• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Naukowcy odkrywają klucz do stabilności sieci troficznej

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Międzynarodowy zespół naukowców ustalił zasady rządzące stabilnością sieci troficznych. Sfinansowane w części z funduszy unijnych badania, których wyniki opublikowano w czasopiśmie Science, powinny pomóc osobom zaangażowanym w działania na rzecz ochrony przyrody.

  Dodano: 10.08.2009. 15:11  Czytaj więcej

  W jaki sposób naturalny klej wpływa na chemię atmosfery

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Organiczne związki węgla uwalniane przez drzewa wpływają na jakość powietrza - pokazują wyniki nowych badań naukowych. Naukowcy z Danii, Nowej Zelandii i USA odkryli, że utlenianie węglowodoru zwanego izoprenem skutkuje wytworzeniem produktów fazy gazowej i aerozolowej, które wpływają z kolei na globalne ocieplenie. Wyniki badań opublikowano w czasopiśmie Science.

  Dodano: 10.08.2009. 15:11  Czytaj więcej

  Wirus A/H1N1 daje o sobie znać wśród... świń

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Naukowcy w Niemczech ujawnili nowy problem w pandemii szerzącej się obecnie wśród ludzi - wykazano, że wirus grypy A/H1N1 jest zaraźliwy dla świń i szybko się rozprzestrzenia w testowej populacji tych zwierząt. Opublikowane w czasopiśmie Journal of General Virology wyniki badań stanowią dorobek finansowanego ze środków unijnych projektu EPIZONE (Sieć diagnozowania i kontroli chorób epizootycznych), który został dofinansowany z Szóstego Programu Ramowego (6PR) na kwotę 14 mln EUR.

  Dodano: 10.08.2009. 15:11  Czytaj więcej

  Międzynarodowa pomoc dla rafy koralowej na Galapagos

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Duży międzynarodowy projekt, prowadzony przez brytyjski Uniwersytet Southampton, pomoże lepiej chronić jedne z najrzadszych na świecie raf koralowych wokół Wysp Galapagos na Oceanie Spokojnym, bez uszczerbku dla uzależnionych od nich podmiotów gospodarczych.

  Dodano: 06.08.2009. 15:11  Czytaj więcej

  Naukowcy rekonstruują historię Amazonki

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Naukowcy z Brazylii, Holandii i Wlk. Brytanii rzucają nowe światło na historię Amazonki. Ich odkrycia, opisane w czasopiśmie Geology, wskazują na to, że Amazonka powstała jako transkontynentalna rzeka około 11 milionów lat temu, a obecny jej kształt uformował się niemal 2,4 miliona lat temu.

  Dodano: 06.08.2009. 15:11  Czytaj więcej

  Naukowcy zidentyfikowali nowy gen epilepsji u myszy

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Międzynarodowy zespół naukowców zidentyfikował gen powodujący epilepsję u myszy. Ponieważ ludzka wersja genu jest niemal identyczna z mysią, odkrycie może ostatecznie doprowadzić do opracowania nowych leków przeciwepileptycznych. Wyniki badań opublikowano w czasopiśmie Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

  Dodano: 05.08.2009. 15:11  Czytaj więcej

  Badania rokują nadzieje dla łowisk

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Dzięki zastosowaniu odpowiedniego połączenia technik zarządczych powinno udać się uratować światowe łowiska przed upadkiem - według wyników międzynarodowych badań opublikowanych w czasopiśmie Science. Jednakże naukowcy przestrzegają, że droga do odbudowy nie będzie łatwa, a połowy (i dochody) mogą ulec w perspektywie krótkoterminowej obniżeniu w niektórych rejonach.

  Dodano: 04.08.2009. 15:11  Czytaj więcej

  Słonie morskie stawiają czoła zmianom klimatu i wygrywają

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Niektóre z ziemskich stworzeń przegrały walkę ze zmianami klimatu i siedlisk tysiące lat temu, ale południowe słonie morskie dowiodły, że posiadają ewolucyjną i demograficzną przewagę niezbędną do przetrwania. Wyniki nowych międzynarodowych badań pokazują, że słonie morskie założyły nowe stanowisko lęgowe tysiące kilometrów od istniejących terenów lęgowych, aby się uratować. Odkrycia opisano w czasopiśmie Public Library of Science (PLoS) Genetics.

  Dodano: 04.08.2009. 15:11  Czytaj więcej

  Odbudowa ekologiczna poprawia byt człowieka, ale ochrona jest lepsza

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Naukowcy z Hiszpanii i Wlk. Brytanii, których prace są finansowane ze środków unijnych, stwierdzili, że działania w zakresie odbudowy ekologicznej w miejscach o znacznej degradacji środowiskowej mogą pomóc w odbudowaniu globalnej bioróżnorodności. Opublikowane w czasopiśmie Science wyniki pokazują również, że działania na rzecz ochrony przyrody są skuteczniejsze niż odbudowa, jeśli chodzi o zapewnienie jakości "funkcji ekosystemu" takich jak żywność, woda pitna i magazynowanie dwutlenku węgla.

  Dodano: 03.08.2009. 15:11  Czytaj więcej

  Odwierty naukowe w strefach sejsmogenicznych stały się faktem

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Trudne warunki atmosferyczne i morskie nie przeszkodziły zespołowi badawczemu w wykonaniu odwiertu na głębokość 1.603,7 metra poniżej dna morskiego w podatnym na trzęsienia ziemi basenie Kumano u wybrzeży Japonii. W ramach finansowanej ze środków unijnych Ekspedycji 319 IODP (Zintegrowany program odwiertów oceanicznych) naukowcy wykonują głębokie odwierty w górnej części strefy sejsmicznej rowu Nankai, aby uzyskać większą wiedzę na temat formacji geologicznych i parametrów naprężania-odkształcania obszaru.

  Dodano: 03.08.2009. 15:11  Czytaj więcej

  Suplementy żywnościowe pod mikroskopem UE

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  W całej Europie z różnych powodów ludzie spożywają suplementy żywnościowe. Po to na przykład, aby zapewnić sobie odpowiednią ilość substancji odżywczych lub uzupełnić ich niedobór, który wpływa na samopoczucie. Ale czy jest to bezpieczne? Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) zakończył zakrojoną na szeroką skalę ocenę substancji wykorzystywanych jako źródła witamin i minerałów w suplementach żywnościowych, które trafiają na półki sklepowe w całej Europie.

  Dodano: 30.07.2009. 15:11  Czytaj więcej

  Naukowcy oglądają w czasie rzeczywistym atak bakterii na zarodki muszki owocowej

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Naukowcy z Wlk. Brytanii wykorzystali nowatorską metodologię, aby pokazać, w jaki sposób można wykorzystać genetyczne mutanty pospolitej muszki owocowej do wizualizacji, krok po kroku, roli toksyn bakteryjnych w infekcji. Wyniki obserwacji w czasie rzeczywistym infekcji bakteryjnej zarodków Drosophila opublikowano w czasopiśmie PLoS (Public Library of Science) Pathogens.

  Dodano: 30.07.2009. 15:11  Czytaj więcej

  Badania rzucają światło na sposób działania naturalnych komórek zabijających

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Europejscy naukowcy odkryli, w jaki sposób naturalne komórki zabijające układu immunologicznego stwierdzają, czy dana komórka jest chora i powinna zostać zniszczona, czy też jest zdrowa i może być pozostawiona. Odkrycia, opisane w czasopiśmie PLoS (Public Library of Science) Biology, mogą przyczynić się do opracowania nowych sposobów nasilenia aktywności tych komórek i leczenia chorób.

  Dodano: 29.07.2009. 15:11  Czytaj więcej

  Ultra szybka kamera wideo pokazuje jak pływają glony

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Naukowcy, których badania finansowane są ze środków unijnych, odkryli, w jaki sposób pojedyncze komórki glonów zmieniają kierunek w czasie pływania. Wykorzystali ultra szybką kamerę, aby badać ruch wici - przydatków podobnych do włosów, które są wykorzystywane przez jednokomórkowy gatunek glonów, zwany Chlamydomonas reinhardtii, do poruszania się w wodzie.

  Dodano: 28.07.2009. 15:11  Czytaj więcej

  Szwedzcy naukowcy ukazują rolę światła w jeziorach

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Odpierając utrzymywany wcześniej pogląd, że produktywność jezior zależy od dostępności źródeł składników pokarmowych, nowe badania wykazały, że zależy ona w rzeczywistości od światła. Odkrycia, opisane w czasopiśmie Nature, sugerują również, że krajobraz jeziorny zmieni się w najbliższych latach z powodu zmian klimatu.

  Dodano: 28.07.2009. 15:11  Czytaj więcej

  Badania dowodzą, że psy pasterskie reagują na sygnały wzrokowe lepiej niż gończe

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Naukowcy z Australii i Węgier, których prace są finansowane ze środków unijnych, badali reakcję psów różnych ras na gesty wskazujące człowieka i odkryli, że niektóre z nich radzą sobie wyraźnie lepiej od innych. Wyniki przestrzegają przed przyjmowaniem założeń na temat różnic między udomowionymi psami a wilkami i pokazują znaczenie zwracania uwagi na różne rasy w czasie prowadzenia doświadczeń behawioralnych. Wyniki badań opublikowano w czasopiśmie Behavioral and Brain Functions.

  Dodano: 27.07.2009. 15:11  Czytaj więcej

  DNA starożytnego jęczmienia może prowadzić do nowych odmian

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Naukowcy brytyjscy wyekstrahowali DNA z ziaren jęczmienia liczących 3.000 lat pochodzących z regionu górnego Nilu w Egipcie. Analiza genetyczna ziaren rzuca światło na dawne metody upraw i może pomóc w opracowaniu nowych odmian zbóż, zdolnych do przetrwania zmian klimatycznych. Odkrycia opublikowano w czasopiśmie Public Library of Science (PLoS) ONE.

  Dodano: 24.07.2009. 15:11  Czytaj więcej

  Naukowcy zidentyfikowali geny antyzamarzania

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Naukowcy, których badania są finansowane ze środków unijnych, zidentyfikowali geny, które umożliwiają skoczogonkom arktycznym (Megaphorura arctica) przetrwanie w temperaturze nawet -14°C. Badania, których wyniki opublikowano w czasopiśmie BMC Genomics, zostały w części sfinansowane z projektu SLEEPING BEAUTY (Uśpienie komórek i strategie organizmów w przetrwaniu i zachowaniu gatunku), który pozyskał fundusze z tematu "Nowe i pojawiające się nauki i technologie" (NEST) Szóstego Programu Ramowego (6PR).

  Dodano: 23.07.2009. 15:11  Czytaj więcej

  Badania unijne śledzą nanopromy w drodze do komórek

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Naukowcom z Niemiec, których badania są finansowane z funduszy unijnych, udało się prześledzić - za pomocą techniki mikroskopowej w czasie rzeczywistym o wysokiej czułości, która zapewnia wysoką rozdzielczość przestrzenną i czasową - podróż pojedynczych nanocząstek w drodze do komórek docelowych. Odkrycia, opisane w czasopiśmie Journal of Controlled Release, stanowią dorobek projektu MAGSELECTOFECTION (Powiązanie wyizolowania i stabilnej, niewirusowej transfekcji komórek hematopoetycznych - nowatorska platforma technologiczna do terapii genowej ex vivo hematopoetycznymi komórkami macierzystymi).

  Dodano: 23.07.2009. 15:11  Czytaj więcej

  Europejczycy rozpoczynają mega-kampanię, aby ocenić zanieczyszczenie powietrza

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Specjaliście w zakresie ochrony środowiska obniżają zanieczyszczenie dzięki jednej z największych kampanii monitorujących, jakie kiedykolwiek miały miejsce w Europie. W sumie 20 zespołów badawczych z całej Europy ustawiło swoje stanowiska monitorujące w Île-de-France (regionie obejmującym obszar miejski Paryża), aby badać źródła zapylenia w środowisku miejskim. Ich celem jest określenie ilościowe i opis źródeł za pomocą różnych metod, jak np. obserwacje naziemne ze stałych stanowisk albo z platform mobilnych.

  Dodano: 20.07.2009. 16:11  Czytaj więcej