• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Prognozowanie upalnych dni w Europie

  29.06.2012. 18:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  "Wieczorem mówicie będzie pogoda, bo niebo się czerwieni, rano zaś dziś będzie niepogoda, bo się niebo czerwieni i jest zasępione". Te słowa są jedną z najstarszych przepowiedni pogody w Europie. Dzięki postępom w nowoczesnej technologii, od radarów po obrazowanie satelitarne, możemy teraz przewidywać pogodę na znacznie dłuższe okresy niż tylko kolejny dzień. Europejscy naukowcy posunęli się jeszcze dalej w przewidywaniu pogody, nie tylko dni czy tygodnie, ale cały sezon naprzód. Sezonowe prognozy mogą pomóc rolnictwu, opiece zdrowotnej i innym branżom przygotować się na niekorzystne warunki pogodowe. Odkrycia zostały opublikowane w czasopiśmie Nature Climate Change.

  Prognozy sezonowe to kolejna przeszkoda do pokonania dla meteorologów, która pozostaje poważnym wyzwaniem naukowym ze względu na niestabilność przepływu i nielinearność, która dotyczy głównie średnich szerokości geograficznych. W toku najnowszych badań naukowcy skoncentrowali się na tym, czy wcześniejsze, sezonowe opady deszczu umożliwiają naukowcom prognozowanie częstotliwości upalnych dni w czasie nadchodzącego lata oraz na fizycznych przesłankach takiej przewidywalności.

  Naukowcy z Francji i Szwajcarii, pracujący pod kierunkiem Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement (LSCE) i Szwajcarskiego Federalnego Instytutu Technologii w Zurychu (ETH Zurich), zaobserwowali, że letnie upały w Europie rzadko następują po deszczowej zimie i wiośnie w Europie Południowej. Odkryli także, że po suchych sezonach następują upalne albo zimne okresy letnie. To oznacza, że przewidywalność letnich upałów jest asymetryczna oraz, że prognozy klimatyczne wskazują na wysychanie Europy Południowej. Uzyskane wyniki sugerują, że istniejąca asymetria powinna stworzyć korzystną sytuację dla rozwoju większej liczby fal letnich upałów o zmiennej przewidywalności sezonowej na podstawie zimowych i wiosennych opadów deszczu.

  Naukowcy zauważyli, że w ciągu ostatniej dekady Europa doświadczyła wielu wyjątkowych fal upałów w okresie letnim, które miały ogromny wpływ na społeczeństwo. Upały w 2003 r. okazały się najcieplejszym latem odnotowanym od 1540 r. i doprowadziły do poważnego kryzysu opieki zdrowotnej oraz niedoboru plonów. Meteorologowie byli zdumieni, kiedy rekord został pobity kilka lat później przez falę upałów w 2010 r. Pomiary maksymalnych temperatur uśredniane dla 7 dni przekraczały średnią wartość z lat 1871 - 2010 o 13,3 stopni Celsjusza. Zdaniem naukowców ekstremalne lata, takie jak te można uznać za prototypy okresów letnich w cieplejszym klimacie w przyszłości. Aczkolwiek nasza zdolność do przewidywania tego typu zdarzeń na miesiąc lub kilka miesięcy wcześniej, a przez to umożliwienie nam przygotowania się, pozostaje niska.

  Zespół przeanalizował obserwacje opadów atmosferycznych i temperatury przeprowadzone w 200 europejskich stacjach meteorologicznych w okresie obejmującym ponad 60 lat. Na tej podstawie naukowcy przeprowadzili pewne uogólnienia dla regionu Europy Południowo-Wschodniej, stwierdzając, że deszczowe zimy i wiosny powstrzymują pojawienie się upalnych dni w kolejnym sezonie letnim, podczas gdy suche i normalne opady atmosferyczne umożliwiają albo dużą albo małą liczbę dni z wysoką temperaturą.

  Po suchych miesiącach, duża dawka energii słonecznej, powiązana z antycyklonami, jest przenoszona do atmosfery poprzez obciążenie cieplne, zwiększając suszę i upał z dodatnim sprzężeniem zwrotnym. Po deszczowych miesiącach energia słoneczna jest natomiast w znacznej części wykorzystywana na ewapotranspirację, ograniczając nasilanie się upałów. Nawet po bardzo suchej zimie i wiośnie, silne opady atmosferyczne wczesnym latem mogą unicestwić potencjał rozwoju ekstremalnych temperatur, co mogło się wydarzyć latem 2011 r., które nastąpiło po wyjątkowo suchej wiośnie.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Upały w Europie (2003): W czerwcu i lipcu 2003 roku, zachodnią i południową Europę nawiedziła fala rekordowych upałów. Szczególnie nasiliły się we Francji, gdzie temperatura dochodziła do 44 stopni, tam też z powodu wysokiej temperatury, zmarło 15 tys. osób. W wielu krajach zanotowano absolutne rekordy temperatur. Humidex – wskaźnik wprowadzony do nauki przez kanadyjskich meteorologów. Opisuje on odczuwanie upałów przez przeciętnego człowieka poprzez wpływ kombinacji dwóch podstawowych czynników jakimi są temperatura i wilgotność. Jest on bardziej precyzyjny niż sama temperatura, ponieważ kiedy rośnie wilgotność powietrza, rośnie również wrażliwość ludzkiego organizmu na temperaturę. Przy większej wilgotności człowiek gorzej znosi upały. Kiedy temperatura wynosi 30 °C a wyliczony wskaźnik humidex wynosi 40, to oznacza, że wilgotne powietrze jest odczuwalne w przybliżeniu jak przy suchym powietrzu przy temperaturze 40 °C. Wskaźnik humidex jest podawany latem podczas prognoz pogody, szczególnie w Kanadzie skąd się wywodzi, by ostrzegać ludność przed upałami. Upał – pojęcie meteorologiczne opisujące stan pogody, gdy temperatura powietrza przy powierzchni ziemi przekracza +30°C. W języku potocznym używane jest również pojęcie "skwar".

  Pogoda cyklonalna, pogoda niżowa - pogoda kształtowana przez niż baryczny, którą cechują duże zachmurzenie i opady oraz silne wiatry. Zimy wówczas są pochmurne, z częstymi opadami deszczu i deszczu ze śniegiem, stosunkowo ciepłe z odwilżami; lata są natomiast chłodne i deszczowe. Renovatio – szósty album studyjny polskiej piosenkarki Edyty Bartosiewicz. Początkowo płyta miała być wydana latem 2002 roku. Planowana premiera poprzedzona była wydaniem singla Niewinność. Z powodu problemów z głosem Bartosiewicz postanowiła wstrzymać wydanie płyty. W 2010 roku, przy okazji występu na Orange Warsaw Festival (gdzie zaprezentowała dwie nowe piosenki), piosenkarka ponowiła zapowiedź płyty pod tytułem Tam, dokąd zmierzasz. Ostatecznie premiera płyty, z nowo nagranymi wokalami, nastąpiła 1 października 2013. W większości utwory powstawały w latach 2000-2002. Wyjątek stanowi utwór Upaść by wstać, napisany w roku 2007, oraz Renovatio, do którego tekst powstał w 2011 roku. Wcześniej utwór nosił nazwę Upshit creek. Album wydała wytwórnia muzyczna Parlophone Music Poland. Nagrania poprzedziły single Rozbitkowie i Upaść, by wstać .

  Upałty – zlikwidowana stacja kolejowa w Upałtach na linii kolejowej Giżycko – Orzysz, w powiecie giżyckim, w województwie warmińsko-mazurskim, w Polsce. Przepowiednie pogodowe: Konieczność prognozowania pogody dotyczyła zwłaszcza społeczeństw rolniczych, dla których niespodziewane zmiany warunków atmosferycznych mogły oznaczać utratę plonów, a w konsekwencji przynieść głód i choroby. Prognozy powstawały na podstawie długotrwałych obserwacji reakcji organizmu ludzkiego, zachowania się domowych i dzikich zwierząt oraz zjawisk zachodzących w otaczającym środowisku naturalnym. Z czasem, gdy doszukano się związków między poczynionymi spostrzeżeniami a zmianami pogody, utrwaliła się w świadomości pokoleń wiedza, która często pozwalała przewidywać zjawiska atmosferyczne. Prognostyki te przekazywane były zazwyczaj ustnie, dlatego też otrzymywały niekiedy formę łatwych do zapamiętania rymowanek, którtch jednak nie należy utożsamiać z przysłowiami, łączącymi wnioski trafne z bezwartościowymi. Ludowe przepowiednie pogodowe miały zwykle charakter prognoz krótkoterminowych i lokalnych, ale starano się również przewidywać pogodę na większym obszarze i w wymiarze długoterminowym, tj. prognozować nadchodzące lato lub zimę.

  Cape Doctor (The Cape Doctor, także South-Easter) – silny, chłodny i suchy wiatr regionalny wiejący w Afryce Południowej, na wybrzeżach Republiki Południowej Afryki. Wieje od strony Atlantyku i Oceanu Indyjskiego (czyli Indyku), głównie z południowego wschodu. Przynosi ulgę w czasie mocnych upałów, choć bywa też tnący i uciążliwy. Klimat Nigerii: Pomimo, iż Nigeria położona jest w strefie klimatów podrównikowych, na jej terenie występuje zadziwiająco wiele typów klimatu. Strefy klimatyczne zmieniają z południa na północ. Na południu panuje klimat równikowy wybitnie wilgotny o cechach monsunowych, o najniższej w kraju amplitudzie rocznej temperatur (25 - 28°C) i najwyższej rocznej sumie opadów sięgającej 3400 mm. Na wybrzeżu opady deszczu występują przez cały rok. Im dalej na północ, tym klimat staje się suchszy, z wyraźnie zaznaczonymi ośmiomiesięcznymi okresami bezdeszczowymi, przechodzi w podrównikowy wilgotny. Północna Nigeria należy do strefy klimatów podzwrotnikowych. Średnie miesięczne temperatury sięgaja w styczniu 22°C, w maju 32°C. Roczne opady wynoszą jedynie 350 mm.

  Strefa Klimatów zwrotnikowych – w klasyfikacji klimatów Okołowicza, jedna z 5 głównych stref klimatycznych, obejmująca obszary kuli ziemskiej w okolicach obu zwrotników. Średnie roczne temperatury w tej strefie przekraczają 20 °C, ale średnie miesięczne są bardziej zróżnicowane w ciągu roku niż w klimacie równikowym: temperatura najchłodniejszego miesiąca może wynosić od 10 do 20 °C natomiast temperatury najcieplejszego miesiąca są wyższe niż we wszystkich pozostałych strefach (często przekraczają 30 do 35 °C). Cechą charakterystyczną klimatów zwrotnikowych są duże amplitudy dobowe temperatur. Opady występują najczęściej lub wyłącznie w półroczu letnim. W klimatach suchych są one sporadyczne lub całkowicie ich brak.

  Andrzej Żupański- ps."Andrzej" (ur. 1921 w Gdyni) – od stycznia 1943 żołnierz Kedywu Komendy Głównej AK; uczestnik wielu akcji zbrojnych.

  Egain forecasting jest metodą regulacji temperatury w ogrzewanych budynkach, polegającą na wyliczaniu zapotrzebowania na energię cieplną, która powinna być dostarczona do budynku w jednostce czasu. Dzięki wykorzystaniu danych o strukturze fizycznej budynku oraz danych meteorologicznych pochodzących z lokalnej prognozy pogody (temperatura zewnętrzna, siła i kierunek wiatru, a także nasłonecznienie), następuje wyliczenie zapotrzebowania na energię cieplną. W przypadku tradycyjnej regulacji temperatury w budynkach, pod uwagę brana jest jedynie aktualna temperatura zewnętrzna. Prognoza pogody - przewidywanie czasowych i przestrzennych zmian stanu atmosfery. Prognozy pogody można sklasyfikować w zależności od czasu prognozy, obszaru, i sposobu prognozy.

  Żupałkowate (Ascalaphidae) – rodzina dużych lub średniej wielkości owadów z rzędu sieciarek (Neuroptera) blisko spokrewniona z mrówkolwowatymi (Myrmeleontidae). Obejmuje 400–450 współcześnie żyjących gatunków rozprzestrzenionych po całym świecie. Większość z nich występuje w strefie tropikalnej i subtropikalnej. Upałty (niem. Upalten) – wyspa na jeziorze Mamry. Powierzchnia wyspy wynosi 67 ha. Największa wyspa na Mamrach i w krainie Wielkich Jezior Mazurskich.

  Jezioro Mamry Małe (czasem też Mamerki) – Jezioro w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, a właściwe zatoka w zachodniej części jeziora Mamry. Jezioro jest oddzielone od głównej tafli Mamr wyspą Upałty i kilkoma mniejszymi. W najgłębszym miejscu jezioro ma 17 metrów. Jan Konstanty Żupański (ur. w czerwcu 1804 (lub w 1803 albo 30 czerwca 1806) w Poznaniu, zm. 30 grudnia 1883 tamże) – polski księgarz i wydawca.

  Mongolia jest dużym środkowoazjatyckim państwem, którego większość terenów pokrywają suche wyżyny i tereny górskie. Mongolia cechuje się surowym krajobrazem jak i klimatem, gdzie zimy są mroźne, ale lata upalne i suche.

  Dodano: 29.06.2012. 18:26  


  Najnowsze