• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Badania ujawniają koszty szkód wyrządzonych przez gatunki inwazyjne

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Naukowcy, których badania są finansowane ze środków unijnych, obliczają koszty szkód wyrządzonych przez gatunki inwazyjne w Europie. W artykule zamieszczonym w czasopiśmie Frontiers in Ecology and the Environment, naukowcy pracujący nad projektem DAISIE (Katalogowanie obcych gatunków inwazyjnych w Europie) wyliczają gatunki inwazyjne o najsilniejszym oddziaływaniu ekonomicznym i środowiskowym. Odkrycia dokonane w ramach projektu zostaną wykorzystane w unijnej strategii w zakresie obcych gatunków inwazyjnych.

  Dodano: 22.04.2009. 15:11  Czytaj więcej

  Badania pokazują, że kraby też czują ból

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Masz ochotę na owoce morza dziś wieczorem? Może zastanowisz się dwa razy, zanim ugotujesz kraba. Nowe badania pokazują, że zwierzęta te nie tylko odczuwają ból, ale również go pamiętają. Profesor Robert W. Elwood z Queen's University Belfast (QUB) w Irlandii Północnej powiedział, że w badaniach podkreśla się potrzebę sprawdzenia, jak traktuje się skorupiaki wykorzystywane w przemyśle spożywczym. Odkrycia opublikowano niedawno w Internecie w czasopiśmie Animal Behaviour.

  Dodano: 21.04.2009. 15:11  Czytaj więcej

  Uchwycić noc: odkryte tajemnice widzenia w nocy ssaków nocnych

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Zwierzęta nocne zawdzięczają zdolność widzenia w nocy szczególnej strukturze DNA w obrębie komórek fotoreceptorowych w oku. Odkrycie to, dokonane przez zespół naukowców w Niemczech i Wielkiej Brytanii, zostało opublikowane w czasopiśmie Cell. Badacze opisują, jak dzięki unikalnemu DNA same jądra komórki pręcikowej stają się małymi obiektywami zbierającymi światło.

  Dodano: 20.04.2009. 15:11  Czytaj więcej

  Ekolodzy odkrywają brakujący fragment w zagadce mechanizmu odrzucania ogona przez jaszczurki

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Powszechnie wiadomo, że zwierzęta stosują różne mechanizmy obronne. Jeżozwierz rozkłada kolce, malezyjska mrówka ďż˝wybucha" a leniwiec zwija się w zwartą kulę, przypominając gniazdo na drzewie. Ale jeden z najdziwniejszych mechanizmów obronnych to występująca u jaszczurek tzw. autonomia, czyli odrzucanie ogona. W czasopiśmie ďż˝Evolutionďż˝ opublikowany został artykuł prezentujący nowe badanie rzucające światło na czynniki determinujące zdolność jaszczurki atakowanej przez drapieżnika do odrzucenia ogona. Zdaniem amerykańsko-greckiego zespołu naukowców, który przeprowadził to badanie, kluczowe znaczenie ma jad.

  Dodano: 17.04.2009. 15:11  Czytaj więcej

  Tajemnica kryjąca się za magnetyzmem zwierzęcym i liniami energetycznymi

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Zwierzęta posiadają umiejętność odnajdywania drogi poprzez wykrywanie zarówno siły pola magnetycznego emitowanego przez płynne jądro Ziemi, jak i kąta pod jakim pole to styka się z Ziemią. Badania wykazały, że orientacja na przykład krów i jeleni opiera się na osi północ-południe. Natomiast czesko-niemiecki zespół naukowców odkrył, że zdolności orientacyjne zwierząt zanikają, jeżeli w terenie znajdują się linie wysokiego napięcia. Ostatnie odkrycie, opisane w czasopiśmie Proceedings of the National Academy of Sciences, przynosi kolejne dowody na to, że zwierzęta reagują na zjawiska magnetyczne, zwłaszcza w świetle faktu że linie energetyczne generują pole magnetyczne.

  Dodano: 16.04.2009. 15:11  Czytaj więcej

  Zielone geny dostarczają nowych informacji o zmianach klimatu

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Międzynarodowy zespół naukowców odkodował genomy dwóch odmian glonów, które rosną w odległych od siebie częściach oceanu, dzięki czemu uzyskano nowe informacje o genach, umożliwiających roślinom zatrzymywanie węgla. Wyniki badań opublikowane w czasopiśmie Science rzuciły więcej światła na pradawny proces komórkowy, który jest istotny z punktu widzenia zmian klimatycznych i prac nad biopaliwami na bazie glonów.

  Dodano: 15.04.2009. 15:11  Czytaj więcej

  Test na skażenie gleby udoskonalony dzięki dżdżownicom

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Holenderska badaczka odkryła, że wystawienie bezkręgowców glebowych i dennych takich jak dżdżownice i skoczogonki na działanie toksycznych środków chemicznych może zapewnić precyzyjniejszy test na skażenie gleby. Dr Miriam León Paumen z Uniwersytetu Amsterdamskiego również stwierdziła, że długotrwałe oddziaływanie tego typu środków może mieć istotny wpływ na cykl życiowy tych bezkręgowców. Jej odkrycia popierają tezę, że nie można przewidzieć skutków pojawiających się stopniowo w ocenie ryzyka skażenia gleby i osadów dennych.

  Dodano: 15.04.2009. 15:11  Czytaj więcej

  Naukowcy zaproponowali metodę badania proteomu o szerokim zakresie

  opublikowane przez:
  Proteomika jest dziedziną nauki zajmującą się badaniem białek, oddziaływań pomiędzy różnymi białkami oraz pełnionych przez nie funkcji. Proteomem z kolei określamy skład białkowy organizmu, tkanki czy też komórki. Jest to dość ciekawa i ważna gałąź nauki.

  Dodano: 09.04.2009. 11:28  Czytaj więcej

  Rada przyjęła pakiet energetyczno-klimatyczny

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Rada Unii Europejskiej oficjalnie zaaprobowała pakiet energetyczno-klimatyczny, który obejmuje wiele przepisów opracowanych w celu wsparcia UE w walce ze zmianami klimatu. W ramach pakietu UE zobowiązała się do zredukowania emisji gazów cieplarnianych o 20% do roku 2020. Komisja po raz pierwszy zaproponowała pakiet energetyczno-klimatyczny w styczniu 2008 r.

  Dodano: 08.04.2009. 18:11  Czytaj więcej

  Relacja z drugich Warsztatów DNA - Encyklopedia Życia

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Drugie Warsztaty "DNA " Encyklopedia Życia" poświęcone biotechnologii już za nami. Impreza ta, podobnie jak dwa lata temu, cieszyła się ogromnym zainteresowaniem zwiedzających. Łączną liczbę uczestników warsztatowych wykładów, pokazów i debat w całej Polsce szacuje się na cztery tysiące osób.

  Dodano: 08.04.2009. 10:38  Czytaj więcej

  Unijny projekt BioMara poszukuje nowych sposobów na produkcję biopaliw z alg

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Dnia 3 kwietnia ruszył projekt BioMara, w ramach którego prowadzone będą badania nad możliwościami produkowania biopaliwa z różnych rodzajów alg. Projekt o wartości 6 mln EUR otrzymał 4,87 mln EUR z programu Interreg IVA, którym zarządza jednostka ds. specjalnych programów UE.

  Dodano: 07.04.2009. 15:11  Czytaj więcej

  Wspólne myślenie robota i naukowca

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Naukowcy z Wielkiej Brytanii wyposażyli robota o imieniu Adam w sztuczną inteligencję (AI) i zaawansowany zestaw algorytmów, które umożliwiają budowanie hipotez i przeprowadzanie pełnego cyklu eksperymentu naukowego. Badania, których wyniki opublikowano w czasopiśmie Science, otwierają drogę do radykalnego przyśpieszenia tempa postępu naukowego.

  Dodano: 06.04.2009. 15:11  Czytaj więcej

  Komisja ustala plany adaptacji do zmian klimatu

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Komisja Europejska przyjęła strategię pomocy UE w radzeniu sobie ze skutkami zmiany klimatu. W Białej Księdze "Adaptacja do zmian klimatu: w kierunku europejskiej sieci na rzecz działania" Komisja wskazuje, że nawet w przypadku udanego obniżenia emisji gazów cieplarnianych na skalę światową, te które już zostały uwolnione do atmosfery pozostaną jeszcze przez pewien czas, co oznacza, że zmiana klimatu w pewnym stopniu jest obecnie nieuchronna. Tymczasem wyniki ostatnich badań sugerują, że skutki zmian klimatu mogą być większe i odczuwalne szybciej, niż się powszechnie spodziewano.

  Dodano: 03.04.2009. 15:11  Czytaj więcej

  Badania pokazują, że CO2 ze złóż gazu ziemnego rozpuszcza się w wodzie

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Wyniki międzynarodowych badań prowadzonych pod kierunkiem brytyjskich naukowców pokazały, że w złożach gazu naturalnego, w których gromadził się przez tysiąclecia dwutlenek węgla (CO2) i inne gazy cieplarniane, większość CO2 przechowywana jest dzięki rozpuszczeniu w wodzie, a nie wytrąceniu się w minerały. Odkrycia opublikowane w czasopiśmie Nature mają olbrzymie znaczenie dla badań nad długofalowym wpływem podziemnych magazynów węgla.

  Dodano: 03.04.2009. 15:11  Czytaj więcej

  Nowy portal poświęcony bioróżnorodności antarktycznej

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Naukowcy poszukujący danych na temat bioróżnorodności antarktycznej mogą korzystać z wersji beta nowo uruchomionego, bezpłatnego portalu zawierającego najnowsze informacje o życiu w regionie Antarktyki i jego sąsiedztwie.

  Dodano: 02.04.2009. 15:11  Czytaj więcej

  Badania rzucają światło na tajemnicę antarktycznego pyłu

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Cofające się lodowce Patagonii są przyczyną nagłych zmian w ilości pyłu docierającego na Antarktykę - pokazują wyniki badań finansowanych ze środków unijnych. Wyniki badań sfinansowanych w części z unijnego stypendium Marie Curie opublikowało internetowe czasopismo Nature Geoscience. Odkrycia wzbogacają wiedzę naukowców na temat zmian klimatu w przeszłości i powinny pomóc im w udoskonaleniu przewidywań tego, co może się zdarzyć w przyszłości.

  Dodano: 31.03.2009. 15:11  Czytaj więcej

  Raport wzywa, by włączyć zagadnienia klimatyczne do kluczowych obszarów polityki

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Polityka opracowana w celu hamowania zmian klimatu będzie skuteczna jedynie wtedy, kiedy zagadnienia klimatyczne zostaną w pełni włączone do innych obszarów polityki, takich jak podatki czy plany zagospodarowania przestrzennego - czytamy w nowym raporcie. Raport pt. "Integracja, spójność i zarządzanie polityką klimatyczną" został sporządzony przez Partnerstwo na rzecz Badań Środowiskowych w Europie (PEER), które skupia siedem wiodących, europejskich instytutów badawczych zajmujących się środowiskiem.

  Dodano: 30.03.2009. 15:11  Czytaj więcej

  Zaktualizowane ustawodawstwo WE nt. ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych budzi wątpliwości

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Europejska Fundacja Nauki (ESF) wezwała instytucje europejskie do ponownego rozważenia kluczowych punktów w zaproponowanej, znowelizowanej wersji dyrektywy dotyczącej wykorzystywania zwierząt do celów naukowych. W nadchodzących tygodniach zaplanowano dyskusję w Parlamencie Europejskim nad znowelizowaną dyrektywą, przedstawioną przez Komisję pod koniec 2008 r.

  Dodano: 29.03.2009. 00:13  Czytaj więcej

  Badania pokazują, że zmiany klimatu odbijają się na europejskich ptakach

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Zmiany klimatyczne już wywierają wpływ na europejskie ptaki - według wyników nowych badań prowadzonych przez czeskich, holenderskich i brytyjskich naukowców. Doszli oni do tego wniosku po opracowaniu pierwszego wskaźnika wpływu zmian klimatycznych na dziką faunę i florę w skali kontynentu. Wskaźnik pokazuje, że podczas gdy niektóre gatunki dobrze sobie radzą ze zmianami klimatycznymi, zasięg dziesiątek innych gatunków kurczy się. Wyniki badań opublikowano w czasopiśmie PLoS ONE.

  Dodano: 29.03.2009. 00:13  Czytaj więcej

  Badania pokazują, że zmiany klimatu odbijają się na europejskich ptakach

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Zmiany klimatyczne już wywierają wpływ na europejskie ptaki - według wyników nowych badań prowadzonych przez czeskich, holenderskich i brytyjskich naukowców. Doszli oni do tego wniosku po opracowaniu pierwszego wskaźnika wpływu zmian klimatycznych na dziką faunę i florę w skali kontynentu. Wskaźnik pokazuje, że podczas gdy niektóre gatunki dobrze sobie radzą ze zmianami klimatycznymi, zasięg dziesiątek innych gatunków kurczy się. Wyniki badań opublikowano w czasopiśmie PLoS ONE.

  Dodano: 29.03.2009. 00:13  Czytaj więcej