• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Specjaliści: jesień najlepszym okresem na walkę ze szrotówkiem

  14.10.2010. 01:05
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Najlepszym sposobem na zwalczenie niszczącego m.in. kasztanowce szrotówka kasztanowcowiaczka, jest dokładne zgrabienie i zutylizowanie liści jesienią - przekonywali specjaliści podczas konferencji prasowej, która odbyła się 13 października w Warszawie.  "Grabienie trzeba zacząć niezwłocznie po opadnięciu liści. To musi być bardzo dokładna akcja. Nie możemy w okolicy zostawić jakiegoś kasztanowca, pod którym zostaną liście z poczwarkami szrotówka" - powiedział Jacek Zadura z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

  Jak wyjaśnił, liście - ze względu na dużą żywotność poczwarki szrotówka i jej odporność na mróz - trzeba dokładnie zutylizować. "Sposobów jest kilka: w określonych miejscach może być to spalenie. Dobrym sposobem jest też zakopywanie, ale nie płycej niż 30 cm pod glebą bo inaczej poczwarki wyjdą na powierzchnię. Jeżeli jesteśmy w miastach najlepiej po prostu oddać tę czynność w ręce odpowiednich służb, które w sposób fachowy zutylizują liście" - wyjaśnił przedstawiciel Lasów Państwowych.

  Pomoc w wyeliminowaniu szrotówka warszawskim instytucjom publicznym od kilku lat oferuje Biuro Ochrony Środowiska wraz z Zarządem Oczyszczania Miasta.

  "Tylko zmasowany atak na szrotówka spowoduje, że wyrzucimy go z Polski. Apelujemy do szkół, przedszkoli czy ośrodków zdrowia: zgrabcie liście, ułóżcie je w pryzmy czy w worki i zadzwońcie pod bezpłatny numer 0 800 800 117 - jest to numer infolinii +Czystość+" - powiedziała rzecznik Zarządu Oczyszczania Miasta Iwona Fryczyńska.

  W zgłoszeniu należy podać adres i nazwę instytucji, szacowaną ilość liści do wywiezienia oraz telefon kontaktowy. Na takie wezwanie bezpłatnie przyjedzie firma, która w profesjonalny sposób zajmie zagospodaruje zebrane liście. W ubiegłym roku do Zarządu Oczyszczania Miasta zgłosiły się 83 placówki, z których wywieziono 127 ciężarówek liści kasztanowców.

  "To już piąta edycja spotkań, podczas których wspólnie z Fundacją Nasza Ziemia staramy się powiedzieć jak ważne są dla nas kasztanowce" - powiedziała podczas konferencji prasowej dyrektor biura Inicjatyw Społecznych w Kancelarii Prezydenta Bożena Opioła. "Spotykamy się dwa razy w roku: na wiosnę i jesienią, by mówić w jaki sposób chronić te wyjątkowe drzewa" - dodała.

  Szrotówek kasztanowcowiaczek to maleńki motyl, który pojawił się w Europie w połowie lat 80. W Polsce po raz pierwszy zauważono go w 1998 r. Stanowi on poważne zagrożenie dla kasztanowców. Larwy szrotówka rozwijają się wewnątrz liści drzewa i żywią się ich miąższem. Zniszczone liście skręcają się schną, brązowieją i opadają. Pasożyt może doprowadzić do śmierci drzewa.

  Larwy szkodnika wylęgają się, w zależności od pogody, w ostatnim tygodniu kwietnia lub w pierwszym tygodniu maja. Z jednego kilograma pozostawionych liści wylatuje na wiosnę ok. 5 tysięcy motyli. Dlatego najskuteczniejszą metodą walki ze szkodnikiem jest sumienne wygrabianie, wywożenie i palenie jesienią liści, w których zimą wegetują poczwarki.

  Wbrew wcześniejszym zapowiedziom w konferencji nie wzięła udziału małżonka prezydenta RP - Anna Komorowska. EKR

  PAP - Nauka w Polsce

  ls/ jbr/ bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Struktura podziału pracy, ang. Work Breakdown Structure (WBS) - podstawowa technika w zarządzaniu przedsięwzięciami pomagająca określić i zorganizować zasięg przedsięwzięcia przy pomocy hierarchicznej struktury drzewa. Pierwsze dwa poziomy drzewa (korzeń i poziom 2.) określają zbiór oczekiwanych celów przedsięwzięcia, które przedstawiają cały zakres przedsięwzięcia. Na każdym kolejnym poziomie węzły w sumie reprezentują 100% zakresu węzła nadrzędnego. Dobrze zaprojektowana WBS opisuje oczekiwane cele, nie zaś zadania. Cele można określić z dużą dokładnością, dużo trudniej przewidzieć zadania stanowiące część planu przedsięwzięcia. Mając dobrze zaprojektowaną WBS można każdą czynność związaną z przedsięwzięciem przypisać do jednego i tylko jednego liścia drzewa WBS. Zadanie – określenie celu, który należy osiągnąć lub wskazanie czynności, które należy wykonać. W pierwszym przypadku określeniu celu nie musi towarzyszyć podanie sposobu jego realizacji. Co więcej taki sposób może w ogóle nie istnieć, jeżeli zadanie jest niewykonalne. W drugim przypadku celem jest samo działanie sformułowane w zadaniu. Arch Linux jest dystrybucją Linuksa stworzoną przez Judda Vineta, która stawia na łatwość konfiguracji i użytkowania oraz na mnogość dostępnego oprogramowania, którym można w prosty sposób zarządzać. Łatwość ta nie jest jednak osiągana przez dużą ilość graficznych konfiguratorów, a poprzez rozsądnie rozmieszczone i konstruowane pliki konfiguracyjne, skrypty i programy. Dlatego też Arch Linux, mimo swojej prostoty, może nie być odpowiednim systemem dla osób nie mających wcześniej styczności z Linuksem ani dla tych, dla których używanie konsoli oraz edycja plików tekstowych w celu zmiany ustawień mogą sprawiać problemy.

  Zarząd Miasta Szczecina był organem wykonawczym Miasta w latach 1990–2002. W skład Zarządu wchodziło 7 osób: Prezydent miasta jako przewodniczący, Zastępcy Prezydenta Miasta zwani wiceprezydentami oraz Członkowie Zarządu. Rada Miasta wybierała Zarząd Miasta spośród radnych, lub spoza składu Rady. Zarząd obradował na posiedzeniach zwoływanych i prowadzonych przez Prezydenta Szczecina. Składy zarządów miasta: Nadleśnictwo Trzcianka – jednostka organizacyjna Lasów Państwowych podległa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile. Powierzchnia obszaru zarządzanego przez nadleśnictwo wynosi 55,09 tys. ha, z czego 43% powierzchni stanowią lasy.

  Teoria deskrypcji jest m.in. pewną teorią parafrazowania zdań zawierających deskrypcje określone - czyli takie nazwy, które mogą stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego mają odnosić się dokładnie do jednego przedmiotu) np.: Akcja (gry fabularne): Akcją w grach fabularnych określa się czynność, która zajmuje określoną (niewielką) ilość czasu (np. 10 sekund w systemie Warhammer Fantasy Roleplay). Akcją może być poruszenie się o określoną odległość, atak, użycie przedmiotu lub inne działanie. Pojęcie akcji pojawia się najczęściej w czasie rozgrywania walki jako sposób na wprowadzenie pewnego porządku do tak dynamicznej sytuacji. Np. w WFRP jedną z cech jakie opisują postać jest ilość ataków (akcji, które postać może wykonać w jednej turze walki).

  Konferencja sztokholmska ONZ obradowała w 1972 pod hasłem: "Mamy tylko jedną ziemię". Podczas tej konferencji ochrona środowiska podniesiona została do rangi podstawowej funkcji państwa. Pojawił się termin polityka ochrony środowiska. Konferencja wskazała na konieczność powołania wyspecjalizowanej agencji przy ONZ zajmującej się zagadnieniami ochrony środowiska. Tak oto powstał UNEP. Podczas Konferencji ustalono także Deklarację Konferencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Naturalnego Środowiska Człowieka. Deklaracja ta składa się ze Wstępu i 26 Zasad. Cis z Fortingall (ang. Fortingall Yew) − okaz starego cisu pospolitego, rosnący na cmentarzu we wsi Fortingall w Szkocji, w pobliżu geograficznego centrum Szkocji . Dokładne ocenienie wieku tego drzewa jest bardzo trudne, ale szacuje się go na 2000-5000 lat. Ostatnie badania wykazały jednak, że wiek drzewa jest bliższy 2000 lat. Uważane jest za jedno z najstarszych drzew w Europie.

  Kopiec binarny (czasem używa się też określenia sterta) (ang. binary heap) - tablicowa struktura danych reprezentująca drzewo binarne, którego wszystkie poziomy z wyjątkiem ostatniego muszą być pełne. W przypadku, gdy ostatni poziom drzewa nie jest pełny, liście ułożone są od lewej do prawej strony drzewa. Wyróżniamy dwa rodzaje kopców binarnych: kopce binarne typu max w których wartość danego węzła niebędącego korzeniem jest zawsze mniejsza niż wartość jego rodzica oraz kopce binarne typu min w których wartość danego węzła niebędącego korzeniem jest zawsze większa niż wartość jego rodzica.

  Obeya (jp. duży pokój) — stosowana w firmach azjatyckich (m.in. w koncernie Toyota) metoda zarządzania projektami polegająca na stworzeniu międzyfunkcyjnego zespołu projektowego pracującego w jednym pomieszczeniu. Metoda ta służy sprawnemu zarządzaniu informacją i natychmiastowemu podejmowaniu decyzji. Obeya gromadzi w jednym miejscu wszystkie osoby pracujące nad produktem i sposobem jego wytwarzania. Celem Obeya jest opracowanie koncepcji "zbieżnej z celem w ramach zbioru alternatyw" to znaczy doboru najlepszych elementów z różnych alternatyw (a nie jedynie wyboru najlepszej alternatywy), a w ten sposób wykreowania najlepszego rozwiązania. Ważna w Dużym Pokoju jest kontrola wizualna, która pozwala na szybką weryfikację postępu w pracach zespołu oraz określenie miejsca, w którym zespół znajduje się w danym momencie.

  System Informatyczny Lasów Państwowych - komputerowy system wspomagania zarządzania w Państwowym Gospodarstwie Leśnym "Lasy Państwowe", wdrażany od roku 1995. SILP jest narzędziem informatycznym uwzględniającym złożoność procesów gospodarczych na każdym poziomie zarządzania: leśnictwa, nadleśnictwa, innych zakładów LP, regionalnych dyrekcji LP, Dyrekcji Generalnej LP. W skład systemu wchodzą ściśle zintegrowane ze sobą moduły: Gospodarstwo Rybackie Lasów Państwowych w Niemodlinie - jednostka organizacyjna Lasów Państwowych podległa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Siedzibą Gospodarstwa jest miejscowość Niemodlin.

  Gramatyka generatywna zamierza wyjaśnić kompetencję mówiącego (słuchającego) w zakresie tworzenia (rozumienia) zdań danego języka, polegającą między innymi na tym, że każdy mówiący jest zdolny do konstruowania zdań, których dotąd nie zbudował, a słuchający do rozumienia zdań, których dotąd nie słyszał. Inaczej mówiąc, każdy użytkownik języka jest w stanie rozstrzygnąć, czy dane zdanie należy do języka, w którym się wypowiada (jest poprawne w tym języku), czy też doń nie należy (jest w nim niepoprawne). Zdolność ta tłumaczy się faktem rozporządzania przez mówiącego skończoną liczbą reguł gramatycznych, za pomocą których tworzy on syntagmy i zdania ze znanych sobie wyrazów.

  Dodano: 14.10.2010. 01:05  


  Najnowsze