• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Naukowcy: Bełchatów ma szansę na lokalizację elektrowni jądrowej

  12.06.2010. 01:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Bełchatów ma szansę stać się drugim w Polsce miejscem, gdzie zlokalizowana zostanie elektrownia jądrowa - uważają łódzcy naukowcy uczestniczący na Politechnice Łódzkiej w konferencji "Strategia energetyczna dla Regionu Łódzkiego".  Polska Grupa Energetyczna planuje budowę dwóch elektrowni jądrowych o mocy około 3000 MW każda. Zgodnie ze wstępnym harmonogramem oraz planami rządu, pierwszy blok ma zostać oddany do użytku do końca 2020 roku, a następne - co dwa lub trzy lata. PGE chce mieć 51 proc. udziałów w konsorcjum, które zbuduje i będzie eksploatować pierwsze elektrownie jądrowe w Polsce. Spółka do końca roku zapowiadała wybór lokalizacji pod dwie pierwsze elektrownie.

  W połowie maja prezes spółki PGE Energia Jądrowa Marcin Ciepliński wymienił wśród najbardziej prawdopodobnych lokalizacji pod elektrownię jądrową: Żarnowiec, Klempicz, Kopań i Nowe Miasto koło Płońska. Zastrzegł, że to wczesny etap analiz i nic nie jest jeszcze przesądzone. W marcowym rankingu resortu gospodarki pierwsze pięć miejsc zajęły lokalizacje: Żarnowiec, Warta-Klempicz, Kopań, Nowe Miasto i Bełchatów.

  Konferencję nt. Bełchatowa zorganizowały łódzki oddział Akademii Inżynierskiej w Polsce, Łódzkie Towarzystwo Naukowe i Stowarzyszenie Elektryków Polskich.

  Zdaniem specjalistów w związku z wyczerpywaniem się zasobów geopaliw, polityka energetyczna musi uwzględniać połączenia różnych źródeł energii. W Polsce - zdaniem uczestników konferencji - konieczne jest wprowadzenie energetyki jądrowej jako niezawodnego i relatywnie taniego źródła energii, zwłaszcza elektrycznej oraz rozwijanie odnawialnych technologii wytwarzania i przetwarzania energii.

  Według łódzkich naukowców obecne zasoby węgla brunatnego PGE KWB Bełchatów dla potrzeb tamtejszej elektrowni ulegają stopniowo wyczerpaniu. Szacuje się, że pole "Bełchatów" wyczerpie się za ok. 10 lat, a złoże "Szczerców" ma zapewnić węgiel do 2038 roku.

  Zdaniem dyrektora Instytutu Elektroenergetyki PŁ prof. Macieja Pawlika, perspektywy dla Bełchatowa są dwie - albo nowe złoże "Złoczew", które może przedłużyć działanie elektrowni o kolejne 20 lat, albo lokalizacja w Bełchatowie elektrowni jądrowej.

  "Jeżeli wejdziemy w energetykę jądrową, to po pierwszych lokalizacjach prawdopodobnie na Pomorzu, jedną z atrakcyjnych lokalizacji jest Bełchatów. Jest tu pełna infrastruktura, są linie wyprowadzenia mocy i jest załoga" - przekonywał prof. Pawlik.

  Innym nowym źródłem energii w Polsce może się okazać gaz łupkowy. Jednak - zdaniem wiceprezesa Akademii Inżynierskiej w Polsce prof. Marka Bartosika z PŁ - gaz łupkowy jest "na dzisiaj hipotezą" i nie wiadomo czy byłaby to inwestycja opłacalna.

  "To na razie hipoteza, dopóki nie będzie twardych dowodów i konkretnych wierceń na te głębokości, które są potrzebne, a to są ponad cztery kilometry, które wykażą nie tylko, czy jest tam skała, ale też czy jest w niej gaz w ilości, która jest opłacalna energetycznie" - zaznaczył prof. Bartosik.

  Zdaniem łódzkich naukowców, jeżeli jednak zasoby gazu łupkowego okażą się realne, należy podjąć prace studialne nad analizą możliwości lokalizacji i budowy elektrociepłowni wykorzystujących ten gaz.

  W strategii energetycznej dla regionu - według naukowców - powinna być uwzględniana także energia geotermalna, która może stanowić część systemu ogrzewania Łodzi w połączeniu z dotychczasową siecią cieplną. Budowa pilotażowej stacji geotermalnej na terenie Politechniki Łódzkiej ma umożliwić zebranie doświadczeń, które pozwolą powielać takie instalacje.

  Program rozwoju łódzkiej geotermii - zdanie specjalistów z PŁ - powinien ostatecznie rozstrzygnąć też problem Rogóźna k. Zgierza jako jednego z nielicznych w kraju i jedynego w Łódzkiem obszaru hipertermicznego. Znajdują się tam też złoża węgla brunatnego. Zdaniem prof. Bartosika, obszar ten stwarza jednak szansę dla budowy geotermalnej elektrociepłowni dla potrzeb łódzkiej aglomeracji i atrakcyjnej bazy uzdrowiskowo-turystycznej.

  Konferencji "Strategia energetyczna dla Regionu Łódzkiego" odbywała się w ramach 24. Kongresu Techników Polskich, który zakończyć ma się w przyszłym roku. SZU

  PAP - Nauka w Polsce

  drag/ jra/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Bełchatów - Opole - Turów – nieistniejący polski holding energetyczny, w skład którego wchodziły spółki: Elektrownia Bełchatów SA, Elektrownia Opole SA, Elektrownia Turów SA, Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów SA oraz Kopalnia Węgla Brunatnego Turów SA. Holding stracił samodzielność w wyniku procesu konsolidacji pionowej polskiej energetyk. Spółka wraz z PSE SA była trzonem aktywów tworzących Polską Grupę Energetyczną. Następcą prawnym i organizacyjnym jest spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA. Stawek - pierwsza stacja kolejowa przy Elektrowni Bełchatów stacja służyła pracownikom elektrowni oraz pobliskich warsztatów. Tu linia miała swoje odgałęzienie jedna linia była towarowa dla elektrowni druga wzdłuż ogrodzenia prowadziła do stacji Biały Ług drugiej przy Elektrowni Bełchatów i ostania jako na tej linii. Elektrownia Jądrowa „Warta” – elektrownia jądrowa planowana w latach 1987–1989 w Klempiczu jako drugi tego typu obiekt w Polsce. Docelowo miała być wyposażona w cztery reaktory typu WWER-1000/320 o łącznej mocy ok. 4000MW, każdy o mocy 1000 MWe (brutto). Załoga stała elektrowni miała liczyć 1000 osób. Obszar zabudowań pod elektrownię miał wynosić 60 ha.

  Kogeneracja (także skojarzona gospodarka energetyczna lub CHP – Combined Heat and Power) jest to proces technologiczny jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i użytkowej energii cieplnej w elektrociepłowni. Ze względu na mniejsze zużycie paliwa, zastosowanie kogeneracji daje duże oszczędności ekonomiczne i jest korzystne pod względem ekologicznym – w porównaniu z odrębnym wytwarzaniem ciepła w klasycznej ciepłowni i energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej. Energetyka – miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Czasopismio istnieje od 1947 roku. Poświęcone jest problemom wytwarzania, przesyłania, rozdzielania i użytkowania energii elektrycznej i cieplnej, budowy elektrowni, elektrociepłowni i linii elektroenergetycznych, komputeryzacji systemu elektroenergetycznego i restrukturyzacji elektroenergetyki.

  Elektrownia Połaniec, obecnie GDF SUEZ Energia Polska S.A. – jedna z największych elektrowni w Polsce (największa w południowo-wschodniej części kraju) położona we wsi Zawada koło Połańca. Elektrownia o mocy 1800 MW brutto, składa się z ośmiu bloków energetycznych o mocy 225 MW każdy; produkuje rocznie około 8,4 TWh energii elektrycznej, co plasuje ją w ścisłej czołówce w Polsce pod względem ilości wytwarzanej energii; jest jednocześnie jednym z największych polskich producentów energii odnawialnej („zielonej”), dzięki instalacji współspalania biomasy z węglem kamiennym. Biały Ług - jedna z dwóch stacji kolejowych przy Elektrowni Bełchatów i ostania na tej linii, pierwsza stacja to Stawek. Na te stacje dojeżdżali pracownicy Elektrowni z Bełchatowa i Piotrkowa Trybunalskiego, po kilkudziesięciu latach zrezygnowano z transportu pasażerskiego. Obecnie linia Stawek - Biały Ług ma zostać zlikwidowana.

  Awaria w elektrowni jądrowej Lucens – jedna z czterech najpoważniejszych awarii elektrowni jądrowej w historii. Miała miejsce 21 stycznia 1969 roku w eksperymentalnej elektrowni jądrowej małej mocy koło Lucens w Szwajcarii. W awarii nikt nie został ranny, ani nie otrzymał dużych dawek promieniowania jonizującego. Analizy i badania związane z awarią zakończono w 1980. Zrównoważona energia – efektywność energetyczna i energia odnawialna są uznawane za dwa filary zrównoważonej polityki energetycznej. Obie strategie muszą być rozwijane równocześnie, aby stabilizować i redukować emisje dwutlenku węgla oraz innych zanieczyszczeń. Wydajne używanie energii jest kluczowe dla spowalniania wzrostu zapotrzebowania na energię, tak by rosnące dostawy czystej energii mogły powodować głębsze redukcje w wykorzystaniu paliw kopalnych. Jeśli konsumpcja energii będzie rosła zbyt szybko, rozwój energii odnawialnej nie nadąży, by osiągnąć ten cel. Analogicznie, jeśli źródła czystej energii nie staną się powszechnie dostępne, spowolniony wzrost popytu w niewystarczającym stopniu przełoży się na ograniczenie całkowitych emisji węgla; potrzebne jest także zmniejszenie udziału węgla w źródłach energii. W związku z tym zrównoważona polityka energetyczna wymaga większych zobowiązań zarówno w odniesieniu do wydajności jak i źródeł odnawialnych.

  Elektrownia jądrowa w Galenie jest proponowaną lokalizacją elektrowni jądrowej nad rzeką Yukon w wiosce Galena w stanie Alaska USA. Jeśli zostanie wybudowany, będzie pierwszym nie-militarnym reaktorem na Alasce, który będzie służył dla celów bytowych ludności.

  Bełchatowskie Zagłębie Węgla Brunatnego obejmuje swoim zasięgiem kopalnię węgla brunatnego Bełchatów, elektrownię Bełchatów, oraz obiekty towarzyszące.

  Demokracja energetyczna - polityczna, gospodarcza, społeczna i kulturowa koncepcja, która łączy technologiczną transformację energetyczną ze wzmacnianiem demokracji i udziału społeczeństwa. Pojęcie to związane jest z procesem decentralizacji systemów energetycznych z wykorzystaniem efektywności energetycznej i energii odnawialnej do transformacji w zakresie własności w energetyce. Dzięki nowym zielonym technologiom dostępnych na rynku takie przejście jest możliwe w przypadku nowych podmiotów: użytkowników indywidualnych - prosumentów, kooperatyw energetycznych, elektrowni komunalnych, które zastępują scentralizowane, korporacyjne elektrownie. Koncepcja ta jest promowana przez biznes energii odnawialnej, społeczności lokalne, związki zawodowe (np. Globalny Instytut Pracy), think tanki (np. Zielony Instytut)itp. Parytet sieci (ang. grid parity) to określenie sytuacji, w której nowe źródło energii może dostarczać energii elektrycznej po koszcie uśrednionym mniejszym albo równym kosztowi nabycia energii w sieci energetycznej. Termin ten jest najczęściej używany w dyskusjach na temat nowych instalacji odnawialnych źródeł energii, w szczególności nowych technologii produkcji energii z biomasy, wiatrowej i słonecznej, które obecnie wchodzą na rynek.

  PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. – Spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie będąca jednostką dominującą Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Grupa Kapitałowa jest największym pod względem przychodów, zainstalowanych mocy wytwórczych oraz wolumenu produkcji energii elektrycznej zintegrowanym pionowo przedsiębiorstwem energetycznym w Polsce. Grupa w obecnym kształcie powstała w 2007 roku. Elektrownia geotermalna Nesjavellir jest drugą co do wielkości elektrownią geotermalną w Islandii. Zlokalizowana w południowo-zachodniej części kraju, w okolicy wulkanu Hengill, który jest również źródłem energii dla położonej 11 km na południowy zachód elektrowni geotermalnej Hellisheiði.

  Elektrownia geotermalna Hellisheiði jest największą elektrownią geotermalną w Islandii i drugą co do wielkości (pod względem generowanej mocy) na świecie. Zlokalizowana w południowo-zachodniej Islandii, około 30 km od Reykjaviku, w okolicy wulkanu Hengill, który jest również źródłem energii dla położonej 11 km na północny wschód elektrowni geotermalnej Nesjavellir. Elektrownia Jądrowa Dukovany (cz. Jaderná elektrárna Dukovany) - jedna z dwóch elektrowni jądrowych w Czechach. Elektrownia jądrowa jest zlokalizowana około 30 km na południe od miejscowości Třebíč, w trójkąckie wyznaczonym przez miejscowości Dukovany, Slavětice i Rouchovany. Zainstalowano w niej cztery wodne-ciśnieniowe reaktory PWR typu VVER 440 - Model V213, o mocy 440 MWe każdy, zlokalizowane w dwóch podwójnych blokach. W latach 2008-2012 zmodernizowano bloki do mocy 500 MWe każdy.

  Belgian Reactor 3 (BR3) – belgijski badawczy reaktor wodny ciśnieniowy pracujący w latach 1962-1987, położony koło miejscowości Mol; pierwszy reaktor PWR jaki powstał poza terytorium Stanów Zjednoczonych i pierwszy taki zdemontowany. Reaktor zasilał demonstracyjną elektrownię jądrową, służącą do testowania różnych elementów paliwowych. Placówka stanowiła również centrum edukacji dla kadr planowanych belgijskich elektrowni jądrowych. W latach pracy elektrowni niemal każdy pracownik elektrowni jądrowej Doel i Tihange odbywał staż lub pracował wcześniej właśnie w BR3. Szkolono tu także pierwszych operatorów francuskich reaktorów PWR.

  Dodano: 12.06.2010. 01:17  


  Najnowsze