• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Przewidywanie uderzeń piorunów

  22.08.2013. 15:27
  opublikowane przez: Redakcja

  Kiedy prawdopodobieństwo wystąpienia czegoś jest niewielkie, ludzie często mówią, że łatwiej o uderzenie pioruna. Fakt niemniej jest taki, że pioruny owszem uderzają i są główną przyczyną zgonów i obrażeń związanych z pogodą.

  Co więcej pioruny mogą oddziaływać na ważne obiekty infrastruktury, np. lotniska, szpitale, stadiony sportowe i linie energetyczne. Komponenty elektroniczne są szczególnie wrażliwe na napięcie przejściowe wywoływane przez pioruny.

  Istnieje zatem potencjalnie ogromne zapotrzebowanie na precyzyjne dane na temat uderzeń piorunów. Krajowe służby meteorologiczne (MET) w wielu państwach członkowskich już udostępniają pewne dane, w większości przypadków w związku z pożarami lasów. Szacuje się, że uderzenia piorunów wywołują 16% pożarów lasów w UE, a koszty ich zwalczania sięgają rocznie 70 mln EUR.

  Niemniej dane są dla użytkowników końcowych zazwyczaj bardzo drogie i często niedostatecznie precyzyjne, aby wnieść znaczącą różnicę. W ramach dofinansowanego ze środków unijnych projektu LOLIGHT (Mapowanie uderzeń piorunów i system śledzenia superkomórek burzowych) podjęto starania, aby opracować tani system do wykrywania uderzeń piorunów z dokładnością do 100 metrów.

  Ponadto system może śledzić i prognozować uderzenia piorunów w czasie rzeczywistym oraz mapować schematy piorunów na obszarze 200 km.

  Projekt ma ogromny potencjał komercyjny. Precyzyjna i szybka lokalizacja uderzeń piorunów może pomóc zredukować powiązane z nimi koszty, między innymi pożarów lasów. Przedsiębiorstwa dystrybucji energii również skorzystają na tych usługach, gdyż będą w stanie przygotować się na wywoływane burzami przerwy w dostawie prądu poprzez proaktywne plany zarzadzania obciążeniem zanim linie znajdą się w zasięgu tego zjawiska.

  Jeżeli zakłócenia w dostawie energii nie zostaną szybko zlikwidowane, to istnieje ryzyko efektu domina i kolejnych uszkodzeń. Kiedy linia energetyczna zostanie uszkodzona, przepływ prądu elektrycznego przesyłanego uszkodzoną linią jest wymuszany innymi drogami. Jeżeli inne linie są już bliskie osiągnięcia pełnej mocy, dopływ prądu elektrycznego spowoduje przeciążenie w następstwie zatoru, wywołując efekt domina, który jest główną przyczyną masowych awarii i wyłączeń.

  Projekt daje również szanse na obniżenie kosztów na lotniskach i w sektorze kontroli ruchu lotniczego. W czasie zagrożenia uderzeniami piorunów samoloty muszą być przekierowywane wokół niebezpiecznego obszaru, co wiąże się ze zużyciem paliwa i dodatkowymi roboczogodzinami. Dokładny monitoring w czasie rzeczywistym umożliwi precyzyjniejsze planowanie tras z korzyścią dla sektora i pasażerów.
  Za: CORDIS


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Historia elektrotechniki: Niektóre zjawiska elektryczne obserwowano już w czasach przedhistorycznych. Uderzenia pioruna napawały jednak ludzi strachem i były jednocześnie niemożliwe do zbadania. Wskaźnik zagrożenia piorunowego – wskaźnik określający prawdopodobieństwo uderzenia pioruna w obiekt budowlany i wywołania w nim szkody. Wskaźnik ten wyznaczany jest z zależności: Poziom ochrony odgromowej (ang. lighting protection level - LPL) - liczba odniesiona do zestawu wartości parametrów prądu pioruna związanych z prawdopodobieństwem tego, że skojarzone maksymalne i minimalne wartości projektowe tych parametrów nie będą przekroczone podczas naturalnych wyładowań piorunowych


  Grzmot – dźwięk wytworzony przez piorun. W zależności od rodzaju piorunu oraz jego odległości od słuchającego, grzmot może przybierać formy od ostrego, głośnego trzasku do długiego, niskiego pomruku. Nagłe zwiększenie ciśnienia i temperatury powietrza wskutek uderzenia piorunu powoduje jego szybkie rozszerzenie się, co z kolei wywołuje grom dźwiękowy. Odległość zjawiska od obserwatora może być wyliczona znając odległość czasową pomiędzy zobaczeniem błyskawicy a usłyszeniem grzmotu. Oddział "Piorun" – wielonarodowościowy oddział partyzantów sowieckich, wchodzący w skład Brygady Kowieńskiej Litewskiego Sztabu Partyzanckiego.

  Piorun jest neofolkowym zespołem muzycznym z Polski. Nazwą nawiązuje do jednego ze słowiańskich bóstw – Peruna, którego atrybutem był piorun. Początkowo zespół tworzył w Chełmie a następnie przeniósł się do Gdańska, gdzie funkcjonuje do dziś. Przepięcie przejściowe (ang. transient overvoltage) - krótkotrwałe oscylacyjne, tłumione bądź nieoscylacyjne przepięcie powodowane wyładowaniami atmosferycznymi, operacjami łączeniowymi lub zadziałaniem wyłączników; o czasie trwania od ułamka mikrosekund do kilku milisekund.

  Piorunowy impuls elektromagnetyczny (ang. Lighting ElectroMagnetic Pulse - LEMP) - elektromagnetyczne skutki prądu piorunowego . Pod tym pojęciem należy rozumień prąd i pola wyładowania piorunowego jako źródło zagrożenia.
  Grom dźwiękowy – efekt akustyczny towarzyszący rozchodzeniu się fali uderzeniowej, występujący także po jej rozprężeniu się. Wytwarzany przez obiekt poruszający się z prędkością naddźwiękową, wybuch lub piorun.

  Kościół pw. śś. św. Marcina i św. Stanisława BpM w Goszczanowie wzniesiony został w 1666, w miejscu drewnianego, jednonawowego kościoła, który przetrwał do 1646 roku i prawdopodobnie spłonął od uderzenia pioruna. Świątynia jest wotum błagalnym o powrót dziedzicowego syna Stanisława z tureckiej niewoli. Jest obiektem murowanym, jednonawowym.

  Franciszek Malik ps. Piorun, Piorun 2 (ur. 6 marca 1912 w Bażanówce k. Sanoka - zm. 24 sierpnia 2006 w Wielkiej Brytanii) – kapitan Wojska Polskiego, cichociemny, żołnierz AK, od 28 sierpnia 1944 roku w powstaniu warszawskim dowódca batalionu Zaremba-Piorun.

  Instalacja odgromowa (z ang. LPS — Lightning Protection System, pop. piorunochron) — instalacja chroniąca obiekty przed porażeniami wynikłymi z wyładowań piorunowych. Stosowana najczęściej w budownictwie mieszkalnym. Latawiec (w wersji żeńskiej: latawica) – demon z wierzeń słowiańskich, utożsamiany z duszami dzieci poronionych (później nieochrzczonych). Latawce wyobrażano sobie w postaci czarnych ptaków, identyfikowano je z wiatrem i wirami powietrznymi. Latawce ginęły podczas burzy, zabijane przez pioruny.

  Dodano: 22.08.2013. 15:27  


  Najnowsze