• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nowoczesna wystawa w muzeum Świętokrzyskiego Parku Narodowego

  16.11.2010. 00:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Nowoczesna wystawa powstała w Muzeum Przyrodniczym Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzyżu, czyli Łysej Górze. Turyści będą mogli oglądać ją od grudnia. Jak powiedział dyrektor Parku Stanisław Huruk, wystawa zajmuje ok. 600 m kw. powierzchni na parterze budynku. W planach jest utworzenie w przyszłości w piwnicach ekspozycji historycznej, a na piętrze - działu edukacyjnego.

  Huruk wyjaśnił, że do zwiedzania wystawy nie jest potrzebny przewodnik - po ekspozycji "oprowadza" głos Krystyny Czubówny, a reflektory podświetlają odpowiednie elementy ekspozycji. Zwiedzający słyszą dźwięki zwierząt, ale nie jest ich dużo, gdyż - jak podkreślił dyrektor - w lesie przeważnie panuje cisza.

  W pierwszej części wystawy pokazywany jest krótki film o tym, czym jest park narodowy i dlaczego istnieje potrzeba tworzenia obszarów chronionych. Znajduje się tam makieta Parku i jego okolicy, która pokazuje, jak ten teren wyglądał przed ingerencją człowieka i jak człowiek go zmienił. Następnie za pomocą dioram pokazano etapy działalności człowieka na tym terenie, czyli osadnictwo, rolnictwo, hutnictwo - starożytne i to z XVI wieku, a także leśnictwo.

  Zdaniem Huruka, ta część ekspozycji ukazuje, czego dokonał człowiek, i uzasadnia konieczność utrzymania tego "skrawka półnaturalnej przyrody"; tłumaczy, dlaczego powinny istnieć parki narodowe. Według niego, większość ludzi nie rozumie, czym różni się las naturalny od gospodarczego.

  W kolejnej części ekspozycji zwiedzający rozpoczyna wędrówkę po głównych ekosystemach parku: gołoborzu, zbiorowisku zwanym jarzębiną świętokrzyską, po jedlinie polskiej, buczynie, borze wilgotnym. Przedstawiony został także modrzew polski - opisany po raz pierwszy podgatunek z terenu Parku. Pokazano też różnorodność życia w martwym drzewie.

  Następna sala poświęcona jest bogatej historii geologicznej tego terenu. Ukazane zostały zwierzęta, jakie tu występowały, łącznie ze słynnym tetrapodem. Przedstawione zostały procesy geologiczne, a zwiedzający słyszy dźwięk trzęsienia ziemi i wichrów.

  Spora część ekspozycji została przedstawiona za pomocą dioram. Zrekonstruowane zostały m.in. fragmenty lasu z charakterystycznymi roślinami i zwierzętami. Tłem jest duże zdjęcie, np. drzewostanu, a z przodu na podeście przedstawiono zbiorowisko roślinne. W rekonstrukcji wykorzystano naturalne pnie drzew, zakonserwowane bardziej trwałe rośliny zielone, mech i suche liście. Mniej trwałe rośliny zastąpiono sztucznymi. Na wystawie umieszczono także figury zwierząt i ludzi.

  Projekt wystawy przygotowała - według pomysłu byłego dyrektora Parku Andrzeja Szczocarza - firma Kreator z Białowieży. W ramach inwestycji nie tylko powstała nowa wystawa, ale wykonano także remont budynku.

  Muzeum mieści się w zabytkowym budynku, będącym częścią kompleksu zabudowań klasztornych dawnego opactwa benedyktynów. Budynek wybudowano w latach 1685-1701 jako najnowsze, zachodnie skrzydło klasztoru. Poprzednia wystawa powstała prawie 40 lat temu i ukazywała głównie spreparowane zwierzęta.

  W środę wystawa zostanie po raz pierwszy oficjalnie zaprezentowana podczas zamkniętej uroczystości 60-lecia Parku. Turyści będą mogli ją zwiedzać prawdopodobnie od 1 grudnia.

  Huruk ma nadzieję, że ekspozycja przyciągnie turystów, a szczególnie zainteresuje młodsze pokolenie. Według niego, dzieci, które już ją widziały, były zachwycone.

  Świętokrzyski Park Narodowy powstał w 1950 roku, w 1996 roku powiększono go o część Pasma Klonowskiego i kompleks Zapusty. Obecnie teren Parku zajmuje obszar 7,6 tys. ha, a jego otulina - ponad 20 tys. ha. W skład Parku wchodzą: Pasmo Łysogórskie z najwyższymi wzniesieniami w Górach Świętokrzyskich - Łysicą (612 m n.p.m.) i Łysą Górą (595 m n.p.m.); część Pasma Klonowskiego z górami: Psarską (415 m n.p.m.), Miejską (426 m n.p.m.) i Bukową (484 m n.p.m.); część Pasma Pokrzywiańskiego z Chełmową Górą (351 m n.p.m.), oraz część Doliny Wilkowskiej i Dębniańskiej.

  PAP - Nauka w Polsce, Agnieszka Gołębiowska

   hes/bsz

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Muzeum Przyrodnicze Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzyżu – muzeum, działające w ramach Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Siedziba muzeum znajduje się na Świętym Krzyżu (Łysa Góra) (594 m n.p.m.) w granicach administracyjnych Bielin. Ośrodek Edukacyjny Babiogórskiego Parku Narodowego – muzeum Babiogórskiego Parku Narodowego mieszczące się w budynku Dyrekcji Parku w ZawoiMarkowej. Ośrodek w efektowny sposób prezentuje zagadnienia związane z przyrodą Babiej Góry, kulturą lokalnej społeczności i ekologią. Dzięki wyposażeniu ośrodka w nowoczesny sprzęt multimedialny zwiedzający mogą posłuchać odgłosów lasu i zwierząt w nim mieszkających, a także podziwiać górskie widoki. Wojciech Świątkowski (ur. 1959, zm. 22 lipca 2013 w Suchedniowie) – polski leśnik, działacz na rzecz ochrony przyrody, wieloletni pracownik, a w latach 2011-2013 dyrektor, Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

  Obszar Ochrony Ścisłej Bukowa Góra jest to obszar ochrony biernej na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego w rejonie Bukowej Góry. Przed założeniem parku narodowego znajdował się tu rezerwat przyrody Bukowa Góra. Park Narodowy Namib-Naukluft – park narodowy położony w środkowo-zachodniej części Afryki. Został utworzony w 1979 roku przez połączenie dwóch obszarów chronionych: Parku Narodowego Pustyni Namib (utworzonego w 1904 roku) oraz Parku Narodowego Zebry Górskiej – Naukluft (utworzonego w 1967 roku). Obecnie jego obszar zajmuje prawie 50 tys. km² i jest jednym z największych obszarów chronionych na świecie. Zajmuje nadmorską równinę, stanowiącą część pustyni Namib, wraz z wydmami o długości dochodzącej do 50 km.

  Park Narodowy Old Oyo (ang. Old Oyo National Park) – park narodowy w Nigerii, na północ od miasta Ibadan, o powierzchni 2512 km. Powstał w 1991 roku. Południowa część parku zawiera otwartą przestrzeń leśną, a najbardziej na północ wysuniętym obszarem jest sawanna, gdzie natrafiono na ruiny budowli z okresu państwa Oyo. Trwająca od listopada do kwietnia pora sucha jest najlepszym okresem do obserwacji dzikiego życia na terenie parku, mimo niewielkiej populacji zwierząt. Najpowszechniejszym przedstawicielem fauny jest kob żółty, zamieszkujący rozlewiska rzeki Ogun, która rozpoczyna swój bieg na terenie parku. Rzeka ta zapewnia także dużą różnorodność ptaków. Park Narodowy Sewennów (fr. Parc national des Cévennes) – jeden z najbardziej znanych francuskich parków narodowych. Znajduje się w masywie Sewennów. Miejsce ochrony wielu gatunków zwierząt. Niektóre z nich, jak na przykład jeleń czerwony, zostały tu odtworzone. Park istnieje od 1970 roku i ma powierzchnię 910 km. Konieczność ochrony tych obszarów pojawiła się tu wraz z przybyciem nowych osadników, którzy przybyli tu w latach 60. XIX wieku. Zastali oni bardzo zdegradowane obszary, z wytrzebionymi naturalnymi siedliskami. Postanowiono przywrócić ich równowagę. Ciekawym obiektem w Parku jest Mont Lozère - góra osiągająca wysokość 1699 metrów. Jest ona bardzo często odwiedzana przez turystów, ze względu na malowniczą okolicę. Ciekawym miejscem są w tym Parku Narodowym również Doliny Seweńskie, gdzie rosną słodkie kasztany. Jest to teren o ciekawej rzeźbie terenu, z interesującymi formami morfologicznymi.

  Narodowe Muzeum Antropologiczne(hiszp.: Museo Nacional de Antropología)– muzeum w stolicy Meksyku, położone w stołecznym parku Chapultepec. Otwarte 17 września 1964 roku muzeum zostało zaprojektowane przez Pedro Ramíreireza Vásquezea. Projekt nawiązuje do przedkolumbijskich budowli mieszkańców obecnego Meksyku. Cześć dużego, prostokątnego dziedzińca przykryta jest zadaszeniem wspartym na jednym słupie pokrytym płaskorzeźbami przedstawiającymi historię Meksyku. Z prostokątnego dziedzińca wchodzi się do mieszczących się na parterze 12 sali wystawowych, razem muzeum ma 23 sale z ekspozycją stałą i 1 z okolicznościową. Na piętrze urządzona jest ekspozycja etnograficzna. Układ ekspozycji w salach na parterze jest następujący: Muzeum Magurskiego Parku Narodowego w Krempnej – muzeum, działające w ramach Ośrodka Edukacyjnego wraz z Muzeum Magurskiego Parku Narodowego z siedzibą w Krempnej.

  Park Narodowy Cape Breton Highlands (ang. Cape Breton Highlands National Park, fr. Parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton) - park narodowy położony w północnej części prowincji Nowa Szkocja, w Kanadzie. Park został utworzony w 1936, na powierzchni 949 km. W pobliżu zachodniego wejścia do parku, nad Zatoką Świętego Wawrzyńca położona jest miejscowość Chéticamp oraz centrum informacyjne parku. Po wschodniej stronie parku, nad brzegiem Oceanu Atlantyckiego w miejscowości Ingonish znajdują się plaże. Obszar parku składa się m.in. z gór, dolin, lasów, wodospadów, skalistych wybrzeży. Obszar ten znany jest jako Cape Breton Highlands.

  Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie zajmuje kilka sal w zamku. Sala pierwsza: Rolnictwo (uprawa ziemi i hodowla zwierząt). Sala druga: Zajęcia pozarolnicze. Te zajęcia nie stanowiły głównego źródła utrzymania, jak np. rzemiosła wiejskie, ale były wykonywane jako dodatkowe obok rolnictwa i chowu zwierząt. Zbiór eksponatów dotyczy: rybołówstwa, pszczelarstwa, zbieractwa i łowiectwa. Sala trzecia i czwarta: Rzemiosła wiejskie. Sala piąta: Plecionkarstwo i tkactwo. Sala szósta: Wyposażenie wnętrza domowego. Wiele eksponatów związanych jest z Kaszubami. Pierwsze piętro - wystawy o charakterze artystyczno-historycznym. Sala pierwsza: wystawa sztuki sakralnej. Sala druga: wystawa myśliwska. Sala trzecia i czwarta: wystawy czasowe. Sala piąta: portrety książąt pomorskich. Drugie piętro - sala wystaw czasowych. Baszta młyńska

  Puszcza Jodłowa – unikatowy w skali światowej zespół leśny jedliny polskiej, tj. bór jodłowo-bukowy porastający grzbiet łysogórski w Górach Świętokrzyskich. Obszar puszczy znajduje się na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Linia 1 paryskiego metra jako pierwsza została oddana do użytku 19 lipca 1900 roku. O powstaniu linii przesądziła podjęta w 1892 roku decyzja o organizacji w Paryżu wystawy światowej w 1900 roku oraz potrzeba zapewnienia sprawnego dojazdu zwiedzającym wystawę. Ostatecznie pierwszy odcinek linii 1 został otwarty w dwa miesiące po inauguracji wystawy, ostatni odcinek zaś w miesiąc po zamknięciu wystawy.

  Szacki Park Narodowy (ukr. Шацький національний природний парк) – park narodowy położony w obwodzie wołyńskim na Ukrainie. Utworzony 28 grudnia 1983 w celu ochrony rzadkich naturalnych kompleksów w rejonie Jezior Szackich. Początkowo posiadał powierzchnię 32 515 ha; w 1999 obszar Parku został powiększony do 48 977 ha (powierzchnia całkowita). Teren parku został podzielony na cztery strefy o różnych reżimach ochronnych. Są to strefy: ochrony ścisłej (5 144,9 ha), regulowanej rekreacji (12 971,1 ha), stacjonarnej rekreacji (978 ha) i gospodarcza (29 883 ha). Największym bogactwem Parku są 24 jeziora o łącznej powierzchni 6400 ha, które stanowią około 14% jego powierzchni. Największym z nich jest jezioro Świtaź, zwane na Ukrainie Ukraińskim Bajkałem (2 750 ha). Ponad połowę powierzchni parku zajmują lasy, w większości bory sosnowe. 4% powierzchni Parku zajmują torfowiska, które występują głównie w pobliżu jezior. Największy kompleks torfowisk znajduje się we wschodniej części Parku. Około 7% powierzchni zajmują łąki, a 25% – pola uprawne i tereny zabudowane. Największą miejscowością jest osiedle miejskie Szack, w którym znajduje się siedziba dyrekcji Parku. Łysa Góra (pot. albo daw. Łysiec; Święty Krzyż) – szczyt o wysokości 594,3 m n.p.m. w Górach Świętokrzyskich, położony we wschodniej części pasma Łysogór, objęty ochroną w ramach Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Drugi szczyt (po Łysicy) pod względem wysokości w tych górach. Zbudowany z piaskowców kwarcytowych zwanych niezbyt precyzyjnie "kwarcytami" i łupków kambryjskich.

  Dodano: 16.11.2010. 00:19  


  Najnowsze