• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Raport ESF: Europa może być liderem w dziedzinie biotechnologii morskich.

  07.01.2011. 17:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Rada Morska Europejskiej Fundacji Naukowej (ESF) twierdzi w swoim ostatnim raporcie, że Europa może zostać liderem w dziedzinie biotechnologii morskich do roku 2020. Najnowsze dane wskazują, że rynek biotechnologii morskich szacowany jest na 2,8 mld EUR, a jego potencjał wzrostu wynosi nawet do 12% rocznie, jeśli przemysł i środowiska akademickie zaczną ze sobą współpracować.

  Eksperci ESF twierdzą, że cztery morza i dwa oceany Europy oferują różnorodne warunki temperaturowe, ciśnieniowe, oświetleniowe i chemiczne, od płytkich wód przybrzeżnych do głębi oceanicznych. Zmiany, które pozwoliły rozlicznym organizmom morskim rozwijać się w tych warunkach, doprowadziły do powstania żywej biblioteki różnorodności biologicznej, która pozostaje niezbadana i niewystarczająco dobrze wykorzystana, twierdzi Rada Morska Fundacji.

  Biotechnolodzy morscy mogą korzystać z tych zasobów, by opracowywać nowe produkty i usługi, a z drugiej strony, pomóc w wymyśleniu rozwiązań dla problemów, z którymi boryka się nasza planeta. Chodzi między innymi o zapewnienie trwałych dostaw żywności i energii, innowacyjnych materiałów i procesów przemysłowych oraz wynalezienie nowych leków i metod leczenia.

  “Biotechnologia morska nie tylko tworzy miejsca pracy i dobrobyt, ale może także przyczynić się do rozwoju bardziej proekologicznych, inteligentniejszych gospodarek” - tłumaczy Lars Horn z Norweskiej Rady Badawczej oraz przewodniczący Rady Morskiej. “Japonia, Chiny oraz Stany Zjednoczone już inwestują w biotechnologie morskie. Jeśli nie podejmiemy działań, Europa na tym straci.”

  Jednym ze sposobów, w jaki Europejczycy mogą pomóc zrealizować cele strategii Europa 2020, jest promowanie biopaliw. Na przykład, uprawa mikroalg do produkcji paliwa mogłaby doprowadzić do zmniejszenia o 20% emisji gazów cieplarnianych. Rada Morska ESF twierdzi, że ta technologia jest prawdopodobnie najlepszym sposobem na okiełznanie bioenergii z oceanów, ale niezbędne są bardziej szczegółowe badania, by stymulować produkcję i redukować koszty.

  Eksperci twierdzą także, że wody europejskie są potencjalnym źródłem lekarstw, biomateriałów oraz produktów przemysłowych, w tym także biopolimerów (polimerów ulegających biodegradacji). Europejscy badacze już zaczęli opracowywać ponad 13 metod leczenia opartych na surowcach morskich. Niektóre z nich mają pomóc w walce z rakiem. Biotechnologie morskie mogą także poprawić wydajność akwakultury, co pozwoli Europie zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na zdrowe produkty morskie wyprodukowane w sposób zrównoważony.

  “Biotechnologie morskie: Nowa wizja i strategia dla Europy” to raport, który przedstawia plan działania dla badań europejskich w tej dziedzinie oraz cele dla nauki i polityki na okres najbliższych 10 lat, które stanowią wyzwanie, ale wydają się osiągalne. Jeśli odpowiednie działania zostaną podjęte teraz, Europa może zostać liderem w dziedzinie biotechnologii morskich, podkreśla Rada Morska.

  Wśród działań, o których pisze Rada, znajdują się: kreowanie silniejszej tożsamości oraz lepsza komunikacja w celu zwiększenia świadomości na temat europejskich badań w zakresie biotechnologii morskich, poprawa ścieżek transferu technologii tak, by promować współpracę pomiędzy przemysłem a sektorem naukowym oraz opracowywanie nowych strategii badawczych i programów na rzecz biotechnologii morskich.

  Rada Morska, założona w 1995 roku, wspiera współpracę pomiędzy europejskimi organizacjami naukowymi zajmującymi się morzem w celu opracowania wspólnej wizji na temat priorytetów badawczych i strategii dla nauk badających środowisko morskie w Europie. W Radzie reprezentowanych jest w sumie 31 organizacji z 19 państw. Obejmując strategiczną rolę, Rada Morska oferuje swoim członkom forum, w ramach którego opracowywane są porady na temat polityki badań nad morzem dla krajowych instytucji oraz europejskich twórców polityk. Głównym celem jest wspieranie tworzenia Europejskiej Przestrzeni Badawczej Środowiska Morskiego.

  Maive Rute, dyrektor ds. biotechnologii i produkcji żywności w Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Badań Naukowych, komentując wizję dla Europy na rok 2020 przedstawioną przez Radę, stwierdziła, co następuje: “Ostatnie odkrycia w dziedzinie biotechnologii morskich wskazują, że ta dziedzina będzie bardzo ważna, na przykład jeśli chodzi o zastosowania w sektorze medycznym do opracowywania nowych leków lub urządzeń diagnostycznych.”

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Obrona komunikacji morskich - morskie działania bojowe, mogące przyjąć rozmiary działań obserwacyjnych, prowadzone na morzu i w bazach przez różnorodne siły morskie (marynarki wojenne) w obronie własnych komunikacji zagrożonych przez siły przeciwnika. Działania mogą mieć charakter systematyczny lub doraźny.

  COST – Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in Science and Technology), jest międzyrządową instytucją europejską, powołaną w celu rozwijania międzynarodowej współpracy w zakresie badań naukowych prowadzonych w ramach poszczególnych krajowych programów. COST stanowi najstarszy europejski program w dziedzinie naukowej, gdyż został on utworzony już w 1971 r. Obecnie obejmuje on 36 członkowskich krajów Unii Europejskiej oraz krajów współpracujących.

  COST – Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in Science and Technology), jest międzyrządową instytucją europejską, powołaną w celu rozwijania międzynarodowej współpracy w zakresie badań naukowych prowadzonych w ramach poszczególnych krajowych programów. COST stanowi najstarszy europejski program w dziedzinie naukowej, gdyż został on utworzony już w 1971 r. Obecnie obejmuje on 36 członkowskich krajów Unii Europejskiej oraz krajów współpracujących.

  Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN, ang. European Research Council, ERC) – niezależna instytucja mająca na celu wspieranie wysokiej jakości badań naukowych poprzez wspieranie najlepszych naukowców, inżynierów i pracowników akademickich, niezależnie od dziedziny badań. Działa w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych. Ustanowiona w lutym 2007 roku na mocy decyzji Rady 2006/972/WE (Dz. Urz. UE L 400 z 19.12.2006).

  Anna Jadwiga Podhajska (z domu Wiśniewska, ur. 17 kwietnia 1938 w Gdyni, zm. 5 lutego 2006 w Gdańsku) - lekarz, profesor biotechnologii, specjalistka w dziedzinie mikrobiologii, biologii molekularnej i inżynierii genetycznej. Nauczyciel akademicki, ekspert w dziedzinie biotechnologii i animatorka życia naukowego Pomorza. Współzałożycielka Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Medycznej w Gdańsku (MWB UG-AMG) oraz założycielka Centrum Transferu Technologii w ramach Pomorskiego Parku Technologicznego w Gdyni.

  Rada rodziców – rodzaj organu szkolnego, który reprezentowany jest przez rodziców uczniów danej szkoły. Rada jest powoływana do współpracy ze szkołą w zakresie wszystkich spraw związanych z jej statutowymi zadaniami dotyczącymi kształcenia oraz funkcjonowania. Rada rodziców może występować z różnymi wnioskami oraz opiniami do dyrektora, rady pedagogicznej czy rady szkoły. Może też ona gromadzić różne fundusze z różnych źródeł w celu wspierania działalności szkoły.

  Szkoła Morska w Gdyni – niepubliczna szkoła policealna powstała w Gdyni w roku 1998 z połączenia dwóch ośrodków szkoleniowych, Morskiego Ośrodka Szkoleniowego "M&N" założonego 25 lutego 1993 i "AGMOR" Morskiego Centrum Szkolenia powstałego 11 marca 1996 roku. Ośrodek kształci marynarzy i oficerów statków morskich o profilu mechanicznym, nawigacyjnym i elektrycznym oraz pracowników gospodarki morskiej a także prowadzi kursy specjalistyczne. Szkoła jest członkiem założycielem Krajowej Izby Gospodarki Morskiej oraz członkiem Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej, Polskiego Forum Przemysłów Morskich, Ligi Morskiej i Rzecznej i Partnerstwa dla Morza. Od lipca 1998 Szkoła posiada międzynarodowy certyfikat jakości ISO 9001:2000 w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń o profilu morskim. W sierpniu 2008 Krajowa Izba Gospodarki Morskiej nagrodziła Szkołę Bursztynowym Jajem.

  Dodano: 07.01.2011. 17:49  


  Najnowsze