• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Śmieci w oceanach uśmiercają co roku ponad milion zwierząt

  01.12.2011. 00:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Z powodu śmieci w oceanach co roku ginie ponad milion zwierząt. Na lądzie odpady piętrzą się na wysypiskach, zasypują lasy i płoną w domowych piecach. Tak być nie musi, jeśli zdołamy zmienić choć kilka przyzwyczajeń - uważają przedstawiciele WWF Polska. 

  "Foliowa torba służy nam przeciętnie dwanaście minut. Właśnie tyle trwa średnio nasza droga ze sklepu do domu" - zwraca uwagę koordynatorka kampanii "SOS dla świata" (promującej proekologiczne zachowania wśród Polaków), Karolina Tymotek w przesłanym PAP komunikacie WWF Polska. Jak dodaje, potem taka torebka najczęściej ląduje w koszu. Spora część takich toreb i innych plastikowych odpadów, wyrzucanych każdego dnia na całym świecie, trafia do oceanów.

  Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, co dalej dzieje się z wyrzuconymi do morza foliami. Żółwie morskie często mylą je z ulubionymi meduzami. Po połknięciu torebek chorują, czasami się duszą. Podobnie reagują ptaki i ssaki z wielu morskich gatunków, np. albatrosy, które często zjadają plastikowe nakrętki od butelek. Według danych ONZ, co roku przez śmieci w oceanach ginie ponad milion zwierząt. "Moglibyśmy tego uniknąć, gdyby ludzie zmienili swoje podejście do odpadów i pomyśleli o tym, że śmieci nie znikają w momencie, w którym się ich pozbędziemy" - czytamy w przesłanej komunikacie WWF.

  Ekolodzy szacują, że jedna piąta plastikowych odpadów trafia do mórz i oceanów ze statków i platform wiertniczych, reszta pochodzi ze stałego lądu. W wodzie odpady z tworzyw sztucznych ulegają nieco innym procesom, niż na lądzie. Fale, słona woda i promieniowanie ultrafioletowe sprawiają, że wiele rodzajów plastiku zaczyna się kruszyć. Powstają drobiny przypominające piasek, ale na tyle lekkie, że unoszą się na różnych głębokościach i mieszają z tym, co pływa w morzach. W efekcie ryby, ptaki, żółwie morskie i inne organizmy morskie połykają ogromne ilości plastiku.

  Większość obecnych w morzu odpadów rozkłada się latami. W międzyczasie mogą one pokonywać duże odległości, formując "dryfujące śmietniska". Właśnie tak powstał Wielki Oceaniczny Płat Śmieci na Pacyfiku. Zaczyna się on około 900 km od wybrzeży Kalifornii, kończy w okolicach Japonii. Tworzące go śmieci przypłynęły z całego świata.

  Produkcja śmieci wpływa nie tylko na stan mórz i oceanów. Coraz większe sterty odpadów trafiają na wysypiska, do lasów i domowych pieców. Niebezpieczne związki z baterii czy farb zatruwają wodę, glebę i szkodzą ludziom. Podczas spalania odpadów w domowych piecach powstają rakotwórcze dioksyny - przypominają ekolodzy.

  Polacy produkują co roku 12 mln ton odpadków, z których większość ląduje na składowiskach. Jak podaje WWF, do polskich lasów lub domowych palenisk może trafiać aż dwa mln ton śmieci. Tylko 14 proc. odpadków w naszym kraju jest poddawana recyklingowi. Na składowiska trafia prawie 80 proc. odpadów komunalnych. Dla porównania, w 2009 roku średnia dla UE wynosiła 38 proc. - wynika z danych Eurostatu.

  "To, ile śmieci trafia do środowiska, zależy nie tylko od sprawnych i efektywnych rozwiązań prawnych i systemowych, ale i od nas samych" - podkreśla Tymorek. Jak dodaje, górę śmieci można zmniejszyć poprzez selektywną zbiórkę odpadów i recykling. Wiele odpadów to przecież surowce wtórne, a nie zwykłe "śmieci". Plastik odzyskany z butelek może posłużyć m.in. do produkcji odzieży.

  "Zanim poprosisz w sklepie o reklamówkę, pomyśl o środowisku i swoim zdrowiu. Zabieraj na zakupy torbę wielokrotnego użytku. Nie kupuj towarów w zbędnych opakowaniach. Segreguj śmieci" - sugeruje koordynatorka kampanii "SOS dla świata".

  PAP - Nauka w Polsce

  zan/ agt/  bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Składowisko odpadów, potocznie wysypisko śmieci – to zlokalizowany i urządzony zgodnie z przepisami obiekt zorganizowanego deponowania odpadów. Pojęcie składowisko obejmuje również wylewisko odpadów ciekłych, wysypisko odpadów komunalnych, a także zwałowiska mas ziemnych. Składowanie odpadów może odbywać się wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym. Niekiedy w tym samym miejscu prowadzi się też selekcję i częściowy odzysk surowców wtórnych. Właścicielem składowiska jest zazwyczaj miejscowy samorząd terytorialny. Miejsce gromadzenia odpadów stałych – wydzielona powierzchnia lub pomieszczenie przeznaczone wyłącznie do ustawienia odpowiednich pojemników służących czasowemu gromadzeniu odpadów stałych i ich odbioru, w celu ich przewiezienia do zakładu segregacji lub na wysypisko śmieci. Kubeł na śmieci – pojemnik zrobiony zazwyczaj z metalu lub tworzywa sztucznego, używany do czasowego gromadzenia odpadów. Domowe kubły na odpady stoją zazwyczaj pod zlewozmywakiem w kuchni. Wrzuca się do nich zazwyczaj różnego rodzaju odpady kuchenne. Obecnie często do kubłów na śmieci wkłada się torby plastikowe. Pozwala to na utrzymywanie kubła w czystości, a wyrzuca się do śmietnika torbę ze śmieciami.

  Śmieciarka - należący do grupy pojazdów komunalnych samochód specjalny zbudowany zazwyczaj na podwoziu samochodu ciężarowego. Przystosowany jest do zbiórki odpadów komunalnych i wywozu ich na miejsce składowania (wysypisko śmieci) lub utylizacji. Cechą charakterystyczną śmieciarki jest urządzenie załadunkowe umożliwiające wysypywanie odpadów do skrzyni ładunkowej bezpośrednio z pojemników dostosowanych do tego urządzenia oraz zgniatarka bez której pojemność pojazdu byłaby mniejsza.. Składowisko odpadów "Łubna" – największe w Polsce składowisko odpadów, działające w latach 1978-2011. Znajduje się na terenie wsi Baniocha (w pobliżu wsi Łubna), w województwie mazowieckim, w powiecie piaseczyńskim, w gminie Góra Kalwaria. Trafiała tu ponad jedna trzecia warszawskich odpadów komunalnych, czyli około 250 tys. ton rocznie. Obecnie wysypisko, nazwane "Łubna I", podlega rekultywacji, m.in. formowaniu góry śmieci. Część składowiska została obsiana trawą. Wdrożona jest instalacja jego odgazowania. Planowane jest utworzenie drugiego o nazwie "Łubna II".

  Spalarnia odpadów – zakład przemysłowy zajmujący się termicznym przekształcaniem (w procesie spalania) odpadów (komunalnych, przemysłowych lub niebezpiecznych, a także osadów ściekowych). Często pełni funkcję elektrowni produkując energię elektryczną lub cieplną. Wielka Pacyficzna Plama Śmieci – duże dryfujące skupisko śmieci i plastikowych odpadów utworzone przez prądy oceaniczne w północnej części Oceanu Spokojnego między Kalifornią a Hawajami. Odkryta w 1997 przez Charlesa Moore’a. Druga, podobna, znajduje się bardziej na zachód, pomiędzy Hawajami a Japonią.

  Upcykling – forma przetwarzania wtórnego odpadów, w wyniku którego powstają produkty o wartości wyższej niż przetwarzane surowce. Proces ten pozwala zmniejszyć zarówno ilość odpadów, jak i ilość materiałów wykorzystywanych w produkcji pierwotnej. Odzysk – wszelkie działania, nie stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania. Pojęcie odzysku jest zatem szersze od pojęcia recyklingu, obejmuje np. także spalanie odpadów w spalarniach odpadów komunalnych.

  Spalarnia śmieci na Wilczaku - dawny zakład spalania śmieci, ważne ogniwo w systemie gospodarowania odpadami w mieście przed II wojną światową. Zlokalizowany w Poznaniu, na Wilczaku (ul. Wilczak).

  Barycz – obszar Krakowa wchodzący w skład Dzielnicy X Swoszowice. Na obszarze Baryczy znajduje się składowisko odpadów komunalnych (wysypisko śmieci) dla Krakowa i Wieliczki.

  Odpady komunalne – odpady związane z nieprzemysłową działalnością człowieka. Ten rodzaj odpadów (zwanych także bytowymi) występuje w postaci odpadów płynnych i stałych. System EKO AB to innowacyjny sposób odbioru i segregacji odpadów komunalnych z osiedli mieszkaniowych. Polega on na zastąpieniu obecnych osiedlowych altan śmieciowych specjalnymi pawilonami, w których zatrudnieni pracownicy odbierają od mieszkańców odpady i sortują je. System pozwala na odzyskiwanie do 80% odpadów komunalnych. Jego twórcą jest nowosolski inżynier Andrzej Bartoszkiewicz.

  Dzieci śmieci – polski film fabularny z 1986, w reżyserii Macieja Dejczera i z jego scenariuszem. Film ten należy do cyklu Kronika wypadków. Pożary lasów w Izraelu – masowy pożar lasów w paśmie górskim Góry Karmel na południe od Hajfy w północnym Izraelu, rzekomo spowodowany przez wypalanie nielegalnych stosów odpadków wysypiska śmieci. Dotychczas pożar trwający od 2 grudnia pochłonął około 44 ofiar, oraz zmusił lokalne władze do ewakuacji ponad 13000 osób, w tym kilku wsi znajdujących się na terenie zagrożonych pożarami. Według wstępnych obliczeń straty w środowisku oceniono na 20 km² spalonego lasu, szacunkowo 1,5 miliona drzew spalonych w pożarze.

  Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów (początkowo „Ochrona Powietrza”) – polski kwartalnik (początkowo dwumiesięcznik) wydawany od 1967 roku poświęcony problemom inżynierii środowiska, np. metodom i urządzeniom do redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza i ilości odpadów, metodom badań ilości zanieczyszczeń środowiska, procesom przemieszczania się i przemian zanieczyszczeń w atmosferze, ich wpływowi na organizmy żywe, metodom utylizacji odpadów lub problemom zarządzania środowiskowego.

  Dodano: 01.12.2011. 00:04  


  Najnowsze