• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Orły przednie rozpoczęły lęgi

  05.04.2011. 00:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl


  Gniazdujące na Podkarpaciu, głównie w Beskidzie Niskim i Bieszczadach, orły przednie rozpoczęły okres lęgowy. Wysiadywanie jaj potrwa 40-45 dni-poinformował Marian Stój z Komitetu Ochrony Orłów.
  "Na podstawie przeprowadzonego w ostatnich dniach rekonesansu mogę stwierdzić, że jeśli nie pojawia się niespodzianki pogodowe, np. gwałtowne burze lub długotrwałe ulewy, to zapowiadają się dobre lęgi wśród orłów przednich" - powiedział Stój.

  Dodał, że "w tym roku zdecydowana większość par wysiaduje jaja". "Z gniazd wystają jedynie głowy i ogony ptaków" - podkreślił Stój.

  60-70 proc. orłów składa po dwa jaja, pozostałe po jednym. Orle pary zazwyczaj wychowują jedno pisklę.

  U orłów występuje zjawisko kainizmu, które polega na eliminacji słabszego osobnika. Kainizm pojawia się do tygodnia po wylęgu. Rodzice nie ingerują w rywalizację potomstwa.

  W Polsce żyje ok. 35 par orłów przednich, najwięcej - ponad 30 par - w Karpatach. Poza Karpatami można je spotkać m.in. na Mazurach. Długość ciała orła przedniego przekracza 80 cm, a rozpiętość skrzydeł - dwa metry.

  Drapieżnik żywi się m.in. zającami, kunami, kotami, krukami, myszołowami. Pikując w locie osiąga prędkość do 160 km/godz. Jego gniazda znajdują się w miejscach niedostępnych, w koronach bardzo wysokich drzew lub na skałach. KYC

  PAP - Nauka w Polsce

  abe/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Zadychra pospolita (Branchipus schaefferi) – należy, analogicznie jak dziwogłówka wiosenna, do podrzędu liścionogów właściwych (Euphyllopoda, bezpancerzowce Anostraca). Morfologicznie bardzo podobna do dziwogłówki wiosennej, lecz pojawia się później, zazwyczaj w maju. Oba gatunki można łatwo odróżnić po kształcie głowy. Dochodzi do ok. 3 cm długości. Występuje w wysychających, okresowych zbiornikach. Jaja znosza przesuszenie (nawet do kilku miesięcy) Z jaj po zalaniu wodą wylęgają się bardzo szybko larwy ( po 2 godzinach) a po ok. 8 dniach osiągają postać dorosłą .

  Sprzęgło sygnałowe to urządzenie elektromechaniczne służące do samoczynnego nastawiania sygnału "Stój" na semaforach kształtowych (lub "Semafor wskazuje sygnał Stój!" na tarczach ostrzegawczych) pod wpływem przejazdu pociągu. Pociąg powoduje zmiany w obwodzie elektrycznym sprzęgła, co powoduje iż pędnia ramienia semafora (na zdjęciu górna pędnia) dostaje luzu - zatem ramię samoczynnie opada do położenia zasadniczego ("Stój!"), niezależnie od położenia dźwigni sygnałowej w nastawni (która za pośrednictwem stalowych lin pędniowych połączona jest z dolną pędnią). Semafor przestawia się w położenie zasadnicze także w przypadku zaniku prądu w obwodzie sprzęgła.

  Lęg, ląg – w znaczeniu ogólnym: wylęganie się, wyklucie się, czyli wydobycie się zwierząt z jaj. W zoologii mianem lęg określane są wszystkie jaja danego zwierzęcia wysiadywane jednocześnie, a w ornitologii również wszystkie pisklęta pochodzące z jednego zniesienia, wychowywane przez jednych rodziców lub jeden cykl rozrodczy obejmujący okres od budowy gniazda po uzyskanie samodzielności przez pisklęta. W tym ostatnim znaczeniu termin lęg może być użyty w odniesieniu do pary ptaków lub do całego gatunku.

  Oszynda leszczynowiec (Apoderus coryli) – euroazjatycki gatunek owada z rzędu chrząszczy. Długość ciała 6–8 mm. Ciało czerwone, pokrywy skrzydeł czerwone, prostokątne, nogi czarne. Samica składa jaja do naciętego z boku i zwiniętego w rulon liścia. Larwa żywi się tkanką obumarłego liścia. Przepoczwarczenie następuje w ziemi. Poza leszczyną oszynda leszczynowiec żeruje także na grabie, brzozie i olszy. Zależnie od warunków w Polsce co roku pojawia się jedno lub dwa pokolenia oszyndy leszczynowca. Postacie dorosłe drugiego pokolenia pojawiają się w sierpniu.

  Kukułkowate (Cuculidae) – rodzina ptaków z rzędu kukułkowych (Cuculifromes). Obejmuje ptaki o zróżnicowanej wielkości, długich ogonach i silnych nogach. Preferują środowiska leśne, choć niektóre gatunki żyją na otwartej przestrzeni. Główny pokarm to owady. Wiele gatunków należących do tej rodziny to pasożyty lęgowe — składają swoje jaja do gniazd innych ptaków. Często pisklęta kukułkowatych po wykluciu wyrzucają z gniazda jaja bądź pisklęta gospodarzy.

  Kukułkowate (Cuculidae) – rodzina ptaków z rzędu kukułkowych (Cuculifromes). Obejmuje ptaki o zróżnicowanej wielkości, długich ogonach i silnych nogach. Preferują środowiska leśne, choć niektóre gatunki żyją na otwartej przestrzeni. Główny pokarm to owady. Wiele gatunków należących do tej rodziny to pasożyty lęgowe — składają swoje jaja do gniazd innych ptaków. Często pisklęta kukułkowatych po wykluciu wyrzucają z gniazda jaja bądź pisklęta gospodarzy.

  Żylenica nadwodna, kąpielica (Sialis lutaria) - owad z rzędu wielkoskrzydłych. Larwa wielkości ok. 4 cm, imago - 2,5-3 cm. Dorosłe owady są ciemno ubarwione, mają dwie pary skrzydeł z licznymi żyłkami. Spotkać można je latem w pobliżu zbiorników wodnych, siedzące na roślinności. Samice zazwyczaj kopulują z kilkoma samcami. Jaja składane są na nadwodnych liściach i łodygach roślin. Wylęgające się larwy spadają wprost do wody. Larwy prowadzą wodny tryb życia, są drapieżne, żywią się larwami owadów wodnych (głównie ochotkowate), małymi mięczakami (groszkówka), płazińcami i obleńcami. Występują na dnie mulistym. Larwy mają segmentowane i orzęsione skrzelotchawki, będące przekształconymi odnóżami odwłokowymi. Rozwój larwalny trwa zazwyczaj dwa lata i występuje 9 stadiów larwalnych. Przepoczwarczenie odbywa się na lądzie, czasem dość daleko od brzegu zbiornika wodnego. Aparat gębowy larw i dorosłych typu gryzącego. Gatunek pospolity w całej Polsce.

  Dodano: 05.04.2011. 00:04  


  Najnowsze