• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Resort środowiska odpowiada na apel o ochronę Puszczy Białowieskiej

  20.02.2011. 01:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl


  Ochrona Puszczy Białowieskiej została wzmocniona decyzjami obecnego ministra środowiska Andrzeja Kraszewskiego i jest zagwarantowana - zapewnia resort środowiska. Jest to odpowiedź na apel ekologów i naukowców o ochronę cennych lasów Puszczy Białowieskiej.


  W połowie lutego ekolodzy zaapelowali o natychmiastowe wstrzymanie wycinania drzew na wskazanych przez nich obszarach lasów Puszczy Białowieskiej oraz wprowadzenie zakazu cięć sanitarnych na obszarach wyłączonych wcześniej z zabiegów hodowlanych i ochronnych.

  Resort uważa, że jeśli ustalone w październiku 2010 r. zasady wzmocnionej ochrony Puszczy są łamane, to na podstawie dowodów plany cięć mogą zostać skorygowane. Te zasady - to dwukrotne zmniejszenie wycinki drzew w trzech puszczańskich nadleśnictwach, zakaz polowań w otulinie Białowieskiego Parku Narodowego oraz dofinansowania inwestycji ekologicznych w gminach puszczańskich. "Wszystkie te decyzje są obecnie wdrażane" - powiedziała PAP rzecznik ministra Magda Sikorska.

  W 2011 r. w trzech nadleśnictwach okalających puszczę można wyciąć o połowę mniej drzew niż w poprzednich latach - do 48,5 tys. m sześc., z czego 60 proc. będą to cięcia sanitarne - podkreśliła rzeczniczka. Przeliczając na 3 nadleśnictwa Puszczy Białowieskiej, w ramach cięć sanitarnych pozyskiwane jest tylko 0,6 m sześc. drewna na hektar, czyli średnio jedno drzewo z powierzchni 10 tys. m kw." - podała.

  Sikorska poinformowała, że w wytycznych resortu dla Lasów Państwowych zakazano cięć ponad 100-letnich drzewostanów. Wyłączono z pozyskania również cenne siedliska leśne i obszary występowania chrząszczy, których życie uzależnione jest od martwego drewna albo od innych organizmów z nim związanych. Oprócz tego już wcześniej leśników obowiązywał zakaz usuwania dziuplastych i martwych drzew.

  Ekologom chodzi o zachowanie miejsc występowania rzadkich gatunków fauny i flory i tereny, na których rośnie starodrzew - chcieliby objąć zakazem wycinki drzewostany 80-letnie i starsze. Sprzeciwiają się też cięciom sanitarnym. Apel podpisali szefowie Pracowni na rzecz Wszystkich Istot, Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, Greenpeace Polska i WWF Polska oraz profesorowie Wiesław Walankiewicz i Tomasz Wesołowski.

  Ekolodzy podali w apelu, że zweryfikowali przygotowaną przez Lasy Państwowe mapę planowanych miejsc pozyskania drewna i znaleźli na niej przynajmniej 40 obszarów, które uznają za przyrodniczo cenne oraz 111 z drzewostanami niezbędnymi do zachowania ciągłości naturalnych procesów ekologicznych. Znaleźli też 53 obszary, gdzie wycinka będzie oddziaływała na rzadkie gatunki dzięciołów, których liczebność w Puszczy maleje w wyniku prowadzonej tam gospodarki leśnej.

  "Jeżeli analiza organizacji pozarządowych dowiedzie, że te zasady są łamane w planie cięć na rok 2011, to zostaną one pilnie skorygowane" - zadeklarowała rzeczniczka. Zasady ochrony puszczy zostaną zapisane w przygotowywanych dokumentach - planie zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 ,,Puszcza Białowieska" oraz w planie urządzania lasu dla trzech puszczańskich nadleśnictw na kolejne 10 lat. "Podczas prac nad tymi dokumentami uwzględnione będą wszelkie dostępne i zweryfikowane publikacje, dotyczące inwentaryzacji m.in. dzięciołów i chrząszczy" - zapewniła rzeczniczka MŚ.

  Sikorska przypomniała, że resort od ponad trzech lat podejmował starania o przeprowadzenie Białowieskiego Programu Rozwoju i rozszerzenie parku narodowego. "Najskuteczniejszą ochroną dla przyrody Puszczy jest objęcie jej terenu ochroną w postaci parku narodowego. Wobec braku zgody samorządów gmin puszczańskich na poszerzenie Parku Narodowego, program ten nie został wdrożony" - podkreśliła.

  Ministerstwo Środowiska chciało powiększyć BPN z 10 tys. do 22 tys. hektarów. W zamian za zgodę puszczańskie samorządy miały dostać na proekologiczne inwestycje 75 mln zł. W 2010 r. mieszkańcy w konsultacjach opowiedzieli się przeciw, takie też decyzje podjęły samorządy.

  Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, bez zgody samorządów nie można utworzyć lub poszerzyć parku narodowego. Ekolodzy złożyli w Sejmie projekt, który znosi obowiązek uzyskiwania zgody samorządów. (PAP)

  ago/ je/ gma/ kap/


  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Drzewostany Puszczy BiałowieskiejW Puszczy Białowieskiej zachowały się ostatnie na Nizinie Środkowoeuropejskiej fragmenty lasów o charakterze pierwotnym. W Puszczy dominują lasy liściaste oraz mieszane. Obserwuje się zjawisko ustępowania sosny zwyczajnej z siedlisk terenu Białowieskiego Parku Narodowego (BPN) na rzecz gatunków liściastych.

  Bogdan Jaroszewicz — kierownik Białowieskiej Stacji Geobotanicznej Uniwersytetu Warszawskiego, wieloletni wicedyrektor Białowieskiego Parku Narodowego. Zajmuje się ekologią lasu naturalnego. Członek wielu towarzystw i stowarzyszeń (Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Polskie Towarzystwo Służb Ochrony Przyrody, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Stowarzyszenie Miłośników Żubra, którego jest założycielem). Autor wielu publikacji i rozpraw naukowych. Swoją działalnością naukowo-dydaktyczną popularyzuje wartości naukowe i przyrodnicze Puszczy Białowieskiej. Wielokrotnie swoimi opiniami wspierał działania pozarządowych organizacji ekologicznych dostarczając argumentów dla ochrony Puszczy Białowieskiej

  Jesion z naroślą – jesion wyniosły o rozmiarach pomnikowych rosnący w Puszczy Białowieskiej, jeden z najpotężniejszych jesionów w Puszczy Białowieskiej; rośnie na terenie Białowieskiego Parku Narodowego. Rośnie w środowisku, w którym jest dużo wilgoci.

  Dąb Jacka Wysmułka – wcześniej zwany Wielkim Mamamuszim, najgrubszy spośród dębów Puszczy Białowieskiej rosnących w zagospodarowanej części Puszczy, pod względem obwodu pnia ustępuje tylko Dębowi Maćkowi rosnącemu w rezerwacie ścisłym Białowieskiego Parku Narodowego . Na wys. 130 cm od nasady pień ma w obwodzie 701 cm (2009 r.), wysokość drzewa -31-32 m. Dąb nosi imię zasłużonego dla Puszczy Białowieskiej leśnika, miłośnika przyrody Jacka Wysmułka. Zresztą Jacek Wysmułek odkrył to drzewo w białowieskim mateczniku i w 1976 roku zgłosił je do wojewódzkiego rejestru drzew pomnikowych.

  Jesion Olbrzym – jesion wyniosły o rozmiarach pomnikowych rosnący w Puszczy Białowieskiej, jeden z najpotężniejszych jesionów w Puszczy Białowieskiej; rośnie na terenie Białowieskiego Parku Narodowego. Pień ma lejkowaty kształt u podstawy.

  Jesion przy Carskiej Tropinie – pomnikowy jesion wyniosły rosnący w Puszczy Białowieskiej, aktualnie najpotężniejszy jesion w zagospodarowanej części Puszczy Białowieskiej. Od roku 2002 drzewo jest martwe. Pień drzewa ma nieregularny kształt, korona jest zwarta. Miejsce, w którym rośnie, w 1996 roku włączone zostało do Białowieskiego Parku Narodowego.

  Jacek Wysmułek (ur. 20 sierpnia 1937 r. w Pruszkowie koło Warszawy, zm. 21 stycznia 1983 w Białowieży) – wieloletni leśniczy w Białowieskim Parku Narodowym i Nadleśnictwie Białowieża. Twórca kilku szlaków w Puszczy Białowieskiej. Działacz i przewodnik PTTK. Twórca koncepcji ochrony drzew – pomników przyrody w Puszczy Białowieskiej. Współautor kilku opracowań na temat Puszczy Białowieskiej.

  Dodano: 20.02.2011. 01:04  


  Najnowsze