• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Polscy naukowcy w prestiżowym konkursie naukowym

  07.10.2010. 10:22
  opublikowane przez: Przemysaw Szydzik

  Naukowcy z Polski po raz pierwszy wezmą udział w światowym programie Early Excellence in Science Award. Celem konkursu jest promowanie innowacyjnych rozwiązań naukowych, wspieranie utalentowanych młodych uczonych i tworzenie platformy wymiany naukowej. Ubiegłoroczni zwycięzcy reprezentowali Harvard, Uniwersytet Kalifornijski i Uniwersytet w Aachen. Organizatorem konkursu jest firma Bayer.

  Early Excellence in Science Award to globalny konkurs wspierający młodych naukowców z trzech dziedzin: biologii, chemii i inżynierii materiałowej. Laureat każdej z nich otrzymuje stypendium w wysokości 10 000 euro. Po raz pierwszy udział w programie biorą Polacy. Wyniki poznamy w październiku br.

  Konkurs organizuje od 2009 roku fundacja powołana przez firmę Bayer " Bayer Science & Educational Foundation. Jej celem jest nagradzanie przełomowych odkryć naukowych, promowanie uzdolnionych naukowców i wspieranie ważnych projektów badawczych.

  "Bayer - jako firma innowacyjna - wspiera inicjatywy promujące projekty naukowe na całym świecie. Zgodnie z mottem naszej firmy - "Bayer: Science For A Better Life" - przeznaczamy rocznie prawie 3 mld Euro na projekty badawcze w trzech obszarach, w których działa Bayer: ochrony zdrowia, środków ochrony roślin oraz wysokospecjalistycznych tworzyw. Cieszymy się, ze możemy współpracować z wybitnymi naukowcami także w Polsce i promować polskie dokonania za granicą. Liczymy na to, że polskie projekty badawcze zostaną zauważone przez jurorów, a być może sięgną po najwyższe trofea " mówi dr Dirk Ehle, Prezes zarządu Bayer Sp. z o.o.

  W Komisji Nominującej kandydatów z Polski zasiadają wybitni uczeni: prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka, Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, prof. dr hab. inż. Marcin Leonowicz, Kierownik Zakładu Materiałów Konstrukcyjnych i Funkcjonalnych na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, oraz prof. dr hab. Maciej Żylicz z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej, Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

  Polscy naukowcy przyjęli tym samym zaproszenie do grona blisko 200 uczonych świata, nominujących kandydatów. Na podstawie tych rekomendacji wyboru trzech zwycięzców dokonają naukowcy tworzący Zarząd Bayer Science & Educational Foundation.

  Kryteriami wyboru będzie oryginalność i najwyższa jakość badań, a także ich znaczenie dla rozwoju danej dziedziny. Publikacje, patenty oraz dotychczasowe nagrody naukowe nominowanych będą dodatkowymi atutami. Program adresowany jest do młodych adeptów nauki, dlatego idealny kandydat to osoba, która uzyskała tytuł doktora maksymalnie pięć lat temu.

  Ubiegłorocznymi zwycięzcami programu zostali: w dziedzinie chemii - dr Tobias Ritter z Uniwersytetu Harvarda, w dziedzinie inżynierii materiałowej " dr Jürgen Groll z uniwersytetu RWTH w Aachen, zaś w dziedzinie biologii " dr Noriyuki Nishimura z Uniwersytetu Kalifornii.

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Janusz Marek Bujnicki (ur. 1975) – profesor nauk biologicznych, kierownik Laboratorium Bioinformatyki i Inżynierii Białka w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie; kierownik grupy badawczej w Laboratorium Bioinformatyki Pracowni Bioinformatyki Instytutu Biologii Molekularnej i Biotechnologii Wydziału Biologii UAM w Poznaniu; członek Akademii Młodych Uczonych PAN; członek Komitetu Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej PAN i Komitetu Biochemii i Biofizyki PAN, członek-założyciel i wiceprezes (2008–2010) a następnie prezes (2011–2013) Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego; członek zarządu Society of Bioinformatics in Northern Europe, SocBiN; członek panelu Life, Environmental and Geo Sciences (LEGS) organizacji Science Europe; członek komitetu naukowego inicjatywy Innovative Medicines Initiative; redaktor wykonawczy, a wcześniej członek rady redakcyjnej czasopisma „Nucleic Acids Research”, zastępca redaktora sekcji w czasopiśmie "BMC Bioinformatics"; członek rady redakcyjnej czasopism „Journal of Applied Genetics”, „Database", „Journal of Nucleic Acids”; redaktor serii „Nucleic Acids and Molecular Biology”. Pierwszy polski laureat grantu w dziedzinie nauk biologicznych przyznawanego przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERC), zwycięzca pierwszej edycji plebiscytu "Polacy z Werwą" w kategorii Nauka. Henryk Matyja (ur. 24 marca 1923, zm. 15 marca 2001) – polski naukowiec, prof. zw. dr inż., specjalista w zakresie materiałoznawstwa, materiałów amorficznych i ultradrobnoziarnistych, wykładowca Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej powstał w 1991 r. lecz jego tradycje sięgają 1920 r., kiedy to na Wydziale Mechanicznym powstała Katedra Technologii Metali z przynależnym do niej Zakładem Metalurgicznym. Obecnie Wydział Inżynierii Materiałowej mieści się w trzech budynkach: Gmach Inżynierii Materiałowej na ul. Wołoskiej 141, Gmach Nowy Technologiczny na ul. Narbutta 85 oraz Gmach Nowy Lotniczy w al. Niepodległości 222.

  Karbaryl (metylokarbaminian 1-naftylu) – organiczny związek chemiczny z grupy karbaminianów stosowany głównie jako insektycyd. Handlowo dostępny pod nazwą Sevin, jako produkt firmy Bayer. Odkryty i wprowadzony na rynek przez firmę Union Carbide w roku 1958, pozostaje trzecim najczęściej stosowanym insektycydem w ogrodach, uprawach rolnych i lasach. Wardenafil - substancja należąca do grupy inhibitorów fosfodiesterazy typu 5, wykorzystywana w leczeniu zaburzeń erekcji. Sprzedawany jest pod markami Levitra oraz Staxyn. Wardenafil został opracowany przez Bayer AG, GlaxoSmithKline oraz Schering-Plough.

  Lanxess (niem. Lanxess AG) - wiodący niemiecki producent tworzyw sztucznych w zakresie chemikaliów, polimerów i gumy. Firma została założona w roku 1863, i do listopada 2004 pozostawała (pod różnymi nazwami) spółką zależną Bayer AG. Lanxess jest jednym z największych światowych producentów produktów chemicznych. Od 31 stycznia 2005 firma notowana na giełdzie frankfurckiej pod symbolem LXS.ETR. Bayer AGniemieckie przedsiębiorstwo chemiczne i farmaceutyczne założone w 1863 przez Friedricha Bayera i Johanna Friedricha Weskotta. Początkowo siedzibą przedsiębiorstwa było Barmen (obecnie Wuppertal), a od 1912 jest to Leverkusen, położone na północ od Kolonii. Od 1957 produkty światowego koncernu są obecne na polskim rynku. W 1991 roku powstało w Polsce samodzielne przedstawicielstwo pod nazwą "Bayer AG, Oddział w Polsce", przekształcone następnie w przedsiębiorstwo "Bayer Spółka z o.o.", które rozpoczęło działalność w 1994 roku.

  Maciej-Władysław Grabski (ur. 20 czerwca 1934 – w Grabkowie k/Warszawy) – polski metaloznawca, prof. Politechniki Warszawskiej. Autor prac z zakresu nauki o materiałach i inżynierii materiałowej, zajmował się głównie defektami sieci krystalicznej i ich wpływem na właściwości metali oraz stabilnością mikrostruktury. ISIS – brytyjskie źródło neutronów i mionów znajdujące się w Rutherford Appleton Laboratory w Oxfordshire, wykorzystywane w eksperymentach dotyczących rozpraszania neutronów oraz mionów w badanych próbkach ciał stałych, pozwalające na obrazowanie zjawisk od skali subatomowej do makrocząsteczkowej. Wokół ISIS znajduje się szereg stanowisk badawczych, gdzie naukowcy z całego świata mogą przeprowadzać eksperymenty badawcze dotyczące fizyki, chemii, inżynierii materiałowej, geologii, biologii oraz archeologii.

  Polityka naukowa definiowana jest jako działalność państwa oraz innych instytucji publicznych mająca na celu takie wpływanie na naukę, które w sposób optymalny przyczyni się do wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego przy jak najlepszym wykorzystaniu środków na badania naukowe. Często do szeroko rozumianej polityki naukowej zalicza się także politykę innowacyjną, której zadaniem jest wprowadzanie wyników badań naukowych, wynalazków i usprawnień do praktyki gospodarczej. Jest to jedna z najmłodszych dziedzin polityki gospodarczej, ukształtowała się dopiero w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Przełomową datą jest rok 1935, kiedy to wydano pracę J.D.Bernala pt. "The Social Function of Science"("Społeczna funkcja nauki"), ujmującą całościowo problemy nauki we współczesnym świecie. W 1967r. we Frascati(Włochy) odbyła się konferencja przedstawicieli krajów skupionych w OECD, w trakcie której wypracowano wiele zaleceń i definicji dotyczących polityki naukowej, będących podstawą obecnego rozwoju tej dziedziny. Dzięki ustaleniom z 1967r. w wielu krajach, także w krajach rozwijających się, utworzono organy decyzyjne a szczeblu rządowym odpowiedzialne za politykę naukową.

  Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej powstał jako jeden z pierwszych czterech wydziałów Uczelni. W latach 1945 - 1966 funkcjonował pod nazwą Wydział Mechaniczny. Obecnie kadra naukowa wydziału liczy blisko 40 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 160 doktorów nauk technicznych. Wydział prowadzi badania naukowe w następujących dziedzinach: materiałoznawstwo stali, stopów konstrukcyjnych i specjalnych, stali narzędziowych i spiekanych materiałów narzędziowych; technologie procesów materiałowych; mechanika, robotyka, mechatronika, mechanika płynów, biomechanika; maszyny robocze, drgania mechaniczne; dynamika, układy napędowe, układy wyciągowe; wirtualne modele w projektowaniu i eksploatacji maszyn, komputerowe wspomaganie procesów projektowania, konstruowania i eksploatacji maszyn, diagnostyka techniczna oraz metody i techniki ograniczania hałasu oraz drgań maszyn. Wydział Mechaniczny Technologiczny prowadzi rozległą współpracę naukowo-dydaktyczną z ponad 150 uniwersytetami na wszystkich kontynentach, przy czym posiada jedną z największych wymian zagranicznych studentów (blisko 100 studentów i doktorantów rocznie wyjeżdża na zwykle jednosemestralne studia do prawie wszystkich krajów Europy, głównie w ramach programów CEEPUS i ERASMUS). Wydział Mechaniczny Technologiczny od wielu lat współpracuje z firmami i branżowymi ośrodkami naukowo-badawczymi działającymi w obszarze automatyki przemysłowej i robotyki, budowy maszyn, inżynierii materiałowej, spawalnictwa, odlewnictwa, przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz inżynierii wytwarzania. Dotychczasowa współpraca z przemysłem obejmuje m.in.: - wykonywanie wspólnych prac badawczo-rozwojowych oraz projektów rozwojowych i celowych, - współuczestnictwo podmiotów gospodarczych w wyposażaniu laboratoriów dydaktycznych i badawczych Wydziału, - transfer nowoczesnych technologii ze sfery nauki do sfery przemysłowej i z przemysłu do dydaktyki, - organizację studiów podyplomowych dla osób chcących podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe, - wykonywanie ekspertyz i badań w laboratoriach naukowych Wydziału oraz wydawanie opinii na temat innowacyjności przedsięwzięć dla podmiotów gospodarczych, - wykonywanie wspólnych projektów w ramach prac przejściowych i dyplomowych, - organizację praktyk produkcyjnych.

  Wydział Biologii i Ochrony Środowiska - jeden z 17 wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, utworzony w 2012 r. po likwidacji Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Początkowo nauki biologiczne wchodziły w skład Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego utworzonego w 1945 w chwili rozpoczęcia działalności uniwersytetu. Jednym z organizatorów oraz pierwszym dziekanem Wydziału był prof. dr Jan Prüffer. W 1951 z Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego wyodrębnił się nowy Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, w którym działały dwa instytuty - biologii oraz geografii. W wyniku likwidacji wydziału w 2012 roku powstał Wydział Biologii i Ochrony Środowiska funkcjonujący w obecnym kształcie. Sławomir Arkadiusz Świerzyński (ur. 1962 w Gostyninie) – polski piosenkarz, lider i wokalista zespołu Bayer Full (przedstawiciela nurtu disco polo), członek Polskiego Stronnictwa Ludowego.

  Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN (IMIM PAN) - instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Krakowie. Został założony w 1953 roku. Obecną nazwę uzyskał w 1994 roku. Posiada uprawnienia do stopni naukowych doktora nauk technicznych w zakresie inżynierii materiałowej i metalurgii, doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie inżynierii materiałowej i metalurgii. Izraelski Instytut Badań nad Biologią (hebr. המכון למחקר ביולוגי בישראל) w Ness Ziona jest rządowym instytutem naukowym w Izraelu, rozwijajacym technologie w dziedzinie medycyny, biologii i środowiska. Zatrudnia około 350 pracowników, w tym 150 naukowców. Ściśle współpracuje z licznymi uniwersytetami, realizuje rządowe oraz międzynarodowe projekty badawcze. Wyniki badań często są publikowane w krajowych i międzynarodowych publikacjach naukowych.

  Księgowy roku: Księgowy Roku to ogólnopolski konkurs rozgrywany rok rocznie od 1998 do 2009r. Jego celem było wyróżnianie najlepszych finansistów w Polsce oraz promowanie ich jako liczących się partnerów w zarządzaniu przedsiębiorstwami. W czterech ostatnich edycjach, przy okazji konkursu dla praktyków rozgrywana była także studencka edycja Konkursu. To prestiżowe wydarzenie integrujące środowisko księgowych i specjalistów w dziedzinie finansów, realizowane przez Grupę Wydawniczą INFOR, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oraz producentów oprogramowania branżowego (Matrix.pl zastąpiony w 2005r przez Sage Symfonia). Cieszył się uznaniem Uczestników oraz osób reprezentujących kręgi biznesowe, władze lokalne i centralne, środowiska opiniotwórcze i media. Niestety, w związku z rezygnacją głównego sponsora, od 2010r konkurs nie jest przeprowadzany. Jerzy Dobrzycki (ur. 8 kwietnia 1927, zm. 1 lutego 2004) – historyk nauki, specjalizował się w dziejach astronomii, profesor w Instytucie Historii Nauki PAN. Był jednym z jego twórców i pierwszym z wyboru dyrektorem (w latach 1989-1995). Od 1983 roku aktywnie działał w Towarzystwie Naukowym Warszawskim (w latach 1992-1995 jako sekretarz generalny, po 1995 roku jako sekretarz Wydziału III i członek Komisji Rewizyjnej). Był pochodzącym z wyboru członkiem Międzynarodowej Akademii Historii Nauki (Académie Internationale d’Histoire des Sciences), Międzynarodowej Unii Historii i Filozofii Nauki (International Union of the History and Philosophy of Science) oraz Międzynarodowej Unii Astronomicznej (International Astronomical Union). Jako członek komitetów redakcyjnych „Studi Galileani” (Castel Gandolfo) i „Journal for the History of Astronomy” (Cambridge) przyczynił się do trwałej obecności polskich badań z zakresu historii nauki w kręgu zachodnioeuropejskim. Przez wiele lat (1976-1997) wykładał historię nauki w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Był członkiem licznych komitetów naukowych: Komitetu Historii Nauki i Techniki, Komisji Neolatynistycznej Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej, następnie Komitetu Nauk o Kulturze PAN, Komitetu Astronomii, a także rad naukowych: Instytutu Historii Nauki, Archiwum i Muzeum Ziemi PAN.

  Dodano: 07.10.2010. 10:22  


  Najnowsze