• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nadchodzi czas kontrolowania infekcji wśród dzikich zwierząt

  12.10.2009. 15:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Choroby przenoszone z dzikich zwierząt na człowieka wpływają od lat na życie wielu ludzi. Jakie jednak podjęto działania, aby zaradzić temu nabrzmiewającemu problemowi? Z pomocą środków unijnych grupa naukowców opracowuje paneuropejski system nadzoru, który będzie mieć baczenie na infekcje pojawiające się wśród dzikich zwierząt. W ostatecznym rozrachunku innowacja ta przyniesie korzyści zarówno społeczeństwu, jak i inwentarzowi żywemu.

  Projekt WILDTECH (Nowatorskie technologie nadzoru nad nowymi i powracającymi infekcjami dzikich zwierząt) otrzymał 6 mln EUR z tematu "Żywność, rolnictwo, rybołówstwo i biotechnologia" Siódmego Programu Ramowego (7PR).

  Konsorcjum kierowane przez Uniwersytet w Nottingham, Wlk. Brytania, w którego skład wchodzi 13 członków, twierdzi, że w ramach projektu WILDTECH opracowywane jest narzędzie, które pomoże sektorowi opieki zdrowotnej prognozować zagrożenia chorobowe ze strony dzikich zwierząt i zarządzać nimi. System oceni również zagrożenie dla ludzi i zwierząt domowych.

  Ostatnie dane wskazują, że 61% znanych patogenów ma charakter zoonotyczny (choroby przenoszone ze zwierząt na człowieka). Jednakże dostępnych jest zbyt mało informacji, abyśmy mogli dowiedzieć się, w jakim stopniu te choroby są rozpowszechnione wśród dzikich zwierząt. Partnerzy projektu dążą również do zbadania, w jaki sposób choroby te są przenoszone na ludzi (i jak się dalej rozwijają).

  "Zważywszy na fakt, że znaczna część patogenów może zarażać wiele gatunków zwierząt i przechodzić ze zwierząt na człowieka, nie jest zaskoczeniem, że 75% wszystkich chorób, które pojawiły się w ciągu ostatnich kilku lat pochodzi od dzikich zwierząt" - wyjaśnia profesor Richard Lea z Wydziału Medycyny i Nauki Weterynaryjnej Uniwersytetu w Nottingham. "Pomimo tej alarmującej sytuacji, nadzór nad chorobami zakaźnymi pozostawia wiele do życzenia" - dodaje.

  "Zmiany klimatu, wylesianie, zanieczyszczenia, ewolucja patogenów oraz szybkie przemieszczanie się po świecie ludzi, zwierząt i produktów zwierzęcych naraża wszystkich ludzi na zwiększone ryzyko poważnych zmian epidemiologicznych w istniejących i pojawiających się nowych zoonozach dzikich zwierząt."

  Ze swej strony dr Lisa Yon, wykładowca na Uniwersytecie w Nottingham, stwierdza: "Nie ma wątpliwości, że potrzebna jest wspólna strategia ponadnarodowa, aby zwalczać owo zwiększone zagrożenie, jakie dla dobrobytu człowieka i zwierząt stanowią nowe i pojawiające się patogeny. Musimy być świadomi każdego potencjalnego zagrożenia - od ostatnio pojawiających się chorób takich jak ptasia czy świńska grypa po zmieniającą się dystrybucję wirusa choroby niebieskiego języka."

  Dwunastu europejskich partnerów WILDTECH pochodzi z Chorwacji, Francji, Grecji, Holandii, Niemiec, Szwecji i Wlk. Brytanii, a wśród nich znaleźli się przedstawiciele środowisk akademickich oraz przemysłowych. Dołączył do nich partner zagraniczny - Uniwersytet Saskatchewan z Kanady.

  Zakończenie projektu WILDTECH, który rozpoczął się w lipcu 2009, zaplanowano na rok 2012. Partnerzy zainicjowali również współpracę ze Światową Organizacją Zdrowia Zwierząt i agencjami rządowymi. Celem jest stworzenie systemu, który funkcjonuje na skalę światową.

  "Kluczem do sukcesu tego ważnego projektu jest opracowanie szybkich i precyzyjnych systemów, które będą nowatorskie i znajdą zastosowane do szerokiego spektrum chorób oraz gatunków zwierząt będących żywicielami tychże" - mówi profesor Duncan Hannant ze Sterilizer Validation & Monitoring Specialists w Wlk. Brytanii, partner WILDTECH.

  rdo: CORDIS

  informacji: Uniwersytet w Nottingham: http://www.nottingham.ac.uk/ Teksty pokrewne: 29507, 31235, 31326 Kategoria: Projekty
  Źródło danych: Uniwersytet w Nottingham
  Referencje dokumentu: Na podstawie informacji uzyskanych od Uniwersytetu w Nottingham
  Indeks tematyczny: Koordynacja, wspólpraca; Ocena; Prognozy; Opieka zdrowotna/służby zdrowia ; Informacje, media; Innowacja, transfer technologii; Nauki biologiczne; Medycyna, zdrowie; Badania Naukowe; Weterynaria i nauki o zwierzętach RCN: 31342   W góre . O tym serwisie . Serwisy CORDIS . Helpdesk . © . Ważne informacje prawne Administratorem witryny CORDIS jest Urząd Publikacji

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Epizootia (pomór, zaraza) – występowanie zachorowań na jedną z chorób zakaźnych, wśród zwierząt domowych lub dzikich na danym terenie, w zdecydowanie większej liczbie niż w poprzednich latach rejestracji danych. Choroby zwierząt, podobnie jak choroby ludzi, mogą mieć różną etiologię, od zakaźnych, wirusowych począwszy, a na zwyrodnieniowych czy autoagresyjnych skończywszy. Większość chorób zwierzęcych jest ściśle przypisana do jakiegoś taksonu, istnieją jednak również takie, które łatwo przenoszą się między grupami zwierząt. Zdarza się, że niektóre z tych chorób atakują człowieka, zwane są wówczas zoonozami. Czasem w artykułach pojawia się zwrot "człowieka i zwierząt" albo "zwierząt i człowieka" albo "ludzi i zwierząt" albo "zwierząt i ludzi" (możliwe że jeszcze jakiś w tym stylu). Proponuje w ramach ujednolicania stosować zawsze jeden zwrot taki jak na przykład: zwierząt w tym człowieka (ewentualnie do rozpatrzenia "człowieka i innych zwierząt" albo jakiś inny - byle zawsze ten sam). Zmianę taką proponuje wprowadzać tylko przy okazji. Opinie? Marek Mazurkiewicz (dyskusja) 10:54, 12 mar 2012 (CET)

  Oswajanie zwierząt, obłaskawianie zwierząt – proces osobniczy polegający na stopniowym zmniejszaniu, a następnie wygaszaniu lęku przed człowiekiem, występującego u zwierząt dzikich. Proces ten odbywa się poprzez uczenie się i niemal zawsze ma charakter zamierzony przez człowieka. Humanitarna ochrona zwierząt – termin wypracowany przez doktrynę prawa na oznaczenie ogółu przepisów mających na celu ochronę każdego zwierzęcia przez cierpieniem zadawanym ze strony człowieka. Jest częścią prawa ochrony zwierząt obok gatunkowej i użytkowej ochrony zwierząt.

  Choroby odzwierzęce, zoonozy – zakaźne lub pasożytnicze choroby zwierząt, bądź przez zwierzęta tylko roznoszone, przenoszące się na człowieka poprzez kontakt bezpośredni lub surowce pochodzenia zwierzęcego, rzadziej drogą powietrzną (np. toksoplazmoza, bruceloza, wścieklizna, ptasia grypa i inne). Zwierzęta użytkowe – zwierzęta chowane, hodowane lub poławiane z natury w celu systematycznego użytkowania ich cech (wartości użytkowych), głównie dla osiągnięcia korzyści ekonomicznych (np. produkty, praca, opieka). Do zwierząt użytkowych zaliczane są wszystkie zwierzęta gospodarskie, niektóre gatunki zwierząt domowych oraz niektóre inne gatunki (np. zwierząt łownych hodowanych na specjalistycznych farmach lub zwierząt ozdobnych, choć ta grupa często traktowana jest odrębnie). Wśród zwierząt użytkowych wyróżnia się zwierzęta pracujące, czyli wykonujące dla człowieka określony rodzaj pracy (np. psy tropiące ślad lub konie ciągnące zaprzęg), oraz towarowe – czyli użytkowane w celu uzyskania konkretnego towaru – surowców pochodzenia zwierzęcego (np. mleko, mięso, skóry, jaja, miód, wełna, jedwab).

  Ośrodek rehabilitacji zwierząt – placówka przeznaczona do leczenia i rehabilitacji zwierząt dziko występujących, które wymagają okresowej opieki człowieka w celu przywrócenia ich do środowiska przyrodniczego. Z zasady w ośrodkach tych nie przetrzymuje się zwierząt, które w opinii lekarza weterynarii nie będą nigdy zdolne do życia na wolności. Osobniki takie poddaje się eutanazji, co może stanowić konflikt między gatunkową ochroną zwierząt i humanitarną ochroną zwierząt. Zwierzęta łowne, zwierzyna – gatunki dzikich ssaków i ptaków (ptactwa) żyjących w środowisku naturalnym, będących – zgodnie z obowiązującym prawem – przedmiotem pozyskiwania w drodze polowania lub odłowów dokonywanych przez człowieka. Pozyskiwanie zwierząt łownych jest jednym z elementów gospodarki łowieckiej.

  Zwierzęta domowe – zwierzęta trzymane przez człowieka w domu dla osobistej przyjemności lub dla towarzystwa, w odróżnieniu od zwierząt chowanych lub hodowanych z innych powodów (zwierzęta hodowlane, gospodarskie i użytkowe).

  Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt (The Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals, w skrócie CMS) zwana Konwencją Bońską – umowa międzynarodowa sporządzona 23 czerwca 1979 roku w Bonn celem ochrony dzikich zwierząt, które migrując przekraczają jedną lub więcej granic jurysdykcji państwowej w różnych cyklach życiowych.

  Dodano: 12.10.2009. 15:12  


  Najnowsze