• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Naukowcy zbadają okolice nowego mostu w Toruniu

  03.10.2011. 00:11
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl


  Naukowcy z bydgoskiego i toruńskiego uniwersytetu przeprowadzą kompleksowe badania flory i fauny wokół miejsca, gdzie budowany jest nowy most przez Wisłę w Toruniu. Projekt zlecił inwestor budowy.




  "Jest to wzorcowo przygotowana inwestycja, jedyna w regionie, a może i w kraju z taką obsługą naukową. Życzyłbym sobie, aby współpraca z innymi gminami, które realizują inwestycje drogowe, układała się na takim poziomie jak z Miejskim Zarządem Dróg w Toruniu" - podkreślił w czwartek szef Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Włodzimierz Ciepły.

  Badania, prowadzone równolegle z trwającymi już pracami budowlanymi nowego mostu, potrwają do końca września 2014 roku.

  Toruńscy naukowcy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, pod kierunkiem prof. Andrzeja Przystalskiego, zajmą się badaniem zmian wśród wybranych gatunków fauny.

  "Celem projektu jest zbadanie skali i przestrzennego zasięgu zmian fauny kręgowców doliny Wisły w strefie objętej pracami budowlanymi mostu drogowego w Toruniu. Monitoring połączony z inwentaryzacją obejmie wszystkie gatunki fauny, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków wspólnotowych, jakie w obszarze oddziaływania projektowanej inwestycji osiągają sukces rozrodczy, zimują oraz pojawiają się z różną regularnością podczas wędrówek" - wyjaśnił prof. Przystalski.

  Bydgoscy naukowcy z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego zajmą się z kolei oceną zmian wybranych elementów środowiska geograficzno-przyrodniczego doliny Wisły. Zespół będzie pracował pod kierownictwem prof. Zygmunta Babińskiego, badając zmiany stosunków wodnych w obrębie dna i brzegów Wisły.

  "Celem opracowania jest scharakteryzowanie stosunków hydrograficznych i hydrologicznych Wisły i obszaru znajdującego się w sąsiedztwie inwestycji, wraz z warunkami hydromorfologicznymi koryta rzeki. Realizując ten projekt chcemy określić skutki, jakie budowa mostu wywrze na wody podziemne i powierzchniowe ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania filarów mostu na zjawiska hydrologiczne Wisły i procesy korytowe rzeki" - wyjaśnił prof. Babiński.

  Budowniczowie mostu zdecydowali się na przeprowadzenie badań z uwagi na ulokowanie inwestycji w obrębie cennej przyrodniczo doliny Wisły. "Spodziewamy się uzyskania unikalnych wyników i obserwacji dotyczących wpływu realizacji dużej inwestycji liniowej na obszary Natura 2000 w Dolinie Dolnej Wisły" - powiedział w czwartek koordynator projektu, Wiesław Tomaszewski.

  Most drogowy przez Wisłę w Toruniu ma być ukończony do końca 2013 roku. Inwestycja pochłonie ponad 750 mln zł, z czego ponad połowę pokryją fundusze unijne.

  PAP - Nauka w Polsce

  olz/ hes/bsz



  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Brama Mostowa w Toruniu (przed zbudowaniem mostu zwana Promową lub Przewoźną) - jedna z 3 zachowanych bram miejskich Torunia od strony Wisły, znajdująca się na zamknięciu ulicy Mostowej. Jej nazwa wiąże się z tym, że prowadziła do drewnianego mostu przez Wisłę, zbudowanego w końcu XV w. i istniejącego do XIX w. Most kolejowy im. Ernesta Malinowskiego w Toruniu – most kolejowy na rzece Wiśle w Toruniu, w ciągu linii kolejowej PoznańOlsztynSkandawa (GP). Most znajduje się między stacjami Toruń Główny i Toruń Miasto. Całkowita długość mostu wynosi 977 m. Pięć przęseł znajdujących się nad głównym nurtem Wisły, ma rozpiętość 94,16 m; przęsła nad terenem zalewowym – Kępą Bazarową i Małą Wisłą – są krótsze i mają rozpiętość ok. 36 m; dziewięć z nich poprowadzonych jest po łuku o promieniu 377 m. Bydgoskie zakole Wisły, zwane także zakolem dolnej Wisły lub kolanem Wisły – mikroregion fizyczno-geograficzny, dziesięciokilometrowy zakręt rzeki Wisły, od miejscowości Solec Kujawski po Fordon, w którym rzeka ta opuszcza Pradolinę Toruńsko-Ebeswaldzką i wpływa do makroregionu Doliny Dolnej Wisły.

  Mosty w Toruniu – główne mosty w Toruniu to przeprawy przez Wisłę. Ponadto istnieją mosty przez Drwęcę i inne rzeki, wiadukty drogowe i kolejowe i przejścia dla pieszych. Martówka (Martwa Wisła w Toruniu) – starorzecze Wisły będące odciętym zakolem dawnego nurtu rzeki oddzielającym błonia nadwiślańskie od parku miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu. Malownicze miejsce spacerów mieszkańców Torunia.

  Most im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu (od pobliskiej ulicy Wschodniej nazywany często mostem Wschodnim) – budowany most przez Wisłę w Toruniu. Ma być trzecim mostem drogowym w mieście, po moście im. Józefa Piłsudskiego i moście im. Armii Krajowej. Most stanie się częścią drogi krajowej nr 91 w kier. Gdańska i Łodzi. Wisłoka z dopływami – specjalny obszar ochrony siedlisk obejmujący dolinę rzeki Wisłoki na odcinku od północnej granicy Ostoi Magurskiej do mostu na trasie PilznoKamienica Dolna oraz następujące dopływy lub ich fragmenty:

  Wisłok Środkowy z dopływami – specjalny obszar ochrony siedlisk obejmujący dolinę rzeki Wisłok na odcinku od zapory w Sieniawie do zapory w Rzeszowie oraz rzekę Stobnicę od mostu na trasie DomaradzGolcowa do ujścia. Tak ujęty obszar zajmuje powierzchnię 1064,6 ha. Most w Sandomierzu – most drogowy przez rzekę Wisłę w Sandomierzu, w województwie świętokrzyskim, w ciągu drogi krajowej nr 77. Jest to drugi most przez Wisłę w Sandomierzu wybudowany 10 m obok istniejącego mostu.

  Wisła rozciąga się w Toruniu na długości 21 kilometrów, od 725 kilometra (Czerniewice) do 746 kilometra (Port Drzewny) jej biegu. Obecnie jest rzeką spławną i żeglowną aż do tamy we Włocławku. Najgłębsza i żeglowna jest północna część koryta rzeki.

  Wyspa Rembezy: Wyspa na Wiśle, w okolicach Góry Kalwarii i Czerska, w dużej części porośnięta wierzbami, krzakami i gęstą łoziną. Długa na ok. 4,5 km, szeroka na ok. 1 km, poprzecinana pozostałościami starorzecza Wisły. Jest częścią obszaru Doliny Środkowej Wisły, w ramach sieci obszarów Natura 2000.

  Jawornik – dawniej góralskie osiedle o rozproszonej zabudowie, obecnie intensywnie rozbudowująca się dzielnica wypoczynkowa w północnej części miasta Wisły, wzdłuż doliny potoku Jawornik i na otaczających ją zboczach. Jest to również jedna z 7 jednostek pomocniczych miasta Wisła, osiedle nr 3. Kępa Gostecka – wieś w Polsce położona w województwie lubelskim bezpośrednio nad Wisłą, w powiecie opolskim, w gminie Łaziska. Do 2005 roku wraz z miejscowością Kępa Solecka wsie należały do gminy Solec nad Wisłą w powiecie lipskim położonym na terenie województwa mazowieckiego. Jednakże z powodu położenia siedziby gminy po drugiej stronie rzeki i dużej odległości od najbliższego mostu, 31 lipca 2004 roku miejscowości przyłączono do województwa lubelskiego . Przez Wisłę do Solca nad Wisłą kursuje prom samochodowy.

  Dziechcinka – dawniej osiedle, obecnie dzielnica Wisły w Beskidzie Śląskim o charakterze wczasowym. Leży w dolnej części doliny potoku Dziechcinka i u jej wylotu do doliny Wisły, w granicach jednostki pomocniczej miasta – osiedla nr 1 Centrum. Most autostradowy im. Armii Krajowej w Toruniu – czynny most drogowy przez Wisłę w Toruniu, w ciągu autostrady A1. Przez most przebiega również droga ekspresowa S10.

  Most Syreny - zastępczy most saperski w Warszawie na Wiśle. Został zbudowany w 3 miesiące (od kwietnia do czerwca) w 1985 r. przez żołnierzy LWP (jednostki kolejowa i drogowa) jako most zastępczy na czas remontu mostu Poniatowskiego. Uroczystość otwarcia mostu odbyła się 17 lipca 1985 r. Po zakończeniu remontu Mostu Poniatowskiego postanowiono go pozostawić na czas remontu mostu Śląsko-Dąbrowskiego. W międzyczasie ruch samochodów w Warszawie wzrósł na tyle, że postanowiono po zakończeniu tych remontów, pozostawić most Syreny w eksploatacji do czasu budowy nowej przeprawy przez Wisłę.

  Dodano: 03.10.2011. 00:11  


  Najnowsze