• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Powiększa się ptasia fonoteka Świętokrzyskiego Parku Narodowego

  11.07.2011. 09:47
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Powiększa się ptasia fonoteka na stronie internetowej Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Posłuchać można już nagrań głosów 39 gatunków, które występują na terenie parku i w jego otulinie.

  Dwa lat temu w galerii "Głosy ptaków" zamieszczono nagrania głosów 24 gatunków, teraz przybyło 15. Autor nagrań i zdjęć - pracownik naukowy Świętokrzyskiego Parku Narodowego Paweł Szczepaniak - zapowiedział w rozmowie z PAP, że będzie dodawał głosy kolejnych gatunków.

  Szczepaniak wyjaśnił, że do nagrań wykorzystuje profesjonalny sprzęt. Zabiera go zawsze ze sobą, gdy prowadzi badania lub monitoring w terenie, a ptaki nagrywa przy okazji. Według niego na zrobienie czystego nagrania potrzeba sporo pracy, szczególnie w lesie, gdzie wiele ptaków śpiewa jednocześnie. Możliwości technicznego czyszczenia nagrań są ograniczone, dlatego stara się uchwycić pojedyncze głosy.

  Większą trudność niż nagrania sprawiają ornitologowi zdjęcia ptaków, gdyż - jak powiedział - nie jest profesjonalnym fotografem przyrody i fotografuje okazjonalnie. Drugi powód jest taki, że wiele ptaków łatwiej usłyszeć niż zobaczyć. Przykładem skrytego gatunku jest derkacz, którego można usłyszeć na łące. Ornitologowi udało się go sfotografować po przywabieniu. Trudno było też uchwycić jarzębatkę.

  Na stronie można posłuchać głosów wydawanych w różnych okolicznościach. Nagrań jest ponad 50, bowiem posłuchać można różnych głosów jednego gatunku, np. śpiewu samca bogatki i głosu, jaki wydaje ten ptak, gdy jest zaniepokojony.

  Jak tłumaczy ornitolog na stronie internetowej, ptaki wydają różnorakie odgłosy, służące im do powiadomienia otoczenia o zaistniałej sytuacji. Głosy godowe, często bardzo złożone, wydawane są głównie przez samce i służą do przywabiania partnerki. Za pomocą głosów terytorialnych samce zaznaczają swoje terytorium i przepędzają rywali. Dźwięki wydawane przez ptaki służą również do porozumiewania się pomiędzy członkami ptasiej rodziny czy stada. Głosy wabiące i kontaktowe służą do przywoływania osobników własnego gatunku oraz utrzymania kontaktu między osobnikami w stadzie. Głosy alarmowe są reakcją na zagrożenie i niebezpieczeństwo, mogą być ostrzeżeniem dla piskląt czy innych członków stada, a czasem także dla osobników innych gatunków

  W galerii zamieszczono dźwięk tokującego bażanta, czajki i kszyka, głos zaniepokojonej muchołówki małej, pokląskwy i strzyżyka. Posłuchać można stada czyży oraz piskląt płomykówki, "bębnienia", czyli stukania w drzewo dzięcioła dużego oraz głosu samca dzięcioła czarnego.

  Są także terytorialne głosy samców puszczyka i puszczyka uralskiego wraz z towarzyszącymi im głosami samic, a także głos terytorialny samca uszatki. Zamieszczono także nagrania sójki naśladującej jastrzębia i myszołowa.

  Szczepaniak prowadzi monitoring gatunków ptaków występujących w Świętokrzyskim Parku Narodowym, którego efekty będą znane za kilka lat. Podczas wcześniejszych badań na terenie parku doliczono się 130 gatunków ptaków, z czego 58 gniazdujących. Awifauna parku reprezentowana jest głównie przez gatunki charakterystyczne dla środowiska leśnego.

  PAP - Nauka w Polsce

  agn/ hes/ agt/

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Ośrodek Edukacyjny Babiogórskiego Parku Narodowego – muzeum Babiogórskiego Parku Narodowego mieszczące się w budynku Dyrekcji Parku w ZawoiMarkowej. Ośrodek w efektowny sposób prezentuje zagadnienia związane z przyrodą Babiej Góry, kulturą lokalnej społeczności i ekologią. Dzięki wyposażeniu ośrodka w nowoczesny sprzęt multimedialny zwiedzający mogą posłuchać odgłosów lasu i zwierząt w nim mieszkających, a także podziwiać górskie widoki. Przedrzeźniacze (Mimidae) – rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), obejmująca ponad trzydzieści gatunków. Zasiedlają wyłącznie tereny obu Ameryk. Ich cechą charakterystyczną, od której wywodzi się ich polska nazwa oraz nazwy w wielu innych językach, jest duża zdolność do naśladowanie odgłosów innych ptaków oraz różnych innych dźwięków (ptaki mimetyczne). Zachowania lęgowe ptaków – zbiór zachowań związanych z lęgiem ptaków i w okresie podstawowego rozwoju zwierzęcia (od toków aż do wylotu młodych z gniazda). Wyróżnia się następujące etapy okresu lęgowego: wybór partnera, budowa gniazda, składanie jaj, wysiadywanie, opieka nad młodymi do uzyskania lotności. W całym tym okresie ptaki bronią swojego terytorium. Większość gatunków troskliwie opiekuje się potomstwem, chociaż są wyjątki od tej reguły. Około 90% ptaków w danym sezonie lęgowym ma tylko jednego partnera (monogamia). Wśród ptaków zazwyczaj to samica wybiera samca. U wielu gatunków o wyborze decydują wygląd i umiejętności oraz śpiew. W przypadku gatunków poligamicznych, np. bażanta, samce bardzo często nie uczestniczą w wychowywaniu młodych, pozostawiając całą pracę samicy.

  Nektarniki (Nectariniidae) – rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), obejmująca około stu dwudziestu gatunków ptaków, występujących w większości w Afryce, kilka gatunków można spotkać w południowej Azji. Jeden gatunek – nektarnik ciemnogardły – występuje także w Australii (jest to gatunek wyznaczający południowo-wschodnią granicę występowania rodziny). Gniazdowanie kooperatywne – jest to takie gniazdowanie u ptaków, podczas którego osobniki inne niż rodzice pomagają opiekować się pisklętami. Co najmniej 300 gatunków ptaków odchowuje młode w ten sposób. Badania wykazały, że jest ono najbardziej rozpowszechnione wśród wróblowych.

  Lirogony (Menuridae) – monotypowa rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes). Żyją wyłącznie w Australii. Lirogony potrafią naśladować indywidualne odgłosy innych ptaków. Ponadto lirogony potrafią naśladować ludzkie dźwięki, a także dźwięki mechaniczne każdego rodzaju, eksplozje i dźwięki instrumentów muzycznych. Zdolność tych ptaków do naśladownictwa (ptaki mimetyczne) jest praktycznie nieograniczona - od dźwięku gwizdu po dźwięk piły ręcznej czy łańcuchowej, a także odgłos silnika samochodu, syreny alarmowej, wystrzałów strzelby, odgłosów migawki aparatu, szczekania psów, płaczących dzieci itd. Rezerwat Przyrody Czaplowizna – rezerwat przyrody utworzony w 1980 r. na terenie gminy Łochów. Rezerwat o największej powierzchni na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego. Celem ochrony jest zachowanie naturalnych zbiorowisk leśnych (bór z przewagą sosny), stanowisk roślin chronionych oraz bogatej ornitofauny. Stwierdzono tu 45 gatunków ptaków lęgowych, m.in. bociana czarnego, kruka, jastrzębia, myszołowa, brodźca samotnego, słonkę, pięć gatunków dzięciołów, kilka gatunków sikor i innych.

  Nowe gatunki ptaków opisane po 1990 roku: Wymieniono jedynie nowo opisane (od roku 1990) gatunki ptaków żyjące lub wymarłe w czasach współczesnych (nowożytnych). Ponadto, w szczególności w ostatnim okresie, pojawia się szereg nowych gatunków ptaków będących wynikiem wyodrębnienia z innych gatunków (np. poprzez podniesienie form, traktowanych do niedawna np. jako podgatunki, do rangi gatunków). W literaturze ornitologicznej te nowo wyodrębnione gatunki nazywa się bardzo często splitami. Proces w odwrotnym kierunku zachodzi w o wiele mniejszym nasileniu. Powyższe procesy kształtują liczbę uznawanych gatunków ptaków na świecie. Dzukijski Park Narodowy (lit. Dzūkijos nacionalinis parkas) – leży w południowej części Litwy, przy granicy z Białorusią, ok. 20 km na północny wschód od miasta Druskieniki. Utworzony został w 1991 r. i zajmuje powierzchnię 585,19 km², co czyni go największym parkiem narodowym Litwy. Ponad 90% terenu Parku stanowią lasy, z przewagą lasów sosnowych, zamieszkiwanych przez 54 gatunków ssaków, ponad 150 gatunków ptaków, 38 gatunków ryb oraz kilkanaście gatunków gadów i płazów. Stosunkowo niewielka powierzchnia Parku (232 ha) zajmowana jest przez 48 jezior.

  Wybrzeże Trzebiatowskie (PLB320010) – obszar specjalnej ochrony ptaków w północno-zachodniej Polsce, nad Morzem Bałtyckim, o powierzchni 31 757,6 ha, w całości w woj. zachodniopomorskim, na Pobrzeżu Szczecińskim. Celem utworzenia obszaru jest ochrona populacji dziko występujących ptaków oraz utrzymanie ich siedlisk w niepogorszonym stanie. Stwierdzono występowanie na tym terenie 35 gatunków ptaków z Załącznika II Dyrektywy Ptasiej.

  Muzeum Przyrodnicze Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzyżu – muzeum, działające w ramach Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Siedziba muzeum znajduje się na Świętym Krzyżu (Łysa Góra) (594 m n.p.m.) w granicach administracyjnych Bielin.

  Szponiaste, jastrzębiowe, drapieżne, dzienne ptaki drapieżne (Acciptriformes) – rząd ptaków z podgromady ptaków nowoczesnych Neornithes. Obejmuje gatunki drapieżne prowadzące dzienny tryb życia, zamieszkujące cały świat. Wiele gatunków jest kosmopolitycznych. Szponiaste nie są spokrewnione z sowami, lecz tworzą wyraźnie odrębną grupę drapieżników i najbliżej spokrewnione są z blaszkodziobymi i grzebiącymi. Na świecie żyje ok. 290 gatunków ptaków szponiastych, z czego większość (ok. 220) występuje w tropikach. W Europie obserwuje się 38 gatunków lęgowych. Do ptaków szponiastych nie zalicza się sów, mimo że pazury sów (zwłaszcza dużych) są nazywane szponami.

  Dodano: 11.07.2011. 09:47  


  Najnowsze