• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Na Podkarpacie wróciły orliki krzykliwe

  07.04.2012. 13:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Orliki krzykliwe, które zimowały w Afryce, wróciły na Podkarpacie. Największe w Europie zagęszczenie populacji tego drapieżnika występuje w Beskidzie Niskim - poinformował w piątek Marian Stój z Komitetu Ochrony Orłów. 

  "Orliki pojawiły się już m.in. w okolicach Dukli i Jaślisk w Beskidzie Niskim. Zaraz też przystąpiły do poprawiania lub budowy gniazd. W trzeciej dekadzie kwietnia rozpoczną wysiadywanie jaj" - powiedział Stój.

  Zimę orliki spędziły w centralnej i południowej Afryce. W naszym kraju żyje od 1800 do 2000 par orlików krzykliwych.

  "Bytują głównie w południowo-wschodniej i północno-wschodniej Polsce. Na Podkarpaciu zasiedlają przede wszystkim Beskid Niski, Bieszczady, a także pogórza Dynowskie i Przemyskie" - dodał przyrodnik.

  Jednocześnie zaznaczył, że największe europejskie zagęszczenie populacji orlika krzykliwego występuje w Beskidzie Niskim. Gniazduje tam nawet po 20 par na 100 km kw. Ponad połowa światowej populacji orlika gniazduje w Polsce, na Białorusi i na Łotwie.

  Orlik krzykliwy ma ok. 70 cm długości. Rozpiętość jego skrzydeł dochodzi do 170 cm. Żywi się gryzoniami, płazami, gadami i dużymi owadami. Gniazda zakłada na wysokich jodłach, mniej więcej w połowie drzewa.

  PAP - Nauka w Polsce

  kyc/ abe/ tot/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Przełęcz Beskid: Nazwę "Beskid" nosi sześć przełęczy w Beskidzie Małym, w Beskidzie Niskim i w Bieszczadach. Licząc od zachodu są to: Szyplin zielny (Dorycnium herbaceum) – gatunek rośliny należący do rodziny bobowatych. Według nowszych ujęć taksonomicznych podgatunek szyplina pięciolistnego o nazwie Dorycnium pentaphyllum Scop. subsp. herbaceum (Vill.) Rouy. Występuje w Europie Południowej, północnej Afryce i zachodniej Azji. W Polsce podany z trzech stanowisk antropogenicznych: Bielinek nad Odrą, Maślana Góra w Beskidzie Niskim i Hucisko w Beskidzie Makowskim. Bagienna olszyna górska (Caltho laetae-Alnetum) lub (Caltho-Alnetum) – zespół leśny, który w Polsce występuje w piętrze pogórza i regla dolnego Karpat. Po raz pierwszy rozpoznany w latach 60. XX w. w Bieszczadach, później stwierdzono jego występowanie jeszcze w Beskidzie Żywieckim, Pieninach i Beskidzie Niskim. Charakteryzuje się dość dużym bogactwem florystycznym. Dominującym gatunkiem wśród drzew jest olsza szara (Alnus incana) lub czarna (Alnus glutinosa), w ubogim florystycznie runie leśnym knieć błotna (Caltha palustris). Zbiorowisko to występuje na płaskich i zabagnionych terenach o stałym przepływie wód wysiękowych, głównie na glebach ominują gleby mułowo-glejowychlub mułowo-torfowych. Duże podobieństwo florystyczne i siedliskowe łączy ten zespół z występujących na nizinach zespołem Fraxino-Alnetum.

  Pojemność środowiska – maksymalna liczebność lub zagęszczenie osobników danego gatunku która może zajmować dane środowisko bez naruszania jego równowagi biocenotycznej. Jeśli liczebność populacji zbliża się do pojemności środowiska jej wzrost jest hamowany przez opór środowiska. Powojnik alpejski (Clematis alpina) – gatunek pnącza z rodzaju powojników, występuje w Europie i Azji (Syberia, Kirgistan, Mongolia). Jest to jeden z trzech gatunków występujących w Polsce w stanie naturalnym, rośnie najczęściej w Tatrach, także w Pieninach, Gorcach, Beskidzie Niskim i w Bieszczadach. Jest także uprawiany, jako roślina ozdobna.

  Daliówka – niewielki potok w Beskidzie Niskim, na pograniczu grupy Jawornika i masywu Piotrusia w Beskidzie Dukielskim, prawobrzeżny dopływ Jasiołki. Długość ok. 4,3 km. Płońska (dawniej też: Staniawska; 505 m n.p.m.) – dwuwierzchołkowe wzniesienie w Beskidzie Niskim, w zachodniej części północnego łańcucha Wzgórz Rymanowskich.

  Piotruś (Płazyna, 727 m n.p.m.) – szczyt w Beskidzie Niskim w paśmie Beskidu Dukielskiego, górujący nad przełomem Jasiołki. Na stokach Piotrusia odkryto jaskinie, bije tu także źródełko związane legendą ze św. Janem z Dukli. Demografia, demografia ekologiczna – dział ekologii populacyjnej zajmujący opisem i modelowaniem stanu i dynamiki populacji. Przedmiotem demografii jest analiza liczebności populacji i czynników ją kształtujących, takich jak rozrodczość i śmiertelność oraz migracja. Ponadto demografia zajmuje się strukturą populacji, m.in. strukturą płciową, strukturą wiekową (struktura płci i wieku), strukturą hierarchii (u zwierząt stadnych). W demografii ekologicznej badane są losy osobników i ich grup. Typową jednostką demograficzną jest kohorta, czyli grupa osobników równowiekowych. Metodami demograficznymi wyznaczane są tabele i krzywe przeżywania, przeżywalność, oczekiwana dalsza długość trwania życia, piramidy wiekowe, tempo przyrostu lub zaniku populacji, zagęszczenie populacji itp.

  Panna (też: Sołotwina, lokalnie: Sołotwyna) – duży, zasobny w wodę potok w Beskidzie Niskim, lewobrzeżny dopływ Jasiołki. Długość ok. 14 km.

  Osuwisko Szklarki – osuwisko gruntu w masywie Maślanej Góry w Beskidzie Niskim, na terenie wsi Szymbark. Największe historyczne osuwisko w całych polskich Karpatach.

  Strefa unikania – efekt obserwacyjny, który powoduje, że nie można obserwować odległych i słabych obiektów w płaszczyźnie dysku galaktycznego Drogi Mlecznej. Efekt ten występuje ponieważ gaz, pył i gwiazdy należące do Naszej Galaktyki, których największe zagęszczenie występuje właśnie w tej płaszczyźnie, przesłania obraz odleglejszych i słabszych obiektów. Kamień nad Jaśliskami (też: Bieszczad; 857 m n.p.m.) – szczyt w południowo-wschodniej części Beskidu Niskiego, w Paśmie granicznym. Miejscowa ludność nazywa go po prostu "Kamieniem". Przydawka "nad Jaśliskami" jest wytworem współczesnym autorów przewodników i map turystycznych, wprowadzonym w celu odróżnienia szczytu od innych "Kamieni", licznych w całym Beskidzie Niskim i na przyległych Pogórzach.

  Kamień (717 m n.p.m.) – szczyt we wschodniej części Beskidu Niskiego - Pasmo Bukowicy, nazywany też przez turystów Kamieniem nad Rzepedzią dla odróżnienia dwóch innych gór o tej samej nazwie w Beskidzie Niskim.

  Dodano: 07.04.2012. 13:04  


  Najnowsze