• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nowa terapia daje nadzieję dla leczenia poważnej choroby koni

  29.10.2009. 15:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Zespół badawczy z Wydziału Mikrobiologii Szwedzkiego Uniwersytetu Nauk Rolniczych (SLU) opracował przełomową szczepionkę przeciw wysoce zakaźnej chorobie koni, zołzy, która powodowana jest przez bakterię paciorkowca zołzowego (Streptococcus equi). Wyniki badań, opublikowane w czasopiśmie Public Library of Science (PLoS) Pathogens, pokazują, że nowa szczepionka, oparta na technologii rekombinacji DNA, okazuje się wysoce skuteczna i może nawet zaowocować powstaniem szczepionek przeciw zakażeniom paciorkowcowym u ludzi.

  Zołzy jest koszmarem każdego konia i właściciela stajni. Objawy choroby obejmują wysoką gorączkę oraz powiększone węzły chłonne w szyi konia, prowadzące do pęcherzyków, które następnie pękają. W niektórych przypadkach pęcherzyki stają się tak duże, że odcinają dopływ powietrza w tchawicy konia, powodując zatrzymanie oddychania. Większość koni, które chorują na zołzy, wraca do zdrowia i uodparnia się, ale w najgorszych przypadkach koń zdycha. Leczenie choroby antybiotykami jest często nieskuteczne.

  Wybuch choroby może powodować poważne problemy ekonomiczne dla stajni, gdyż poddaje się je kwarantannie przez okres do roku od chwili ujawnienia choroby. Konie, które wyzdrowiały, mogą wciąż roznosić bakterie jeszcze przez okres do 8 miesięcy. Choroba panuje na całym świecie. Około 100 przypadków jest zgłaszanych co roku w Szwecji i powyżej 1000 w Wielkiej Brytanii.

  Do tej pory nie opracowano żadnej bezpiecznej, całkowicie skutecznej szczepionki. Obecna szczepionka jest oparta na żywych bakteriach i wiadomo, że powoduje ona poważne skutki uboczne. Poza tym zapewnia tylko krótki okres odporności. Teraz zespół badawczy z SLU stworzył szczepionkę opartą na czystych białkach produkowanych za pomocą technologii rekombinacji DNA.

  Nowa szczepionka stanowi połączenie siedmiu białek paciorkowca. W testach szczepionka okazała się wysoce skuteczna i nie wykazała żadnych skutków ubocznych. Zaszczepione konie monitorowano przez okres trzech tygodni pod kątem objawów choroby, a sześć na siedem koni wykazało znaczącą ochronę przed objawami. Wszystkie z siedmiu niezaszczepionych koni zaraziło się chorobą.

  W skład zespołu badawczego weszli naukowcy z SLU, Instytutu Karolinska w Sztokholmie, szwedzkiej firmy farmakologicznej Intervacc AB oraz brytyjskiego Animal Health Trust. Zespół jest przekonany, że w niedalekiej przyszłości może wprowadzić na rynek nową szczepionkę przeciw zołzy. Pozytywne wyniki wskazują również na możliwość opracowania innych szczepionek przeciwko zakażeniom paciorkowcem opartych na białkach zarówno u zwierząt, jak i ludzi (zakażenia te mogą powodować choroby takie jak zapalenie migdałków i liszajec).

  Profesor Bengt Guss z SLU, który był szefem badań, powiedział: "Jest to bardzo ekscytujący projekt, w którym podstawowe wyniki badań w nowych zastosowaniach oraz nową wiedzę można wykorzystać do opracowania szczepionek przeciw innym bakteriom. To z kolei jest bardzo istotne, zważywszy na zwiększoną liczbę chorób zakaźnych powodowanych przez bakterie odporne na antybiotyki".

  rdo: CORDIS

  informacji można uzyskać na stronie internetowej: PLoS Pathogens: http://www.plospathogens.org/home.action Swedish University of Agricultural Sciences: http://www.slu.se/?id=580 Karolinska Institutet: http://ki.se/ Teksty pokrewne: 30544 Kategoria: Różne
  Źródło danych: PLoS Pathogens; SLU
  Referencje dokumentu: Guss, B., et al. (2009) Getting to grips with strangles: an effective multi-component recombinant vaccine for the protection of horses from streptococcus equi Infection. PLoS Pathogens 5(9): e1000584. DOI:10.1371/journal.ppat.1000584.
  Indeks tematyczny: Nauki biologiczne; Medycyna, zdrowie; Badania Naukowe; Weterynaria i nauki o zwierzętach RCN: 31415   W góre . O tym serwisie . Serwisy CORDIS . Helpdesk . © . Ważne informacje prawne Administratorem witryny CORDIS jest Urząd Publikacji

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  PLOS Pathogens (do 2012 r. PLoS Pathogens) – recenzowane czasopismo naukowe, publikujące na zasadach wolnej licencji prace naukowe z dziedziny mikrobiologii, w szczególności mikrobiologii patogenów. Czasopismo publikuje prace dotyczące m.in. odporności, zwalczaniu patogenów, nowych patogenów, ewolucji, genomiki i regulacji genów oraz biologii komórki związanych z patogenami, organizmom modelowym w badaniu patogenów, a także patogenezy, prionów, proteomiki i przekazywaniu sygnałów, tworzeniu szczepionek, biologii strukturalnej i czynników wirulentnych oraz interakcji patogen-gospodarz. Główna siedziba redakcji czasopisma mieści się w Stanach Zjednoczonych, a czasopismo publikowane jest w języku angielskim. Denga – potencjalnie śmiertelna wirusowa choroba odzwierzęca, przyjmująca postać gorączki krwotocznej, występująca u ludzi i niektórych małp. Patogenem odpowiedzialnym za wywołanie choroby są wirusy dengi z rodziny Flaviviridae, przenoszone przez komary z rodzaju Aedes, głównie Aedes albopictus i Aedes aegypti. Do głównych objawów poza wysoką gorączką należą silne bóle i sztywność stawów. Występuje endemicznie w strefie subtropikalnej i tropikalnej. Ze względu na brak szczepionki i skutecznych leków antywirusowych możliwe jest tylko leczenie objawowe. Szczepionka przeciw grypie – zmieniana co roku szczepionka, chroniąca przed wirusem grypy charakteryzującym się dużą zmiennością antygenową. Szczepionka przeciw grypie sezonowej zawiera trzy najczęściej występujące zabite szczepy wirusa: dwa typy wirusów A (H3N2 i H1N1) oraz jeden typ wirusa B.

  Wakcynologia - to dziedzina medycyny zajmująca się szczepieniami ochronnymi, zarówno w fazie badań naukowych nad opracowaniem nowych szczepionek, jak i ich późniejszym stosowaniem. Jest nową gałęzią medycyny, która wyodrębniła się z chorób zakaźnych (Polskie Towarzystwo Wakcynologii zostało powołane w 2001r). Kordon sanitarny – pierścień posterunków ustawionych wokół regionu, w którym rozprzestrzenia się epidemia (lub epizootia) niebezpiecznej choroby zakaźnej. Posterunki te mają za zadanie nie przepuszczać podróżnych, nieposiadających odpowiednich zezwoleń (najczęściej wydawanych jedynie tym osobom, które poddały się obowiązkowej kwarantannie lub szczepieniom), i w ten sposób zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby poza opanowany przez nią obszar. W przeszłości zdarzało się, że posterunki na obwodzie kordonu sanitarnego miały rozkaz nieprzepuszczania nikogo i żadnych przepustek nie honorowano.

  Szczepionka przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego – jest to szczepionka przeciwko wirusom HPV 16 i 18 (szczepionka dwuwalentna i czterowalentna), czyli najbardziej onkogennymi typami wirusa, odpowiedzialnymi za zwiększone prawdopodobieństwo zachorowania na raka szyjki macicy i raka prącia, oraz przeciwko wirusowom HPV 6 i 11 (tylko szczepionka czterowalentna), odpowiedzialnymi za powstawanie kłykcin kończystych.. MMR (ang. Measles-Mumps-Rubella, łac. Vaccinum morbillorum, parotitidis et rubellae vivum, pol. Szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce żywa) – trójskładnikowa szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce wprowadzona do użytku po raz pierwszy w 1988 roku w Wielkiej Brytanii. W związku z tym, że Brytyjczycy zaobserwowali wzrost liczby zapaleń mózgu i opon mózgowych, który powiązano z zawartym w szczepionce szczepem wirusa świnki Urabe AM 9 wprowadzono szczepionkę drugiej generacji (MMR II) stosowaną do dziś. W Polsce dostępne są dwie szczepionki drugiej generacji typu MMR:

  Public Library of Science (PLoS) – projekt non-profit rozwijania zbioru czasopism naukowych i innej literatury naukowej, dostępnego na licencjach wolnej dokumentacji. W 2006 r. w ramach tego projektu publikowane były następujące czasopisma: PLoS Biology, PLoS Medicine, PLoS Computational Biology, PLoS Genetics, PLoS Pathogens i PLoS Clinical Trials. Szczepionka modelowa – szczepionka, która naśladuje skład jakościowo-ilościowy, sposób produkowania oraz parametry bezpieczeństwa szczepionki przeciwko grypie, która zostanie użyta w przyszłości w przypadku wystąpienia pandemii. Szczepionka modelowa zostaje więc opracowana z wyprzedzeniem w stosunku do wybuchu ewentualnej pandemii grypy.

  Szczepionka – preparat pochodzenia biologicznego, zawierający antygen, który stymuluje układ odpornościowy organizmu do rozpoznawania go jako obcy, niszczenia i utworzenia pamięci poszczepiennej. Dzięki tej pamięci, w przypadku kolejnego kontaktu z antygenem (infekcji), odpowiedź immunologiczna wykształca się szybciej i jest silniej wyrażona (odporność wtórna), co ma uniemożliwić naturalny przebieg choroby, wraz z wykształceniem się typowych dla niej objawów klinicznych. W skład szczepionki może wchodzić żywy, o osłabionej zjadliwości (atenuowany) lub zabity drobnoustrój, a także inne fragmenty jego struktury czy metabolity. Szczepionka może być skierowana przeciwko jednemu czynnikowi chorobotwórczemu (szczepionka monowalentna) lub skojarzona przeciwko kilku czynnikom jednocześnie (poliwalentna).

  Skaryfikacja, metoda zadraśnięcia naskórka – metoda szczepienia przeciw niektórym chorobom zakaźnym (np. przeciw ospie prawdziwej) polegająca na zadraśnięciu naskórka skaryfikatorem i wprowadzeniu szczepionki oraz metoda diagnostyczna stosowana przede wszystkim w alergologii i dermatologii.

  Szczepionka przeciw grypie pandemicznej (syn. szczepionka pandemiczna przeciwko grypie lub szczepionka pandemiczna) – szczepionka przeciw grypie zawierająca antygen szczepu wirusa grypy, który wywołał pandemię, lub którego podejrzewa się o możliwość jej wywołania, stosowana w profilaktyce grypy w oficjalnie ogłoszonej pandemii. Szczepionkę podaje się w postaci iniekcji domięśniowej. Pierwszą dawkę wybranego dnia, a drugą co najmniej 3 tygodnie później. Ostre rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia (ang. Acute Disseminated Encephalomyelitis ADEM) – autoimmunologiczna demielinizacyjna choroba mózgu bardzo podobna do stwardnienia rozsianego (SM), które zazwyczaj jest chroniczną nawracającą i cofającą się chorobą młodych dorosłych, podczas gdy ADEM jest zazwyczaj jednofazową chorobą dzieci. Nieprawidłowe wyniki badań immunoglobulin w płynie mózgowo-rdzeniowym są znacznie rzadsze w ADEM niż w SM. W ADEM występuje uszkodzenie mózgu, które jest rzadkie w stwardnieniu rozsianym. ADEM zwykle występuje po zakażeniu z gorączką albo szczepieniu. U części chorych z początkowym rozpoznaniem ADEM, diagnozuje się później jednak stwardnienie rozsiane. Śmiertelność wynosi 5% i większość przeżywających posiada co najmniej małą niepełnosprawność.

  Szczepionka prepandemiczna przeciw grypie – szczepionka nowej generacji przeciwko grypie ptasiej. Jest przeznaczona do podawania osobom dorosłym (18–60 lat) w celu ochrony przed grypą ptasią, którą wywołuje szczep wirusa grypy A oznaczony H5N1. Zawiera fragmenty inaktywowanego (zabitego) wirusa A(H5N1) oraz system adiuwantowy. Wirus ptasiej grypy H5N1 jest uważany przez WHO za odmianę wirusa, która może stać się przyczyną kolejnej pandemii, w przypadku, gdyby doszło do jego mutacji i przekształcenia w szczep zaraźliwy dla człowieka. W związku z tym szczepionka jest przeznaczona do ewentualnych szczepień masowych. Charakteryzuje się zdolnością wywoływania odporności krzyżowej oraz ochrony przed nowymi odmianami wirusa H5N1. Została dopuszczona do obrotu 26 września 2008 na terenie wszystkich krajów UE decyzją Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) po zapoznaniu się z materiałami i wynikami badań przedstawionymi przez producenta, jednocześnie zobowiązując go do monitorowania działań niepożądanych tak długo, jak szczepionka będzie znajdowała się w obrocie. Na rynku farmaceutycznym występuje pod nazwą Prepandrix® i Pandemrix®. Producentem jest firma GSK Biologicals. Pamięć immunologiczna – zjawisko polegające na "zapamiętywaniu" przebytych infekcji przez układ odpornościowy (wytworzenie odpowiednich dla tego rodzaju infekcji przeciwciał), co powoduje szybsze zwalczanie następnych infekcji. Zjawisko jest wykorzystywane w mechanizmie działania szczepionek (szczepionkę stanowi osłabiona lub martwa forma czynnika infekującego).

  Anatoksyna, inaczej toksoid - toksyna bakteryjna, pozbawiona podczas obróbki chemicznej (przez ogrzewanie z dodatkiem formaliny) swoich właściwości toksycznych. Anatoksyny zachowują jednak zdolność stymulowania układu immunologicznego do produkcji przeciwciał przeciwko odpowiednim toksynom, dzięki temu mogą być wykorzystywane jako szczepionki przeciw zakażeniom charakteryzującym się wytwarzaniem egzotoksyn, takim jak błonica i tężec.

  Dodano: 29.10.2009. 15:12  


  Najnowsze