• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pociecha dla miastowych - poziom bezpieczeństwa na drodze wyższy w miastach

  09.09.2009. 15:11
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Można w to wierzyć lub nie, ale życie w mieście jest bezpieczniejsze niż na wsi, jak wskazują wyniki nowych badań. Wyniki badania wypadków drogowych przeprowadzone przez naukowców z Technische Universität (TU) Dortmund w Niemczech sugerują, że mieszkańcy miast, którzy rozważają przeniesienie się na wieś ze względu na fakt, że jest tam bezpieczniej, powinni raz jeszcze to przemyśleć.

  Oczywistym jest, że ludzie, a zwłaszcza rodzice, chcą mieszkać w bezpiecznym otoczeniu. Na przykład chcą bez obaw związanych z intensywnym ruchem drogowym wypuszczać swoje dzieci na podwórko.

  Niemniej po analizie statystyk wypadków, profesor Christian Holz-Rau i dr Joachim Scheiner z Wydziału Transportu TU Dortmund stwierdzili, że wbrew przekonaniu, iż życie na przedmieściach lub na wsi jest bezpieczniejsze, miasto okazuje się być opcją najbezpieczniejszą. Mieszkańcy miast ulegają mniej poważnym wypadkom drogowym niż mieszkańcy wsi.

  "Samo miejsce wypadku nie wystarczy by wyciągać wnioski na temat tego, czy dana populacja jest narażona na większe lub mniejsze zagrożenie" - wyjaśnia profesor Holz-Rau. "Wystarczy pomyśleć choćby tylko o dojeżdżaniu do pracy."

  Wyniki badań pokazują, że mieszkańcy przedmieść są zagrożeni śmiertelnymi obrażeniami w wyniku wypadku o 40% bardziej niż współobywatele żyjący w miastach. Liczba wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym na obszarach wiejskich bywa również dwukrotnie lub trzykrotnie wyższa w porównaniu z obszarami miejskimi.

  Jeżeli chodzi o wypadki z poważnymi obrażeniami, sytuacja jest podobna w obydwu miejscach. W najnowszych danych na temat wypadków, osobę wymagającą leczenia szpitalnego określa się jako tę "z poważnymi obrażeniami". Ryzyko doznania poważnych obrażeń w przypadku mieszkańców wsi jest od 70% do 100% wyższe niż wśród mieszkańców miast.

  Zdaniem naukowców, mieszkańcy miast są z kolei zagrożeni wyższym ryzykiem lżejszych obrażeń. Dr Scheiner przypuszcza, że właśnie to jest powodem, dla którego miasta uważa się za bardziej niebezpieczne. Wypadki z lekkimi obrażeniami zdarzają się raz po raz, równie często jak te z poważnymi obrażeniami albo nawet ze skutkiem śmiertelnym.

  W ramach badaniach stwierdzono również, że miasta są bezpieczniejsze dla ludzi bez względu na wiek. Na przykład ryzyko, że dziecko zginie w wypadku jest pięć razy wyższe na obszarach wiejskich niż miejskich. Naukowcy pokazują, że gwałtowne manewry takie jak wyprzedzanie oraz duże prędkości na wiejskich drogach są tak samo niebezpieczne dla kierowcy, jak i pasażerów.

  Należy również zauważyć, że choć świeżo upieczeni kierowcy z zasady stanowią większe zagrożenie, statystyki pokazują, że ryzyko udziału w wypadku wśród młodych osób dorosłych z obszarów wiejskich jest od 10 do 20 razy wyższe w porównaniu z rówieśnikami w miastach.

  "Na wsi wiele młodych osób kończących 18 rok życia posiada już samochód i pokonuje stosunkowo duże odległości. To nieuchronnie zwiększa ryzyko wypadku" - mówi profesor Holz-Rau. "A fatalne w skutkach nocne wyprawy do dyskoteki również zbierają przerażające żniwo." Naukowiec z TU Dortmund podkreślił, że mieszkańcy miast zwykle wybierają transport publiczny, a nie swoje samochody, kiedy wybierają się na zakrapiany wieczór.

  Jak podsumowują profesor Holz-Rau i dr Scheiner, mimo iż wieś pociąga ludzi, miasto jest lepszym wyborem dla tych, dla których liczy się bezpieczeństwo na drodze. "Dotyczy to w szczególności rodzin" - stwierdzają.

  Źródło: CORDIS

  Więcej informacji:

  TU Dortmund:
  http://www.tu-dortmund.de/uni/International/University/index.html

  Witryna Komisji Europejskiej nt. bezpieczeństwa na drodze:
  http://ec.europa.eu/transport/road_safety/index_en.htm

  Źródło danych: TU Dortmund
  Referencje dokumentu: Na podstawie informacji uzyskanych z TU Dortmund.

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Miasta Kolumbii: Według danych oficjalnych pochodzących z 2011 roku Kolumbia posiadała ponad 200 miast o ludności przekraczającej 7 tys. mieszkańców. Największym miastem jest położona nieomal w samym centrum kraju stolica państwa Bogotá - jako jedyne miasto liczyło ponad 5 milionów mieszkańców; 3 miasta z ludnością 1÷5 mln.; 5 miast z ludnością 500÷1000 tys.; 33 miast z ludnością 100÷500 tys.; 44 miasta z ludnością 50÷100 tys.; 58 miast z ludnością 25÷50 tys. oraz reszta miast poniżej 25 tys. mieszkańców. Miasta Francji: Według danych oficjalnych pochodzących z 2005 roku Francja posiadała 410 miast o ludności stałej przekraczającej 20 tys. mieszkańców (liczba osób zameldowanych na stałe, bez aglomeracji). Stolica kraju Paryż jako jedyne miasto liczyło ponad milion mieszkańców; 8 miast z ludnością 100÷500 tys.; 11 miast z ludnością 50÷100 tys., 22 miasta z ludnością 25÷50 tys. oraz reszta miast poniżej 25 tys. mieszkańców. Dla porównania w 1935 takich miast istniało 404 (w tym 17 miast powyżej 100 000 mieszkańców i 3 miasta powyżej 500 000 mieszkańców). Europejska Stolica Sportu jest to honorowy tytuł nadawany na rok jednemu z europejskich miast. Tytuł ten nadawany jest przez ACES. Tytuł ten przyznawany jest miastu za rozwój sportu, promocji zdrowia oraz za rozwój życia sportowego wśród mieszkańców miasta. Miasto, które otrzymało ten tytuł musi promować wydarzenia sportowe oraz zachęcać młodych ludzi do uprawiania sportu. Miasto te musi także nominować dwa miasta powyżej 500 tys. mieszkańców do tego tytułu w następnych latach, a także wyznaczyć jedną osobę do komisji, zajmującej się wybraniem zwycięzcy w przyszłym roku.

  Miasta Nikaragui: Według danych oficjalnych pochodzących z 2009 roku Nikaragua posiadała ponad 50 miast o ludności przekraczającej 8 tys. mieszkańców. Stolica kraju Managua jako jedyne miasto liczyło ponad pół miliona mieszkańców; 4 miasta z ludnością 100÷500 tys.; 5 miast z ludnością 50÷100 tys.; 13 miast z ludnością 25÷50 tys. oraz reszta miast poniżej 25 tys. mieszkańców. W 1990 ludność miejska stanowiła 59,3% ogółu ludności Nikaragui. Większość miast zlokalizowana jest w zachodniej części kraju, w rowie tektonicznym ciągnącym się równolegle do wybrzeża pacyficznego. Dalej na wschód sieć miast jest o wiele rzadsza. Samochód bezpieczeństwa (ang. safety car, w Stanach Zjednoczonych określany mianem pace car) – samochód, który w wyścigach samochodowych i motocyklowych ogranicza prędkość pojazdów biorących udział w zawodach. Samochód bezpieczeństwa wyjeżdża na tor w przypadku nieoczekiwanych, niebezpiecznych zdarzeń na torze, na przykład wypadków czy drastycznych załamań pogody. Prędkość utrzymywana przez samochód bezpieczeństwa, choć niższa niż tempo wyścigowe, musi być i tak dość wysoka, by zapobiec nadmiernemu oziębieniu się opon pojazdów biorących udział w wyścigu. Dlatego też kierowcą samochodu bezpieczeństwa zawsze jest profesjonalny kierowca wyścigowy.

  Miasta w Szwecji: Według danych oficjalnych pochodzących z 2010 roku Szwecja posiadała ponad 110 miast o ludności przekraczającej 10 tys. mieszkańców. Stolica kraju Sztokholm jako jedyne miasto liczyło ponad milion mieszkańców; 1 miasto z ludnością od 500 tys. do miliona mieszkańców; 5 miast z ludnością 100÷500 tys.; 14 miast z ludnością 50÷100 tys., 24 miast z ludnością 25÷50 tys. oraz reszta miast poniżej 25 tys. mieszkańców. Dla porównania, prawie 70 lat wcześniej w Szwecji istniało 1 miasto z ludnością powyżej 500 tys., 2 miasta z ludnością 100÷500 tys., 2 miasta z ludnością 50÷100 tys., 13 miast z ludnością 20÷50 tys. i 22 miasta z ludnością 10÷20 tys. Pokusa nadużycia (ang. moral hazard) - teza mówiąca o tym, że podmiot chroniony przed ryzykiem może zachowywać się inaczej, niż gdyby był w pełni eksponowany na ryzyko. Na przykład, osoba ubezpieczona może zachowywać się bardziej ryzykownie w porównaniu z sytuacją, w której nie miałaby ona ubezpieczenia. Moral hazard narasta, ponieważ poszczególni ludzie jak i instytucje nie ponoszą konsekwencji swoich działań i w związku z tym mają tendencję do zachowań mniej ostrożnych, niż miałoby to miejsce w przypadku ponoszenia pełnych skutków.

  Miasta na Litwie: Na Litwie istnieją 103 miasta (po litewskul.poj. miestas; l.mn. miestai). Miasto zostało zdefiniowane przez litewski parlament jako obszar o zwartej zabudowie liczący >3000 mieszkańców, gdzie dwie trzecie ludności znajduje zatrudnienie poza rolnictwem. Miejscowości które liczą <3000 mieszkańców ale posiadają historyczne prawa miejskie, również posiadają status miasta. Najstarszym litewskim miastem jest Kłajpeda, która otrzymała prawa miejskie w 1257. Większość litewskich miast to miasta małe, tylko 6 liczy >50 tys. mieszkańców, a tylko 2 więcej niż 200 tys. Z kolei aż 65 ma <10 tys. mieszkańców. Dla porównania, prawie 70 lat wcześniej istniało tylko 1 miasto z ludnością >100 tys., 3 miasta z ludnością 20÷50 tys. i 2 miasta z ludnością 10÷20 tys. Obecnie największym miastem i stolicą zarazem jest Wilno, liczące >500 tys. mieszkańców. Według spisu ludności z 2001 w miastach żyło 66,7% mieszkańców Litwy. Miasta Haiti: Według danych oficjalnych pochodzących z 2009 roku Haiti posiadało ponad 40 miast o ludności przekraczającej 10 tys. mieszkańców. W miastach Haiti ludność miejska stanowi 30% ogółu ludności. Stolica kraju Port-au-Prince jako jedyne miasto liczyło ponad pół milionów mieszkańców; 7 miast z ludnością 100÷500 tys.; 8 miast z ludnością 50÷100 tys.; 13 miast z ludnością 25÷50 tys. oraz reszta miast poniżej 25 tys. mieszkańców.

  Miasta Bahamów: Według danych oficjalnych pochodzących z 2010 roku Bahamy posiadały ponad 20 miast o ludności przekraczającej 30 mieszkańców. Spośród 300 tys. mieszkańców Bahamów zdecydowana większość mieszka w miastach, w tym blisko 2/3 w stolicy kraju. Stolica kraju Nassau jako jedyne miasto liczyło ponad 100 tys. mieszkańców; 1 miasto z ludnością 25÷50 tys. oraz reszta miast poniżej 25 tys. mieszkańców.

  Dodano: 09.09.2009. 15:11  


  Najnowsze