• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Prof. Banasik: W Polsce jest zbyt mało zbiorników przeciwpowodziowych

  16.09.2010. 00:33
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Powodzie są jedną z najpoważniejszych przyczyn klęsk żywiołowych w skali świata. Powodują aż 32 proc. strat i pociągają za sobą aż 26 proc. ofiary śmiertelnych - ponad 1/4 więcej w porównaniu z innymi rodzajami klęsk żywiołowych. W XX wieku zginęło w wyniku powodzi 9 mln ludzi. Statystyki te zaprezentował prof. Kazimierz Banasik ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, wiceprezes Stowarzyszenia Hydrologów Polskich. Podczas I Krajowego Kongresu Hydrologicznego ekspert mówił o niedoskonałości metod hydrotechnicznych i niedostatku zbiorników przeciwpowodziowych w Polsce.

  Jak zauważył uczony, w krajach mniej rozwiniętych powodzie powodują śmierć wielu ofiar. W krajach rozwiniętych straty w ludziach są mniejsze, ale bardzo wysokie są straty materialne.

  Według danych IMGW, po II wojnie światowej w naszym kraju mieliśmy ponad 600 powodzi, w tym wiele katastrofalnych. Straty po powodzi z 1997 r. są szacowane na ponad 3,5 mld dolarów. Szkody po tegorocznej majowo-czerwcowej powodzi wycenia się porównywalnie - na ponad 10 mld złotych. Szacunki te nie są jeszcze ostateczne i, zdaniem prof. Banasika, na pewno wzrosną.

  W projekcie polityki wodnej kraju, który był prezentowany na kongresie przez dra Leszka Karwowskiego z Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, założono, że do roku 2030 pojemność zbiorników przeciwpowodziowych wzrośnie do 15 proc., czyli dwuipółkrotnie w stosunku do tego, czym dysponujemy obecnie.

  "Oczywiście nie możemy budować w tym tempie, jak budowana była Świnna Poręba czy Wióry, w tym tempie nie zdążymy na pewno. Ja wiem, że u nas [w środowisku hydrologów - PAP] nie ma przeciwników budowy zbiorników, jednak tacy się zdarzają w naszym kraju. Nie mamy zbiorników, ale nie mamy też autostrad. Autostrady budujemy - a zbiorniki? Tu jest silny opór" - ocenił prof. Banasik.

  Fakt, że zbiorników przeciwpowodziowych jest w Polsce zbyt mało, profesor zobrazował danymi światowymi. Jak tłumaczył, pojemność zbiorników na świecie wyliczono na 6 razy 10 do potęgi 12, czyli 6 tys. km sześciennych, zatem na osobę przypada około 900 metrów sześciennych wody. W Polsce na osobę przypada około 100 metrów sześciennych. "To jest skala zabezpieczenia na wypadek powodzi albo na wypadek suszy - znikomego albo żadnego" - stwierdził hydrolog.

  Prof. Banasik odniósł się też do powszechnej krytyki zawężania wałów, szczególnie w okresie po II wojnie światowej. "Trzeba sobie zdawać sprawę, że kiedy nasz kraj był wyizolowany, jedyną możliwością zwiększenia produkcji rolnej, a tym samym wyżywienia kraju, było zwiększanie areału gruntów ornych. Stąd, niestety, osuszanie bagien, budowanie wałów. Dzisiaj musimy chcieć to zrozumieć, że to była konieczność chwili. Oczywiście możemy próbować to odwracać, tak się zresztą dzieje" - mówił.

  Jak stwierdził, metody naukowe są bardzo zawodne, pomimo tego, że aparat badawczy jest bardzo złożony.

  "Jeśli chodzi o małe zlewnie, nasze metody są mocno zaniedbane, również na tym powinniśmy skoncentrować nasze wysiłki. To jest dość łatwa rzecz, bo można adaptować wiele przykładów z Zachodu. I pytanie związanie z powodzią w Bogatyni - czy nasze obiekty hydrotechniczne nie powinny być sprawdzane na przepływy, o których w publikacjach wspomina prof. Maria Ozga-Zielińska - na maksymalne wiarygodne wezbranie?" - podsumował retorycznie profesor.

  Więcej o metodzie MWW w wywiadzie PAP z prof. Marią Ozga-Zielińską na łamach serwisu Nauka w Polsce.

  Prof. Banasik zaprezentował swoje stanowisko 7 września podczas debaty "Powódź 2010" na I Krajowym Kongresie Hydrologicznym w Warszawie.

  PAP - Nauka w Polsce

  kol/ agt/

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Endokrynologia Polska – dwumiesięcznik Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Beata Kos-Kudła. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. Ewa Sewerynek, prof. Marek Bolanowski, prof. Roman Junik oraz dr hab. Tomasz Bednarczuk. Powódź w Holandii w 1953 roku (nider. Watersnoodramp - w dosłownym tłumaczeniu „katastrofa powodzi”) – powódź, która nawiedziła Holandię w wyniku bardzo silnego sztormu w nocy z 31 stycznia na 1 lutego 1953 oraz zbiegu kilku innych niekorzystnych zjawisk meteorologicznych i spowodowała przerwanie wałów przeciwpowodziowych i wdarcie się wody morskiej 75 km w głąb lądu. W wyniku powodzi zginęło 1835 (lub 1836) osób. Tenże sztorm spowodował też powodzie w innych krajach rejonu Morza Północnego. Aby uniknąć powtórzenia się kataklizmu władze Holandii podjęły decyzję o realizacji stworzonego wcześniej Planu Delta. Acta Angiologica – oficjalny kwartalnik Polskiego Towarzystwa Angiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Arkadiusz Jawień. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. Aldona Dembińska-Kieć, prof. Andrzej Dorobisz oraz prof. Małgorzata Szczerbo-Trojanowska.

  Powodzie w Queensland (2010-2011) – seria powodzi w australijskim stanie Queensland która rozpoczęła się październiku 2010. Powodzie zostały spowodowane początkowo cyklonem tropikalnym Tasha, dodatkowo spotęgowane zatoką niżową wynikłą z efektu La Niña. Do 16 stycznia z powodu powodzi zginęło co najmniej 31 osób, kilkadziesiąt jest uważanych za zaginione. Trzy czwarte stanu zostało ogłoszone terenem klęski żywiołowej. Chirurgia Polska (ang. Polish Surgery) – to oficjalny półrocznik Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Krzysztof Ziaja. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. Walerian Staszkiewicz oraz prof. Piotr Szyber.

  Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Koszyckiej został założony 21 lipca 1969 roku przez prof. Františka Poliaka, który był również pierwszym dziekanem tego wydziału (w latach 1969-1972). Obecnie (2012) dziekanem Wydziału jest prof. Liberios Vokorokos. Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Zygmunta Glogera w Wołominie jest niepubliczną uczelnią zawodową powstałą w marcu 2005 r. na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Pierwszym rektorem uczelni był prof. dr hab. Michał Gnatowski. Od 1 października 2009 r. rektorem uczelni jest dr Janusz Kowalski. Uczelnia posiada uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia na kierunkach: ekonomia i filologia. Założycielem uczelni od marca 2011 r. jest Fundacja Al Farabi. Wśród samodzielnych pracowników kadry naukowo dydaktycznej są: były rektor Szkoły Głównej Handlowej prof. dr hab. Klemens Białecki, prof. Krzysztof Marecki, prof. dr hab. Andrzej Sokołowski, prof. dr hab. Halina Szmarłowska oraz Dyrektor Centrum Języków Obcych Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku prof.dr hab. Ludmila Khvedchenya.

  Acta Angiologica – oficjalny dwumiesięcznik Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Janusz Siebert. Zastępcą redaktora naczelnego jest prof. Wanda Horst-Sikorska. Uniwersytet Szczeciński – polska wyższa uczelnia publiczna znajdująca się w Szczecinie. Został powołany 1 października 1985 r. na mocy ustawy z 21 lipca 1984 r. Powstał z połączenia Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Politechniki Szczecińskiej oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie. W jego skład wchodziły 4 wydziały, 2 instytuty kierunkowe działające na prawach wydziałów oraz pięć jednostek międzywydziałowych. Rektorami byli: prof. dr hab. Kazimierz Jaskot (1985-1989), prof. dr hab. Tadeusz Wierzbicki (1989-1993), prof. dr hab. Hubert Bronk (1993-1999), prof. dr hab. Zdzisław Chmielewski (1999-2005), prof. dr hab. Waldemar Tarczyński (2005-2012). Obecnym rektorem jest prof. dr hab. Edward Włodarczyk.

  Folia Cardiologica Excerpta – to skierowany do lekarzy kardiologów i internistów dwumiesięcznik o charakterze naukowo-edukacyjnym wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Lech Poloński. Zastępcą redaktora naczelnego jest prof. Jacek Kubica.

  Powódź w Chinach w 1931 roku – seria powodzi, które wystąpiły w środkowych Chinach w 1931 roku. Jak się ocenia, w ich wyniku śmierć poniosło co najmniej 400 tys. osób. Całkowita liczba zabitych mogła wynieść nawet 4 mln. Jest to prawdopodobnie największa klęska żywiołowa w historii ludzkości, a na pewno w XX wieku.

  Powódź w Polsce (2001) – powódź, która nawiedziła w lipcu 2001 dorzecze Wisły w południowej Polsce.. Jej przyczyną były ulewne opady deszczu oraz burze. Wysoki stan wód utrzymywał się przez 2-3 dni, co spowodowało przesiąkanie i przerywanie wałów na Wiśle. Wystąpiły również awarie budowli hydrotechnicznych (m.in. przerwanie grodzy budowanego zbiornika Wióry na Świślinie i w konsekwencji zalanie znacznej części Ostrowca Świętokrzyskiego). Straty po powodzi oszacowano na 4 miliardy złotych. Polski Przegląd Neurologiczny – to kwartalnik Polskiego Towarzystwa Neurologicznego wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Ryszard Podemski. Zastępcą redaktora naczelnego jest prof. Roman Mazur.

  Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego – utworzone w 1992 roku stowarzyszenie naukowe skupiające specjalistów prawa konstytucyjnego. Kolejnymi prezesami Towarzystwa byli: prof. dr hab. Kazimierz Działocha (1992-2001), prof. dr hab. Leszek Garlicki (2001-2002), prof. dr hab. Andrzej Szmyt (2002-2006). Obecnie funkcję tę pełni prof. dr hab. Marian Grzybowski. Forum Ewangelickie jest nieformalnym ruchem, który powstał w 1994 roku w środowisku Kościołów ewangelickich w Polsce, w kręgu grupy osób związanych z tworzącym się wówczas szkolnictwem ewangelickim. Mimo że ruch istnieje już dwadzieścia lat, pozostał on ruchem nieformalnym, któremu kształt nadaje grupa kilku najbardziej zaangażowanych osób. Do najbardziej aktywnych w pierwszym okresie należeli: Maria Drapella (Gdańsk), dr Andrzej Kułak (Kraków), Jan Puczek (Cieszyn), prof. Paweł Puczek (Katowice), prof. Jarosław Świderski (Warszawa) i Hanna Witt-Pasztowa (Płock).

  Zasada pełnych zbiorników - jest to obowiązek utrzymywania w stanie napełnionym zbiorników układu paliwowego i dodatkowych pojemników zainstalowanych w pojazdach mechanicznych, aparatach lotniczych, jednostkach pływających i agregatach. Związane jest to z zapewnieniem stałej zdolności eksploatacyjnej sprzętu, a także operatywnym rozliczaniem zużycia paliwa. Prąd – czasopismo będące organem stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademickiej "Odrodzenie". Związani z "Odrodzeniem" byli: Ks. A. Szymański, O. J. Woroniecki, ks. rektor J. Kruszyński, prof. L. Caro, prof. F. Konieczny oraz także Ks. Stefan Wyszyński.

  Diabetologia Doświadczalna i Kliniczna – półrocznik Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Władysław Grzeszczak. Zastępcą redaktora naczelnego jest prof. Czesław Wójcikowski.

  Dodano: 16.09.2010. 00:33  


  Najnowsze