• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rozkład odpowiedzialny za skamieniałe deformacje

  21.02.2012. 17:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dwuosobowy zespół badawczy z Niemiec i Szwajcarii odkrył, że rozkład nieżywych dinozaurów wywołał dziwne deformacje ich skamielin. Odkrycie przeczy przekonaniom większości naukowców, a mianowicie takim, że powykręcana postura dinozaurów jest wynikiem drgawek przedśmiertnych.

  Postawa ciała niemal kompletnych i połączonych stawowo szkieletów dinozaurów z długimi szyjami i ogonami zwykle charakteryzuje się tym, że głowa i szyja są wygięte do tyłu w kierunku grzbietu zwierzęcia. Eksperci określają tę postawę mianem "Archaeopteryx". Paleontologowie badają tę postawę od ponad 150 lat. Niektórzy zwykli ją nazywać "postawą opistotoniczną" lub "pozą rowerową", która wg ekspertów była bardziej "przytłaczająca". Postawa opistotoniczna jest następstwem niedoboru witamin, zatrucia lub uszkodzenia móżdżku.

  Móżdżek to region w mózgu, który kontroluje precyzyjne ruchy mięśni. Mięśnie posturalne, odpowiedzialne za zapewnienie wyprostowanej pozycji głowy i ogona są zawiadywane z móżdżku. Niewydolność funkcjonalna móżdżku prowadzi do pełnego skurczenia mięśni posturalnych, a następnie przechylenia głowy i ogona oraz skurczu kończyn.

  Około 100 lat temu naukowcy uznali ten syndrom, który ujawniał się w rozmaitych skamielinach kręgowców, za skamieniały obraz drgawek przedśmiertnych. Mimo, iż pogląd ten spotkał się na początku z pewnym uznaniem, to z upływem lat naukowcy zaczęli przeciwstawiać się tej interpretacji.

  Teoria "tyłozgięcia tułowia" pojawiła się ponownie w 2007 r. W toku ostatnich prac tandem naukowców z Niemiec i Szwajcarii ponownie zbadał tę teorię, analizując znanego dinozaura Kompsognata (Compsognathus longipes) z rejonu Solnhofen w Niemczech. Znawcy tematu zgadzają się, że dinozaur był zatopiony w
  wodnej mogile tropikalnej laguny.

  "Naszym zdaniem najbardziej krytyczny punkt nowo dyskutowanego scenariusza zachowania postawy opistototnicznej w przypadku skamieliny to fakt, iż kręgowce lądowe musiały być zanurzone niezwłocznie po śmierci bez bycia przetransportowanym na większą odległość" - wyjaśnia Achim Reisdorf, sedymentolog z Instytutu Geologii i Paleontologii z Uniwersytetu Bazylejskiego w Szwajcarii. "A wyrzucenie padliny z lądu do morza, następnie opadnięcie w słupie wody o zaledwie kilka decymetrów czy metrów nie jest niczym innym."

  Tandem jest przekonany, że zmiany pośmiertne rozkładającej się padliny doprowadziły do wygięcia się grzbietu w łuk. Mając to na uwadze, naukowcy zanurzyli w wodzie oskubane szyje i klatki piersiowe kurczaków, aby sprawdzić teorię.

  Szyje wygięły się w wodzie do tyłu o ponad 90 stopni. Stopień pozy pogłębiał się wraz z postępem rozkładu w kolejnych miesiącach. Naukowcy odkryli, że za wykrzywione szyje kurcząt odpowiedzialne było specjalne więzadło łączące kręgi po ich górnej stronie. To więzadło, które eksperci nazywają "ligamentum elasticum" jest sprężone zarówno u żywych, jak i padłych kurcząt.

  "Widząc postawę opistotoniczną, weterynarz może mieć w wielu przypadkach do czynienia z chorymi i padającymi zwierzętami" - twierdzi Michael Wuttke, paleontolog z Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz w Niemczech. "Jednak paleontologowie kręgowców, którzy chcą wydedukować środowisko, w którym zginęły i ostatecznie zostały zanurzone zwierzęta, muszą naświetlić procesy pośmiertne oraz ograniczenia biomechaniczne."

  Zdaniem zespołu: "Silne 'ligamentum elasticum' było niezbędne wszystkim długoszyim dinozaurom z długimi ogonami. Wstępnie obciążone więzadło pomagało im oszczędzać energię w czasie lądowego trybu życia. Po tym jak padły i zostały zanurzone w wodzie, energia zgromadzona wzdłuż kręgów była wystarczająco duża, aby wyginać grzbiet w łuk, co postępowało wraz z rozkładem kolejnych mięśni i innych miękkich części. Szczególnym jest to, że na przykładzie okazu Kompsognata te kolejne etapy wyginania do tyłu również można potwierdzić. Zatem to biomechanika stoi za dziwaczną postawą pośmiertną padliny w wodnym grobie, a nie drgawki przedśmiertne."

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Sceptycyzm - pojęcie wieloznaczne, określające postawę w nauce, pogląd filozoficzny oraz potocznie - postawę "sceptyka" (człowiek wątpiący, krytyczny, niedowierzający). Autobiografizm – postawa, dzięki której doświadczenia i przeżycia pisarza zostają wykorzystane i dochodzą do głosu w jego twórczości; skłonność do czerpania tematu literackiego z faktów z własnego życia autora, z własnych przeżyć, pisanie o sobie i o swoim życiu. Odwaga cywilna jest szczególnym rodzajem odwagi. Jest to postawa, która polega na występowaniu w obronie swoich racji, nawet jeżeli wiąże się to z wysokimi sankcjami i kosztami społecznymi. Jej podstawowym elementem jest występowanie pod swoim imieniem i nazwiskiem, czyli podpisywanie się pod swoimi własnymi wypowiedziami. Odwaga jest również przyznaniem się do błędu, postępowaniem zgodnie ze swoim sumieniem i głoszeniem swoich poglądów.

  Charakterystyka porównawcza w teorii literatury jest zestawieniem co najmniej dwóch postaci. Pokazuje ona podobieństwa i różnice przedstawionych osób, a także ich kontrast. Przy charakterystyce zwraca się uwagę na postawę tych postaci wobec jakiegoś problemu. Dokonuje się tego na dwa sposoby: Kompleks Amazonki – postawa kobiety wynikająca ze specyficznej struktury rodzinnej. Polega na identyfikowaniu się z dominującą w rodzinie matką, a wobec ojca odczuwaniu lekceważenia.

  Praktycyzm – postawa życiowa charakteryzująca się stawianiem sobie osiągalnych, rozsądnych celów i troską o dobór środków do ich urzeczywistnienia. Efekt wyświadczonej przysługi, znany również jako efekt Benjamina Franklina – tendencja do zmiany postawy na bardziej przyjazną w stosunku do osób, dla których zrobiło się coś dobrego.

  Donkiszoteria – postawa życiowa charakteryzująca się marzycielstwem, brakiem rozsądku w ocenianiu ludzi i sytuacji, pragnieniem walki o nierealne cele, nierozsądnym entuzjazmem w podejmowaniu nieosiągalnych zadań oraz walce z urojonymi przeciwnikami (walka z wiatrakami). Osoba postępująca zgodnie z zasadami tejże postawy nazywana jest donkiszotem. Działania takiej osoby są z góry skazane na porażkę, wzbudzając jednocześnie uśmiech i politowanie. Antyspołeczne uprzedzenie – rodzaj postawy polegającej na odrzucaniu czegoś lub kogoś bez racjonalnych przesłanek.

  Kompleks Jonasza – postawa charakteryzująca się pragnieniem odstąpienia od własnego życiowego powołania, losu, wielkości, lęk przed podjęciem nowych ról np. małżonka, rodzica, partnera bądź przed koniecznością rozwiązania problemów partnerskich itp.

  Behawioralny komponent postawy - jest to mniej lub bardziej jednorodny zespół dyspozycji do określonego zachowania się wobec przedmiotu postawy. Postawy o wyraźnie skrystalizowanym komponencie behawioralnym, to postawy wobec przedmiotów i sytuacji, związanych z naszym codziennym doświadczeniem w ten sposób, iż stan rzeczy, wobec których te postawy się odnoszą są zależne od naszych własnych zachowań, bądź też relacja między nami a przedmiotem postawy zależy od naszych zachowań. Człowiek żyjący w układzie stosunków społecznych, które mu zasadniczo nie odpowiadają, ale nie mający własnego przekonania na ten układ stosunków wpływu, będzie miał postawy czysto poznawcze (o silnym ładunku negatywnym) - rzadko postawy o wyraźnie skrystalizowanym komponencie behawioralnym.

  Europocentryzm – praktyka i postawa, świadome lub nie, stawianie europejskich (i generalnie zachodnich) rozwiązań, problemów, kultury czy wartości wyżej niż te z innych kręgów kulturowych. Europocentryzm jest wariacją na temat etnocentryzmu, wyjątkowo wpływową z powodu jej forsowania na podstawie bieżącej i minionej siły politycznej. Europocentryzm łączy się również z rasizmem, który podważa istnienie wartościowej kultury wśród niebiałych. YIMBY (akronim ang. Yes, In My Back Yard = "tak na moim podwórku") – potoczne, lecz ostatnio również coraz bardziej rozpowszechnione w literaturze, określenie opisujące postawy ludzi, którzy zgadzają się na pewne inwestycje w swoim sąsiedztwie, potrzebne dla dobra ogólnego, pomimo iż są one niekorzystne dla nich samych. Jest to przejaw obiektywnego spojrzenia na rolę jednostki oraz mniejszych grup społecznych w społeczeństwie.

  Dodano: 21.02.2012. 17:26  


  Najnowsze