• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Politechnika Radomska zbada próbki popiołu z pieców radomian

  08.03.2012. 07:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W laboratoriach Politechniki Radomskiej będą badane próbki popiołu pobranego z pieców przez strażników miejskich w ramach akcji "Czysty Radom". Porozumienie o współpracy między strażą miejską a uczelnią podpisano we wtorek.

  W ramach trwającej od kilku tygodni akcji "Czysty Radom" strażnicy miejscy kontrolują, czym mieszkańcy palą w piecach.

  "Teraz w przypadku, jeśli właściciel będzie się upierał, że nie palił w piecu czymś, czym nie powinien, jesteśmy w stanie to zweryfikować poprzez laboratoryjne badanie próbki. Potem możemy skierować sprawę do sądu i taka próbka stanie się dowodem" - wyjaśniał podczas wtorkowej konferencji prasowej rzecznik radomskiej Straży Miejskiej Piotr Stępień.

  Wiceprezydent Radomia Krzysztof Ferensztajn zastrzegł jednak, że władzom Radomia nie chodzi o karanie mieszkańców, ale - jak powiedział - o przeciwdziałanie i uświadamianie im, że straż miejska ma w ręku narzędzie, które w ostateczności pozwoli także na wyegzekwowanie kar.

  Według strażników miejskich niektórzy mieszkańcy wrzucają do pieca rozmaite przedmioty. Są to np. elementy mebli, tapicerki, opony, zużyte pampersy, plastikowe butelki i folie. Podczas spalania śmieci powstają zanieczyszczające środowisko: tlenki węgla i azotu, dwutlenek siarki, cyjanowodór, metale ciężkie i rakotwórcze dioksyny i furany. Mogą one też powodować choroby układu oddechowego, astmę, alergię i nowotwory.

  Podczas jednej z ostatnich kontroli strażnicy odkryli, że jeden z mieszkańców wypalał w domowym piecu kable, by odzyskać z nich miedź. Dym o silnym zapachu, jaki wydobywał się z komina, był odczuwalny na całej ulicy.

  Do tej pory Straż Miejska sprawdziła 15 sygnałów od mieszkańców dotyczących podejrzeń, że ich sąsiedzi palą w piecach odpadami. Strażnicy wypisali 8 mandatów karnych na łączną kwotę 1250 zł.

  Przy okazji kontroli pieców sprawdzane są także umowy na wywóz nieczystości. "Jeśli takiej umowy nie ma, można przypuszczać, że domownicy spalają odpady w piecu lub je wywożą, np. do lasu" - stwierdził Stępień.

  Rzecznik przypomniał, że właściciele mieszkań i firm nie mogą nie wpuścić strażników do domu w celu kontroli pieca. Funkcjonariusze mają upoważnienie do takich działań, wynikające z przepisów prawa o ochronie środowiska.

  PAP - Nauka w Polsce

  ilp/ je/ gma/ agt/

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Ludność Koszalina:
  Koszalin, podobnie jak większość miast w Polsce, sukcesywnie traci liczbę ludności. Według prognoz Głównego Urzędu Statystycznego, w 2030 roku w Koszalinie będzie zamieszkiwać około 88 tys. mieszkańców, a więc w stosunku do dnia dzisiejszego ubędzie około 20 tys. mieszkańców (dla porównania: Bielsko-Biała straci około 30 tys. mieszkańców, Szczecin około 70 tys. mieszkańców, a Poznań około 80 tys. mieszkańców). Jest to spowodowane ujemnym przyrostem naturalnym, a także tym, że większość nowych osiedli i dzielnic powstaje poza granicami administracyjnymi miasta. Koniówka - dawniej wieś, obecnie rekreacyjna dzielnica Radomia, położona w północnej jego części. Wokół niej znajdują się lasy, a dzięki staraniom mieszkańców zbudowano tam tor crossowy, na którym organizowane są różne imprezy. Miasta w Surinamie: Według danych oficjalnych pochodzących z 2004 roku Surinam posiadał ponad 40 miast o ludności przekraczającej 1 tys. mieszkańców. Ludność miejska w Surinamie stanowiła w 1991 65% ogółu ludności. Większość ludności miejskiej, a jednocześnie blisko połowa mieszkańców Surinamu, zamieszkuje w stolicy kraju. Stolica kraju Paramaribo jako jedyne miasto liczyło ponad 100 tys. mieszkańców; 6 miast z ludnością 10÷25 tys. oraz reszta miast poniżej 10 tys. mieszkańców.

  Odporność roślin na związki toksyczne – zdolność roślin do przetrwania w środowisku zanieczyszczonym. Najczęściej zanieczyszczenia maja charakter antropogeniczny, mogą być to także związki toksyczne pojawiające się w środowisku naturalnie, w tym związki wytwarzane przez rośliny. Spośród substancji wprowadzanych do środowiska przez człowieka za szkodliwe dla roślin uznawane są dwutlenek siarki (SO2), tlenki azotu (NOx), ozon troposferyczny oraz szereg węglowodorów pojawiających się w powietrzu. Najważniejszą grupą substancji toksycznych pojawiających się w glebach są metale ciężkie, aczkolwiek badany jest także wpływ pestycydów stosowanych w rolnictwie. Wszystkie substancje pochodzenia obcego mogące mieć negatywny wpływ na rośliny określane są jako ksenobiotyki. Miasta Gujany: Według danych oficjalnych pochodzących z 2005 roku Gujana posiadała ponad 20 miast o ludności przekraczającej 1 tys. mieszkańców. Ludność miejska stanowi około 47% ogółu mieszkańców kraju. Stolica kraju Georgetown, w której mieszka blisko 1/3 Gujańczyków, jako jedyne miasto liczyło ponad 100 tys. mieszkańców; 1 miasto z ludnością 20÷30 tys.; 2 miasta z ludnością 10÷20 tys. oraz reszta miast poniżej 10 tys. mieszkańców.

  Parafia pw. Świętego Pawła Apostoła w Radomiu - parafia rzymskokatolicka usytuowana w Radomiu. Należy do dekanatu Radom-Wschód, który należy z kolei do diecezji radomskiej. W parafii tej mieści się Sanktuarium Fatimskie, do którego zjeżdżają się mieszkańcy Radomia i okolic.W kaplicy Fatimskiej umieszczone są relikwie błogosławionych dzieci fatimskich. Pies patrolowy - pies używany do zadań patrolowych przez żołnierzy, policjantów lub innych funkcjonariuszy służb mundurowych i specjalnych (np. strażników miejskich).

  Miasta Boliwii: Według danych oficjalnych pochodzących z 2010 roku Boliwia posiadała ponad 50 miast o ludności przekraczającej 10 tys. mieszkańców. Ludność miejska stanowi jedynie 51,4% ogółu mieszkańców Boliwii. Znajduje się tutaj jednak kilka miast, które przekraczają pół miliona mieszkańców. Największym miastem kraju jest Santa Cruz, która dzięki dynamicznemu rozwojowi demograficznemu w latach 90. XX wieku przegoniła stolicę kraju La Paz i jako jedyne miasto liczyło ponad milion mieszkańców; 3 miasta z ludnością 500÷1000 tys.; 6 miast z ludnością 100÷500 tys.; 6 miast z ludnością 50÷100 tys.; 7 miast z ludnością 25÷50 tys. oraz reszta miast poniżej 25 tys. mieszkańców. Audyt ekologiczny - oznacza narzędzie zarządzania obejmujące systematyczną, udokumentowaną, okresową i obiektywną ocenę efektów działalności organizacji, systemu zarządzania i procesów służących ochronie środowiska, w celu ułatwienia kontroli zarządczej praktyk mogących wywierać wpływ na środowisko oraz oceny zgodności z polityką środowiskową, w tym z celami i zadaniami środowiskowymi organizacji. Audytu ekologicznego dotyczy rozporządzenie UE Nr 761/2001 o dobrowolnym uczestnictwie przedsiębiorstw przemysłowych we wspólnotowym systemie zarządzania środowiskiem i kontroli ekologicznej zakładu.

  Miasta Namibii: Według danych oficjalnych pochodzących z 2011 roku Namibia posiadał ponad 40 miast o ludności przekraczającej 1 tys. mieszkańców. Stolica kraju Windhuk jako jedyne miasto liczyło ponad 100 tys. mieszkańców; 2 miasta z ludnością 50÷100 tys.; 5 miast z ludnością 25÷50 tys. oraz reszta miast poniżej 25 tys. mieszkańców. Ludność miejska stanowi około 1/3 ogółu ludności Namibii.

  Miasta Peru: Według danych oficjalnych pochodzących z 2007 roku Peru posiadało ponad 110 miast o ludności przekraczającej 10 tys. mieszkańców. Ludność miejska stanowi około 72% ogółu mieszkańców Peru. Stolica kraju Lima jako jedyne miasto liczyło ponad 5 milionów mieszkańców; 3 miasta z ludnością 500÷1000 tys.; 17 miast z ludnością 100÷500 tys.; 15 miast z ludnością 50÷100 tys.; 35 miast z ludnością 25÷50 tys. oraz reszta miast poniżej 25 tys. mieszkańców. Zobacz też Lista z najbardziej zaludnionych obszarów metropolitalnych w Peru.

  Miasta Turkmenistanu: Według danych oficjalnych pochodzących z 2006 roku Turkmenistan posiadał ponad 30 miast o ludności przekraczającej 8 tys. mieszkańców. Stolica kraju Aszchabad jako jedyne miasto liczyło ponad pół miliona mieszkańców; 3 miasta z ludnością 100÷500 tys.; 5 miast z ludnością 50÷100 tys.; 6 miast z ludnością 25÷50 tys. oraz reszta miast poniżej 25 tys. mieszkańców. Ludność miejska stanowi 45% ludności Turkmenistanu. Zanieczyszczenia powietrza są głównymi przyczynami globalnych zagrożeń środowiska. Najczęściej i najbardziej zanieczyszczają atmosferę: dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, tlenki azotu oraz pyły.

  Muzeum Współczesne Wrocław (MWW) — miejska, samorządowa instytucja kultury powołana przez Radę Miejską Wrocławia 10 lutego 2011 roku, a otwarta 2 września 2011 roku mająca na celu wystawianie, popularyzowanie i gromadzenie zbiorów sztuki współczesnej. Obecna, tymczasowa siedziba mieści się przy Placu Strzegomskim, w schronie przeciwlotniczym wybudowanym dla ludności cywilnej w 1942 według projektu Richarda Konwiarza. Działalności wystawiennicza MWW skupia się na przedstawianiu sztuki współczesnej i sztuki wrocławskiej II połowy XX wieku. MWW koncentruje się także na edukacji i programach społecznych skierowanych do mieszkańców Wrocławia. Linden-Limmer jest 10. dzielnicą Hanoweru, ma 43.164 mieszkańców i składa się z nst. części: Linden-Mitte (11.843 mieszkańców), Linden-Nord (16.080 mieszkańców), Linden-Süd (9.326 mieszkańców) i Limmer (5.915 mieszkańców, w 2011 r.

  Dodano: 08.03.2012. 07:19  


  Najnowsze