• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Morze Bałtyckie, nasze jedzenie i o co w tym chodzi

  15.12.2011. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Jeżeli sądzisz, że to co jesz ma wyłącznie wpływ na twoje zdrowie i dobre samopoczucie, to zastanów się na tym raz jeszcze. Wyniki nowych badań przeprowadzonych w Finlandii pokazują, że możesz pomóc w łagodzeniu obciążeń i zagrożeń związanych z niebezpiecznymi substancjami występującymi w łańcuchu dostaw żywności poprzez wybór odpowiednich produktów żywnościowych i przestrzeganie wskazówek dietetycznych. Naukowcy z projektu Foodweb, koordynowanego przez MTT Agrifood Research Finland, stawiają w centrum uwagi Morze Bałtyckie, twierdząc że łańcuch dostaw żywności sieje spustoszenie w tym akwenie. I w drugą stronę, niebezpieczne substancje nagromadzone w ekosystemie morskim mogą zwiększyć ryzyko spożycia szkodliwej dla zdrowia żywności.

  Partnerzy Foodweb przygotowali informacje na temat obciążenia środowiska przez różne produkty żywnościowe i powiązane z nimi zagrożenia środowiskowe. To pomaga rzucić światło na żywność, którą należy wybierać.

  Naukowcy przeanalizowali oddziaływanie łańcucha dostaw żywności na Morze Bałtyckie. Szczególny nacisk położyli na produkcję i spożycie żywności w centralnym regionie Morza Bałtyckiego.

  Winowajcą, generującym największe obciążenie Morza Bałtyckiego azotem i fosforanem jest produkcja pierwotna, podczas gdy produkcja paszy dla zwierząt przyczynia się głównie do eutrofizacji, zajmując ponad 50% obszarów gruntów rolnych w regionie.

  Produkcja mięsa i mleka ponosi odpowiedzialność za największą część obciążenia - mówi starszy specjalista ds. badań naukowych Yrjö Virtanen z MTT Agrifood Research Finland. Obciążenie azotem generowane przez produkcję wołowiny mierzy się zwykle w ocenach cyklu życia w przedziale od 30 do 50 gramów azotu na 1 kilogram wołowiny.

  "Ocena przeprowadzona w ramach badań oparła się na modelu całego łańcucha dostaw żywności" - powiedział dr Virtanen. "Pokazuje, że obciążenie azotem generowane przez 1 kilogram wołowiny wynosi 78 gramów."

  Zespół odkrył, że azot wytwarzany w czasie produkcji wieprzowiny i jaj stanowi około 33%, podczas gdy jego ilość w przypadku produkcji mięsa drobiowego wynosi około jednej siódmej tej, jaka powstaje w produkcji wołowiny.

  Łańcuchy produkcji jednego kilograma ziarna lub jednego litra mleka wytwarzają jedynie około jednej piętnastej obciążenia azotem powstającego w wyniku produkcji wołowiny. Jeżeli chodzi o jeden kilogram ziemniaków, to obciążenie azotem wynosi zdaniem naukowców zaledwie jedną setną w porównaniu do wołowiny.

  Co zaś się tyczy obciążenia fosforem, to łańcuch produkcji jednego kilograma wieprzowiny generuje około jednej czwartej tego, co łańcuch produkcji jednego kilograma wołowiny. Mięso drobiowe i jaja odpowiadają za około jedną dziesiątą, a mleko za około jedną piętnastą tego co wołowina. Należy zauważyć, że istnieją różnice w danych z poszczególnych krajów w zależności od efektywności wykorzystywania składników odżywczych.

  Wybór odpowiednich produktów żywnościowych mógłby doprowadzić do obniżenia eutrofizacji. "Przestrzeganie krajowych wytycznych dietetycznych może obniżyć obciążenie wywierane przez rolnictwo o około 7%" - mówi Virpi Vorne, również z MTT Agrifood Research Finland.

  Kierownik naukowy Fińskiego Instytutu Środowiska Matti Verta zauważył: "W przypadku spożywania ryb z Morza Bałtyckiego należy stosować się do zaleceń. Ryby należy spożywać raz lub dwa razy w tygodniu, a ich gatunki powinny być na wszelki wypadek zróżnicowane. Wedle zaleceń Fińskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności osoby w wieku prokreacyjnym, małe dzieci i kobiety ciężarne nie powinny spożywać dużych śledzi bałtyckich, łososi ani pstrągów złowionych w Morzu Bałtyckim więcej niż raz lub dwa razy w miesiącu. Niemniej Morze Bałtyckie nie jest jednym źródłem zagrożenia. Niebezpieczne substancje nagromadzone z innych części środowiska i powstające w czasie przygotowywania żywności również mogą akumulować się w tym, co spożywamy."

  Producenci żywności i konsumenci powinni stanąć na wysokości zadania i pomóc w minimalizowaniu tego problemu poprzez zwiększanie zbiorów i sprzyjanie ekologicznej efektywności wykorzystywania składników odżywczych" - zdaniem profesor Sirpa Kurppa, naukowiec z MTT Agrifood Research Finland.

  "Konsumenci powinni być świadomi najistotniejszych wyzwań w łańcuchu produkcji we własnym kraju" - zauważa profesor Kurppa. "Konsumenci i łańcuch produkcji powinny połączyć siły, aby w sposób znaczący obniżyć obciążenie substancjami odżywczymi w Morzu Bałtyckim."

  Wkład w badania wnieśli eksperci z Fińskiego Instytutu Środowiska (SKYE), Uniwersytetu w Tartu i Centrum Nauki AHHAA w Tartu, Estonia, oraz z Uniwersytetu Łotwy.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Zasada Bettiego mówi, że jeżeli na liniowy ustrój sprężysty działają kolejno dwa dowolne układy obciążeń, to praca pierwszego obciążenia na przemieszczeniach wywołanych przez drugie obciążenie jest równa pracy drugiego obciążenia na przemieszczeniach wywołanych przez pierwsze obciążenie. Dotyczy ona obciążeń uogólnionych, którymi mogą być siły i momenty, oraz odpowiadających im przemieszczeń uogólnionych. Zasadę tę odkrył włoski matematyk Enrico Betti. Ma ona zastosowanie w wyprowadzeniu metody elementów brzegowych. Chemia spożywcza – dział chemii zajmujący się składem chemicznym surowców, produktów, dodatków do żywności oraz metodami i chemizmem produkcji, związkami chemicznymi dodawanymi do żywności oraz analizą chemiczną surowców, produktów żywnościowych oraz dodatków do produktów spożywczych m.in. konserwantów, barwników, regulatorów kwasowości, antyutleniaczy, wzmacniaczy smaku i zapachu i innych. Chemia spożywcza wiąże się ściśle z: inżynierią chemiczną i biochemiczną, mkrobiologią techniczną, biochemią, technologią żywności, zdrową żywnością, toksykologią oraz wszelkimi normami (m.in. UE) dotyczącymi chemii produktów żywnościowych. A dotyczy: piekarstwa, mleczarstwa, przerobu mięs, cukrownictwa, przetwórstwa warzyw i owoców, zielarstwa, produkcji substancji zapachowych, gorzelnictwa, winiarstwa, piwowarstwa, spożywczych wód mineralnych, przerobu zbóż, krochmalnictwa i innych. Sprzężenie w przód (sprzężenie do przodu, sprzężenie wyprzedzające, ang. feedforward) - termin odnoszący się do elementu lub drogi w układzie sterowania, która przenosi sygnał sterujący od źródła znajdującego się w środowisku zewnętrznym układu - często jest to sygnał podawany przez zewnętrzne urządzenie obsługujące układ - do, znajdującego się w innym miejscu, wejścia zewnętrznego obciążenia układu. W odpowiedzi układu regulacji, który pracuje jedynie ze sprzężeniem w przód, uwidacznia się jedynie określona odpowiedź na sygnał sterujący - nie widać wpływu obciążenia. Kontrastuje to z układem pracującym ze sprzężeniem zwrotnym, w którym sygnał wyjściowy układu kształtuje się tak by uwzględnić jego wpływ na obciążenie układu i zarazem nieprzewidywalną zmienność samego obciążenia. Obciążenie traktowane tu jest jako przynależące do środowiska zewnętrznego układu.


  Obciążenie zrywające względne - obciążenie zrywające przypadające na jednostkę szerokości paska włóknistego półproduktu, papieru lub tektury, wyrażone w kiloniutonach na metr (kN/m). Codex Alimentarius (łac. książka żywności, kodeks żywności) – jest to zbiór przyjętych w skali międzynarodowej norm żywności, kodeksowych praktyk, zaleceń i wytycznych wykorzystywanych przez urzędowe służby kontroli, przemysł rolno-spożywczy oraz środowiska naukowe.

  Normy żywienia – przyjęta na podstawie badań ilość energii i składników odżywczych wystarczająca zaspokojeniu znanych potrzeb żywieniowych praktycznie wszystkich zdrowych osób w populacji. Spożycie zgodne z określonymi w normach ma zapobiec chorobom z niedoboru energii i składników odżywczych, a także szkodliwym skutkom ich nadmiernej podaży. Należy pamiętać, że normy opracowywane są dla grup ludności, a nie dla poszczególnych osób i przeznaczone są dla ludzi zdrowych. Osoby chore powinny stosować się do zaleceń żywieniowych wyznaczonych przez lekarza specjalistę. Normy żywienia człowieka stosowane są w wielu dziedzinach związanych z żywnością i żywieniem, w tym przede wszystkim w: Racja żywnościowa – inaczej nazywana też „racja polowa”, „racja wojskowa’’ lub ogólniej „żywność turystyczna” to zestaw żywności przeznaczony do spożycia dla jednej osoby.

  Obciążenie fizyczne - układ zewnętrznych sił, działających na ciało lub element konstrukcyjny. Wyróżnia się np. obciążenia: Demeter - to niemiecka firma produkująca biodynamiczną żywność. Jest to żywność wytwarzana zgodnie z zasadami antropozofii. Nazwa pochodzi od imienia greckiej bogini Demeter. Firma produkuje około 3500 różnych produktów żywnościowych. Produkty są sprzedawane w krajach Europy Zachodniej oraz Ameryki Północnej.

  HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Points) – System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli, zwany dalej „systemem HACCP” – postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności przez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością produktami spożywczymi; system ten ma również na celu określenie metod eliminacji lub ograniczania zagrożeń oraz ustalenie działań korygujących.

  Wzornik do obciągania używany jest do plastycznego kształtowania blachy na maszynach zwanych obciągarkami. W czasie obciągania następuje przekroczenie granicy plastyczności kształtowanej blachy. Ponieważ nie występuje zjawisko odprężenia, wzornik do obciągania może być wykonany dokładnie zgodnie z kształtem i wymiarami gotowego wyrobu. Im gładsza powierzchnia wzornika, tym obciąganie jest łatwiejsze. W celu zmniejszenia tarcia używane są różne smary. Wzorniki do obciągania wykonuje się z:

  Wytrzymałość na zerwanie: Wytrzymałość na zerwanie – stosunek obciążenia zrywającego do początkowej powierzchni przekroju próbki włóknistego półproduktu, papieru lub tektury, wyrażona w megapaskalach (MPa). Dopasowanie energetyczne obciążenia do źródła jest to zapewnienie warunków pozwalających na przekazanie maksymalnej mocy ze źródła do obciążenia.

  Konserwacja żywności to różne sposoby przetwarzania i przechowywania żywności, których celem jest wydłużenie jej trwałości i zapewnienie bezpieczeństwa jej spożycia. Racje żywnościowe typu D ("D Bar") - racja żywnościowa będąca na wyposażeniu Sił Zbrojnych USA. Uzupełnienie racji typu C. Racja została opracowana w roku 1937. Przeznaczona była do wykorzystania w sytuacji całkowitego odcięcia żołnierzy od dostaw.

  Wędzenie – metoda konserwacji żywności (mięsa i przetworów mięsnych, ryb, serów itp.) za pomocą dymu. W wyniku tego procesu produkty żywnościowe uzyskują specyficzny zapach, smak i zabarwienie powierzchni.

  Dodano: 15.12.2011. 16:17  


  Najnowsze