• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Prof. Lange-Bertalot doktorem honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego

  25.03.2011. 00:53
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Prof. Horst Lange-Bertalot - botanik, jeden z czołowych specjalistów badających okrzemki - jednokomórkowe glony, autor ponad 200 publikacji na ich temat i odkrywca nowych gatunków, otrzymał w czwartek tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego. 


  Okrzemki należą do najbardziej zróżnicowanych gromad roślin beznaczyniowych mikroskopijnej wielkości. Profesor poświęcił ich badaniu 50 lat życia, niemal cały okres swojej działalności naukowej.

  Horst Lange-Bertalot urodził się w 1936 r. w Gdańsku, i choć większą część życia spędził w Niemczech, to przez długi czas mieszkał również w Polsce, m.in. w Szczecinie, gdzie od wielu lat współpracuje z ośrodkiem diatomologicznym, czyli badania okrzemek, Uniwersytetu Szczecińskiego.

  Studia rozpoczął w 1956 r. na Uniwersytecie Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem. Na tej uczelni w 1963 r. uzyskał stopień doktora nauk przyrodniczych, a w 1969 r. habilitował się z botaniki. Pracował także na Uniwersytetach w Kassel i Koblencji

  Badania nad okrzemkami Lange-Bertalot podjął na początku lat siedemdziesiątych XX w. Najpierw były to prace z dziedziny ekologii, w której okrzemki występowały jako wskaźniki stanu zanieczyszczenia wód.

  Lange-Bertalot jest autorem niemal 200 publikacji naukowych, z czego 168 dotyczy okrzemek. Badał materiały z całego świata, współpracował ze specjalistami z różnych krajów, a na podstawie zarówno samodzielnych, jak i wspólnie z innymi prowadzonych badań wyodrębnił 37 nowych rodzajów okrzemek oraz odkrył ponad tysiąc nieznanych przedtem gatunków.

  Profesor przyczynił się do rozwoju szczecińskiego ośrodka diatomologicznego. Od lat wspiera go merytorycznie i finansowo.

  Tytuł doktora honoris causa senat szczecińskiej uczelni przyznał Lange-Bertalotowi w dowód najwyższego uznania i wdzięczności. Profesor dołączył do grona 26 osób, które Uniwersytet Szczeciński wyróżnił tytułem doktora honoris causa. Są wśród nich prof. Leszek Balcerowicz, prof. Leszek Kołakowski, prof. John D. Barrow, prof. Richard Pipes oraz jedyna w tej grupie kobieta - wybitna pisarka dla dzieci Joanna Kulmowa. SZT

  PAP - Nauka w Polsce

  hes/ bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Henryk Aleksander Gmiterek (ur. 1950) – polski historyk, prof. dr hab. (tytuł naukowy profesora od 1997, od 2001 r. profesor zwyczajny), doctor honoris causa Państwowego Pedagogicznego Uniwersytetu im. I. Franko w Drohobyczu (2008).

  O dostojeństwie Uniwersytetu – wykład prof. Kazimierza Twardowskiego, wygłoszony 21 listopada 1932 w auli Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie w odpowiedzi na przyznanie mu doktoratu honoris causa Uniwersytetu Poznańskiego.

  O dostojeństwie Uniwersytetu – wykład prof. Kazimierza Twardowskiego, wygłoszony 21 listopada 1932 w auli Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie w odpowiedzi na przyznanie mu doktoratu honoris causa Uniwersytetu Poznańskiego.

  Irena Bajerowa (ur. 13 marca 1921, zm. 30 czerwca 2010) − polski językoznawca, profesor, doktor honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Córka językoznawcy, profesora Zenona Klemensiewicza.

  Hilary Hankiewicz (ur. 3 lipca 1834, zm. 1 września 1899 w Krakowie) – profesor rachunkowości państwowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1883 otrzymał doctorat honoris causa UJ. Należał do najbliższych współpracowników prof. Juliana Dunajewskiego podczas pełnienia przez niego funkcji ministra skarbu Austro-Węgier.

  Doktorzy honoris causa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego - chronologiczna lista doktorów honoris causa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

  Doktorzy honoris causa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego - chronologiczna lista doktorów honoris causa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

  Dodano: 25.03.2011. 00:53  


  Najnowsze