• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rozpaleni sztuką zarządzania pożarami lasów

  01.03.2011. 18:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Drzewa w ogniu, gorączkowa ucieczka, gęsty dym przysłaniający niebo... siejący spustoszenie pożar lasu to przerażająca perspektywa. Aczkolwiek stałe unikanie pożaru lasu pod każdą postacią może po prostu zwiększyć zagrożenie większymi, trudniejszymi w kontrolowaniu pożarami w przyszłości. Finansowany ze środków unijnych zespół naukowców opracował zintegrowane podejście do zarządzania pożarami na terenach dzikich, które kładzie szczególny nacisk na walkę z ogniem za pomocą ognia.

  Projekt FIRE PARADOX (Innowacyjne podejście do zintegrowanego zarządzania pożarami regulujące problem niekontrolowanych pożarów poprzez rozsądne użycie ognia - rozwiązywanie paradoksu ognia) otrzymał ponad 12,6 mln EUR z tematu "Zrównoważony rozwój, zmiany globalne i ekosystemy" Szóstego Programu Ramowego (6PR) UE.

  W swoim oświadczeniu Cemagref (Francja), partner FIRE PARADOX, stwierdza: "Europejskie lasy są systematycznie nawiedzane przez pożary, które często wiążą się z katastrofalnymi następstwami dla środowiska, gospodarki i społeczeństwa. Najczęstszą reakcją jest walka z pożarami za wszelką cenę, ponieważ negatywne skutki mają pierwszorzędne znaczenie. Niemniej obecnie niezbędne jest nowe podejście do zarządzania terytorialnego oraz do zapobiegania pożarom i walki z nimi, jeżeli mamy w sposób zrównoważony złagodzić intensywność i dotkliwość pożarów w Europie."

  "Ogień to zły pan, ale dobry sługa" - mówi Cemagref, wyjaśniając nazwę projektu. "Fińskie wyrażenie podsumowuje naszą paradoksalną relację z ogniem. Paradoks polega na tym, że powstrzymując pożary lasów za wszelką cenę, potencjalne szkody, jakie wyrządzi kolejny pożar zwiększają się wraz z upływem czasu, ponieważ nagromadzenie biomasy roślinnej oznacza wzrost ilości paliwa, które może wywołać pożar i podsycać go" - dodają pracownicy francuskiego narodowego instytutu badawczego specjalizującego się w problematyce środowiskowej.

  Zwalczanie ognia za pomocą ognia obejmuje kontrolowane wypalanie - metodę, w której wzniecanie są dokładnie wytyczone pożary, aby zapobiegawczo zmniejszyć biomasę roślinną lub zwalczyć inny pożar. Tego typu techniki były wykorzystywane na przestrzeni historii i wiadomo teraz, że pomagają obniżyć łączną ilość dwutlenku węgla (CO2) generowaną przez pożary lasów, ale wymagają gruntownego zrozumienia sposobu rozwijania i rozprzestrzeniania się pożaru. Chodzi o to, by "nauczyć się współżyć z pożarem".

  Partnerzy FIRE PARADOX opracowali obszerny korpus czerpiąc ze specjalistycznych kompetencji, nowej wiedzy i innowacyjnych podejść. Część tych prac skoncentrowała się na przyczynach i dynamice pożaru, a inne wątki zostały poświęcone analizie ryzyka i metodom zarządzania. Odkrycia poczynione w ramach projektu pomogły opracować zestaw narzędzi i aplikacji zaprojektowanych specjalnie na potrzeby służb pożarniczych i leśnych oraz władz terytorialnych.

  Przykłady tych aplikacji obejmują oprogramowanie do symulacji pożarów na wielką skalę w Europie i szerszym obszarze śródziemnomorskim, metodę oceny i mapowania ryzyka oraz szereg publikacji.

  "W Cemagref - zauważa instytut, wskazując na jedno ze swoich dokonań w ramach projektu - naukowcy opisali mechanizmy biologiczne rządzące zapalnością i palnością drzew i roślin. Informacje te są wykorzystywane do opracowania metod szczegółowego opisu rozmaitych gatunków roślin (krzaków i drzew, z gałęziami lub bez, iglastych, liściastych itd.) i uporządkowania ich według klasy zapalności i palności."

  Prace wykonano we współpracy z dwoma innymi partnerami projektu z Francji - Narodowym Instytutem Badań Agronomicznych (INRA) i Agence MTDA Sarl. Ten wspólny wkład wspomógł opracowanie symulatora, który analizuje informacje na temat czynników, takich jak topografia, wiatr oraz klasa palności, aby przewidzieć, w jaki sposób poszczególne pożary będą się najprawdopodobniej rozprzestrzeniać.

  Ocena ryzyka koncentruje się na tak zwanych strefach granicznych między obszarami przeznaczonymi pod zabudowę i infrastrukturę a odcinkami terenów dzikich, na których działalność człowieka zwiększa ryzyko pożaru. Ryzyko na tych obszarach różni się w zależności od wielu czynników, takich jak charakterystyka terenów mieszkalnych oraz typ i gęstość roślinności. Aplikacja łączy analizę przestrzenną i obrazowanie satelitarne z informacjami na temat wcześniejszych pożarów, aby określić wskaźniki ryzyka dla stref granicznych.

  Najważniejsze publikacje przygotowane w ramach projektu obejmują podręcznik prezentujący rozsądną praktykę kontrolowanego wypalania i przewodnik po metodach, poświęcony mapowaniu stref granicznych w regionie śródziemnomorskim.

  W projekcie FIRE PARADOX wzięło udział aż 36 partnerów z Argentyny, Belgii, Federacji Rosyjskiej, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Maroka, Niemiec, Polski, Portugalii, Republiki Południowej Afryki, Słowenii, Szwajcarii, Tunezji, Wlk. Brytanii i Włoch.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Pożary lasów w Grecji – seria pożarów, które swoim zasięgiem objęły kilka obszarów w Grecji. Pożary wybuchły dnia 21 sierpnia 2009 roku i trwały do 24 sierpnia. Pierwszy pożar pojawił się w okolicy Grammatiko około 40 km na północny wschód od stolicy kraju, Aten. W ciągu trzech kolejnych dni ogień szybko się rozprzestrzeniał, powodując zniszczenie czternastu miast. 10 000 mieszkańców zostało ewakuowanych z Agios Stefanos. Około 600 strażaków i żołnierzy walczyło z ogniem, do pomocy gaszenia pożaru użyto również 12 samolotów gaśniczych i 9 helikopterów oraz 130 wozów strażackich.

  Pożary lasów w Izraelu – masowy pożar lasów w paśmie górskim Góry Karmel na południe od Hajfy w północnym Izraelu, rzekomo spowodowany przez wypalanie nielegalnych stosów odpadków wysypiska śmieci. Dotychczas pożar trwający od 2 grudnia pochłonął około 44 ofiar, oraz zmusił lokalne władze do ewakuacji ponad 13000 osób, w tym kilku wsi znajdujących się na terenie zagrożonych pożarami. Według wstępnych obliczeń straty w środowisku oceniono na 20 km² spalonego lasu, szacunkowo 1,5 miliona drzew spalonych w pożarze.

  Pas przeciwpożarowy – odpowiednio przygotowany i zagospodarowany fragment lasu, który zapobiega rozprzestrzenianiu się ognia jak również ułatwia akcję gaśniczą na wypadek pożaru lasu.

  Ryzyko operacyjne jest rodzajem ryzyka związanego z realizacją swoich funkcji przez przedsiębiorstwo. Jest to szerokie pojęcie obejmujące między innymi ryzyko nadużyć finansowych, ryzyko prawne, fizyczne lub zagrożenia dla środowiska. Pojęcie ryzyka operacyjnego jest najczęściej związane z zarządzaniem ryzykiem programowym instytucji finansowych, które muszą być dostosowane do zaleceń Nowej umowy kapitałowej, znanej jako Bazylea II. W postanowieniach Bazylei II, zarządzanie ryzykiem rozdzielono na ryzyko kredytowe, rynkowe i operacyjne. W wielu przypadkach ryzyko kredytowe oraz ryzyko rynkowe jest obsługiwane przez wydziały finansowe spółek z tego względu, że zarządzanie ryzykiem operacyjnym może być koordynowane centralnie, lecz najczęściej zarządzanie wdrażane jest przez różne jednostki operacyjne.

  Zarządzanie stresem - znanym i najbardziej obiecującym podejściem do problemu zarządzania stresem w organizacji jest metoda prewencyjnego zarządzania stresem – „filozofia organizacji oraz zbiór zasad, kształtujący konkretne metody, które poświęcono zdrowiu jednostek i organizacji w celu ochrony jednostek i organizacji przed złymi skutkami stresu” Autorzy tej koncepcji opracowali pięć podstawowych zasad, na których powinno być oparte zapobiegawcze zarządzanie stresem.

  FastTrack Schedule jest to oprogramowanie do zarządzania projektami używane do planowania, śledzenia i raportowania celów projektu. Aplikacja umożliwia użytkownikom organizowanie zadań w plany projektowe, przypisywanie zasobów do zadań oraz przeglądanie szczegółów projektu w postaci wykresów Gantta, kalendarzy miesięcznych i histogramów zasobów.

  System sygnalizacji pożarowej (SSP) (ang. fire detection and fire alarm system) - zbiór kompatybilnych elementów, które tworząc wspólnie instalację o określonej konfiguracji, są w stanie wykrywać pożar, inicjować alarm lub też wykonywać inne działania zmierzające do zmniejszenia skutków pożaru. Podstawowym zadaniem SSP jest szybkie i bezbłędne wykrycie powstającego pożaru, zanim się on rozwinie i osiągnie rozmiary trudne do opanowania. Szybkie wykrycie źródła pożaru daje więcej czasu na przeprowadzenie ewakuacji budynku i na skuteczną ochronę zgromadzonych w nim wartości.

  Dodano: 01.03.2011. 18:26  


  Najnowsze