• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rok 2011 w polskiej ekologii i ochronie przyrody

  28.12.2011. 00:25
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Porozumienie państw świata na konferencji klimatycznej ONZ w Durbanie (RPA), sopockie nieformalne spotkanie ministrów środowiska UE i sprzedaż przez Polskę kolejnej partii uprawnień do emisji CO2 - to ważniejsze wydarzenia w polskiej ekologii w mijającym roku. 

   

  STYCZEŃ

  - Biebrzański Park Narodowy ogłosił 2011 r. rokiem orlika grubodziobego.

  - Liczenie nietoperzy w podziemiach Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego (MRU) w Lubuskiem - największym zimowisku tych latających ssaków w Europie. Przez ostatnie trzy lata z podziemi ubyło ok. 10 tys. nietoperzy, w tym roku zimowało tam ok. 27 tys. sztuk, należących do 10 gatunków.

  LUTY

  - Liczenie tropów rysi i wilków w mazurskich lasach zorganizowały Lasy Państwowe. Tropy liczyło i opisywało stu leśników na obszarze blisko 200 tys. ha.

  - 473 żubry, w tym 73 młode żyją na wolności w polskiej części Puszczy Białowieskiej. Stado powiększyło się o ponad 20 sztuk od 2009 r.

  MARZEC

  - Dąb Bartek - jedno z najsłynniejszych polskich drzew i pomników przyrody zostanie podwieszone na stalowym łuku. Rosnące w Bartkowie koło Zagnańska (Świętokrzyskie), liczące ponad sześćset lat drzewo może się przewrócić. Dąb dostanie też nową instalację chroniącą przed piorunami. Pieniądze przekaże Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  - Pierwszy w tym roku bocian czarny przyleciał nad stawy przygodzickie(Wielkopolska) - podało Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Bociany czarne przylatują do Polski wcześniej od białych.

  - W atmosferze nad Polską wykryto podwyższone stężenia izotopu jodu J-131 po katastrofie w japońskiej elektrowni atomowej Fukushima, ale stężenia są tysiące razy niższe niż dopuszczalna norma - podał Główny Instytutu Górnictwa w Katowicach, który prowadzi stałe pomiary promieniowania.

  KWIECIEŃ

  - W lasach Podkarpacia żyje 460 wilków, 130 niedźwiedzi, 220 rysi, 140 żbików oraz ponad 300 żubrów - wynika z dorocznej inwentaryzacji zwierząt w tym regionie. Żyje tu też 9,6 tys. jeleni, 37,6 tys. saren 7,8 tys. dzików i 10,8 tys. lisów.

  - Do ostoi orłów nad Biebrzą przyleciały orliki grubodziobe. Sfilmowała je kamera zainstalowana w ramach projektu ochrony tych ptaków, dofinansowanego ze środków UE. Orliki są gatunkiem zagrożonym wyginięciem.

  - Wszedł w życie zakaz polowań w otulinie Białowieskiego Parku Narodowego, wydany przez ministra środowiska. Minister środowiska Andrzej Kraszewski zdecydował w rozporządzeniu o utworzeniu strefy ochronnej zwierząt łownych w tej otulinie.

  MAJ

  - Dzień Ziemi na warszawskim Polu Mokotowskim pod hasłem "Las blisko nas". Organizatorzy namawiają do sadzenia drzew, w związku z ustanowionym przez ONZ w 2011 r. Międzynarodowym Rokiem Lasów.

  - Sejm przyjął zmiany w ustawie o zachowaniu czystości i porządku w gminach. Gminy od 2012 r. przejmą gospodarowanie odpadami na swoim terenie.

  - Niezależny ekspert ONZ Calin Georgescu, który zakończył tygodniową misję w Polsce, wezwał Sejm i prezydenta do rozważenia zorganizowania krajowego referendum w sprawie budowy elektrowni atomowych w Polsce.

  CZERWIEC

  - Weszła w życie nowa ustawa o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Przewiduje ona, że handel takimi uprawnieniami obejmie emisję z instalacji przemysłowych, a także z operacji lotniczych.

  - Polska zablokowała wspólne stanowisko ministrów środowiska UE, które zakładało zmniejszenie emisji CO2 w całej Unii o 80 proc. do 2050 r.

  LIPIEC

  - W Sopocie spotkali się ministrowie środowiska krajów UE na nieformalnym spotkaniu; omawiano m.in. działania na rzecz ochrony środowiska, problemy oszczędzania zasobów i przygotowania do grudniowej światowej konferencji klimatycznej ONZ w Durbanie (RPA).

  - Polska zaskarżyła decyzję KE dotyczącą limitów darmowych pozwoleń na emisje CO2 w przemyśle w latach 2013-20.

  SIERPIEŃ

  - Przed kancelarią premiera pikietowali przedstawiciele gmin przeciwnych planom otwarcia na ich terenie kopalni odkrywkowych węgla brunatnego. Protest dotyczył planów budowy nowych kopalń węgla brunatnego m.in. na Dolnym Śląsku.

  - Minister środowiska Andrzej Kraszewski i prezes japońskiej rządowej Organizacji Rozwoju Nowych Energii i Technologii Przemysłowych (NEDO) Hideo Hato podpisali list intencyjny dotyczący transferu do Polski niskoemisyjnych technologii. Chodzi o nowoczesne rozwiązania dotyczące m.in. efektywności energetycznej i racjonalnego gospodarowania zasobami.

  WRZESIEŃ

  - Kolejna edycja akcji ,,Sprzątanie świata - Polska" pod hasłem "Lasy to życie - chrońmy je". Jednym z działań akcji były porządki w polskich lasach.

  - Minister środowiska Andrzej Kraszewski podsumował mijającą kadencję w resorcie. W jego ocenie udało się pogodzić sprawy środowiska i gospodarki.

  PAŹDZIERNIK

  - Polska sprzedała Bankowi Światowemu, działającemu na rzecz Spanish Carbon Fund i Carbon Fund for Europe, uprawnienia do emisji CO2, wynikające z protokołu z Kioto. Resort środowiska nie podał ilości sprzedanych uprawnień ani kwoty transakcji. Zaznaczył jedynie, że łączna wartość zawartych do tej pory przez Polskę siedmiu transakcji sprzedaży naszych nadwyżek emisji CO2 - to ok. 130 mln euro.

  - Kapituła konkursu GreenEvo - tzw. akceleratora zielonych technologii Ministerstwa Środowiska wybrała 17 najlepszych polskich technologii w dziedzinie ochrony środowiska, które będą promowane na świecie.

  LISTOPAD

  - Premier Donald Tusk powołał na ministra środowiska w nowym rządzie Marcina Korolca, b. wiceministra gospodarki. Korolec zastąpił Andrzeja Kraszewskiego.

  - Polski Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wsparł 3,86 mln zł modernizację i przebudowę oczyszczalni ścieków w Brześciu na Bugiem na Białorusi. Lepsza praca oczyszczalni poprawi jakość wody w Bugu, co oznacza też ochronę Zalewu Zegrzyńskiego i ujęcia wody dla Warszawy.

  - W Durbanie (RPA) rozpoczęła się światowa konferencja klimatyczna ONZ z udziałem przedstawicieli ponad 190 krajów z całego świata. Minister środowiska Marcin Korolec reprezentuje Polskę i Unię Europejską, w związku z naszą prezydencją w Radzie UE.

  GRUDZIEŃ

  - Konferencja klimatyczna ONZ w Durbanie (RPA), podczas której Polska wraz z Komisją Europejską reprezentowała wspólne stanowisko Unii Europejskiej, osiągnęła porozumienie. Ponad 190 państw przyjęło pakiet stanowisk prowadzących do nowego porozumienia klimatycznego w 2015 r. i przedłużenia na nowy okres Protokołu z Kioto.

  - Zainstalowane w Polsce elektrownie wiatrowe mogą wytworzyć 1,5 gigawata energii - wynika z danych Urzędu Regulacji Energetyki. W sumie z energetyki odnawialnej uzyskujemy w Polsce prawie 3 gigawaty energii.

  PAP - Nauka w Polsce

  ago/ je/ tot/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Opłata ekologiczna – według obowiązującej w Polsce sprawozdawczości statystycznej są to te opłaty, które kierowane są, przynajmniej w części, na konta funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej różnych szczebli (narodowego, wojewódzkich, powiatowych i gminnych) – są to typowe opłaty. Można także wyróżnić wiele innych opłat ekologicznych, które trafiają na konta innych instytucji niż fundusze ochrony środowiska - jednak można je tak nazywać tylko ze względu na ich powiązanie z korzystaniem ze środowiska. Do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych są obowiązane, z zastrzeżeniem art. 284 ust. 2, podmioty korzystające ze środowiska (osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami ponoszą opłaty za korzystanie ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie wymaga pozwolenia na wprowadzanie substancji lub energii do środowiska oraz pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo wodne). Standardy emisyjne – dopuszczalne wielkości emisji, ustalane w Polsce w oparciu o ustawę Prawo ochrony środowiska (art. 145 POŚ) za pomocą wykonawczych rozporządzeń ministra środowiska. Główny Inspektor Ochrony Środowiska – centralny organ administracji rządowej podlegający Prezesowi Rady Ministrów. Kieruje działalnością Inspekcji Ochrony Środowiska, która kontroluje przestrzeganie przepisów o ochronie środowiska, bada stan środowiska (Państwowy Monitoring Środowiska) oraz przeciwdziała nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska.

  Odznaka honorowa "Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej" – polskie odznaczenie cywilne nadawane przez ministra właściwego do spraw środowiska, od 1999 roku jest nim minister środowiska. Ministerstwo Środowiska – utworzone w 1999 ministerstwo zajmujące się ochroną środowiska oraz gospodarką wodną w Polsce. Po uchybieniach przy podpisywaniu przez EuRoPol Gaz z Gazpromem memorandum dotyczącego budowy gazociągu Jamał-Europa było rozważane utworzenie Ministerstwa Energetyki i Środowiska, ale ograniczono się jedynie do powołania rządowego zespołu koordynującego politykę energetycznegą.

  Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska – centralny organ administracji rządowej ds. ochrony środowiska oraz ochrony przyrody, wykonujący swoje zadania przy pomocy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Historia Naturalna Polski – polski telewizyjny serial dokumentalny poświęcony ewolucji środowiska naturalnego Polski w dziejach Ziemi. Film realizowany był przez ekipę Akademickiej Telewizji Edukacyjnej Uniwersytetu Gdańskiego, pierwsze zdjęcia do filmu rozpoczęły się już w 2001 roku. Współfinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Serial emitowany był na antenie TVP1.

  Konferencja sztokholmska ONZ obradowała w 1972 pod hasłem: "Mamy tylko jedną ziemię". Podczas tej konferencji ochrona środowiska podniesiona została do rangi podstawowej funkcji państwa. Pojawił się termin polityka ochrony środowiska. Konferencja wskazała na konieczność powołania wyspecjalizowanej agencji przy ONZ zajmującej się zagadnieniami ochrony środowiska. Tak oto powstał UNEP. Podczas Konferencji ustalono także Deklarację Konferencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Naturalnego Środowiska Człowieka. Deklaracja ta składa się ze Wstępu i 26 Zasad. Nagroda Goldmanów – nagroda przyznawana przez Fundację Ochrony Środowiska Goldmanów, osobom indywidualnym działającym na rzecz ochrony środowiska. Jest to najważniejsza światowa nagroda w dziedzinie ochrony środowiska, nazywana ekologicznym Noblem. Nagroda ufundowana została przez działaczy społecznych i filantropów Richarda i Rhodę Goldmanów w 1990 roku.

  Substancje priorytetowe w dziedzinie polityki wodnej – pojęcie z zakresu ochrony środowiska określające substancje szczególnie niebezpieczne dla środowiska wodnego, których eliminacja powinna być priorytetem w polityce ochrony wód.

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) – publiczna instytucja finansowa, działająca od 1989 roku, najpierw jako fundusz celowy, a od 2010 roku jako państwowa osoba prawna. Głównym celem działania jest udzielanie finansowego wsparcia największym lub ponadregionalnym przedsięwzięciom służącym ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

  Europejski rejestr emisji zanieczyszczeń (EPER) jest systemem ewidencji i raportowania zanieczyszczeń stosowanym przez kraje członkowskie Unii Europejskiej. Jest on ściśle powiązany z realizacją dyrektywy IPPC. Rozporządzenie E-PRTR ma na celu poprawę publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska poprzez ustanowienie spójnego i zintegrowanego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, przyczyniając się tym samym ostatecznie do zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska i ich ograniczenia oraz zapewniając potrzebne informacje decydentom, a także ułatwiając udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji dotyczących środowiska. W odpowiedzi na świadome lub nieświadome, lecz zawsze aktywne niszczenie przyrody przez człowieka, powstała idea jej ochrony aktywnej, stawiająca sobie za cel odwrócenie lub zrekompensowanie niekorzystnych zmian wprowadzanych w środowisko przez człowieka. Wejście Polski do Unii Europejskiej otworzyło w tym względzie nowe możliwości przez uzyskanie środków unijnych na proekologiczne inwestycje. Mimo to, powodzenie idei aktywnej ochrony przyrody wciąż zależy głównie od chęci działania i świadomości każdego indywidualnego obywatela, który musi wiedzieć jak swym zachowaniem wpływa na otoczenie i chcieć zmieniać stan środowiska na lepszy. Przykładami aktywnych działań na rzecz ochrony środowiska są:

  Dodano: 28.12.2011. 00:25  


  Najnowsze