• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Szkoła Festiwalu Nauki - Zestawy doświadczalne dla szkół

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Korzystając z naszego doświadczenia w prowadzeniu warsztatów laboratoryjnych dla uczniów oraz opinii i uwag nauczycieli biologii opracowaliśmy trzy pogrupowane tematycznie zestawy edukacyjne: "Tajemnice fotosyntezy", "Słodki świat enzymów" oraz "Badamy DNA". Zestawy te umożliwiają przeprowadzenie podczas lekcji biologii eksperymentów, które wykonują wszyscy uczniowie pod kierunkiem nauczyciela.

  Dodano: 18.06.2009. 01:54  Czytaj więcej

  Projekt HighNoon zmierzy się z globalnym problemem cyklu wody

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Właśnie ruszył projekt współpracy między UE a Indiami pod nazwą HighNoon. Jego głównym celem jest przeprowadzenie oceny wpływu wycofywania się lodowców himalajskich oraz potencjalnych zmian w charakterystyce letnich monsunów indyjskich na rozłożenie zasobów wody w północnych Indiach. Finansowany na kwotę 3 mln EUR projekt HighNoon ma także na celu wypracowanie zaleceń dla odpowiednich i skutecznych strategii reagowania w celu przystosowania się do "skrajnych warunków hydrologicznych, poprzez proces udziału bezpośredniego".

  Dodano: 17.06.2009. 15:11  Czytaj więcej

  Zrozumieć rolę natury w przyszłości biopaliw

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Amerykańsko-holenderska współpraca pozwoliła posunąć naprzód prace nad przetwarzaniem upraw na energię. W ramach projektu badawczego, który opisano w czasopiśmie Nature Cell Biology, pogłębiono wiedzę o celulozie - molekule, z której zbudowana jest ściana komórkowa i która jest kluczem do produkcji wysokoenergetycznych upraw przyszłości.

  Dodano: 17.06.2009. 15:11  Czytaj więcej

  Wytwarzanie kompleksów białkowych ułatwione

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Białka są głównym budulcem żywych organizmów. Odgrywają również podstawową rolę w wielu procesach komórkowych. Jednakże te skomplikowane procesy są w większości kierowane przez wiele białek wchodzących w interakcje w ramach kompleksów białkowych. Nowa metoda wytwarzania kompleksów wielobiałkowych, opracowana przez naukowców, których prace zostały w części sfinansowane ze środków unijnych, może teraz pomóc w ułatwieniu badań nad tymi ważnymi, ale wciąż nieuchwytnymi kompleksami. Metoda ta może otworzyć drogę do odkrycia miejsc docelowych dla leków, co sprawia, że jest przedmiotem zainteresowania przemysłu farmaceutycznego.

  Dodano: 16.06.2009. 15:11  Czytaj więcej

  Wylesianie Amazonii źródłem kolejno ożywienia i zapaści

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Czy wycinanie amazońskich lasów deszczowych w Brazylii zwiększa dobrobyt ludzi zamieszkujących w regionie? Nowe badania międzynarodowe pokazują, że najpierw następuje okres prosperity, po czym przychodzi okres załamania - schemat, który można nazwać "zmienną koniunkturą". Wyniki badań, sfinansowanych w części z unijnego Szóstego Programu Ramowego (6PR), pokazują, że poziom rozwoju społeczności ludzkich przed zmianą i po niej kształtuje się na podobnym, niskim poziomie.

  Dodano: 15.06.2009. 15:11  Czytaj więcej

  W jaki sposób receptory dla białek wpływają na odporność rośliny

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Wrodzony układ immunologiczny jest pierwszą linią obrony człowieka, zwierzęcia czy rośliny przed inwazyjnymi organizmami. Duńscy naukowcy odkryli składnik białka, który reguluje ten układ. Wyniki badań podkreślają również zmiany w mechanizmie regulującym, które mogą spowodować zakłócenia w układzie immunologicznym człowieka i rośliny. Odkrycia, opisane w czasopiśmie Science, przyczynią się do pogłębienia wiedzy na temat zaburzeń autoimmunologicznych człowieka oraz pomogą w pracach nad żywnością bezpieczniejszą i bardziej odporną na choroby.

  Dodano: 15.06.2009. 15:11  Czytaj więcej

  Postępujące natarcie zmian klimatu stawia bariery wobec relokacji ptaków

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Niesłabnące zmiany klimatu zmuszają ludzi na całym świecie do wprowadzenia odpowiednich zmian w trybie życia. W jaki sposób życie na Ziemi, zwłaszcza ptaki, przystosowuje się do zmiany środowiska? Wyniki nowych badań prowadzonych w Wielkiej Brytanii pokazują, że naturalne bariery zmuszą wiele afrykańskich ptaków do walki o przystosowanie się do zmieniającego się klimatu. Kluczowe odkrycia zostały opisane w czasopiśmie Proceedings of the Royal Society B.

  Dodano: 12.06.2009. 15:11  Czytaj więcej

  Karaibska rafa koralowa spłaszcza się od lat 70. XX w.

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Nowe badania prowadzone przez naukowców z Wielkiej Brytanii i Kanady pokazują, że przez ostatnie 40 lat rafy koralowe na Karaibach "spłaszczały się". Wyniki opublikowano w czasopiśmie Proceedings of the Royal Society B.

  Dodano: 11.06.2009. 15:11  Czytaj więcej

  OECD mówi o szansach i wyzwaniach stojących przed biogospodarką przyszłości

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Do roku 2030 biotechnologia może generować do 2,7% produktu krajowego brutto (PKB) w krajach uprzemysłowionych, a w rozwijających się nawet więcej - jak mówi nowy raport Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Dla porównania, obecnie biotechnologia to niecały 1% PKB w krajach OECD.

  Dodano: 10.06.2009. 15:11  Czytaj więcej

  W czasie wypraw po nektar pszczoły polegają na lepkiej substancji

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  W jaki sposób pszczoły i trzmiele zbierają nektar nie tracąc równowagi? Wyniki nowych badań prowadzonych przez brytyjski Uniwersytet Cambridge pokazują, że komórki podobne do rzepa na płatkach pomagają pszczołom trzymać się powierzchni kwiatów. Podobnie zaskakującym jest odkrycie, że pszczoły wykorzystują dotyk, aby rozpoznać fakturę powierzchni płatków. Wyniki badań opublikowano w czasopiśmie Current Biology.

  Dodano: 10.06.2009. 15:11  Czytaj więcej

  Nietoperze mogą rozpoznać wzajemne sygnały echolokacyjne, pokazuje badanie

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Nietoperze są zdolne do rozpoznania innych osobników za pomocą swojego głosu echolokacyjnego, ujawnia nowe badanie finansowane ze środków UE. Ustalenia te są istotne, gdyż niewiele wiadomo o tym, jak niewielkie grupy nietoperzy trzymają się razem, lecąc w ciemności z dużą prędkością lub jak na przykład unikają zakłóceń swoich sygnałów echolokacyjnych.

  Dodano: 09.06.2009. 15:11  Czytaj więcej

  Połaskocz małpę i przekonaj się, że zacznie się śmiać!

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Czy potrafisz wymienić jedną wspólną cechę ludzkich i małpich niemowląt? Jeśli uważasz, że chodzi o śmiech, trafiłeś w dziesiątkę. Nowe badanie - pierwszy filogenetyczny test ewolucyjnej ciągłości ekspresji emocjonalnej u człowieka - dostarcza dowodów na to, że pohukiwania i krzyki wydobywające się z ust naczelnych to w istocie śmiech. Odkrycia zostały opublikowane w czasopiśmie Current Biology.

  Dodano: 08.06.2009. 15:11  Czytaj więcej

  Przetwarzanie odpadów rolnych na biogaz w ramach projektu unijnego

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Duże ilości odpadów rolnych generowanych co roku w UE są utrapieniem dla rolników, którzy są zobowiązani do ich usuwania. Sposoby przetwarzania, z których korzystają są na ogół niedrogie, ale też i niewystarczające. Alternatywnym sposobem przetwarzania jest pozyskiwanie biogazu poprzez fermentację beztlenową (wykorzystując mikroorganizmy do rozkładu materiału w warunkach beztlenowych). Przetwarzanie na biogaz skutecznie wspomaga odzyskiwanie energii i składników odżywczych, a dodatkową korzyścią jest zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska.

  Dodano: 05.06.2009. 15:11  Czytaj więcej

  Badania naukowe podkreślają wskaźnik zużycia wody w produkcji bioenergii

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Naukowcy i przedsiębiorcy czynią starania, aby znaleźć alternatywne źródła energii, na przykład zastępując benzynę biopaliwami. Ostatnio w centrum uwagi znalazł się wskaźnik zużycia wody, czyli ilość słodkiej wody wykorzystywanej do wytwarzania produktów i usług konsumpcyjnych.

  Dodano: 05.06.2009. 15:11  Czytaj więcej

  Energia odnawialna wzmocni gospodarkę i pozwoli stworzyć miejsca pracy - jak wskazują wyniki badań

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Badania nad wpływem wsparcia dla źródeł energii odnawialnej (RES) na gospodarkę UE pokazują, że zwiększenie go dobrze dobije się na gospodarce i pozwoli stworzyć znaczną liczbę nowych miejsc pracy. Badania te, przeprowadzone w imieniu Dyrekcji Generalnej ds. Energii i Transportu przy Komisji Europejskiej, są pierwszymi, które szczegółowo oceniają ekonomiczne skutki wspierania RES.

  Dodano: 04.06.2009. 15:11  Czytaj więcej

  Przetrwanie gatunków w epoce zmian klimatycznych

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Naukowcy brytyjscy wykazali, że obszary ochrony przyrody ożywionej mają kluczowe znaczenie dla ratowania gatunków ptaków dotkniętych zmianami klimatycznymi w Afryce. Wyniki badań, opublikowane w czasopiśmie Ecology Letters, pokazują, że wyznaczone obszary ochrony przyrody ożywionej przyrody są skutecznym narzędziem, pomagającym różnorodności biologicznej przetrwać zasadnicze zmiany zachodzące na planecie oraz wskazują na potrzebę przywiązywania większej wagi do ochrony ekosystemów.

  Dodano: 04.06.2009. 15:11  Czytaj więcej

  Nowa i udoskonalona sekwencja genomu myszy pomaga odróżnić człowieka od myszy

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Naukowcy ze Szwecji, Wielkiej Brytanii i USA zaprezentowali radykalnie udoskonaloną wersję kompletnego genomu myszy w ramach przełomowych badań, które umożliwią wyraźniejsze odróżnienie genów człowieka od genów myszy. Ich odkrycia, opisane w czasopiśmie PLoS Biology, pomogą zwiększyć przydatność myszy do modelowania chorób człowieka.

  Dodano: 28.05.2009. 15:11  Czytaj więcej

  Nowy gatunek drożdży odkryty w amazońskiej dżungli

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  W amazońskiej dżungli odkryto nowy gatunek drożdży o nazwie Candida carvajalis. Naukowcy z Instytutu Badań nad Żywnością w Wielkiej Brytanii oraz Pontificia Universidad Catolica del Ecuador opisali C. carvajalis w artykule, który ukazał się w internetowym wydaniu czasopisma FEMS Yeast Research.

  Dodano: 27.05.2009. 15:11  Czytaj więcej

  Nowe dane na temat kluczowej molekuły uczestniczącej w rozwoju organizmów

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Naukowcy rzucają nowe światło na sposób interpretowania przez komórki komunikatów wysyłanych przez molekułę sygnalizującą znaną jako "hedgehog" (jeż), która odgrywa ważną rolę w rozwoju organizmów tak zróżnicowanych jak muchy, ryby, myszy i ludzie. Wady w systemie molekuły hedgehog zostały powiązane z pospolitymi wadami okołoporodowymi i niektórymi postaciami raka. Odkrycia dokonane przez naukowców z Austrii i USA zostały opisane w czasopiśmie Current Biology.

  Dodano: 26.05.2009. 15:11  Czytaj więcej

  Pierwsza dziesiątka nowych gatunków na świecie

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Prawdopodobnie wszyscy już słyszeliśmy o liście zagrożonych gatunków i wiemy, że coraz większa liczba zwierząt i roślin na Ziemi jest zagrożona wyginięciem. Ale czy istnieje lista nowych gatunków? Międzynarodowy komitet naukowy odpowiedzialny za badanie i klasyfikacje gatunków opublikował swoje propozycje do najnowszej, pierwszej dziesiątki nowych gatunków na naszej planecie. Znalazły się wśród nich gatunki małe (konik morski wielkości grochu), długie (owad mierzący niemal 60 cm długości) i stare (skamieniały okaz żywego kręgowca).

  Dodano: 26.05.2009. 15:11  Czytaj więcej