• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Międzynarodowa uwaga skupia się na wyzwalaczu zmian klimatu

  27.06.2013. 15:27
  opublikowane przez: Redakcja

  Wiedza naukowa o zmianach klimatu doprowadziła międzynarodowych naukowców, otrzymujących dofinansowanie ze środków unijnych, do obszaru, który uznaje się za odpowiedzialny za redystrybucję i regulację ciepła na kuli ziemskiej.

  Prąd Agulhas u wybrzeży Afryki Południowej ma pobudzać tak zwaną cyrkulację wymienną Atlantyku, która odgrywa istotną rolę w przepływie Prądu Zatokowego w kierunku północnym, a więc w kształtowaniu klimatu Europy Północno-Zachodniej i dalszych regionów. W skali regionalnej Agulhas ma wpływ na ekstremalne zdarzenia pogodowe, a roczne wahania poziomu opadów w Afryce Południowej są skorelowane z anomaliami ciepła i zimna w systemie Agulhas, które są z kolei powiązane z kilkoma modelami klimatycznymi Oceanu Indyjskiego.

  Niemniej mimo swojej kluczowej roli, system Agulhas nie był zasadniczo brany pod uwagę jako potencjalny wyzwalacz zmienności klimatu. Tak było do momentu rozpoczęcia prac, w ramach programu Działania Marie Curie, nad projektem GATEWAYS (Wielostopniowa ocena dynamiki ocean-klimat: droga do interdyscyplinarnych szkoleń i analiz).

  Profesor Rainer Zahn, koordynator projektu, z Instytutu Nauki o Środowisku i Technologii przy Universitat Autònoma de Barcelona, powiedział: "Innowacyjność projektu polega na połączeniu nowych i ugruntowanych metodologii analitycznych, które nie są zazwyczaj dostępne w pojedynczych projektach badawczych.
  Przedsięwzięcie łączy nowoczesne procesy oceaniczne i klimatyczne z analizą materiałów zebranych w próbkach pobranych ze słupa wody i osadników, aby sprawdzić stopień odzwierciedlania procesów oceanicznych przez zebrane materiały" - wyjaśnia.

  Dzięki wykorzystaniu nowatorskiego modelowania w wysokiej rozdzielczości zespół GATEWAYS odkrył, że atmosfera może oddziaływać na oceanografię w korytarzu Ocean Indyjski-Atlantyk na południe od Afryki w sposób nieoczekiwany intuicyjnie. Silne wiatry wiejące w jednym kierunku mogą wzbudzić powierzchniowy prąd oceaniczny pod wiatr, który bezpośrednio powoduje przemieszczanie wód z Oceanu Indyjskiego do Oceanu Atlantyckiego. To odkrycie, stanowiące niespodziewany dorobek projektu, zaważyło istotnie na sposobie, w jaki zespół postrzega obecnie prądy oceaniczne wzbudzane przez wiatr, w tym wzburzone fale przy wymianie wody między dwoma oceanami.

  "Mimo swojego hipotetycznego charakteru, wynik jest przekonujący pod względem fizycznym i ujawnia, że sugerowane schematy cyrkulacji pasują do danych w bazie opracowanej w ramach projektu przez społeczność paleoklimatologii morskiej. Z tego względu jest to ważny punkt i nowy obszar wiedzy naukowej" - wskazuje profesor Zahn.
  Konsorcjum GATEWAYS, w skład którego weszli naukowcy z Hiszpanii, Holandii, Izraela, Niemiec, RPA i Zjednoczonego Królestwa, utworzyło interdyscyplinarne partnerstwo obejmujące ekspertów w dziedzinach oceanografii fizycznej, meteorologii, oceanicznego i atmosferycznego modelowania numerycznego oraz paleoklimatologii morskiej i lądowej.

  Ta ostatnia umożliwiła naukowcom zastosowanie protokołów analitycznych wobec szerokiej gamy materiałów, łącząc paleoklimatyczną wiedzę morską z lądową, aby realizować często postulowane, ale rzadko wykonywane, połączenia paleoklimatyczne ląd-ocean - sugeruje profesor.

  Zdaniem naukowca, tak ogromny sukces projektu jest owocem współpracy interdyscyplinarnej.

  "Rozwijanie współpracy wymagało od wszystkich stron znoju, czasu, cierpliwości, a zwłaszcza nieszablonowego myślenia. Trzeba przyznać, że poczyniliśmy znaczące kroki naprzód. Niemniej nie ma wątpliwości, że nauka musi być kontynuowana długo po zakończeniu naszego projektu" - podsumowuje profesor Zahn.
  Za: CORDIS


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Przylądek Igielny, Przylądek Agulhas (port. Cabo das Agulhas /wym. agulias/) – przylądek, stanowiący najbardziej wysunięty na południe kraniec Afryki, uznawany jednocześnie za umowną granicę oceanówIndyjskiego i Atlantyckiego. Republika Południowej Afryki jest dużym państwem położonym w Afryce Południowej, które z trzech stron oblewają wody oceanów: Atlantyckiego na zachodnie i Indyjskiego na wschodzie. Na południu te oceany łączą się ze sobą w rejonie Basenu Agulhas. Tjeerd Hendrik van Andel (ur. 1923 w Rotterdamie w Holandii, zm. 17 września 2010 w Cambridge w Anglii) – amerykański geoarcheolog holenderskiego pochodzenia, pedagog, wieloletni profesor Stanford University, specjalista w dziedzinie oceanografii i geologii morskiej, badacz dna oceanicznego, m.in. uczestnik ekspedycji batyskafuAlvin” do pierwszych odkrytych kominów hydrotermalnych oraz badań głębinowych osadów dennych, prowadzących do wyjaśnienia historii Ziemi, w tym zmian klimatu. Uważany za ojca chrzestnego projektu CLIMAP; autor licznych prac naukowych oraz książek popularnonaukowych, m.in. bestsellera New Views on an Old Planet (pol. Nowe spojrzenie na Starą Planetę – zmienne oblicze Ziemi).

  Północnoatlantyckie wody głębinowe (ang. North Atlantic Deep Water, NADW) – masa wody o dużej gęstości, powstająca po zwiększeniu zasolenia i ochłodzeniu wód Prądu Północnoatlantyckiego i ulegająca w strefie arktycznej downwellingowi („zatapianiu”). NADW spływa w dół tworząc powrotne prądy oceaniczne – głębinowy i przydenny, płynące w kierunku Oceanu Południowego. Downwelling jest jedną z sił napędowych cyrkulacji termohalinowej – globalnego obiegu wód oceanicznych, przenoszących ciepło i sole mineralne. Od jego intensywności zależą warunki meteorologiczne w Europie (zob. Oscylacja Północnoatlantycka); jako element pętli cyrkulacji globalnej wpływa na zmiany klimatu Ziemi. Cape Doctor (The Cape Doctor, także South-Easter) – silny, chłodny i suchy wiatr regionalny wiejący w Afryce Południowej, na wybrzeżach Republiki Południowej Afryki. Wieje od strony Atlantyku i Oceanu Indyjskiego (czyli Indyku), głównie z południowego wschodu. Przynosi ulgę w czasie mocnych upałów, choć bywa też tnący i uciążliwy.

  Prąd Agulhas a. Prąd Południowoafrykański - ciepły prąd morski występujący na Oceanie Indyjskim, płynący w kierunku południowo-zachodnim, wzdłuż wschodniego wybrzeża południowej Afryki. Transport eoliczny to przemieszczanie materiału przez wiatr. Jest to proces powierzchniowy, który może odbywać się w kierunku niezgodnym ze spadkiem terenu, prostolinijnie lub ruchem wirowym, równoczesny z procesem sortowania przenoszonego materiału. Proces ten wywołany jest naporem powietrza lub uderzaniem przez poruszające sie ziarna. Odbywa sie poprzez:

  Pre-umowa – termin występujący w regionalnych programach operacyjnych w ramach polityki spójności UE w latach 2007–2013. Jest to forma umowy stosowana w projektach unijnych znajdujących się w indykatywnych wykazach indywidualnych projektów kluczowych dla poszczególnych regionów. Pre-umowa jest zobowiązaniem beneficjenta do prawidłowego i terminowego przygotowania indywidualnego projektu kluczowego do realizacji w ramach regionalnego programu operacyjnego. Określa niezbędne warunki do spełnienia przez beneficjenta przed złożeniem przez niego wniosku o dofinansowanie dla indywidualnego projektu kluczowego. Na parametry projektu składają się: zakres projektu, koszt projektu i czas projektu. Parametry projektu określa się czasami mianem „magicznego trójkąta”.

  Tropikalny Ocean Globalna Atmosfera (The Tropical Ocean Global Atmosphere/Coupled Ocean-Atmosphere Response Experiment, w skrócie TOGA COARE) był dużym międzynarodowym programem meteorologicznym, który miał za zadanie zrozumienie dlaczego na zachodnim Pacyfiku, w tzw. obszarze ciepłego basenu, występują najwyższe temperatury oceanu na kuli ziemskiej, oraz w jaki sposób ocean i atmosfera oddziałują razem wpływając na zjawiska dynamiki tropikalnej (m.in. zjawisko El Niño). Eksperyment odbył się pomiędzy listopadem 1992 roku i lutym 1993 roku.

  Kierownik projektu (PM – Project Manager) – specjalista w dziedzinie zarządzania projektami. Jest odpowiedzialny za planowanie, realizację i zamykanie projektu. Podstawowym zadaniem kierownika projektu jest zapewnienie osiągnięcia założonych celów projektu, wytworzenie produktu spełniającego określone wymagania jakościowe. PM jest odpowiedzialny za efekt końcowy realizowanego projektu i musi być aktywny podczas wszystkich etapów projektu. Kierownik projektu może kierować m.in. projektami w budownictwie, projektami informatycznymi, projektami telekomunikacyjnymi, projektami finansowymi.

  Nierównowagowe symulacje klimatu (ang. transient climate simulation) – symulacje zachowania atmosfery lub oceanu dla określonego czasu za pomocą modelu ogólnej cyrkulacji. W takich symulacjach zmienia się koncentrację gazów cieplarnianych w sposób ciągły starając się przybliżyć jak najbardziej realistycznie sytuację (np koncentracje gazów cieplarnianych w danym roku). Obecnie (2006) zazwyczaj modeluje się okres 1850-2100. Tego typu obliczenia numeryczne trzeba skontrastować z tzw. równowagowymi symulacjami klimatu. Carcharhinus sorrah - gatunek rekina z rodziny żarłaczowatych (Carcharhinidae). Występuje w tropikalnych wodach Oceanu Indyjskiego i południowo-zachodniego Oceanu Spokojnego, od wschodnich wybrzeży Afryki po Wyspy Cooka. Zamieszkuje płytkie przybrzeżne wody na głębokości zazwyczaj około 20-50 m, w tym wody wokół raf koralowych. Posiada wrzecionowaty korpus, wydłużoną głowę z V-kształtnym otworem gębowym oraz długą heterocerkiczną płetwę ogonową z wolnym fałdem skórnym na końcu jej górnego łuku. Dorosłe osobniki mierzą maksymalnie 170 cm przy wadze około 30 kg.

  Równowagowe symulacje klimatu (ang. equilibrium climate simulation) – sposób symulacji zachowania atmosfery lub oceanu dla określonego czasu za pomocą modelu ogólnej cyrkulacji, w którym zmienia się koncentrację gazów cieplarnianych w sposób jednorazowy. EPICA (European Project for Ice Coring in Antarctica) – międzynarodowy europejski projekt przeprowadzający głębokie odwierty rdzeni lodowych na Antarktydzie. Jednym z głównych zadań projektu jest pełne udokumentowanie danych na temat klimatu i atmosfery z przeszłości. EPICA uzyskuje te informacje z lodu antarktycznego poprzez wiercenie i analizę dwóch rdzeni lodowych, porównując je z odpowiednikami z Grenlandii. Do tej pory przedsięwzięcie dostarczyło wiedzy o klimacie z ok. 800 000 lat. Planuje się pobranie rdzenia lodowego, który dostarczyłby danych z 1,5 mln lat.

  Głożyna omszona (Ziziphus mauritiana Lam.) – gatunek krzewu lub niewysokiego drzewa z rodziny szakłakowatych. W zależności od klimatu może być wieczniezielony lub tracący liście podczas suszy. Prawdopodobnie pochodzi z obszaru indo-malajskiego. Gatunek szeroko naturalizowany w basenie Oceanu Indyjskiego od południowej Afryki po wyspy Pacyfiku. Szybko rosnący, w północnej Australii uważany za inwazyjny. Grenlandia – największa wyspa na świecie, leżąca w północnej części Oceanu Atlantyckiego. Obecnie pod względem politycznym Grenlandia stanowi autonomiczne terytorium Danii. Większość obszaru wyspy pokrywa lądolód, klimat wyspy jest nieprzyjazny, polarny. Powierzchnia przekraczająca 2 mln km² czyni ją trzykrotnie większą od drugiej co do wielkości wyspy – Nowej Gwinei. Grenlandia od wschodu i południa oblewana jest przez Atlantyk, a od północy przez wody Oceanu Arktycznego. Od zachodu wyspę oblewają wody Morza Baffina. Większa część wyspy leży za kołem polarnym. Grenlandia została odkryta przez wikingów w IX w.

  Ocean Południowy (także: Południowy Ocean Lodowaty, Ocean Antarktyczny) – ocean rozciągający się od wybrzeża Antarktydy do równoleżnika 60°S, wzdłuż którego łączy się z oceanami: Spokojnym, Indyjskim i Atlantyckim. Ocean Południowy jest drugim najmniejszym spośród wszystkich pięciu. Jego obszar został formalnie zatwierdzony przez Międzynarodową Organizację Hydrograficzną w roku 2000. Oficjalna polska nazwa tego oceanu, zatwierdzona przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych brzmi Ocean Południowy.

  Dodano: 27.06.2013. 15:27  


  Najnowsze