• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Na Podhalu otwarto torfowiskową ścieżkę edukacyjną

  30.09.2010. 13:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Ścieżkę edukacyjną, umożliwiającą poznanie unikatowego torfowiska wysokiego oraz żyjących tam zwierząt i roślin, otwarto w rezerwacie "Bór na Czerwonem" koło Nowego Targu.  "Torfowisko +Bór na Czerwonem+ to żywa księga w której zapisane są wszystkie dzieje od początku jego powstawania, czyli od 9 tys. lat, dlatego dosyć łatwo można odtworzyć przebieg procesów przyrodniczych na tym terenie" - powiedział przyrodnik z Muzeum Tatrzańskiego Włodzimierz Cichocki.

  Ścieżkę o długości 610 metrów można zwiedzić pieszo lub rowerem w czasie około jednej godziny. Część szlaku poprowadzono na drewnianych pomostach. Trasa jest przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

  Dla zwiedzających przygotowano taras widokowy, specjalne foldery z opisem ścieżki i siedem tablic edukacyjnych na których zamieszczono wszystkie ważne informacje przyrodnicze dotyczące zwiedzanego terenu. Na jednej z tablic znalazł się opis historii torfowiska "Bór na Czerwonem".

  Ścieżkę edukacyjną w rezerwacie "Bór na Czerwonem" zrealizowało Nadleśnictwo Nowy Targ w ramach Małopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, przy udziale Urzędu Miasta Nowy Targ.

  Torfowiskowy rezerwat przyrody "Bór na Czerwonem" zajmuje powierzchnię ponad 114 hektarów. Rezerwat jest objęty programem ochronnym Natura 2000. Na terenie rezerwatu występują m.in. rosiczka okrągłolistna, kosodrzewina i sosna błotna, żyją tam także cietrzewie.

  Rezerwat został powołany Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego w 1956 roku. Od 1925 roku na tym miejscu istniał rezerwat "Na Czerwonem" o powierzchni 2 hektarów. SZB

  PAP - Nauka w Polsce

  ls/ jbr/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Rezerwat przyrody Bór na Czerwonem – torfowiskowy rezerwat przyrody w Nowym Targu, w powiecie nowotarskim, w województwie małopolskim. Biały Dunajec – rzeka, prawy dopływ Dunajca. Powstaje na wysokości ok. 730 m n.p.m. w Poroninie z połączenia Zakopianki z Porońcem. Następnie Biały Dunajec spływa przez miejscowość Biały Dunajec, Szaflary i Nowy Targ, gdzie na wysokości około 577 m n.p.m. łączy się z Czarnym Dunajcem dając początek rzece Dunajec. Przed ujściem opływa rezerwat przyrody Bór na Czerwonem. Biały Dunajec powstaje więc w Rowie Podtatrzańskim, dolny zaś jego bieg i ujście znajdują się na Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej. Rezerwat Przyrody Kresy - rezerwat przyrody położony w gminie Nowy Duninów, na terenie leśnictwa Duninów, nadleśnictwa Gostynin, utworzony w 1988 r. w celu ochrony naturalnych zbiorowisk oligotroficznych boru świeżego, mieszanego wilgotnego, bagiennego oraz fragmentu boru suchego.

  Rezerwat przyrody Jar Reknicy – rezerwat przyrody na wschodnim skraju Pojezierza Kaszubskiego, w Leśnictwie Ostróżki, gmina Kolbudy. Rezerwat zajmuje 66,11 ha. Na terenie rezerwatu, oprócz lasu podlegającego Nadleśnictwu Kolbudy, znajduje się 2,33 ha rzeki Reknicy. Rezerwat ustanowiony został zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 15 grudnia 1980 roku (Dz. U. Nr 25, poz. 180). Siedliska przyrodnicze występujące w rezerwacie chronione są dodatkowo w obszarze Natura 2000 Dolina Reknicy. Rezerwat przyrody Bagnisko Niedźwiady (kaszb. Miedwiedzé Bagniszcza) – leśno-torfowiskowy rezerwat przyrody na południowym skraju Pojezierza Bytowskiego (ustanowiony w roku 1982 i o powierzchni 47,76 ha). Ochronie rezerwatu podlega głównie bór bagienny i zespół leśnych torfowisk. Znajdują się tu również stanowiska licznych gatunków roślin podlegających ochronie (m. in. bagno zwyczajne i borówka bagienna jak również żurawina błotna, wełnianka pochwowata, modrzewnica zwyczajna i rosiczka okrągłolistna). Najbliższe miejscowość to Nowa Brda.

  Rezerwat przyrody Jezioro Perkuny (zwany też Pierkunowo) - rezerwat przyrody położony w województwie warmińsko-mazurskim na terenie nadleśnictwa Giżycko Rezerwat został powołany Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 18 grudnia 1954. Celem utworzenia było zachowanie torfowiska wysokiego z naturalnymi zespołami roślinności zielnej. Czerwony Bór – kompleks leśny w Polsce położony w województwie podlaskim we wschodniej części Niziny Północnomazowieckiej. Rozciąga się południkowo, pasem o szerokości 1-10 km i długości około 60 km, zajmując powierzchnię ponad 10 tys. hektarów. Przeważa bór świeży, na mniejszej części także bór suchy. Kompleksem administruje Nadleśnictwo Łomża.

  Rezerwat przyrody Kuźnica - rezerwat leśny o powierzchni 7,27 ha, utworzony na podstawie Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 3 maja 1965 r. ze względu zachowania dla celów naukowych i dydaktycznych fragmentu specyficznego boru sosnowego sukcesywnie zarastającego jezioro Rumacz. Bór ten ma charakter bagienny, ponieważ rozwinął się w zagłębieniu terenu o wysokim poziomie wód gruntowych, gdzie podłoże uległo całkowitemu zatorfieniu. Rezerwat przyrody Bór Chrobotkowy – florystyczny rezerwat przyrody na Równinie Charzykowskiej (utworzony w 1993 r., o powierzchni 41,5 ha). Celem ochrony obiektu są siedliska boru sosnowego jako miejsca bytowania porostów. Znajduje się na terenie gminy Brusy na działkach 327LP i 328LP. Zarządzany jest przez Nadleśnictwo Przymuszewo (Leśnictwo Lubnia).

  Rezerwat przyrody Jeziorka Chośnickie – torfowiskowy rezerwat przyrody na Pojezierzu Kaszubskim (utworzony w 1985 r., o powierzchni 213,6 ha). Rezerwat obejmuje kopułowe torfowisko wysokie typu bałtyckiego, siedem jezior dystroficznych zarastających płem torfowców oraz okoliczne bory bagienne.

  Rezerwat przyrody "Blok" – leśny rezerwat o powierzchni 6,56 ha utworzony na mocy zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 14.09.1959 na terenie lasów Nadleśnictwa Prószków w Borach Niemodlińskich, położony w gminie Korfantów w powiecie nyskim w województwie opolskim. Przedmiotem ochrony jest zachowanie na obszarze 6,56 ha fragmentu boru świeżego, naturalnego pochodzenia stanowiącego pozostałość dawnej Przesieki Śląskiej.

  Rezerwat przyrody Ostrów Tarczyński położony jest w województwie warmińsko- mazurskim, w gminie Rybno, nadleśnictwo Lidzbark.
  Akt powołujący ukazał się w M.P. z 1994 r. Nr 5, poz. 40.
  Rezerwat utworzono dla ochrony urozmaiconej rzeźby z licznymi zespołami roślinnymi i gatunkami ptaków. Rezerwat otoczony jest od północy rzeką Wel, od wschodu jeziorem Tarczyńskim, od zachodu jeziorem Grądy. Duże zróżnicowanie siedliskowe rezerwatu powoduje różnorodność zespołów roślinnych. Występuje tu bór wilgotny, bór mieszany świeży i wilgotny, las mieszany i wilgotny, ols, łęg jesionowo-olchowy. Rezerwat Bór Wąkole im. Prof. Klemensa Kępczyńskiego - leśny rezerwat przyrody w województwie kujawsko-pomorskim utworzony na mocy Rozporządzenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2001 roku w celu zachowania ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych powierzchni leśnej – boru z jałowcami na wydmach śródlądowych.

  Rezerwat przyrody Jeziorka Kozie – torfowiskowy rezerwat przyrody na terenie Borów Tucholskich w województwie kujawsko-pomorskim. Utworzony w celu ochrony zarastających jezior z typowo wykształconym zespołem roślinności torfowiska wysokiego. Rezerwat przyrody Bory Torfowe – glebowo-florystyczny rezerwat ścisły na obszarze Słowińskiego Parku Narodowego na Wybrzeżu Słowińskim. Ochronie rezerwatu podlega bór sosnowy wraz z ekosystemem nad Kanałem Izbickim. Najbliższymi miejscowościami są Gać i Izbica.

  Ścieżka dydaktyczna – szlak pieszy, wytyczony w taki sposób, aby na jego trasie znalazło się jak najwięcej interesujących obiektów przyrodniczych (ścieżka przyrodnicza), czasem też zabytków architektury czy techniki. Celem tworzenia ścieżek dydaktycznych jest z jednej strony regulacja ruchu turystycznego, zwłaszcza na terenach rezerwatów przyrody lub innych obszarach, na których występują rzadkie gatunki roślin i zwierząt, z drugiej natomiast edukacja poprzez obserwację obiektów w ich naturalnym środowisku, co nie jest możliwe w sali lekcyjnej. Rezerwat przyrody "Staw Nowokuźnicki" - rezerwat o powierzchni 20,00 ha, położony na terenie gminy Prószków powstał na mocy zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 27. 011. 1957. W rezerwacie przedmiotem ochrony jest silne stanowisko kotewki orzecha wodnego oraz zróżnicowana i liczna ornitofauna.

  Dodano: 30.09.2010. 13:04  


  Najnowsze