na wolności. Osobniki takie poddaje się eutanazji, co może stanowić konflikt między gatunkową ochroną zwierząt i humanitarną ochroną zwierząt.

  Oswajanie zwierząt, obłaskawianie zwierząt – proces osobniczy polegający na stopniowym zmniejszaniu, a następnie wygaszaniu lęku przed człowiekiem, występującego u zwierząt dzikich. Proces ten odbywa się poprzez uczenie się i niemal zawsze ma charakter zamierzony przez człowieka. Zwierzęta wymarłe na wolności – gatunki zwierząt uznane przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody i Jej Zasobów za wymarłe w stanie dzikim (extinct in the wild), czyli niewystępujące już w stanie dzikim w całym obszarze swego naturalnego występowania. Pojedyncze osobniki lub grupy osobników takiego gatunku żyją jeszcze w niewoli, zwykle w ogrodach zoologicznych.

  Puszcza Mielnicka – południowopodlaski kompleks leśny rozciągający się na północ od Mielnika po Adamowo i Nurzec-Stację. Wschodnie obszary puszczy leżą na terytorium Białorusi. Puszcza Mielnicka jest pozostałością Puszczy Białowieskiej i ma nadal podobny do niej charakter. Na terenie puszczy znajduje się dużo źródlisk i strumyków oraz cztery rezerwaty. Żyją tu wilki (około 7 sztuk) i rysie. Zdarzały się przypadki obecności żubrów w puszczy (m.in. w okolicach Nurca-Stacji). Puszcza ta jest znana także z dużej ilości grzybów. Potencjalnie niebezpiecznym przedsięwzięciem dla puszczy jest planowane przejście graniczne między Polską a Białorusią w Koterce. Zwierzęta łowne, zwierzyna – gatunki dzikich ssaków i ptaków (ptactwa) żyjących w środowisku naturalnym, będących – zgodnie z obowiązującym prawem – przedmiotem pozyskiwania w drodze polowania lub odłowów dokonywanych przez człowieka. Pozyskiwanie zwierząt łownych jest jednym z elementów gospodarki łowieckiej.

  Jacek Wysmułek (ur. 20 sierpnia 1937 r. w Pruszkowie koło Warszawy, zm. 21 stycznia 1983 w Białowieży) – wieloletni leśniczy w Białowieskim Parku Narodowym i Nadleśnictwie Białowieża. Twórca kilku szlaków w Puszczy Białowieskiej. Działacz i przewodnik PTTK. Twórca koncepcji ochrony drzew – pomników przyrody w Puszczy Białowieskiej. Współautor kilku opracowań na temat Puszczy Białowieskiej.

  Terytorium – obszar zajmowany wyłącznie przez jedno zwierzę lub grupę zwierząt. Własne terytorium zwiększa szanse przeżycia osobnika, gdyż zapewnia mu dostateczną ilość pokarmu, kryjówki przed drapieżnikami, materiał do budowy gniazda lub legowiska oraz wszystkie elementy mające znaczenie w wychowaniu potomstwa. Terytorium może być zajmowane przez zwierzę na stałe lub okresowo.

  Żubr (Bison bonasus) – gatunek łożyskowca z rodziny krętorogich, rzędu parzystokopytnych. W 2012 roku światowe zasoby gatunku wynosiły około 4663 osobników, z czego 1552 z nich przebywa w hodowlach zamkniętych, a 3111 żyje w wolnych i w półwolnych stadach. Według danych z 2012 roku w Polsce żyło 1299 żubrów, z czego większość z nich w stadach wolnościowych (pięć populacji). Prawie połowa polskiej wolnej populacji skupiona jest w Puszczy Białowieskiej, ponadto dzikie żubry w Polsce spotkać można w Bieszczadach, Puszczy Knyszyńskiej, Puszczy Boreckiej oraz w rejonie Mirosławca i Drawska Pomorskiego w województwie zachodniopomorskim. Zwierzęta zarodowe - osobniki o szczególnych walorach użytkowych i hodowlanych wykorzystywane jako materiał reprodukcyjny. Zazwyczaj zwierzęta zarodowe są wpisywane do ksiąg i rejestrów zwierząt hodowlanych organizacji zajmujących się określonym gatunkiem.

  Urządzenie do odstraszania zwierząt UOZ-1 – urządzenie ostrzegające zwierzęta przed przejazdem pociągu, wprowadzane przez Polskie Koleje Państwowe. Przeznaczone jest do instalowania w miejscach przecięcia linii kolejowej ze szlakami migracji dużych ssaków w celu przeciwdziałania kolizji pociągu ze zwierzęciem, a tym samym zmniejszenia strat w populacji tych zwierząt. Urządzenie ma na celu wywołanie u zwierzęcia odruchu ucieczki w wyniku odebrania sygnału ostrzegawczego.

  Dodano: 09.09.2011. 00:19  


  Najnowsze