• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Solar Impulse na Green Week - zielone marzenie, które się spełniło

  03.06.2011. 00:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Prezentacja samolotu Solar Impulse, zasilanego energią słoneczną, była jednym z najbardziej spektakularnych wydarzeń konferencji "Green Week", odbywającej się między 24 a 27 maja w Brukseli. Pełnej pasji opowieści fundatora projektu Bertranda Piccarda i pilota Andre Borschberga towarzyszyło przesłanie dla wynalazców z całego świata: dzięki czystym technologiom można osiągnąć wiele. To, co udało się w powietrzu, każdy może zrobić na ziemi, w codziennym życiu.

  Konstruktorzy samolotu Solar Impulse dokonali przełomu w dotychczasowym myśleniu o czystych technologiach i wydajności energetycznej. Pilotowi udało się przeprowadzić lot trwający 26 godzin - dzień i noc - bez choćby kropli paliwa, przy zerowej emisji dwutlenku węgla.

  "To dowodzi, że nie ma rzeczy niemożliwych. Jeśli ma się marzenia, należy podążać za nimi, realizując nawet najśmielsze wizje. Wystarczy, jeśli ośmielimy się przekroczyć granice wyobraźni" - mówili pionierzy, porównując swoje osiągnięcia do dokonań pierwszych lotników, a nawet do pierwszych kroków człowieka na Księżycu.

  Lotnisko w Brukseli było pierwszym celem międzynarodowych wojaży ekipy Solar Impulse. Pod patronatem Komisji Europejskiej i przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka w stolicy Belgii od 23 do 29 maja odbył się cykl wydarzeń przybliżających samolot szerokiej publiczności. Kolejnym punktem kampanii będzie Paryż, gdzie technologia będzie prezentowana od 20 do 29 czerwca.

  Konstrukcja samolotu jest niezwykle delikatna, kosztowna, może on unieść zaledwie jednego człowieka i leci z prędkością ok. 50 km/godz. System oszczędzania energii wymaga, by temperatura w kabinie wynosiła ok. minus 15 stopni Celsjusza. Solar Impulse nie otwiera nowej epoki w przemyśle lotniczym. Jednak, jak przekonywał Piccard, ma on do odegrania ważną rolę w przełamaniu stereotypów związanych z zielonymi, czy też czystymi technologiami.

  "Jeśli udało nam się skonstruować system pozyskiwania i oszczędności energii, który sprawdził się w samolocie, nikt nie może powiedzieć, że jest to niemożliwe np. w naszych domach. Możemy funkcjonować w pełni opierając się na czystych technologiach" - mówił wynalazca.

  Jego zdaniem, mylą się ci, którzy uważają, że energia produkowana z naturalnych źródeł jest droga. Takie kalkulacje nie uwzględniają wszystkich kosztów, w tym środowiskowych, związanych z tradycyjnymi paliwami. Według inicjatora projektu Solar Impulse, nie ma innej drogi, a przyszłość to świat czystej i efektywnej energii.

  Szlaki przetarte - teraz wszystko w rękach naukowców, tych pracujących w uczelnianych laboratoriach i tych, którzy są zatrudnieni w sektorze gospodarki. Także polskich inżynierów.

  PAP - Nauka w Polsce, Karolina Olszewska

  agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  IT (Impulse Tracker module) to rozszerzenie formatu modułu muzycznego MOD. Stworzony przez Jeffreya Lima wraz z trackerem Impulse Tracker na PC pracujący w systemie DOS. Zrównoważona energia – efektywność energetyczna i energia odnawialna są uznawane za dwa filary zrównoważonej polityki energetycznej. Obie strategie muszą być rozwijane równocześnie, aby stabilizować i redukować emisje dwutlenku węgla oraz innych zanieczyszczeń. Wydajne używanie energii jest kluczowe dla spowalniania wzrostu zapotrzebowania na energię, tak by rosnące dostawy czystej energii mogły powodować głębsze redukcje w wykorzystaniu paliw kopalnych. Jeśli konsumpcja energii będzie rosła zbyt szybko, rozwój energii odnawialnej nie nadąży, by osiągnąć ten cel. Analogicznie, jeśli źródła czystej energii nie staną się powszechnie dostępne, spowolniony wzrost popytu w niewystarczającym stopniu przełoży się na ograniczenie całkowitych emisji węgla; potrzebne jest także zmniejszenie udziału węgla w źródłach energii. W związku z tym zrównoważona polityka energetyczna wymaga większych zobowiązań zarówno w odniesieniu do wydajności jak i źródeł odnawialnych. Kawasaki T-4 – japoński samolot szkolno-treningowo produkowany przez wytwórnię Kawasaki. Pierwszy prototyp (XT-4) został oblatany 29 lipca 1985. Produkcja seryjna rozpoczęła się w styczniu 1988 i w tym samym roku dostarczono pierwszą partię samolotów; zakończono ją w 2003. Samolot nie posiada uzbrojenia stałego, na dwóch podskrzydłowych i jednym podkadłubowym węźle może przenosić zbiorniki paliwa do 120 galonów, aparaturę do wykrywania skażeń, pojemniki na bagaż, z wyrzutniami środków zakłócających lub z karabinami maszynowymi. Służy jako samolot do szkolenia zaawansowanego i łącznikowy w dywizjonach bojowych. Używany także przez akrobatyczną drużynę lotniczą "JASDF Blue Impulse".

  Europejskie Słoneczne Dni (ang. European Solar Days) – kampania ekologiczna o charakterze edukacyjnym i informacyjnym realizowana w całej Europie, mająca na celu ochronę środowiska i klimatu dzięki zwiększeniu zastosowania energii słonecznej, przede wszystkim kolektorów słonecznych i systemów fotowoltaicznych. W Polsce akcję koordynuje Instytut Energetyki Odnawialnej z Warszawy, w Europie - European Solar Thermal Industry Federation (ESTIF) z siedzibą w Brukseli. Kampania prowadzona jest równolegle w 20 krajach europejskich. Kampania ma na celu promocję energetyki słonecznej jako źródła odnawialnej energii, lokalnych zielonych miejsc pracy, zrównoważonego rozwoju oraz jako sektora mogącego przyczynić się do ograniczenia zmian klimatycznych. Impulse – pierwszy minialbum polskiej grupy muzycznej Blindead. Wydawnictwo ukazało się 17 kwietnia 2009 roku nakładem wytwórni muzycznych Lou & Rocked Boys i Foreshadow. Nagrania zostały zarejestrowane, zmiksowane i zmasterowane w gdyńskim studiu Sound Great Promotion pomiędzy grudniem 2008 a marcem 2009 roku. Dodatkowe nagrania zostały zrealizowane w Room XII w Gdańsku.

  Energia termiczna (zwana też potocznie energią cieplną) – część energii wewnętrznej układu, która jest związana z chaotycznym ruchem cząsteczek układu. Miarą energii termicznej jest temperatura. Każda postać energii może się przemienić w energię termiczną, czemu towarzyszy wzrost entropii. Dom pasywny, dom energooszczędny – standard wznoszenia obiektów budowlanych, który wyróżniają bardzo dobre parametry izolacyjne przegród zewnętrznych oraz zastosowanie szeregu rozwiązań, mających na celu zminimalizowanie zużycia energii w trakcie eksploatacji. Praktyka pokazuje, że zapotrzebowanie na energię w takich obiektach jest ośmiokrotnie mniejsze niż w tradycyjnych budynkach wznoszonych według obowiązujących norm (zapotrzebowanie energetyczne w budynkach pasywnych wynosi poniżej 15 kWh/(m²·rok), natomiast w zwykłych domach - może osiągać nawet 120 kWh/(m²·rok)).

  Postulat 100% energii odnawialnej pojawił się w związku z globalnym ociepleniem i innymi problemami ekologicznymi (np. zanieczyszczeniem powietrza) oraz gospodarczymi (np. wyczerpywanie się energetycznych surowców nieodnawialnych). Wzrost wykorzystywania odnawialnych źródeł energii następuje znacznie szybciej, niż ktokolwiek to przewidywał. Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu stwierdził, że jest niewiele technologicznych granic integracji portfela technologii odnawialnych źródeł energii, aby zapewnić z nich większość całkowitego światowego zapotrzebowania na energię. Mark Z. Jacobson twierdzi, że rozpoczęcie produkcji całej nowej energii tylko z wiatru, energii słonecznej oraz energii wodnej jest możliwe w 2030 r., a istniejący system dostaw energii może zostać zastąpiony całkowicie do 2050 r. Przeszkody w realizacji planu 100% energii odnawialnej są postrzegane jako "przede wszystkim społeczne i polityczne, a nie technologiczne lub ekonomiczne". Jacobson wskazuje, że koszty energii z wiatru, słońca, wody powinny być podobne do dzisiejszych kosztów energii. Europejska Rada ds. Energii Odnawialnej (EREC) wskzuje, że Unia Europejska może do 2050 zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o ponad 90% jeśli cała produkcję energii przestawi na źródła odnawialne. Zasada zachowania energii – empiryczne prawo fizyki, stwierdzające, że w układzie izolowanym suma wszystkich rodzajów energii układu jest stała (nie zmienia się w czasie). W konsekwencji, energia w układzie izolowanym nie może być ani utworzona, ani zniszczona, może jedynie zmienić się forma energii. Tak np. podczas spalania wodoru w tlenie energia chemiczna zmienia się w energię cieplną.

  Parytet sieci (ang. grid parity) to określenie sytuacji, w której nowe źródło energii może dostarczać energii elektrycznej po koszcie uśrednionym mniejszym albo równym kosztowi nabycia energii w sieci energetycznej. Termin ten jest najczęściej używany w dyskusjach na temat nowych instalacji odnawialnych źródeł energii, w szczególności nowych technologii produkcji energii z biomasy, wiatrowej i słonecznej, które obecnie wchodzą na rynek.

  BS EN 16001 - System Zarządzania Energią. Pierwszego lipca 2009 British Standards Institution (BSI) opublikowało nowy standard. Dotyczy on Systemu Zarządzania Energią. Treść EN 16001 zawiera przewodnik oraz wymagania zgodności z systemem zarządzania energią, wśród których są m.in. konieczność wprowadzenia polityki energetycznej, identyfikacja obecnego oraz planowanego zużycia energii, wprowadzenie systemu monitorowania oraz mierzenia zużycia energii. Wszystko to owocuje poprawą efektywności energetycznej oraz redukcji zużycia energii, redukcją emisji gazów cieplarnianych, zmianami behawioralnymi w organizacji. Wprowadzony, certyfikowany i nadzorowany system zapewnia także zgodność z wymogami prawnymi, lokalnymi, krajowymi a także dyrektywami UE o Usługach Energetycznych i Redukcji Emisji Gazów Cieplarnianych. Podejście systemowe jest analogiczne jak w innych systemach, oparte na metodologii Plan-Do-Check-Act -Cykl Deminga. Prace nad standardem przeprowadzone zostały w Wielkiej Brytanii przez komitet CEN (Europejski Komitet dla Standaryzacji) wraz z komitetem Zarządzania Energią BSI. BS EN 16001 jest podstawą międzynarodowego draftu standardu ISO (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna) Systemu Zarządzania Energią ISO 50001. Draft tego standardu został opublikowany do publicznego komentarza jako ISO/DIS 50001, natomiast jego ostateczna wersja standardu zostanie opublikowana w pierwszej połowie 2011 roku. British Standards Institution zapewnia, że transfer certyfikacji na ISO 50001 odbędzie się płynnie i bezproblemowo.

  Zielone miejsca pracy (zielone kołnierzyki, ang. Green-collar jobs, green jobs) – miejsca pracy powstałe w wyniku włączenia zasady zrównoważonego rozwoju w procesy modernizacyjne. Są to przede wszystkim prace związane z sektorem transportu zbiorowego, odnawialnych źródeł energii, budownictwa i gospodarki odpadami. Ich rozkwit związany jest z rosnącym przekonaniem, że zmiany klimatyczne są efektem działalności człowieka, więc ich zahamowanie wymaga zmian ekonomicznych, zapewniających zachowanie środowiskowego dobrostanu i zapewnienie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych oraz pracujących w sektorach, które obecnie przyczyniają się w największy sposób do globalnego ocieplenia (takich jak przemysł samochodowy czy też wydobycie węgla). Zielone miejsca pracy są elementem Zielonego Nowego Ładu. Budynek zeroenergetyczny (również dom zeroenergetyczny, budynek zerowej energii netto – ZNE) – budynek o zerowym zużyciu energii netto i zerowej emisji dwutlenku węgla rocznie. Budynki które wytwarzają nadwyżkę energii w ciągu roku mogą być nazywane „plus-energetycznymi”.

  RT (energia) - iloczyn stałej gazowej R i temperatury T, ma wymiar energii/mol. Ma bardzo duże znaczenie ze względu na to, że procesy chemiczne oraz wiele zjawisk fizycznych zależy od stosunku zmian energii związanych z tym zjawiskiem, E, oraz średniej energii termicznej (cieplnej), która dla 1 mola cząsteczek jest rzędu RT (zob. równowaga chemiczna), czyli zależy od wartości (E/RT). Fizycy i chemicy używają RT jako swoistej (zależnej od temperatury) pseudojednostki energii.

  Dodano: 03.06.2011. 00:19  


  Najnowsze