• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Modyfikacja enzymów może przyczynić się do ochrony ludzi oraz środowiska

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Międzynarodowy zespół naukowców pod przewodnictwem czeskiego Uniwersytetu Masaryka opracował nową metodę poprawy charakterystyki funkcjonalnej enzymów. Beneficjenci tego odkrycia to podmioty branży medycznej, chemicznej oraz spożywczej. Procedura została zaprezentowana w czasopiśmie Nature Chemical Biology.

  Dodano: 18.07.2012. 17:26  Czytaj więcej

  Bilans pogody za 2011 r. na podstawie międzynarodowych badań

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Wyniki szeroko zakrojonych, międzynarodowych badań wykazały, że rok 2011 rok był najchłodniejszym od 2008 r., mimo iż znalazł się pośród 15 najcieplejszych od założenia rejestrów pod koniec XIX w.

  Dodano: 18.07.2012. 17:17  Czytaj więcej

  Nowatorski materiał do wychwytywania dwutlenku węgla

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Wychwytywanie dwutlenku węgla w połączeniu z alternatywnymi, odnawialnymi źródłami energii ma potencjał, aby zmienić oblicze rynku energetycznego i zapewnić wszystkim lepszą przyszłość. A to dlatego, że wychwytywanie dwutlenku węgla może złagodzić oddziaływanie tradycyjnych paliw kopalnych na środowisko. Koncepcja wychwytywania dwutlenku węgla nie jest nowa i zachodzi naturalnie na co dzień w środowisku. Zespół naukowców, pracujący pod kierunkiem Uniwersytetu w Nottingham (Wlk. Brytania) opracował nowatorski materiał porowaty, który ma unikalne właściwości retencji dwutlenku węgla (CO2). Materiał ten można wykorzystać w walce o minimalizowanie ilości CO2 przedostającej się do atmosfery. Badania zostały dofinansowane z projektu COORDSPACE (Chemia przestrzeni koordynacyjnej - ekstrakcja, magazynowanie, aktywacja i kataliza), który otrzymał grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN) o wartości 2,5 mln EUR z budżetu Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE.

  Dodano: 18.07.2012. 16:37  Czytaj więcej

  Biodiesel może zredukować emisje gazów cieplarnianych - raport z badań

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Naukowcy z Hiszpanii odkryli, że emisje gazów cieplarnianych można zredukować, wykorzystując biodiesel. Grupa z Universidad Politécnica de Madrid (UPM) w Hiszpanii zbadała korzyści, jakie wiążą się z używaniem biodiesla na podstawie analizy i kwantyfikacji zużycia energii pierwotnej i kopalnej przez autobusy miejskie oraz analizy emisji gazów cieplarnianych. Ustalenia, jak twierdzą naukowcy, mogą pomóc decydentom we wprowadzaniu strategii dotyczących spraw środowiskowych powiązanych z transportem drogowym.

  Dodano: 17.07.2012. 16:17  Czytaj więcej

  Poznawanie wpływu odnawialnych źródeł energii na środowisko morskie

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Wraz ze zbliżaniem się Europy do osiągnięcia swoich celów z zakresu odnawialnych źródeł energii, coraz większa uwaga poświęcana jest w związku z tym energii fal i pływów. Energia fal morskich jest rzeczywiście bogatym zasobem odnawialnym, który zaczyna być wykorzystywany w kilku krajach europejskich. W falach morskich szczególnie interesująca jest ich wysoka gęstość energii, szacowana na jedną z najwyższych pośród odnawialnych źródeł energii. Podczas gdy znane są nam korzyści, to niewiele na ogół wiadomo na temat oddziaływania, jakie mogą mieć na środowisko morskie.

  Dodano: 16.07.2012. 18:49  Czytaj więcej

  Brytyjscy naukowcy wykorzystują pleśń do budowania robotów biologicznych

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Śluzowcowi zwykle się obrywa, ale w świecie naukowym ten protista to prawdziwa gwiazda. Brytyjscy naukowcy ogłosili, że wykorzystają śluzowca do zbudowania pierwszego robota biologicznego. Takie osiągnięcie nie może pozostać bez wpływu na robotykę.

  Dodano: 13.07.2012. 17:17  Czytaj więcej

  Europejczycy przodują w badaniach nad odnawialnymi źródłami energii

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Niezwykle ważna dla Europejczyków jest konieczność rozbudowywania odnawialnych źródeł energii. Lepsze zabezpieczenie dostaw i poprawa konkurencyjności na rynku regionalnym sprawiają, że ta potrzeba staje się jeszcze pilniejsza. Wsparcie w realizacji tych zamierzeń oferuje projekt SCALENANO (Opracowanie i rozwój materiałów i procesów nanostrukturalnych na rzecz niedrogiej, wysokowydajnej fotowoltaiki chalcogenidkowej), który otrzymał ponad 7,5 mln EUR z tematu "Energia" Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE. Partnerzy SCALENANO pracują nad fotowoltaicznym generowaniem energii elektrycznej, a konkretnie nad wykorzystaniem paneli słonecznych do przekształcania promieniowania słonecznego na energię elektryczną na bazie zaawansowanych technologii cienkowarstwowych.

  Dodano: 12.07.2012. 17:17  Czytaj więcej

  Raport: przedsiębiorstwa muszą robić więcej, aby obniżyć emisje dwutlenku węgla

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Największe na świecie przedsiębiorstwa nie podejmują wystarczających wysiłków, aby obniżyć swoje emisje gazów cieplarnianych - czytamy w nowym raporcie pt. "Przepaść węglowa", przygotowanym przez CDP (Carbon Disclosure Project).

  Dodano: 11.07.2012. 19:26  Czytaj więcej

  Naukowcy rekonstruują klimat sprzed tysiącleci

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Dendrochronologia (datowanie na podstawie słojów przyrostu rocznego drzewa) dostarcza naukowcom kluczowych informacji o niektórych aspektach minionych warunków ekologicznych, takich jak klimat. Wykorzystując możliwość ewaluacji słojów przyrostu rocznego drzew, międzynarodowy zespół naukowców zrekonstruował klimat, jaki panował w Europie Północnej przez ostatnie 2.000 lat. Ustalenia zaprezentowane w czasopiśmie Nature Climate Change wskazują, że w tym okresie zarysował się długofalowy trend ochładzania klimatu.

  Dodano: 11.07.2012. 18:37  Czytaj więcej

  Unijny projekt pomaga w bezpiecznym składowaniu odpadów radioaktywnych

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Bezpieczne usuwanie odpadów radioaktywnych to wyzwanie, które wymaga szerszych badań i analiz. Margines błędu jest niewielki, bowiem chodzi o składniki, które stwarzają istotne zagrożenie dla ludzi i środowiska nawet po upływie tysiąca lat. Na całym świecie podejmowane są prace badawcze, które prowadzą do opracowania zróżnicowanych norm i metodologii.

  Dodano: 11.07.2012. 18:26  Czytaj więcej

  Uprawa sałaty przy zredukowanym nawadnianiu - to możliwe!

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Rolnicy mogą bez obaw obniżyć nawadnianie swoich pól sałaty o 25% - jak twierdzą naukowcy pracujący nad realizowanym właśnie i finansowanym ze środków unijnych projekcie, poświęconym oddziaływaniu zmian klimatu i globalizacji na uprawę świeżych produktów.

  Dodano: 10.07.2012. 16:26  Czytaj więcej

  Kolejne dowody na intensyfikację zakwitów glonów z powodu rosnących temperatur

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Naukowcy z Danii, Holandii, Niemiec, Norwegii i Szwecji wykazali, że w przypadku ekosystemu Bałtyku, dalsze globalne ocieplenie może doprowadzić do intensyfikacji zakwitów sinic w warunkach coraz słabszego natlenienia.

  Dodano: 09.07.2012. 18:17  Czytaj więcej

  Nowe dane sejsmiczne o wstrząsach tektonicznych

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Każdego miesiąca ziemia trzęsie się mniej więcej 80.000 razy. W czasie, kiedy czytelnik zapoznaje się z tym artykułem, gdzieś właśnie ma miejsce trzęsienie ziemi - z częstotliwością 2 trzęsień na minutę.

  Dodano: 09.07.2012. 17:49  Czytaj więcej

  Świerszcze wyśpiewują swoje zalety

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Poszukiwanie tego kogoś szczególnego, aby stał się partnerem, opiera się najczęściej na wychwalaniu swoich predyspozycji. Ptaki, tak jak pawie, mogą prezentować swoje upierzenie, a inny gatunek może pochwalić się swoim nowym, luksusowym wozem, aby zainteresować partnerkę. W toku nowych badań przeprowadzonych przez międzynarodowy zespół naukowców, pracujący pod kierunkiem Uniwersytetu w Bristolu, Wlk. Brytania, odkryto, że samce świerszczy stosują podobną taktykę wabienia partnerek za pomocą śpiewu. Badania, których wyniki zostały zaprezentowane w czasopiśmie PNAS, zostały dofinansowane z grantu Działania Marie Curie Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE.

  Dodano: 09.07.2012. 17:37  Czytaj więcej

  Międzynarodowa pomoc dla rafy koralowej na Galapagos

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Duży międzynarodowy projekt, prowadzony przez brytyjski Uniwersytet Southampton, pomoże lepiej chronić jedne z najrzadszych na świecie raf koralowych wokół Wysp Galapagos na Oceanie Spokojnym, bez uszczerbku dla uzależnionych od nich podmiotów gospodarczych.

  Dodano: 05.07.2012. 16:49  Czytaj więcej

  Odwierty naukowe w strefach sejsmogenicznych stały się faktem

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Trudne warunki atmosferyczne i morskie nie przeszkodziły zespołowi badawczemu w wykonaniu odwiertu na głębokość 1.603,7 metra poniżej dna morskiego w podatnym na trzęsienia ziemi basenie Kumano u wybrzeży Japonii. W ramach finansowanej ze środków unijnych Ekspedycji 319 IODP (Zintegrowany program odwiertów oceanicznych) naukowcy wykonują głębokie odwierty w górnej części strefy sejsmicznej rowu Nankai, aby uzyskać większą wiedzę na temat formacji geologicznych i parametrów naprężania-odkształcania obszaru.

  Dodano: 04.07.2012. 18:26  Czytaj więcej

  Badania rokują nadzieje dla łowisk

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Dzięki zastosowaniu odpowiedniego połączenia technik zarządczych powinno udać się uratować światowe łowiska przed upadkiem - według wyników międzynarodowych badań opublikowanych w czasopiśmie Science. Jednakże naukowcy przestrzegają, że droga do odbudowy nie będzie łatwa, a połowy (i dochody) mogą ulec w perspektywie krótkoterminowej obniżeniu w niektórych rejonach.

  Dodano: 04.07.2012. 18:17  Czytaj więcej

  Żegluga - przyjazne dla środowiska usuwanie nagromadzenia pąkli?

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Potrzeba jedynie kilku miesięcy, aby podwodna część kadłuba została całkowicie pokryta i zarośnięta organizmami takimi, jak pąkle, bakterie i algi, a walka z tym zjawiskiem - nazywanym obrastaniem - to nieustająca bitwa, która wiąże się z olbrzymimi kosztami tak dla środowiska, jak i dla branży.

  Dodano: 04.07.2012. 17:49  Czytaj więcej

  Naukowcy tworzą molekułę trofeum, która może zrewolucjonizować przemysł jądrowy

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Naukowcy stworzyli stabilną wersję "molekuły trofeum", wymykającą się badaczom przez całe dekady, która może pomóc w produkcji czystszej energii jądrowej.

  Dodano: 04.07.2012. 17:37  Czytaj więcej

  Mrówki walczą z grzybem zamieniającym je w zombi

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Międzynarodowy zespół naukowców odkrył, co wyposaża mrówki w środki do zwalczania zakażenia grzybem przejmującym kontrolę nad ich zachowaniem - grzybem pasożytniczym drugiego stopnia. Grzyb zamieniający mrówkę w zombi atakuje jej mózg i zmusza do śmierci w zbiorowym grobie, w pobliżu swojej kolonii. Tam, następuje erupcja zarodników grzyba z głowy mrówki. Badania, których wyniki zaprezentowane zostały w czasopiśmie PLoS ONE, otrzymały dofinansowanie z projektu ANT FUNGI EP (Od ekologii do mechanizmów fenotypu rozszerzonego), któremu przyznano grant w wysokości ponad 214.000 EUR z programu Działania Marie Curie z budżetu Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE.

  Dodano: 04.07.2012. 17:26  Czytaj więcej