• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ostrzeżenie o nasilaniu się urbanizacji do roku 2050

  29.03.2012. 16:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dużo czytamy i słyszymy o śladzie węglowym człowieka, ale co wiemy na temat śladu miejskiego? Według raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), ślad miejski powiększy się o kolejne 1,2 mln km, jeżeli nie wprowadzimy zmian do modelów rozwoju naszych miast. Ten olbrzymi wzrost odpowiada powierzchni Francji, Niemiec i Hiszpanii łącznie. Najważniejsze punkty raportu zostały zaprezentowane na niedawnym, międzynarodowym spotkaniu naukowym pt. "Planeta pod presją" w Londynie, Wlk. Brytania.

  Eksperci twierdzą, że podejmowane przez nas wybory urbanizacyjne pełnią kluczową rolę w zrównoważeniu środowiska. Szacunki ONZ wskazują, że liczba ludności zwiększy się o 2 mld, osiągając 9 mld w ciągu kolejnych 38 lat, a ogrom tego wzrostu wchłoną ośrodki miejskie. Zasadniczo oczekuje się, że średni, tygodniowy wzrost ludności od chwili obecnej do 2050 r. wyniesie około 1 mln. Miasta znajdą się pod zwiększoną presją, gdyż mieszkańcy obszarów wiejskich (kolejny 1 mld ludzi wedle przewidywań) będą kierować się do miast. Dane pokazują, że populacja miejska wzrośnie do 6,3 mld w 2050 r., to jest o 2,8 mld zgodnie z bieżącymi szacunkami.

  Dr Michail Fragkias z Uniwersytetu Stanowego w Arizonie w USA twierdzi, że ważniejsze jest jak urbanizować niż to czy musimy urbanizować. Należy zauważyć, że realizowany obecnie model rozrostu aglomeracji naraża ludzkość, zdaniem naukowca, na poważne ryzyko, wywoływane problemami środowiskowymi.

  Dr Shobhakar Dhakal z Global Carbon Project w Japonii podkreśla, że możemy odnieść korzyści środowiskowe pod warunkiem wdrożenia reform w istniejących miastach i lepszego planowania nowych. "Reorganizacja miast jest pilnie potrzebna, aby utrzymać globalne zrównoważenie" - twierdzi dr Dhakal, wskazując, że powstające obszary miejskie "mają przewagę spóźnialskich pod względem wiedzy, uwzględniania zrównoważenia i technologii do lepszego zarządzania tak podstawowymi zagadnieniami jak śmieci czy transport".

  Ponad dwie trzecie emisji dwutlenku węgla (CO2) na planecie wiąże się z potrzebami miast. Emisje CO2 z obszarów miejskich oszacowano na około 15 mld ton metrycznych w 1990 r. i na 25 mld ton metrycznych w 2010 r. Spodziewany jest wzrost tych wartości do 36,5 mld ton metrycznych w 2030 r., jeżeli nie wprowadzone zostaną żadne zmiany. Dr Dhakal dodaje, że nacisk należy położyć na "podniesienie jakości urbanizacji - od przestrzeni miejskiej, infrastruktury, formy i funkcji, po styl życia, wybory energetyczne i wydajność".

  Tymczasem profesor Karen Seto z Uniwersytetu Yale stwierdza: "Sposób, w jaki miasta rozwijały się od czasów II wojny światowej nie jest ani społecznie, ani środowiskowo zrównoważony, a koszty środowiskowego rozrostu aglomeracji są zbyt wysokie, aby je dalej ponosić."

  Natomiast profesor Sybil Seitzinger, dyrektor wykonawcza Międzynarodowego Programu Geosfera-Biosfera przy Szwedzkiej Królewskiej Akademii Nauk, mówi: "Prawdziwe zrównoważona planeta będzie wymagać od miast, by wykraczały koncepcyjnie poza swoje granice. Wszystko, co jest sprowadzane do miasta z zewnątrz - żywność, woda, produkty i energia - musi pochodzić ze zrównoważonych źródeł. Musimy na nowo przemyśleć przepływ zasobów do miast."

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Miasta Rumunii: Według danych oficjalnych pochodzących z 2011 roku Rumunia posiadała ponad 310 miast o ludności przekraczającej 1,5 tys. mieszkańców. Stolica kraju Bukareszt jako jedyne miasto liczyło ponad milion mieszkańców; 18 miast z ludnością 100÷500 tys.; 11 miast z ludnością 50÷100 tys., 20 miast z ludnością 25÷50 tys. oraz reszta miast poniżej 25 tys. mieszkańców. Dla porównania, w 1937 roku w Rumunii istniało: 5 miast z ludnością powyżej 100 tys., 9 miast z ludnością 50÷100 tys., 22 miasta z ludnością 20÷50 tys. i 107 miast z ludnością 10÷20 tys. Miasta Peru: Według danych oficjalnych pochodzących z 2007 roku Peru posiadało ponad 110 miast o ludności przekraczającej 10 tys. mieszkańców. Ludność miejska stanowi około 72% ogółu mieszkańców Peru. Stolica kraju Lima jako jedyne miasto liczyło ponad 5 milionów mieszkańców; 3 miasta z ludnością 500÷1000 tys.; 17 miast z ludnością 100÷500 tys.; 15 miast z ludnością 50÷100 tys.; 35 miast z ludnością 25÷50 tys. oraz reszta miast poniżej 25 tys. mieszkańców. Zobacz też Lista z najbardziej zaludnionych obszarów metropolitalnych w Peru. Miasta Nikaragui: Według danych oficjalnych pochodzących z 2009 roku Nikaragua posiadała ponad 50 miast o ludności przekraczającej 8 tys. mieszkańców. Stolica kraju Managua jako jedyne miasto liczyło ponad pół miliona mieszkańców; 4 miasta z ludnością 100÷500 tys.; 5 miast z ludnością 50÷100 tys.; 13 miast z ludnością 25÷50 tys. oraz reszta miast poniżej 25 tys. mieszkańców. W 1990 ludność miejska stanowiła 59,3% ogółu ludności Nikaragui. Większość miast zlokalizowana jest w zachodniej części kraju, w rowie tektonicznym ciągnącym się równolegle do wybrzeża pacyficznego. Dalej na wschód sieć miast jest o wiele rzadsza.

  Miasta Belgii: Według danych za rok 2011 w Belgii było ponad 600 miast. Jedyne miasto Antwerpia liczyła ponad pół miliona mieszkańców; 8 miast z ludnością 100÷500 tys., 20 miast z ludnością 50÷100 tys., 70 miast z ludnością 25÷50 tys. oraz reszta miast poniżej 25 tys. mieszkańców. Dla porównania, prawie 70 temu w Belgii istniało: 5 miast z ludnością ponad 100 tys., 7 miast z ludnością 50÷100 tys., 40 miast z ludnością 20÷50 tys. i 83 miasta z ludnością 10÷20 tys. Miasta w Szwecji: Według danych oficjalnych pochodzących z 2010 roku Szwecja posiadała ponad 110 miast o ludności przekraczającej 10 tys. mieszkańców. Stolica kraju Sztokholm jako jedyne miasto liczyło ponad milion mieszkańców; 1 miasto z ludnością od 500 tys. do miliona mieszkańców; 5 miast z ludnością 100÷500 tys.; 14 miast z ludnością 50÷100 tys., 24 miast z ludnością 25÷50 tys. oraz reszta miast poniżej 25 tys. mieszkańców. Dla porównania, prawie 70 lat wcześniej w Szwecji istniało 1 miasto z ludnością powyżej 500 tys., 2 miasta z ludnością 100÷500 tys., 2 miasta z ludnością 50÷100 tys., 13 miast z ludnością 20÷50 tys. i 22 miasta z ludnością 10÷20 tys.

  Miasta Francji: Według danych oficjalnych pochodzących z 2005 roku Francja posiadała 410 miast o ludności stałej przekraczającej 20 tys. mieszkańców (liczba osób zameldowanych na stałe, bez aglomeracji). Stolica kraju Paryż jako jedyne miasto liczyło ponad milion mieszkańców; 8 miast z ludnością 100÷500 tys.; 11 miast z ludnością 50÷100 tys., 22 miasta z ludnością 25÷50 tys. oraz reszta miast poniżej 25 tys. mieszkańców. Dla porównania w 1935 takich miast istniało 404 (w tym 17 miast powyżej 100 000 mieszkańców i 3 miasta powyżej 500 000 mieszkańców). Miasta Kolumbii: Według danych oficjalnych pochodzących z 2011 roku Kolumbia posiadała ponad 200 miast o ludności przekraczającej 7 tys. mieszkańców. Największym miastem jest położona nieomal w samym centrum kraju stolica państwa Bogotá - jako jedyne miasto liczyło ponad 5 milionów mieszkańców; 3 miasta z ludnością 1÷5 mln.; 5 miast z ludnością 500÷1000 tys.; 33 miast z ludnością 100÷500 tys.; 44 miasta z ludnością 50÷100 tys.; 58 miast z ludnością 25÷50 tys. oraz reszta miast poniżej 25 tys. mieszkańców.

  Miasta Grecji: Według danych oficjalnych pochodzących z 2011 roku Grecja posiadała ponad 70 miast o ludności przekraczającej 10 tys. mieszkańców. Stolica kraju Ateny jako jedyne miasto liczyło ponad milion mieszkańców; 1 miasto z ludnością od 500 tys. do miliona; 4 miasta z ludnością 100÷500 tys.; 13 miast z ludnością 50÷100 tys., 17 miast z ludnością 25÷50 tys. oraz reszta miast poniżej 25 tys. mieszkańców. Dla porównania, 70 lat wcześniej w Grecji były 3 miasta z ludnością ponad 100 tys., 1 miasto z ludnością od 50 do 100 tys., 16 miast z ludnością od 20 do 50 tys. i 21 miast z ludnością od 10 do 20 tys. Miasta Arabii Saudyjskiej: Według danych oficjalnych pochodzących z 2010 roku Arabia Saudyjska posiadała ponad 90 miast o ludności przekraczającej 20 tys. mieszkańców. Stolica kraju Rijad jako jedyne miasto liczyło ponad 5 milionów mieszkańców; 3 miasta z ludnością 1÷5 mln.; 4 miasta z ludnością 500÷1000 tys.; 19 miast z ludnością 100÷500 tys.; 19 miast z ludnością 50÷100 tys., 35 miast z ludnością 25÷50 tys. oraz reszta miast poniżej 25 tys. mieszkańców.

  Miasta Iraku: Według danych oficjalnych pochodzących z 2012 roku Irak posiadał ponad 200 miast o ludności przekraczającej 7 tys. mieszkańców. Stolica kraju Bagdad jako jedyne miasto liczyło ponad 5 milionów mieszkańców; 3 miasta z ludnością 1÷5 mln.; 7 miast z ludnością 500÷1000 tys.; 17 miast z ludnością 100÷500 tys.; 17 miast z ludnością 50÷100 tys.; 49 miast z ludnością 25÷50 tys. oraz reszta miast poniżej 25 tys. mieszkańców.

  Miasta Liberii: Według danych oficjalnych pochodzących z 2008 roku Liberia posiadała ponad 20 miast o ludności przekraczającej 2 tys. mieszkańców. Stolica kraju Monrovia jako jedyne miasto liczyło ponad milion mieszkańców; 3 miasta z ludnością 1÷5 mln.; 7 miast z ludnością 500÷1000 tys.; 17 miast z ludnością 100÷500 tys.; 17 miast z ludnością 50÷100 tys.; 49 miast z ludnością 25÷50 tys. oraz reszta miast poniżej 25 tys. mieszkańców.

  Miasta Mali: Według danych oficjalnych pochodzących z 2009 roku Mali posiadało ponad 40 miast o ludności przekraczającej 14 tys. mieszkańców. Stolica kraju Bamako jako jedyne miasto liczyło ponad milion mieszkańców; 3 miasta z ludnością 1÷5 mln.; 7 miast z ludnością 500÷1000 tys.; 17 miast z ludnością 100÷500 tys.; 17 miast z ludnością 50÷100 tys.; 49 miast z ludnością 25÷50 tys. oraz reszta miast poniżej 25 tys. mieszkańców.

  Dodano: 29.03.2012. 16:49  


  Najnowsze