• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • O topnieniu lodowców na konferencji glacjologów w Zieleńcu

  13.01.2012. 00:11
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Do końca stulecia poziom mórz spowodowany topnieniem lodowców może wrosnąć od 50 do 70 cm - szacują glacjolodzy, którzy wzięli udział w zakończonym w czwartek w Zieleńcu dorocznym spotkaniu światowej czołówki badaczy lodowców.

  Jak poinformował PAP prof. Krzysztof Migała z Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, w trakcie trzydniowej konferencji szeroko dyskutowano nad oszacowaniem wzrostu poziomu morza z powodu topnienia lodowców.

  ,,Na podstawie aktualnych badań w prognozach do końca stulecia raczej można mówić o wzroście nie większym niż 50-70 cm i być spokojnym, że lądolód grenlandzki nie stopi się" - wyjaśnił profesor.

  Naukowiec poinformował również, że w trakcie dyskusji panelowych naukowcy zwracali uwagę na ciągłą potrzebę weryfikacji danych pozyskiwanych podczas badań lodowców. ,,Zwłaszcza że coraz większa ilość danych uzyskiwana jest na podstawie pomiarów satelitarnych. Szczególną uwagę zwrócono na rolę lodowców schodzących do morza i na ubytek masy lodu z powodu procesu dzielenia się lodowców. Mechanizmy fizyczne, które sterują tymi zjawiskami nie do końca są rozpoznane" - tłumaczył naukowiec.

  W konferencji w Zieleńcu wzięło udział blisko 60 glacjologów z Europy, Stanów Zjednoczonych i Azji. Tym razem doroczne, prestiżowe spotkanie zorganizowały Uniwersytety Wrocławski i Śląski oraz Instytut Geofizyki PAN i Komitet Badań Polarnych PAN. Konferencja była firmowana przez Międzynarodowy Komitet Badań Arktyki.

  W trakcie spotkania naukowcy wysłuchali ponad 25 referatów w sesjach plenarnych. Wzięli również udział w sesji specjalnej poświęconej lodowcom spływającym bezpośredni do morza. W badaniach tych ostatnich specjalizują się polscy naukowcy.

  Początki polskich badań lodowców sięgają końca XIX w. i wiążą się z arktyczną ekspedycją Henryka Arctowskiego i Antoniego B. Dobrowolskiego na statku "Belgica". Dziś polscy naukowcy prowadzą badania w dwóch stacjach polarnych. Na Spitsbergenie, w pobliżu Polskiej Stacji Polarnej im. S. Siedleckiego, od wielu lat prowadzone są badania na Lodowcu Hansa, a uzyskane wyniki znajdują uznanie w światowej nauce. Drugą całoroczną placówką jest Stacja im. Henryka Arctowskiego na Wyspie Króla Jerzego u wybrzeży Antarktydy.

  PAP - Nauka w Polsce

  pdo/ ula/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Lodowiec regenerowany - jest jednym z podtypów lodowców górskich, zboczowo-dolinnych. Powstaje ze spajania izolowanych brył lodu pochodzących z wyżej położonych lodowców. Lista lodowców w Szwajcarii – jest to niepełny wykaz dużych lodowców w Szwajcarii wraz z porównaniem ich długości w latach 1850 oraz 2002. Dodatkowo w tabeli podana jest powierzchnia lodowca oraz kanton, w którym się on znajduje. Ustrój lodowcowy – ustrój typowy dla rzek, których wahania stanów wód związane z topnieniem lodowców w porze letniej (Ren, Rodan) Charakteryzuje rzeki zasilane przez wody z topniejących lodowców górskich. Największe przepływy występują w okresie letnim.

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN Zakład Biologii Antarktyki – placówka naukowa zajmująca się badaniami obszaru Antarktyki i koordynująca program naukowy polskich badań antarktycznych oraz organizuje wyprawy do Polskiej Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego. Teoria Ryana-Pitmana – hipoteza mówiąca, że ok. 5600 roku p.n.e. obszar wokół Morza Czarnego został zalany. Opublikowali ją w 1996 roku dwaj naukowcy z Uniwersytetu Columbia - William B.F. Ryan i Walter C. Pitman. Zanim doszło do kataklizmu, Morze Czarne było według nich słodkowodnym jeziorem zasilanym przez rzeki uchodzące do niego i niosące wody powstałe z topniejących lodowców górskich i lądolodu skandynawskiego.

  Góry Gamburcewa - podlodowcowe pasmo górskie zlokalizowane we wschodniej części Antarktydy, w pobliżu płaskowyżu Dome A (Dome Argus). Jego długość wynosi ponad 1 tys. km, a wysokość ponad 3000 m n.p.m. Pasmo, które jest całkowicie pokryte poand 600 m warstwą lodu i śniegu, zostało odkryte w 1958 podczas III Radzieckiej Ekspedycji Antarktycznej i nazwane imieniem radzieckiego sejsmologa i geofizyka, Grigorija Gamburcewa. Naukowcy uważają Góry Gamburcewa za matecznik lodowców, które pokryły Antarktydę 34 miliony lat temu. Według tezy S. Coxa i S. Thompsona z University of Arizona część Gór Gamburcewa jest pokryta lodem już od 300 mln lat, czyli od paleozoiku. Klimat peryglacjalny – klimat występujący na przedpolu współczesnych lodowców i lądolodów oraz w przeszłości geologicznej. Obecnie klimat taki występuje na przykład na obrzeżach Grenlandii czy przedpolu lodowców Spitsbergenu.

  Konferencja naukowa – spotkanie grupy naukowców, praktyków i osób zainteresowanych pewnym działem nauki. W ramach spotkania referowane są wyniki badań naukowych lub odbywa się seria krótkich wykładów monograficznych i dyskusji na określony temat. Konferencje, obok publikacji, są jedną z dwóch podstawowych form prezentowania i dyskutowania wyników badań naukowych. Wystąpienia na konferencjach naukowych, w których prezentuje się swoje wyniki badań są nazywane prezentacjami, komunikatami, doniesieniami wstępnymi, referatami. Materiały konferencji mogą być publikowane. Linia równowagi bilansowej (ang. EL - equilibrium line) - jest linia oddzielająca obszar akumulacji lodowca od jego obszaru ablacji. Innymi słowy jest to linia łącząca punkty o zerowym bilansie masy lodowca. Dla typowych alpejskich lodowców EL dzieli lodowiec w stosunku 2:1, gdzie dwukrotnie większą powierzchnię zajmuje obszar akumulacji lodowca w stosunku do jego obszaru ablacji. Zasada ta nie obowiązuje lodowców zasilanych głównie lawinami (takie jak np lodowce himalajskie i turkiestańskie), pokrytych gruzem lub występujących w strefach klimatu polarnego (lodowce zimne)

  Minimum Landscheidta – prognozowany okres małej aktywności słonecznej, przewidziany w 1989 r. przez Theodora Landscheidta, prognozowany od około 2000 do 2060 roku, z maksimum około roku 2030. Wyznaczony został na podstawie prognozowanych kulminacji wartości różnych cykli dotyczących aktywności słonecznej. Podobnie jak w przypadku minimum Daltona mogą wystąpić w tym czasie niższe średnie temperatury na Ziemi, co znajduje echo w coraz liczniejszych publikacjach o charakterze popularnym. Obniżenie temperatury może mieć wpływ na zasięg lodowców górskich (czas reakcji lodowców średniej wielkości to 17-40 lat). Mniejszej aktywności słonecznej przypisuje się związek z okresami chłodniejszymi na Ziemi.

  Stacja Polarna im. Stanisława Baranowskiego Uniwersytetu Wrocławskiego na Spitsbergenie - polska stacja polarna na przedpolu Lodowca Werenskiolda na zachodnim Spitsbergenie. Została założona w 1971 roku z inicjatywy prof. Stanisława Baranowskiego. Służy jako baza wypraw geograficznych Uniwersytetu Wrocławskiego, w ramach których Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego UWr. prowadzi badania klimatologiczne, glacjologiczne i geologiczne na Lodowcu Warenskiolda i w jego okolicach.

  Konferencja internetowa jest wykorzystywana do odbycia spotkania, przeprowadzenia szkolenia lub przedstawienia prezentacji na żywo poprzez internet. W przypadku konferencji internetowej każdy uczestnik siedzi przed swoim własnym komputerem i ma kontakt z innymi uczestnikami przez internet. Wzięcie udziału w konferencji jest możliwe, jeśli uczestnicy na swoich komputerach mają zainstalowane odpowiednie aplikacje. Może to być także aplikacja sieciowa, gdzie uczestnicy mają możliwość wzięcia udziału w spotkaniu po naciśnięciu linku rozprowadzanego pocztą e-mail (zaproszenie na spotkanie). Pełznący Stok (ang. Creeping Slope) - łagodne zbocze na Wyspie Króla Jerzego, powyżej Rajskiej Zatoki i Przylądka Uchatki na terenie Szczególnie Chronionego Obszaru Antarktyki "Zachodni brzeg Zatoki Admiralicji" (ASPA 128). Po stoku płynie kilka strumieni niosących wody roztopowe leżących wyżej lodowców - Lodowca Tower i Martwego Lodowca (m.in. Zielony Potok). W ostatnich latach zbocze powiększa się w miarę cofania się lodowców, a na jego obszarze pojawiło się kilka niewielkich zbiorników wodnych, m.in. Jeziorko Imbirowe i Jeziorko Błotniste.

  Park Narodowy Glacier Bay (ang. Glacier Bay National Park and Preserve) – park narodowy położony w południowo-wschodniej części stanu Alaska w Stanach Zjednoczonych, słynący z formacji lodowców. Park został utworzony w 1980, na powierzchni 13 287 km². Inicjatorem powstania parku w tym miejscu był słynny przyrodnik John Muir, który przybył na Alaskę w rejon Zatoki Lodowców w 1879 r., o czym pisze w dzienniku Travels in Alaska wydanym w 1915 r. (rok po śmierci autora). Respondent - osoba, której opinie stanowią przedmiot badania w naukach społecznych, najczęściej w badaniach kwestionariuszowych, także: telefonicznych, pocztowych, internetowych. W niektórych typach badań respondenci dobierani są do badań na podstawie założeń badania probabilistycznego. W praktyce opisu badań używa sie również słowa respondent w stosunku do pojedynczje osoby, która nie jest dobierana losowo, a z która prowadzi się na przykład wywiad swobodny.

  Dodano: 13.01.2012. 00:11  


  Najnowsze